Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 1 декември 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 1 декември 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 1 декември 2010 г.

Елена Старидолска
8657 прочитания

© Асен Тонев


Последното заседание на Министерския съвет приема общо 31 точки – обикновеното количество работа за настоящето правителство. Две трети от темите са одобрения на позициите на България на различни международни форуми. Почти липсва дискусия.

Най-интересна е т.15, посветена на състоянието на фрегатите – България търси начин да транспортира допълнително оборудване за двете фрегати и минния ловец, които са приети от Белгия в началото на 2009 г. От министерството на финансите намекват, че може би трябва да се направи обществена поръчка, но според министъра на отбраната Аню Ангелов няма нужда. Той напомня на Бойко Борисов, че Сергей Станишев е твърдял, че договорите за фрегатите са сключени от правителството на царя, но реално са сключени през 2008 г. – времето на тройната коалиция. "Вече не обръщам внимание, толкова лъжат, толкова са нагли, че просто…", коментира Борисов.

Премиерът взима отношение и по т.18 като явно има предвид инцидента между двата кораба в български териториални води, край Емине. Той използва повода, за да коментира проекта за нефтопровод "Бургас Александруполис". "Тук е мястото да кажем защо бяхме и сме против построяването на Бургас-Александруполис. Вие видяхте един абсолютно нелеп инцидент на човешка грешка, поне към момента е това, което ни се докладва. При подобен инцидент може целия Бургаски залив да бъде замърсен с петролно петно", казва Борисов.

От другите теми – вече може да се доказва трудов стаж и със свидетели, ако липсват документи (т.21), Долна Митрополия получава 4 дка държавна земя, върху която през 1988 г. е построила няколко тоалетни и помещения за отдих (т.5), вече търговията с оръжие за нуждите на отбраната на европейската общност преминава от лицензионен режим в процедура за регистрация (т.16), и има нов началник на института по метрология - Димка Иванова (т.3). Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет пък се сдобива с помещения за работа на пл. "Света Неделя" (т.31)

Втората точка изглежда важна, но без да има информация по същество, няма какво да се отбележи. Любопитно е и, че няма интерес от малките болници да се трансформират в болници за долекуване с финансова помощ от ЕС (т.4)

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

1 декември 2010 г.

Заседанието започна в 10.05 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №84 на МС от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища, и за приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър-председател, уважаеми колеги, Списъкът на средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет, към което се прилага становище на началника на съответния регионален инспекторат по образование.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за народната просвета, на пътуващите ученици от населени места, където няма училища, се осигурява целодневна организация на учебния процес, столово хранене и транспорт. Поради липса на пътуващи ученици, 55 от вписаните досега в Списъка на средищните училища от 27 общини и 41 населени места не се включват в предложения нов Списък на средищните училища. В актуализирания списък за 2010-2011 година се включват нови 32 средищни училища с 944 пътуващи ученици в тях от 24 общини и 26 населени места в резултат на оптимизацията на училищната мрежа.

Предложеният списък сега съдържа 23 средищни училища по-малко от миналата година. Предложеното изменение на чл. 2 от проекта на постановление е с оглед на привеждането му в съответствие с текста на изменения §6 в, ал. 1 от Закона за народната просвета. С цел постигане на равен достъп до качествено образование и предотвратяване на отпадането на учениците от образователната система, е предложено изменение на чл. 7, ал. 1 от ПМС №84 от 2009 година.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Доклад относно одобряване на отчета за изпълнението на плана за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г. към 30 септември 2010 г. съгласно т. 3 от Решение №235 на МС от 2010 г.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, както знаете следим 135 мерки, като изпълнението към момента е следното: до края на юни бяха изпълнени 58% от предвидените мерки, а към края на септември – допълнителните 13. Всички те са промяна в нормативни актове и са в процес на изпълнение, но засега не са приключили окончателно.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за освобождаване на председателя и определяне на заместник-председател на Българския институт по метрология

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Определя се заместник-председател на Българския институт по метрология (БИМ). От създаването на БИМ със Закона за измерванията през 2006 година до сега не е назначаван заместник-председател на института. Предвид освобождаването на председателя и при липса на заместник-председател, заместник-председател на БИМ, съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за измерванията се определя с Решение на Министерския съвет по предложение на председателя на института и се назначава от министър-председателя.

Предложението е за госпожа Димка Иванова – досегашен началник отдел в БИМ. Предлагам да се освободи досегашния председател на БИМ Катерин Катеринов във връзка с негова молба и да определим Димка Иванова за временно изпълняващ функциите на председател.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3.

Точка 4

Доклад относно предложение за изменение на концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ, приета с решението по т. 38 от протокол №49 от заседанието на Министерския съвет на 16 декември 2009 г., допълнена с Решението по т. 25 от протокол №11 от заседанието на Министерския съвет на 25 март 2010 г. и с решението по т. 60 от протокол №31 от заседанието на Министерския съвет на 1 септември 2010 г.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми колеги, с изменението на концепцията се определят 11 общински болници, които да се финансират със средства от Европейския съюз по Оперативна програма "Регионално развитие" за развитието на услуги за продължително лечение. Промените в концепцията се наложиха, тъй като много малко лечебни заведения изявиха желание да се преструктурират в болници за долекуване. С тях се дава възможност на клиниките да получат финансиране за развитие на дейности, както за активно, така и за продължително лечение.

Единадесетте общински болници, които отговарят на критериите и ще могат да получат средства за развитие на грижи за активно и продължително лечение, са клиники в малки населени места – Белоградчик, Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Елхово, Свиленград, Крумовград, Девин, Разлог и Етрополе. Те са избрани на базата на обективни критерии. Там големите болници, които ги финансираме, трябва да имат над 2800 преминали пациенти, а пък които ще стават медицински центрове – 1200. За финансиране на 11-те общински болници се предвижда 47 милиона лева. Целта е да се осигури достъп на населението и в по-отдалечените и трудно достъпни места до адекватно медицинско обслужване.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, в собственост на община Долна Митрополия, област Плевен

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, възстановяваме една несправедливост, но и помагаме на община Долна Митрополия. В далечната 1988 година на парцел от 4 декара са си построили 4 сгради. Трудно е да ги наречем сгради, защото едната е с квадратура 8 квадрата, другата – 9 квадрата, третата – 12 квадрата, четвъртата – 59 квадрата. Навремето това е било по линия на Регата "Дунав" и те са ги използвали за отдих и тоалетни помещения на хората там. Сега им ги възстановяваме, тъй като навремето те са си ги построили, но са пропуснали да ги актуват за общинска собственост през 1988 година. Със собствени пари от бюджета те ще ги ремонтират и ще ги предвидят за видове туризъм.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за даване на мандат на управителя на Българска народна банка като управител за Република България в Международния валутен фонд за гласуване на резолюция на Съвета на управителите на Международния валутен фонд по ХІV общ преглед на квотите и реформата на борда на изпълнителните директори

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, с решението се предлага да бъде даден мандат на управителя на БНБ да гласува в подкрепа на Резолюцията на Съвета на управителите на Международния валутен фонд във връзка с ХІV общ преглед на реформата на квотите и на борда на изпълнителните директори.

Целта на тази реформа е да се повиши ефективността на Международния валутен фонд. За целта се увеличават квотите на всички страни и с резолюцията се предлага България да увеличи своята квота с 40% от 640,2 милиона Специални права на тираж на 896,3 милиона Специални права на тираж.

В съответствие с вътрешните правила на Фонда, Бордът на изпълнителните директори е отправил молба към управителите от всички страни да гласуват неприсъствено и ние предлагаме да бъде даден такъв мандат на управителя на БНБ.

За ваше сведение, към момента това няма финансово отражение върху бюджета, тъй като не се налага да бъде платено веднага. В бюджета за 2011 година е заложена съответната част от нашия дял от вноската, която следва да бъде изплатена.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за даване на съгласие за издигане на кандидатурата на Република България за длъжността председател на Дунавската комисия пред Секретариата на Дунавската комисия по време на 75-ата сесия на организацията през декември 2010 г.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Важно е да издигнем тази кандидатура, имаме шанс да бъдем избрани за председатели. Периодът на председателството би съвпаднало с най-активната част от началото на имплементацията на Дунавската стратегия. Това е основанието за предлаганото решение.

Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за назначаване на почетен (нещатен) консул на Република България в Република Чили със седалище в гр. Осорно, Южно Чили, с консулски окръг в рамките на Девети, Десети и Единадесети административни региони на Чили

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за одобряване проект на програма за сътрудничество в областта на образованието, младежта и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за периода 2011-2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 9.

Точка 10

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в 3052-ото заседание на Съвета на Европейския съюз "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част "Енергетика", което ще се проведе на 3 декември 2010 г. в Брюксел.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, основните теми този път са: "Енергийна политика за потребителите", "Изправени пред предизвикателствата за осигуряване на безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони". Следващата тема е "Към нова енергийна стратегия за Европа 2011-2010 година".

На заседанието Европейската комисия ще представи съобщенията за "Енергетика 2020" и ще има информация за международните енергийни отношения с Русия, Съединените американски щати, Източно партньорство и Енергийната общност.

Бих искал да добавя за Енергийния съвет, че ще информираме Съвета за регионалното лидерство, което България поема за изготвянето на 10-годишните планове за развитие на регионалната енергийна инфраструктура, което беше и заключителната декларация на вчерашната конференция на министрите от района.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 11

Доклад относно проведено заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, формат "Бюджет" (ЕКОФИН – Бюджет), проведено на 11 ноември 2010 г. в Брюксел

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, на 11 ноември се проведе заседание на ЕКОФИН - Бюджет в Брюксел. Доклад от заседанието на 26 ноември беше изпратен на членовете на Съвета по европейски въпроси.

Основните резултати от заседанието бяха, че беше постигнато съгласие по цифрите в бюджета. Разходите през следващата година ще бъдат увеличени само с 2,91% и по тази цифра всички страни се договориха. Това, което не беше постигнато, е политическо споразумение с Европейския парламент.

Въпреки че имаше последно заседание на Помирителния комитет този въпрос не беше решен и към момента Белгийското председателство продължава усилията за сближаване позициите на Съвета и Европейския парламент.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11.

Точка 12

Доклад относно участие в заседанието на Съвета на европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 17 ноември 2010 г. в Брюксел

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: На това заседание ЕКОФИН единодушно одобри регламентите по пакета на финансов надзор, чрез който се създават новите органи за европейски надзор в областта на банките, ценните книжа и застраховането, както и орган за наблюдение на системните рискове на финансовата система като цяло.

Тези органи ще започнат да работят от 1 януари 2011 година. Беше направен също така преглед на резултатите от срещата на върха в Сеул и на октомврийското заседание на Европейския съвет, включително по въпросите на икономическото управление. В рамките на заседанието бяха одобрени заключения относно пенсиите и статистиката на публичните финанси на Европейския съюз.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 12.

Точка 13

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Кубрат", разположена в землището на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 13.

Точка 14

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз "Правосъдие и вътрешни работи", което ще се проведе на 2 и 3 декември 2010 г. в Брюксел

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, на предстоящото заседание министрите на правосъдието ще обсъдят следните теми: Предложения за Директива относно предотвратяване и борба с трафика на хора и защита на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629; предложение за Директива относно борбата със сексуално малтретиране, сексуална експлоатация на деца и детска порнография, която да отмени сега действащото рамково решение по тази материя; предложение за директива на Парламента и Съвета относно европейската заповед за разследване в наказателноправната област; предложение за директива относно правото на информация в наказателните производства; предложение за Регламент относно осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла.

Българската позиция е изцяло одобрена.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване проект на Договор между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е-71 "Вилинген" и за един тристранен минен ловец клас "Флауер" (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 "Вилинген" и за един тристранен минен ловец клас "Флауер" между Република България и Кралство Белгия

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, става въпрос за транспортиране на допълнителното оборудване за тези две фрегати и за минния ловец, което е трябвало да бъде извършено заедно с приемането на двете фрегати и на минния ловец в началото на 2009 година, но не е било извършено и стои повече от година и половина и белгийската страна го охранява и поддържа. За да го докараме – това е около 537 тона, използваме факта, че Белгия е страна учредителка на един стратегически център за координация на стратегически превози на НАТО и там дискаунтите са доста по-удобни за нас и затова сключваме това допълнение към договора, който е ратифициран от Народното събрание, с цел да вземем това решение сега като основа за преговори.

Всички неща са съгласувани с белгийската страна. На основание на това да го предложим за последваща ратификация в Народното събрание.

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, бих искала да представя три бележки на Министерство на финансите. Според нас необходимостта от допълване на договора за продажба предполага неговото изменение по надлежния ред за това между същите страни. На второ място считаме, че независимо че договорът за продажба е ратифициран със закон на Народното събрание, същият има частно-правен характер и урежда частно-правни отношения предвид неговия предмет и клаузата на чл. 18/1 от него.

В тази връзка изразяваме съмнение доколко евентуалното ратифициране и обнародване на договора за превоз би преодолял действието на Закона за обществените поръчки, както се твърди в доклада на вносителя. Същевременно в доклада не се съдържат аргументи договорът да попада в някоя от хипотезата на чл. 12 или чл. 13 от Закона за обществените поръчки. Вероятно това трябва да се допълни.

Бихме искали да обърнем внимание, че предвид на финансовите ангажименти за българската страна, които са в значителни размери, въпреки казаното в доклада на вносителя, че приемането на предложеното предложение и одобряване на проекта за договор няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, считаме че в доклада до Министерския съвет следва да се посочи, че необходимите средства за изпълнение на проекта се осигуряват по реда на ПМС №174 от 10 август 2010 година за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерство на отбраната за 2010 година.

Тези допълнения смятаме, че трябва да намерят място в доклада.

Благодаря.

АНЮ АНГЕЛОВ: По отношение на юридическата страна, ми се струва че юристите са съгласували. Две от вашите бележки бяха по отношение на това дали трябва да има ратифициран договор или не трябва, дали е допълнение към онзи договор. Считам, че може да бъде допълнен щом става въпрос за нещо, което се плаща по онзи договор и вече е платено, само трябва да се транспортира от Белгия до тук. От тази гледна точка обществена поръчка допълнително да правим не е необходимо.

БОЙКО БОРИСОВ: Мисля че тук господин Ангелов има логичното право. И аз не знам чисто юридически, но формално това е логично.

АНЮ АНГЕЛОВ: Трябвало е да бъде докаран февруари-март.

БОЙКО БОРИСОВ: Това ли са агрегатите, или е нещо друго?

АНЮ АНГЕЛОВ: За агрегатите има отделна общества поръчка, тогава не са поискали да ги включат в договора, въпреки че белгийците са ги предлагали на добра цена. В момента тече търг.

БОЙКО БОРИСОВ: А сега корабите продължават да си работят 24 часа.

АНЮ АНГЕЛОВА: Да – двата кораба "Вилинген" и минния ловец – когато са на кея, двигателите продължават да работят.

Въпросът с трансформаторите ще го решим, надявам се, до края на тази година.

БОЙКО БОРИСОВ: Моля ви се, защото мен ме е срам от моряците, въпреки че нямам никаква вина. Само заради колегите – да чуят абсурдността. Купуваш две фрегати, а знаете че това е все едно колата си като я сложиш в гаража двигателят й винаги да работи, а не купуват агрегатите, които да са на кея, за да държат системите в режим. И заради това сега те си стоят на кея, а няколко десетки хиляди коня двигатели работят на празен ход денонощно и замърсяват околната среда.

АНЮ АНГЕЛОВ: Основанието за заплащане е точно така – не се налага някакво друго решение. Ще го отразим в документа.

БОЙКО БОРИСОВ: И това е от времето, когато Министерство на отбраната решава да строи детски градини, за да може да открива детски градини, защото кметът на София открива, а не си купуват агрегатите да им работят фрегатите. И тези хора ни учат на управление!?

АНЮ АНГЕЛОВ: Четейки стенограмата, Вие сте отговаряли на въпрос на господин Станишев, там категорично той е посочил, че договорът за фрегатите е сключен с правителството на Сакскобургготски, а той е сключен през 2008 година. Фрегатите са дело на предишното правителство.

БОЙКО БОРИСОВ: Вече не обръщам внимание, толкова лъжат, толкова са нагли, че просто…

С двете направени уточнения от Министерство на финансите можем да приемем точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предложените промени ще хармонизират националното ни законодателство с това на Европейския съюз и ще създадат по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизирането на по-голяма част от действащите административни процедури.

Става дума основно за трансфера на продукти, свързани с отбраната в Общността. Трансфер по тази терминология означава износ и внос между фирмите в Европейския съюз. Те и досега бяха на по-лек режим, но минаваха през комисията. Сега лицензионният режим става процедура за регистрация.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Проект на Постановление за приемане на Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Приемането на наредбата привежда в действие последните изменения и допълнения на Закона за лечебните заведения, съгласно който редът за водене на регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите се определя с наредба на Министерския съвет, а не както до сега – с наредба на министъра на здравеопазването.

С наредбата се усъвършенства досегашният ред за водене на регистри на лечебните заведения от министерството и РЦЗ. Имали сме два въпроса от Министерство на труда и социалната политика, мисля че сме ги решили.

Аз лично не знам защо толкова с тези закони са изнесени действия в Министерския съвет, които по принцип са актове на Министерство на здравеопазването, но такъв е законът и поради тази причина го внасям тук.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо, от това, което разбирам, искате Министерският съвет да взима решения, а не Министерство на здравеопазването?

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Това е записано в Закона за лечебните заведения от миналата година, в което не намирам някаква особена логика. Но така или иначе това е Законът за лечебните заведения и искат да е акт на Министерския съвет. Може би с една бъдеща промяна, да не се обременява Министерският съвет с такива оперативни неща.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 17.

Точка 18

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България и в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване, приета с Постановление №200 на Министерския съвет от 2005 г.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин премиер, с тази наредба ще се определи компетентен орган за взимане на решение с оглед минимизиране на рисковете за морската безопасност. Ако кораб се нуждае от помощ, може да се наложи да се вземе решение по отношение приемането му в място за убежище.

Това е особено важно в ситуация, която може да доведе до загуба на кораба или до екологична или навигационна опасност. В този случай Изпълнителна агенция "Морска администрация" ще бъде компетентният орган за взимане на независими решения за това.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 18.

Тук е мястото да кажем защо бяхме и сме против построяването на Бургас-Александруполис. Вие видяхте един абсолютно нелеп инцидент на човешка грешка, поне към момента е това, което ни се докладва. При подобен инцидент може целия Бургаски залив да бъде замърсен с петролно петно. Затова този риск, виждате, съществува, винаги съм го говорил. На базата на това съм отстоявал тази позиция, заедно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – с министър Трайков, срещу този проект. Този инцидент даде достатъчно основание да считаме че е възможен и то с голяма вероятност подобен инцидент и именно затова продължаваме и сме против.

Приемаме точка 18.

Точка 19

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", приет с Постановление №83 на Министерския съвет от 2008 г.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин премиер, тъй като Главна инспекция по труда вече поема контрола по Закона за държавния служител, тук се прави тази трансформация – четирите бройки от Министерския съвет идват в Главна инспекция по труда и се прави специална дирекция "Трудови правоотношения и правно осигуряване", което ще дава методическото ръководство, а контролът ще бъде децентрализиран.

Има други някои технически корекции в структурата на Главна инспекция по труда.

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, тъй като в доклада е посочено, че тази численост е за сметка на числеността на Министерския съвет, искаме да обърнем внимание, че с влезлите в сила промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация с ПМС №259 от 1 ноември 2010 година числеността на администрацията на Министерския съвет е намалена с три бройки. Така че исканото от Вас увеличение не е вътрешно компенсирано.

Искаме да обърнем внимание, че предлаганите промени в бюджета на Министерство на труда и социалната политика и администрацията на Министерския съвет не са намерили отражение в проекта за бюджет на Република България, който вече е приет на първо четене от Народното събрание и предстои утре да бъде гледан окончателно.

Благодаря.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Това е един много сериозен контрол по Закона за държавния служител в цялата страна, в цялата държавна администрация. В крайна сметка ние ще се натоварим да го изпълняваме и него, но без бройки не виждам как ще стане.

Ще търсим варианти.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Това изрично е предвидено с измененията в Закона за държавния служител, така че е законова разпоредба. Последните изменения на закона предвиждат това нещо.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка, като се направи необходимото, финансово да се осигурят.

Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност на вътрешнообщностната търговия със стоки, приета с Постановление №238 на Министерски съвет от 2006 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Проектът за Постановление на Министерски съвет касае една материя, която е важна за формиране на системата на националните сметки и брутния вътрешен продукт на страната.

С проекта на Постановление се цели, от една страна, оптимално разпределение на функциите между отговорните институции, които събират данни за специфичните стоки и движенията на стоки. От друга страна, има някои специфични промени във връзка с по-добро функциониране на тази система.

Към настоящия момент Националната агенция за приходи чрез система ИНТРАСТАТ събира данни за промишлени предприятия и компоненти от тях, стоки, доставяни на плавателни съдове и летателни апарати, офшорни инсталации и други. В същото време Националният статистически институт събира данни за специфични стоки, военни стоки, електричество и газ, които не се декларират по общия път. Заедно с другите външнотърговски данни, които се събират от НАП, от Агенция "Митници", това се изпраща на Европейската комисия за европейска база данни за външна търговия КОМЕКСТ. Така че функционирането на тази система показа редица недостатъци и към момента се предлага по-добро разпределение на функциите между НСИ и НАП и другите отговорни институции и по-опростено деклариране на резервни части и на стоки с ниска стойност и има известна промяна на референтните периоди, което е в съответствие с европейските изисквания и ще опрости системата. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Става въпрос за отмяна на Указа от 23 декември 1961 г., по който се удостоверяваше трудовия стаж. Вече със Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред се допълва и признаването на осигурителен стаж. Искам да кажа, че по този начин със законопроекта са посочени реквизитите на исковата молба, както и пред кой съд и срещу кого се предявява тя. Разписани са възможните документи, които могат да послужат за писмено доказателство, както и за случаите, в които се допускат свидетелски показания. По този начин смятам, че ще улесним голяма част от нашите сънародници, които по една или друга причина имат загубена документация и чрез писмени доказателства, със свидетели в съда могат да докажат своя трудов и осигурителен стаж.

Съгласувано е в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите, отговорни за професионалното образование на държавите-членки на Европейския съюз, което ще се проведе на 7 декември 2010 г. в Брюж, Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, на 7 декември 2010 г. в Брюж, Белгия, ще се проведе неформална среща на министрите, отговорни за професионалното образование на държавите-членки.

Дневният ред предвижда обсъждане и приемане на така наречено Комюнике от Брюж относно засилено сътрудничество в тази област до 2020 г. Реформата в професионалното образование е приоритетна за България, като акцентите на комюникето за модернизиране на системата са в пълно съответствие с приоритетите на националната стратегия за учене през целия живот на Република България 2008-2013 г. В този смисъл в изказването на българската страна ще бъдат представени и добри практики. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на Европейския съюз, което ще се проведе на 2 и 3 декември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приемаме точка 23.

Точка 24

Проект на Решение за одобряване позицията на българската страна за участие в 3053-ото заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 6 и 7 декември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването.

Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за одобряване проект на Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета, за подписването и временното прилагане на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приемаме точка 25.

Точка 26

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 7 декември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 26.

Точка 27

Доклад относно одобряване позициите на Република България от компетентност на Министерството на вътрешните работи за участие на заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи", което ще се проведе на 2 и 3 декември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приемаме точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на железопътния транспорт между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на железниците на Китайската народна република

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, подписването на този меморандум е от голямо значение за България, тъй като той ще декларира политическата воля на двете страни за организиране превоза на транзитни товари по железопътно трасе, преминаващо през България.

По време на разговорите си с министъра на железниците на Китай бях информиран за подготвен меморандум за сътрудничество между Турция и Китай, визиращ подготвения проект за високоскоростна и високоефективна непрекъсната железопътна връзка от Централна Азия през Турция и тунела под Босфора към Централна и Западна Европа. На практика този проект ще пренасочи значителен дял от китайския износ за Европа по това трасе. В разговора китайския министър отправи покана към нашата страна да се присъедини към това сътрудничество.

Представеният проект на меморандум за разбирателство ще включва подпомагане и сътрудничество по отношение на евроазиатските железопътни транспортни коридори и сътрудничеството между двете страни за разработването на високоефективен железопътен транспорт и технология и оборудване. Предвижда се да създадем и работна група за изпълнението на целите на този меморандум.

Приемаме точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за одобряване проект на Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета за подписването и временното прилагане на Евросредиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 29.

Точка 30

Доклад относно одобряване на проект на Допълнително споразумение към Договора за строителство на железен път и електрификация на Фаза ІІ – Първомай-Свиленград – турска/гръцка граница с референтен №EuropeAid/123600/D/WKS/BG от проект 2001 BG 16 P PT 003 Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ, изпълняван по програма ИСПА (Кохезионен фонд, Регламент 1164/94)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, на оперативно заседание на Министерски съвет на 14 септември т. г. разгледахме този въпрос, тъй като се касае за приключване на финансовия меморандум по ИСПА тази година и съответно възможността да бъде завършен проектът Електрификация и модернизация на линията Първомай – Свиленград. Изпълнителят фирмата "Асталди" трябва да завърши функционален участък от тази линия, а останалата част от железопътната линия между Димитровград и Свиленград трябва да бъде завършена чрез Оперативна програма "Транспорт". Целта на това решение е постигане на споразумение между страните по договора за осигуряване и изпълнението на строителните работи за завършване на участъка Първомай – Димитровград и минимизиране възможността за налагане на някакви финансови корекции от страна на Европейската комисия по програма ИСПА.

Средствата за плащанията по този договор са осигурени в рамките на общия бюджет на този проект и финансовият анализ е приет на оперативното заседание на 14 септември т. г.

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Бих искала да благодаря на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и това трябва да бъде прието и да бъде задвижен този проект, защото от него зависят плащанията по ИСПА, за да можем успешно да приключим проекта в рамките на тази година. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Става дума за проекта БОРКОР, който трябва да стартира. Става дума за първите три етажа с партерния на площад "Св. Неделя", за които мисля, че няма никакъв спор, че в момента не се ползват от Министерство на здравеопазването и от Министерство на вътрешните работи и спокойно може да бъде разположен там личният състав, който ще работи по този проект. На горните етажи от край време работят Дирекция "АФКОС" към МВР и специализираните звена на прокуратурата, ДАНС и МВР за противодействие на организираната престъпност и корупцията.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 31.

Последното заседание на Министерския съвет приема общо 31 точки – обикновеното количество работа за настоящето правителство. Две трети от темите са одобрения на позициите на България на различни международни форуми. Почти липсва дискусия.

Най-интересна е т.15, посветена на състоянието на фрегатите – България търси начин да транспортира допълнително оборудване за двете фрегати и минния ловец, които са приети от Белгия в началото на 2009 г. От министерството на финансите намекват, че може би трябва да се направи обществена поръчка, но според министъра на отбраната Аню Ангелов няма нужда. Той напомня на Бойко Борисов, че Сергей Станишев е твърдял, че договорите за фрегатите са сключени от правителството на царя, но реално са сключени през 2008 г. – времето на тройната коалиция. "Вече не обръщам внимание, толкова лъжат, толкова са нагли, че просто…", коментира Борисов.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    dzhambazov_1954 avatar :-(
    aleksandar

    ГОСПОДА МИНИСТРИ ЗАЩО НЯМА ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ТОЧКА ОТ ВАШЕТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА. СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СЕ ЧУДЯТ КАК ДА ИСКАРАТ СУРОВАТА ЗИМА.НАПЪЛНИХМЕ СЕ СЪС ЗАЕМИ ОТ ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ И ВЕЧЕ ЗАЛАГАМЕ И СОБСТВЕНИТЕ СИ ДОМОВЕ САМО ИСАМО ДА ПРЕЖИВЕЕМ.ТЕЗИ КОИТО НАПУСКАТ СТРАНАТА И ОТИВАТ В ЧУЖБИНА ДА РАБОТЯТ ОТ ХУБАВО ЛИ Е. МОЯТ ДЕВИЗ Е---НАМЕРЕТЕ---ОТКРИЙТЕ РАБОТНИ МЕСТА НА СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK