Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 23 декември 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 23 декември 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 23 декември 2010 г.

Елена Старидолска
12360 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

23 декември 2010 г.

Заседанието започна в 10.30 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Силвио Бояджиев с орден "Стара планина" първа степен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, от различни източноправославното през 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът без портфейл.

Приема се точка 2.

Точка 3

Доклад относно приемане на отчет за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2009 г. на националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) за третото тримесечие на 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин пример, има една забележка от страна на Министерството на околната среда и водите, която приемаме.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3 със бележката на Министерството на околната среда и водите.

Точка 4

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

Приема се точка 4.

Точка 5

Доклад относно утвърждаване разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2010 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за възлагане на директора на Регионалната дирекция по околната среда и водите – Велико Търново, да сключи Договор за покупка на имот в полза на държавата и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Министерството на околната среда и водите за нуждите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на самостоятелни обекти в имот – публична държавна собственост, на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за нуждите на Териториалното звено – Стара Загора.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, на община Ямбол, област Ямбол.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Министерството на земеделието и храните за нуждите на Националната служба за растителна защита – Регионалната служба за растителна защита – Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното й прехвърляне в собственост на община Елхово, област Ямбол.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за отнемане от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" правото на управление върху имот – публична държавна собственост, и безвъзмездното му предоставяне за управление на Министерството на вътрешните работи.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник-министър председателят и министър на вътрешните работи и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване на имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Берковица, община Берковица, област Монтана, за имот – частна държавна собственост и безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имота на община Берковица, област Монтана.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на образованието, младежта и науката и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за даване на съгласие за безвъзмездно учредяване право на строеж на Френската република върху терен – общинска собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за определяне на експлоатиращи ядрени инсталации в Република България по смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и на вида на финансовата гаранция, покриваща отговорността на експлоатация ядрена вреда.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. 16.

Приема се точка

Точка 17

Проект на Решение за откриване на почетно консулство на Република България в Република Малта, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище във Валета и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Малта.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за одобряване проект на Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за прилагане на споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, сключено на 18 септември 2007 г., в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 19.

Точка 20

Доклад относно проведено заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 7 декември 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 20.

Точка 21

Доклад относно одобряване на резултатите от участието на българската делегация в 3053-ото заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведено на 6 декември 2010 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 21.

Точка 22

Доклад относно одобряване на резултатите от участието на Република България в неформална среща на министрите, отговорни за професионалното образование на държавите членки на Европейския съюз, проведено на 7 декември 2010 г., в Брюж, Белгия.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

Приема се точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище "Маркова могила – център", разположено в землищата на с. Девинци и с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен, на "Девинци" ООД – Плевен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 23.

Точка 24

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Бърза чука – 3", разположена в землището на с.Крепост, община Димитровград, област Хасково.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за откриване на производство за издаване на разрешение за проучване на минни отпадъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства, в площта "Бухтата", разположена в Българския черноморски шелф, залив "Вромос".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 687 на Министерския съвет от 2001 г., за определяне на представители на Република България в Съветите на Международната банка за икономическо сътрудничество и на Международната инвестиционна банка.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин министър-председател, по традиция е заместник-министърът, който отговаря за международните въпроси, и това е госпожа Боряна Пенчева и съответно като алтернативен член е Жени Динкова, която е директор на дирекция "Международни финансови институции" в Министерството на финансите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за приемане на политика в електронните съобщения на Република България.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за приемане на Национален план за защита при бедствия.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин министър-председател, Министерството на културата изразява следното становище по раздел VІІ от точка 11 от проекта на Националния план за защита при бедствия.

На територията на Република България има повече от 40 хиляди недвижими културни ценности както и над 10 хиляди археологически обекта. В момента те не са отразени в специализирани карти и планове на страната. Не е направен анализ и няма информация за факторите, които биха представлявали риск за отделните обекти. Извършването на подобен анализ изисква много време, кадрови и финансов ресурс, ето защо 2011 година Министерството на културата не може да поеме такъв ангажимент.

Предвид горното предлагам текстът по точка 7.11 "Изготвя регистър и специализиран кадастър от обектите на културното наследство в риск" да отпадне.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми министър-председател, уважаеми колеги, предлагам да се приеме точката на вносител и експертите да видят какви са възможностите за оптимизиране на този текст дали да отпадне или да не отпадне.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29 на вносител, за да се доизчисти между двете министерства..

Точка 30

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с проекта се предлага предоставянето на допълнителни средства в размер на 2 милиона лева по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 година за покриване на задължения по сключен и неразплатен договор между Министерството на земеделието и храните и Напоителни системи.

Допълнително като уточнение постановлението да влезе в сила от днес. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 30.

Точка 31

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с проекта се предлага предоставянето на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните в размер на 2 милиона лева за осигуряване на изпълнение по мерките за надзор и ликвидиране на болестите по животните за сметка на намаляване на трансфера от Републиканския бюджет за Държавен фонд "Земеделие" с уточнението, че постановлението влиза в сила от днес.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 31.

Точка 32

Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството по Закона за животновъдството.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, с този проект на постановление се приема Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция и това е във връзка с приетия нов Закон за животновъдството и заложените в него изменения.

По този начин ще се събират такси свързани с управлението на държавните станции за изкуствено осеменяване, държавните лаборатории за анализ на качествените показатели на животинските продукти и Националната референтна лаборатория за генетичен анализ в животновъдството.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 32.

Точка 33

Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г., по Закона за електронните съобщения.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Колеги, между другото за външния министър Николай Младенов, така както обещах вчера на българите в Ливан изисках писмо от "България еър", в което ме уведомяват, че с голямо удоволствие ще си продължат линията, но тъй като досега там е било представителството на "Хемус еър", а те са "България еър", министър Младенов, ще ви помоля за нашето съдействие с ливанската страна по-бързо да стане този трансфер. Адресирал съм писмото до Вас, свържете се с колегите в Ливан и това по най-бързия начин да стане и съответно чрез посланика българската общност да се уведоми, че така както вчера съм поел ангажимента са готови "България еър" да си възстановят линията за Бейрут.

Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Постановление за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 34.

Точка 35

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 36.

Точка 37

Проект на Постановление за приемане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 37.

Точка 38

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

Приема се точка 38.

Точка 39

Проект на Постановление за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това беше и темата на заседанието, което имахме преди Министерският съвет с институциите имащи отношение по влизането на страната ни в Шенгенското пространство. Неотложни са сред план графика мерките, които трябва да бъдат направени за неотложни мерки до месец март и последващи действия, които са до 2011 година, така че в тази посока е това, което предлагам и графикът, който ще бъде следващата точка от дневния ред, ще бъде точно за изпълнението на ангажиментите на страната ни за влизане в Шенгенското пространство.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 39.

Точка 40

Проект на Решение за одобряване на План за действие по изпълнение на неотложни мерки във връзка с присъединяване на Република България към Шенгенското пространство.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 40.

Точка 41

Проект на Постановление за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги Междуведомственият съвет по пространствени данни се е създал като помощен консултативен орган.

По предложение на органите на изпълнителната власт, първични администратори на пространствени данни се определят членовете на този съвет. Съветът на практика е създаден и функционира като първа задача е организиране и изготвянето на описани геопространствени данни, които носят географска информация като например, жп инфраструктура, пътна инфраструктура и т.н., и да изпълним своя ангажимент към Европейската комисия до месец май 2011 година да бъдат предоставени тези коректни данни в съответния формат.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 41.

Точка 42

Проект на Решение за приемане на Обща стратегия за електронното управление в Република България 2011-2015 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги чрез тази обща стратегия за електронно управление в Република България първо създаваме модела за управление на електронното управление, а това е именно чрез съответния Съвет за икономическо развитие.

Ефектът, който се цели с тази обща стратегия, е една по-голяма достъпност на електронните услуги чрез един усъвършенстван портал за електронно управление, който се очаква в периода през януари между 10 и 14 януари 2011 година да бъде първата фаза, която вече е абсолютно готова и гражданите да имат достъп до услугите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 42.

Колеги, спирам за момент, за да поздравим директора доцент доктор Румяна Кралева, която е тук при нас.

Доцент Кралева е директор на Център за социална рехабилитация село Дълбок дол, община Троян.

Картините на нейните деца са изложени тук отвън пред заседателната зала и вие бяхте така любезно да ги изкупите, както и аз, за което ви благодаря.

РУМЯНА КРАЛЕВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри в навечерието на рождествените празници вие направихте едно голямо добро, сърдечно ви благодаря от името на децата и от името на екипа. Тези деца са без крачета и без родители и ръчичките им понякога трудно работят, но те рисуват светлината, обичта и доброто.

Пожелаваме ви го и от сърце завинаги за вас. Благодаря ви, успешен ден.

Александър Цветков, беше направил инициатива и за другия дом който посрещна Дядо Коледа с хеликоптер, за които всеки от нас дарява по 200 лева.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Децата бяха изключително впечатление и са много доволни.

Точка 43

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 43.

Точка 44

Проект на Решение за утвърждаване на промени в план-сметката на Държавен фонд "Земеделие" за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предлаганите промени са във връзка с решение на Министерския съвет за финансови корекции по бюджета на Министерството на земеделието и храните.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 44.

Точка 45

Проект на Решение за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

КРАСИМИР ПОПОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, този Национален план за действие по заетостта е на практика първия Национален план за действие по заетостта, с който започва изпълнението на мерките за постигането на целите в областта на заетостта, които България си поставя в стратегията на Европейския съюз – "Европа 2020".

С този план се подкрепя началото на икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Планът е разработен на базата на одобрението на Националния съвет за насърчаване на заетостта на рамка с основните приоритети и направления на действия през 2011 година.

Целите и действията за тяхното постигане в националния план се съсредоточават върху ограничаването от една страна на негативните последствия на пазара на труда в резултат от кризата и от друга страна в подкрепа на бизнеса чрез осигуряване на качествена работна сила.

Планът е в съответствие с проекта на Националната програма за реформи и включва мерките от българската пътека за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда за периода 2009 – 2011 година.

В плана са отразени съдържателните и техническите бележки направени по време на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта. Получените бележки от министъра по управление на средствата от Европейския съюз са приети и е актуализиран вариантът на Националния план за действие по заетостта през 2011 година, който е внесен в Министерския съвет с допълнително писмо.

Искам да добавя едно предложение за малка техническа редакция на един текст от Националния план за действие по заетостта, а именно на стр. 25, абзац пети, което е свързано с обнародването в "Държавен вестник" на 21 декември 2010 година на промените в КСО, текста да стане, от 9 съответно от 12 месеца, на 18 месеца се увеличава периодът, върху който се изчисляват обезщетенията за безработица и тези за бременност и раждане от 2011 година. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 45.

Точка 46

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за нуждите на Център "Фонд за лечение на децата".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Имам една голяма молба постановлението за предоставяне на допълнителните средства по бюджета на Министерството на финансите за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца" да бъде подписано още днес в залата и да бъде изпратено в "Държавен вестник", за да се обнародва в последния брой за тази година.

Колеги, знаете кои деца се изпращат в чужбина и какъв е общественият отзвук, какви са състоянията и колко е чувствителна темата.

БОЙКО БОРИСОВ: Направете така, че колкото може по-бързо да влезе, тъй като става въпрос за децата, които чакат за лечение в чужбина и знаете колко е чувствителна тази тема и с какво нетърпение родителите на тези деца чакат отпускането на тези средства.

Приема се точка 46.

Точка 47

Проект на Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 47.

Точка 48

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 48.

Точка 49

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и трансфери от републиканския бюджет за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 49.

*

*                            *

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, искам да ви запозная с писмо, което се получи от президента на Европейската комисия господин  Жозе Мануел Барозу, което е доста остро и за това, за което ви бях предупредил.

По време на срещата на най-високо равнище в Брюксел, обърнах внимание на ситуацията, свързана с изпълнението на Кохезионния и Структурните фондове в България. Както може би знаете, реалното ниво на усвояемост, към настоящия момент, възлиза на 6 % от общия бюджет на Европейския съюз, алокиран за периода 2007-2013, което е недостатъчно за постигане на положителен ефект върху икономиката, както и за предотвратяване на евентуални загуби на средства от ЕС за България.

С оглед подпомагане на ефективността на изпълнението, е необходимо спешно да се адресират основните затруднения и да се  предприемат решителни действия в секторите и подсекторите, в които към момента се регистрира забавяне на инвестиции. След направен задълбочен анализ на изпълнението по всички оперативни програми, става ясно, че най-сериозните проблеми са свързани с подготовката и изпълнението на големи инфраструктурни проекти в секторите пътища, жп транспорт и води, в които финансовото усвояване е под 1%.

По отношение на пътния сектор, се налага изрично да подчертаем, че основният бенефициент АПИ, до този момент не успява да преодолее основните си проблеми. От проектите, договорени в началото на програмния период, нито един не е стартирал своето изпълнение, а по ключови стратегически инвестиции, като например автомагистрала "Струма", се регистрира изключително голямо забавяне, което поставя под съмнение възможността дори за изпълнение на функционални елементи от проекта, в рамките на настоящия период.

В тази връзка, препоръчваме спешно да се пристъпи към обсъждане на възможности за включване на алтернативни структури, които да ускорят реализирането на необходимите инвестиции.

По отношение на жп сектора, ситуацията не е по-добра, докато НКЖИ не е в състояние дори да постигне първите етапи от дефинираните цели. От наличния инвестиционен ресурс, по-малко от 10% са реално започнатите работи. И тук са необходими спешни мерки за намиране на алтернативни процедури и/или структури, които да ускорят изпълнението и да се предотврати загубване на финансов ресурс от бюджета на Европейския съюз.

По отношение на водния сектор, следва да се отбележи, че забавянето в изпълнението се дължи основно по две причини:

Първо, липса на достатъчен капацитет в общините за подготовка на качествени инвестиционни предложения, което допълнително утежнява работата на МОСВ, предвид необходимостта от сериозни усилия за подобряване на проектните предложения и второ, забавяне на реформата във водния сектор, което възпрепятства създаването на финансово и екологично устойчиви системи за управление на водите на местно равнище. За ускоряване на този процес е необходимо да се създаде ефективна координация между основните заинтересовани страни – МОСВ, МРРБ и общините.

От изключително голяма полза за България е ангажираността, която демонстрират министрите и зам.-министрите, пряко отговорни за изпълнението на различните оперативни програми, както и назначаването на министър по управление на средствата от Европейския съюз, с което значително се подобри системата за изпълнение и нейната координация и следва да се подчертае,че се очаква да има ключова роля за адресиране и разрешаване на посочените по-горе проблеми.

По време на работна среща, организирана по инициатива на министър Дончев, няколко международни финансови институции предложиха своята подкрепа за повишаване на административния капацитет и изпълнението на стартирали вече реформи.

В тази връзка, смятам за целесъобразно предложението съвместно с Комисията и международните финансови институции, под ръководството на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, да се предприемат стъпки за обсъждане, разработване и приемане на план за действие за всеки от споменатите сектори.

Планът следва да включва мерки за преодоляване на хоризонтални или секторни проблеми, които затрудняват ефективното усвояване на европейски средства, да гарантира институционална устойчивост на структурите, отговорни за управлението, както и да осигурява необходимата административна и техническа компетентност.

При наличие на подобни общоприети планове за действие, Комисията от своя страна, е готова да предостави директна подкрепа на българските институции, с цел ускоряване качественото изпълнение на проекти и усвояване на европейските фондове, като цяло. Това ще бъде неразделна част от съвместна инициатива, която цели да обедини усилията на българските власти, Европейската комисия и Международните финансови институции.

Уважаеми министър-председател, убеден съм, че с помощта на Вашата лична подкрепа и ангажираност и ефективната координация между българските институции и Европейската комисия, с обединени усилия ще успеем да преодолеем съществуващите сериозни затруднения и проблеми и ще гарантираме успешно изпълнение на Кохезионната политика в България.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Колеги, първо говорейки за писмото тук изненада няма доколкото всички констатации нито са били скрити, били са споделяни и това е известен факт на цялата българска общественост, в кои сектори усвояването върви по-добре и в кои сектори е с недостатъчно добри темпове.

Важното в писмото е пълната подкрепа демонстрирана по отношение на България и по отношение на усилията ни свързани с увеличаване на капацитета и ускоряване на темпа на работа. Ако това писмо го сравним с едно писмо получено от генералния директор господин Дирк Анер от преди една година в стил открийте разликите ще забележите, че в това писмо няма нито дума за нередности или злоупотреби, няма нито дума свързана с оценки за съответствието, доколкото абсолютно всички финансови инструменти, които работят в България в момента, имат положителни оценки за съответствието, и единственият термин е "скорост" и това е задача, която се споделя от всички колеги.

Коректно са адресирани причините за забавянето. Те не са такива, които могат за месец или два да бъдат разрешени, или да бъдат преодолени.

Радостното е, че въпреки констатациите за недостатъчно добра скорост в транспорта и във водите усилията на България да привлече външно съдействие в това число и на международните финансови институции се подкрепят.

Има категоричен запис, че ние имаме пълната подкрепа на Европейската комисия по отношение на продължаващите действия в тази посока.

НОНА КАРАДЖОВА: Господин министър-председател, искам да кажа само две думи за водния сектор. Многократно съм го казвала тук и пред журналисти, че на практика министерството направи всичко, което зависи от него за да тръгне програмата, тъй като на практика тя беше блокирана към месец август миналата година и бяха спрени проекти за 1 милиард от комисията заради некачествени и лоши проекти. Направихме необходимите трансформации в цялата програма, за да отговори на изискванията.

На управляващия комитет, преди една седмица, представители в Комитета по наблюдение казаха, че всичко което е зависело от министерството е направено без изключение и оттук нататък на ход са общините и зависи от тяхната активност. Ние ги подпомагаме максимално.

БОЙКО БОРИСОВ: Закривам заседанието на Министерския съвет.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
 • 1
  niko55 avatar :-?
  чърчил

  М.м.м.м..даааа

 • 2
  cobourga avatar :-|
  cobourga

  Чалга и простотия залива страната. Вчера намушкаха и олимпийски шампион с нож, естествено в кръчма, след пореден пиянски запой !!!
  Алкохол, дрога, чалга и мутризация – това ни донесе групировката ГЕРБ, водена от мутрата мафиот ББ !!! Като се добави обедняването и оскотяването на народа, вулгаризирането на нравите и мафиотизирането на всички дейности, пропадането е тотално !!!
  Пийте братя, плюскайте, бийте се, колете се, въртете гюбеци …..

 • anihilator_jack

  До коментар [#2] от "cobourga":

  Ай стига глупости! Кога за последно не са ставали такива простотии?????
  Какъвто ще да е Бойкан хората трябва да разберат, че не той прави така, че слънцето да изгрява така и не той прави така че то да залезе. Причините всички тези неща да са ежедневие започват доста преди ББ да се появи на бял свят!

  пс: Михаил Ганев е световен, а не олимпийски шампион, но това нищо не значи. Пък и се сети за възхода и падението на Олимпийските надежди през 90те.....

 • 4
  vlad76 avatar :-P
  vlad76

  До коментар [#2] от "cobourga":...Ти да не падаш от Марс ..В коя дискотека или кръчма не стават побои , това че вече има интернет и новините се разпространяват като в малко село , не значи че преди 20 г. не е имало сбивания ..

 • 5
  blackfrogg avatar :-|
  blackfrogg

  Средно годишно ставам свидетел на 2-3 сбивания. Снощи си взех дозата за цяла година. Коледа е все пак - хората се забавляват и отдават на алтруистични занимания...

 • 6
  pol40 avatar :-P
  pol40

  С дме думи - Васил Божков влиза в жепе и пътната инфраструктура на бял кон.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK