Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 31 август 2011 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 31 август 2011 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 31 август 2011 г.

Елена Старидолска
4120 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

31 август 2011 г.

Заседанието започна в 10.05 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за одобряване на отчет по Програмата за по-добро регулиране 2010 - 2013 г. за периода юни – декември 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за издаване на указ за награждаване на Драган Бобев с орден "Стара планина" първа степен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми колеги за мен е чест да представя това предложение за професор Бобев, който е лекар и се занимава с децата, педиатър и то с най-тежките заболявания онкохематологията, човек който е обучил хиляди български лекари, може би една част от тях е и скъсал, но е бил принципен и последователен.

БОЙКО БОРИСОВ: Прекрасно, подкрепяме го. Предлагаме го на президента.

Точка 3

Проект на Постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи и министърът на образованието, младежта и науката.

Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за изменение на Решение № 34 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне поименен състав на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на отбраната.

Приема се точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Става въпрос за отпускането на персонални пенсии на 60 деца, ненавършили 18 годишна възраст, в рамките на бюджета и предлагам да се приеме.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Постановление за осигуряване на средства за издръжка на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за сключване на приятелско споразумение по делото "Димитрова срещу Република България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба № 45664/05).

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, моля да подкрепите предложения проект на решение за одобряване на приятелското споразумение със жалбоподателката по делото пред Европейския съд по правата на човека.

По този начин ще бъдат спестени разноски. Сумата, която се предвижда за обезщетение е 1800 евро за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за одобряване на едностранна декларация по делото "Велчева и Сотирова срещу България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба № 36307/06).

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, в собственост на община Белово, област Пазарджик.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за двуетажна масивна сграда общо от 245 квадратни метра. Това е бившето кметство. Предоставяме го обратно на общината, за да го използват за нуждите на кметството.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Република Корея, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Бусан и с консулски окръг, обхващащ територията на гр. Бусан и провинция Южен Кьонгсанг и за назначаване на почетен (нещатен) консул.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Акта за изменение на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщенията и на акта за изменение на Конвенцията на Международния съюз по Конференцията на пълномощните представители в Гуадалахара, Мексиканските съединени щати, 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, основната цел на измененията е да способстват и финансовата стабилност на Международния съюз по далекосъобщения чрез въвеждането на ограничителен механизъм за намаляване на размера на членския внос при избора на класа членски внос от всяка държава членка и секторен член на Международния съюз по далекосъобщения, и в тази връзка са изменени съответните процедури.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 12.

Между другото от днес падат цените и на тарифите на мобилните оператори. Тук Министерството на финансите трябва да бъде поздравено.

Точка 13

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и министерството на индустрията и информационните технологии на Китайската народна република за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията, подписано на 24 юни 2011 г. в София.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин премиер, колеги, с предлаганото решение Министерският съвет ще утвърди подписаното споразумение, което ще даде възможност споразумението да влезе в сила и да бъдат осъществени на практика договореностите в конкретните области на сътрудничеството. Имаше голяма делегация от Китайската република с двама министри, кореспондиращи в сектор "Далекосъобщение" и считаме, че там има доста голям потенциал за развитие.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението в областта на здравеопазването между правителството на Република България и правителството на Френската република.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Република Македония.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 15.

Точка 16

Доклад относно одобряване на резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), проведено на 22 юли 2011 г. в Сопот, Полша.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за одобряване на резултатите и утвърждаване на Протокола от Втората сесия на Смесената българо-черногорска комисия за икономическо сътрудничество, проведена на 2 и 3 юни 2011 г. в София.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 17.

Точка 18

Доклад относно приемане на Годишен доклад за изпълнение през 2010 г. на концесионните договори за морски плажове – части от крайбрежната плажна ивица на Република България, на комисиите за контрол по предоставените концесии за морски плажове – части от крайбрежната плажна ивица на Република България, за извършения през 2010 г. контрол за спазване на задълженията по концесионните договори.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, обобщаваме резултатите от 2010 година, само няколко факта: Приходите за 2010 година общо по отношение на плащанията за плажовете са 9 милиона 566 хиляди лева.

За справка през 2009 година имаме приходи от 8 милиона 300 хиляди лева, т.е. увеличаваме постъпленията от плажовете с 1 милион 323 хиляди лева, което е с 14 на сто повече.

Не искам да сравнявам с данните на предишното правителство, които от приходи от плажове за периода 2005 – 2009 година средно имат около 6 – 6,5 милиона, а ние в кризата успяваме да съберем 2010 година – 9,5 милиона лева.

Другото, което трябва да знаем е, че държавата от 2009 година прави системни проверки по плажовете, за да дисциплинираме наемателите и концесионерите. Наложихме глоби през 2010 година за общо 645 хиляди лева. Имаме пълен списък на плажовете, които са глобени. Тези глоби не ги налагаме, а и проверките не ги правим, за да събираме просто едни пари, а ги правим, за да дисциплинираме наемателите, да им помогнем, концесионерите да разберат, че правилата трябва да се спазват и за първи път в историята на държавата през 2010 година прекратихме концесионни договори за плажове там, където не се спазват правилата отиваме и до най-голямата крайност шест броя концесионни договори са прекратени.

Тази 2011 година продължихме с проверките и констатираме големия смисъл от това, което сме направили през 2010 година, не само по-големи приходи, но и по-голяма дисциплина, но и през 2011 година виждаме доста по-малко нарушения на плажовете, въпреки това ги има, и в началото на месец септември ще обобщим стотиците проверки, които бяха направени за 2011 година и ще посочим както и през 2010 година, сега правим, къде са проблемите. От фискална гледна точка очакваме дори 2011 година да е малко по-добра от 2010 година. Така, че държавата да покаже, че се бори за всеки лев.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище "Чатала", разположено в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги следват отново няколко разрешения за проучване и даване на концесия за добив на подземни богатства основно за скалнооблицовъчни и строителни материали. Няма да вземам думата по всяка от тях, продължаваме да стопяваме дебелата папка от останали преписки.

Позволете ми да кажа две думи по първа точка, наистина съвсем накратко, но това е общо постижение и мисля, че всички трябва да го знаем по програмата за по-добро регулиране. В последните вече повече от шест месеца няма нито един въведен нов режим или регулаторен режим, след като проектозаконите преминават през проверка за такова съответствие. Освен това се очертава, че ще преизпълним целта за намаляване на административната тежест с 20 на сто, която имаме до края на 2012 година.

С добри темпове напредва наредбата, която се изготвя в Министерския съвет, за определяне на държавните такси и на разходо ориентиран принцип, така че държавата не да прави пари от бизнеса и от хората, а да предоставя услуги, за които се плаща.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е изключително важно.

Горанов!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин премиер, госпожи и господа министри, за да не коментираме отделно точките свързани с предоставянето на концесиите те са коректно изготвени от колегите от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, но ние предприехме една инициатива за уеднаквяване на финансовите условия на концесионните договори.

В същата връзка предлагам по тази точка да се променят условията, като текста в точка 9.1.1. се коригира в съответствие с точка 7 от същия проект на решение.

В точка 9.1.2. числото "50" да се замени с "100" и по отношение на банковите гаранции в точка 9.1.3. да се добави текст, че банковите гаранции по точка 9.1.1. и точка 9.1.2. са със срок на валидност до 60 дни от изтичането на съответната година при усвояване изцяло или на част от гаранцията по 9.1 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10 дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.

Бележките имат по-скоро технически характер, но уеднаквяват финансовите условия и защитават до голяма степен интереса на държавата за изпълнение на концесионните договори, които сключваме оттук занапред.

Подобни бележки имаме освен по точка 19, но и по точка 20 и точка 34, предлагам да се приемат като се отразят допълнително представените от нас бележки.

БОЙКО БОРИСОВ: Трайков!

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Имаше експертни разговори по този въпрос. Ние приемаме точките и имаме еднакво виждане с Министерството на финансите.

Това ще важи за всички отсега нататък, конкретно за тази, тъй като беше на по-преден етап, не е изготвено в решението, но ще се промени и в цитираната концесия.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 19 с направените предложения от Министерството на финансите.

Точка 20

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – вулкански туфизити "олигомикт", от находище "Оврага", участък "Север" и участък "Юг", разположено в землището на с. Голям извор, община Стамболово, област Хасково.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 20 с направените предложения от Министерството на финансите.

Точка 21

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Селището", разположена в землището на с. Ставерци, община Долна Митрополия, област Плевен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 21.

Точка 22

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Мишел", разположена в землищата на с. Войница и с. Буковец, община Видин, област Видин.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 22

Точка 23

Проект на Решение за изменение на Решение № 492 на Министерския съвет от 2011 г. за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерство на отбраната на Държавата Израел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 23.

Точка 24

Доклад относно одобряване проект на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площта "Злогош", разположена в землищата на с. Полетинци, с. Полска Скакавица, с. Горановци, с. Долно Уйно и с. Горно Уйно, община Кюстендил, с. Трекляно, с. Злогош, с. Сушица, с. Брест, с. Долни Коритен, с. Горни Коритен, с. Добри дол и с. Габрашевци община Трекляно, област Кюстендил, и с. Раянци, община Земен, област Перник.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 24.

Точка 25

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Първи май", разположена в землището на с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 25.

Точка 26

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Беров мост", разположена в землището на с. Гумощник, община Троян, област Ловеч.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 26.

Точка 27

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2 , ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Лехаците", разположена в землищата на с. Цръклевци, община Драгоман, и с. Понор, община Костинброд, област София.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 27.

Точка 28

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Ел Зет 60", разположена в землището на гр. Брусарци, община Брусарци, област Монтана.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2003 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

ГЕОРГИ КОСТОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми господа и дами министри, с проекта намаляваме таксите по регистрация на търговец на зърно и се премахват таксите при издаване на ново удостоверение за подновяване на регистрацията. Това последното вече става пряко по Интернет, с което се изпълняват мярка 513 и мярка 552 от плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация. Така се подпомага бизнесът.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за изпълнение решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "Дичев срещу България" (жалба № 1355/04), "Росица Георгиева срещу България" (жалба № 32455/05), "Димитров и Хамънов срещу България" (жалба № 48059/06), "Фингър срещу България" (жалба № 37346/06), "Анна Тодорова срещу България" (жалба № 23303/03), "Пантушева и др. срещу България" (жалба № 40047/04), "Димова и Минкова срещу България" (жалба № 30481/05), "Хаджиниколов срещу България" (жалба № 24720/04) и "Холевич срещу България" (жалба № 25805/05).

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за продажба на недвижими имоти, собственост на "Български пощи" ЕАД – София.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ИВАЙЛО МАСКОВСКИ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за 19 броя апартаменти, находящи се в градовете Пазарджик, Пловдив, Хасково, Димитровград, Кърджали, Благоевград, Смолян и Ардино.

Това са апартаменти, в които са настанени наематели служители на "Български пощи". Апартаментите са силно амортизирани, като за ремонта и поддръжката им са необходими сериозни средства, които "Български пощи" не може да осигури. Отделно считаме, че това са недвижими имоти, които са неоперативни активи на пощите и по никакъв начин не касаят тяхната пряка дейност и от тяхното управление не съществува почти никаква икономическа полза за пощите и считаме, че трябва да се прехвърлят към наемателите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия, подписана на 28 март 2011 г. в Тбилиси, Грузия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – трахити и трахитови туфи, от находище "Житосвят", разположено в землищата на с. Орлинци, община Средец, и с. Житосвят, община Карнобат, област Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за одобряване проект на писмо до Международната банка за възстановяване и развитие относно изменение на Заемното споразумение (втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин премиер, госпожи и господа министри, с проекта на решение се цели преструктуриране на втория проект за улесняване на търговията и транспорта с цел да се гарантира фиктивното изпълнение на основните и най-важни дейности по проекти.

Предвижда се удължаване на крайната дата за приключване на дейностите с 18 месеца до 31 декември 2013 година, за получател България, представлявана от Министерството на финансите, като бенефициенти са Агенция "Митници", главна дирекция "Гранична полиция" и другите гранични служби, както и Агенция "Пътна инфраструктура". С реализацията се осигуряват адекватни съвременни условия за работа на граничните служби, които ще разполагат с нови модерни съоръжения за проверка на граничните пунктове във вътрешността на страната. Забавянето на някои от проектите по обективни обстоятелства през годините налага удължаването на срока на усвояване на заема.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2011 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Проектът на решение се налага от извършени компенсирани промени на бюджетни взаимоотношения на общини с държавния бюджет с делегираните държавни дейности във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" за 2011 година както и на основата на информация от Министерството на труда и социалната политика за броя на местата и специализираните институции.

Предлагам промяна на средствата за отделните дейности за социални услуги на основата на разчетите за натурални показатели в рамките на общия разходен таван на тази функция в размер на 160 141 000,9 т.е. в рамките на разходните тавани определени през месец април от правителството.

С предлаганата промяна се постига по-ефективно разпределение на местата между отделните институции по общини и оптимална използваемост на капацитета в тях.

Допълнително е предвидено средствата за финансиране на нови услуги, които функционират по проекти на оперативната програма, да бъдат осигурени през 2012 година чрез компенсирани промени, ако не успеем в хода на бюджетната процедура да осигурим допълнителен ресурс за това.

Разговаряхме с господин Младенов, че в хода на бюджетната процедура ще се търсят такива възможности, но ако рамката не го позволи текста предвижда подобни услуги да продължат да се реализират чрез компенсирани промени в капацитета на отделни социални услуги.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Искам да обърна внимание, че 55 обекта ще бъдат разкрити през следващата година по оперативна програма "Човешки ресурси". Това са защитени жилища и центрове за настаняване от семеен тип и това е във връзка с деинституционализацията и това са около 3 милиона 900 хиляди лева, които не са предвидени в това решение, и за това както каза господин Горанов трябва да го имаме предвид за следващата година..

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 36.

Точка 37

Проект на Решение за одобряване на участието, позицията и състава на правителствената делегация на Република България за участие в 61-ата сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация, която ще се проведе от 12 до 15 септември 2011 г. в Баку, Азебрайджан.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приема се точка 37.

Точка 38

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, промяната, която е съгласувана с министър Дончев, се прави с цел да направим правилата по-гъвкави, така че ако кандидат за безвъзмездна помощ по програма "Конкурентоспособност" започне на свой риск разходите и осъществяването на проекта, а след това му бъде одобрен, да му бъдат признати разходите, които е направил преди одобрението.

Целта е да ускорим и опростим изпълнението на тези проекти.

Другата промяна е, че допустими вече стават и разходите за други данъци свързани с проекта, освен само ДДС, както е досега.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 38.

Точка 39

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейските общности в областта на енергетиката, на институции на Европейските общности, приета с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2006 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 39.

Точка 40

Проект на Постановление за приемане на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 40.

Между другото Московски, Митниците, МВР, Дончев, на 12-ти съм се разбрал с премиера на Естония и ще доведе една делегация и лично той ще ни презентира електронното правителство. Говорил съм с него какво от него могат да ни дадат безплатно и ще настоявам, ако може и да ни даде и експерти, които като дойдат тук, за да можем да го внедрим много бързо. Естония е държава от нашата черга, а много бързо го въведоха и го направиха и работи перфектно. Така, че лично премиерът ще го презентира за един ден отиваме само по тази тема да ни информира.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Искам да добавя, че незабелязано от общественото мнение има доста сериозен напредък в България. Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи вече почти изцяло и е електронизирано. Министерството на външните работи преминава на 19-ти на електронизиране, ако успеем да го направим това за всички ведомства, не само бумащината на Министерски съвет, но и оперативно решенията ще могат много по-бързо да се работят, за това е хубаво да дойде някой от хората, които реално го правят в институциите в момента, за да знаят технически условията какви са.

БОЙКО БОРИСОВ: Вземам само един министър, всички останали са експерти, които се занимават с тази дейност. Разбрали сме се след две седмици още веднъж на ниво експерти, където той е поканил и други държави от Европейския съюз, ще изпратим вече, но идеята е да вземем софтуера и техните специалисти, които са го въвели, да не експериментираме в приложението.

Цветанов!

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Понеже не чух за Министерството на здравеопазването, а преди бяхте поставил една задача преди месеци, нашите експерти работят с техните експерти и мисля, че е хубаво да има експерти от Министерството на здравеопазването.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние не можем да заведем тридесет човека, за това например експерта, който е от МВР да бъде този, който работи със здравеопазването.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Те работят и с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

БОЙКО БОРИСОВ: Така, че до тогава всичко, което има да се даде или да се поиска, за това повтарям, хората които ще бъдат: Московски координира и други министерства, ако искат да попитат, да вземат или да организират нещо.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Искам да кажа, че в началото на месец октомври имам покана от техния здравен министър и ще ходя точно по тази линия, но идеята за електронно правителство чудесно се връзва с цялостната идея и въобще за електронно здравеопазване. Там са интегрирани неща и едно нещо на вид дребно, което е дребно е чипът, който имат в картата за самоличност, което може да бъде и здравна карта и да се унифицира, а не хората да ходят с множество документи, а да има единна точка достъп до системата. Така, че това е нещо, за което сме говорили с министър Цветанов и е хубаво вече да се помисли в тази насока.

БОЙКО БОРИСОВ: Организирайте се с твоя колега, ако може и той на тази дата, предполагам, че след като премиерът лично ще ни презентира програмата, би трябвало и би могло да има. Организирайте се и действайте.

Московски!

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Господин премиер, искам да кажа две думи, чудесно е всички колеги казват докъде и какво е постигнато, но трябва да е ясно, че говорим за приложенията на електронното правителство и на електронната интегрирана система. Целта ни е, тъй като това в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и тук е моментът да призова всички колеги, нека да оказват максимално съдействие на нашите специалисти експерти, тъй като за да бъде изградена тази интегрирана система, за да може ние да комуникираме по електронен път между всички институции разбира се е необходим достъп до всяка една такава. Т.е. конкретно визирам в случая колегите от Министерството на правосъдието, където имаме известно неразбиране на ситуацията. Разбира се те си имат своите правилни аргументи. Тук не става въпрос да ни се дава пълен достъп до вашите вътрешни системи. Тук става въпрос ние да имаме достъп самата структура на електронното правителство да достигне до вас, а вече самите приложения какво вие ще дадете вътре в тази система никой няма право и няма да ви се бърка вътре в системата, но ние в крайна сметка трябва да имаме достъп.

Трудно успяхме, но успяхме например с колегите от Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. За момента имаме проблем с Министерството на правосъдието. Концептуално имаме различия. Ние считаме, че бързо и ефективно това нещо би могло да се извърши от външни компании изпълнители, които са специализирани в тази дейност. Колегите от Министерството на правосъдието считат, че тези системи трябва да бъдат изградени от вътрешен капацитет, какъвто за съжаление, може би е правилно, но ние нямаме нито време, нито имаме такъв капацитет.

БОЙКО БОРИСОВ: Ако имат вътрешен капацитет да ни кажат срок?

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Нямаме.

БОЙКО БОРИСОВ: След като нямате тогава възлагайте, седнете след това и го коментирайте.

Дончев!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Искам да напомня на колегите, че електронно правителство в България се прави от десет години и средствата, които са похарчени за въвеждане на електронно правителство сигурно са няколко пъти повече от тези, които е похарчила Естония. Ние имаме добре работещи отделни решения в отделни министерства, в отделни ведомства, в отделни общини и това, което ни липсва към момента, е, там където трябва да се съсредоточат усилията, е една координирана система следваща единни стандарти.

В подкрепа на това, което каза колегата Московски, именно това можем да научим от колегите от Естония, има различни видове софтуери освен естонския имаме категорично нужда от помощ по отношение на внедряването на единна координирана стандартизирана система, където са ни дефицитите.

Да подкрепя колегата Младенов, имаме много добри решения, по две оперативни програми вече подават документи по електронен път без грам хартия. Отчитат се по електронен път също без грам хартия. Очакваме всеки момент да се включи и конкурентоспособност и половин година оттук нататък считам, че по всички оперативни програми процесът ще върви изцяло електронно.

Това е добре, но имаме нужда от цялостна координирана и стандартизирана система, а не отделни и добре работещи решения в отделни ведомства.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Съвсем накратко по същата тема, с две думи без да връщам темата към инхаус възлагането. Ние трябва да имаме един интегриращ орган, бил той и Министерството на транспорта в сектора, който се занимава с това, но от думите на министър Московски разбрах следното, проблем от последните десет години. Всяко ведомство си прави система и ревниво си я пази и тя не си говори с другите системи на държавата.

БОЙКО БОРИСОВ: За което всъщност са похарчени пари, а тя не може да функционира, защото идеята е като се влезе в електронното правителство или дадената тема, да може по електронен път да си вземеш или да си подадеш данните, за да не се ходи по гишетата. Това е целта на системата. Ако трябва да ходите от едно на друго място и да влизате отделно в системата е безсмислено.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Нещо повече, системите трябва освен да имат интегрирана техническа съвместимост между тях, отново казвам, че трябва да има и политическа воля системите да си общуват и това, което каза министър Московски завоалирано е, че всички министри трябва да проявят политическа воля и да не ревнуват. Техничарите, които са направили системите, те ги гледат първо като техни деца, второ на много места в този бизнес има монополизиране от страна на изпълнителя на съответната информационна система, който през годините поддържа собствения си бизнес монополизирайки поддържането на тази система.

БОЙКО БОРИСОВ: Младенов!

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Тя е внедрена в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в момента приключва внедряването в Министерството на външните работи. Оказа се, че тя е купена при нас преди няколко години и останаха около 20 хиляди лева, за да може да заработи. Навсякъде е направено това. Тя е разработена в България, тя е българска, продава се по цял свят. Сума ти мултинационални компании работят с нея, а ние в българската държава не можем да се разберем министерствата да я внедрим. В момента, в който тя съществува, вече документооборотът между министерство А и Б става електронен веднага и улеснява работата на гражданите.

БОЙКО БОРИСОВ: Естествено.

В момента ние обясняваме: бялото е бяло, черното е черно, сивото е сиво. Нима на министрите трябва да обясняваме, че електронното правителство ще улеснява гражданите. В това ли сега искате да ме убедите? Аз ви казвам "бяло е", вие ми казвате "не е черно, не е сиво, а бяло". Казвам ви да се стегнете и това, което направи Дончев, да е във всяко едно министерство. Оттам ще вземем, говорил съм за без пари, ако трябва да платим само на експерти, които да ни координират системата. Какво повече го умуваме. Ако нещо са купили или има купено, с две ръце ще им благодаря и ще им викам "Браво!" Поне нещо да се види от това, което е купено. Важно е да се интегрира и да започне да работи в следващите шест месеца до година максимум, всичко това да сме го забравили и да е в историята. Какво го коментираме повече? Какво ревниво ще пази правосъдието, от кой? Кое пазим ревниво?

Приемаме точка 40.

Московски, от мое име, само искам да ми кажеш ако някъде някой ревниво нещо не прави, затова министър ще си отиде мигновено ако дойдеш и ми кажеш "този, три дена ходят експертите, ето го" - веднага ще си отиде, гарантирам ви. В 21 век да обясняваме, че електронното правителство е хубаво! Дето се вика, МВР се отвори.

Точка 41

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, отстраняваме една техническа грешка, която е допусната в хода на подготовката на постановлението. Думичката "основен ремонт" я заменяме с "текущ ремонт", всичко останало остава същото, не променяме нищо друго.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 41.

Точка 42

Проект на Решение за приемане на доклад за изпълнението на Консолидираната фискална програма към 30 юни 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Съвсем накратко, през първото полугодие на тази година икономиката продължи да се възстановява, като и през двете тримесечия беше отбелязан ръст на брутния вътрешен продукт 3.4 % и 1.9 % по експресни оценки на НСИ. За същия период на миналата година регистрираният ръст на брутния вътрешен продукт и през двете тримесечия надвишава средните стойности на показателя за Европейския съюз, които са съответно 2.5 и 1.7.

Започналото през 2010 г. плавно преструктуриране на икономиката продължи като експортът беше основен двигател на растежа. Наблюдава се възстановяване и от страна на вътрешното потребление и инвестициите.

В текущата сметка е отчетен излишък за полугодието на 2011 г. в размер на 1.4 % от брутния вътрешен продукт при дефицит от 2.4 % за същия период на 2010 г. С основен принос за промяната е положителната динамика на търговския баланс, който беше и основен източник на нарастващите дисбаланси през предходните периоди на висок икономически растеж.

Започналото възстановяване при постъпленията от косвени данъци през втората половина на миналата година продължи. Приходите от ДДС и акцизи се подобряват значително спрямо постъпленията за същия период на 2010 г., номиналният ръст е 15.4 %, респективно 16.3 %.

Данъчните постъпления като цяло нарастват в номинално изражение с 12.2 %, спрямо полугодието на 2010 г., най-вече на ръста на косвените данъци. На годишна база към момента се очаква по-добро изпълнение при косвените данъци, което може да намали напрежението при изпълнението на приходите от осигурителни вноски. С това потенциалният натиск в частта на данъчните приходи остава умерен и се посреща в голяма степен с допълнителни мерки в приходите, с които се постига изпълнение на фискалните цели за годината. Тук е важно да се отбележи и усилията на приходната администрация за повишаване на събираемостта.

Параметрите по разходите към 30 юни са в рамките на разчетите на закона. Запазеният таван на средствата за заплати на министерствата и ведомствата и оптимизиране на структурите и персонала на бюджетните системи с изпълнението на мерките по прилагане на административните реформи, спомагат разходите за заплати да останат по-ниски в номинално изражение, същевременно индивидуалните заплати в някои министерства растат. Спрямо отчетите за шестте месеца на 2010 г. капиталовите разходи остават по-ниски спрямо полугодието. Тук най-вече това е свързано със задълженията от предходни години, които бяха изплатени ударно в началото на 2010 г., с което общите разходи по консолидираната фискална програма остават номинално по-ниски от отчетените към полугодието на предходната година. В следствие на започналото възстановяване в приходите и стегнатата политика по отношение на разходите, бюджетната позиция на касова основа отчита трайно подобрение спрямо предходната година. Дефицитът към полугодието е в размер на 650.7 млн.лв., 0.8 % от прогнозния брутен вътрешен продукт и се свива с 864 млн. или 1.3 процентни пункта от брутния вътрешен продукт спрямо дефицита на полугодието на предходната година.

Мерките за фискална консолидация осигуриха планираното подобрение на бюджетната позиция през 2010 г. През 2011 г. фискалната консолидация продължава като целта е дефицитът на правителството да бъде приведен по устойчив и надежден начин под референтната стойност 3 % от брутния вътрешен продукт, което да сложи край на процедурата по прекомерен дефицит в България от юли 2010 г. Консолидиращите мерки по отношение на разходите са запазени през настоящата година, което заедно с мерките в приходите, се очаква да осигури необходимото фискално подобрение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 42.

Точка 43

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите на културата на Европейския съюз, която ще се проведе от 8 до 10 септември 2011 г. във Вроцлав, Полша

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

Приема се точка 43.

Точка 44

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на неформалния съвет на министрите по транспорт, което ще се проведе на 5 и 6 септември 2011 г. в Сопот, Полша

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 44.

Точка 45

Проект на Решение за приемане на Отчет на правителството на европейското развитие на България – втора година (юли 2010 г. – юли 2011 г.)

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 45.

Точка 46

Проект на Решение за освобождаване на председателя на Комисията за защита на потребителите и за определяне на временно изпълняващ функциите на председател на Комисията за защита на потребителите.

БОЙКО БОРИСОВ: Мисля, че единодушно се приема се точка 46.

Благодаря.

Точка 47

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 47.

Стенографски запис!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
 • 1
  hadjov avatar :-|
  дон Клеменца

  Стенограмата от заседанието прави добро впечатление.

 • 2
  borabora54 avatar :-(
  borabora54

  Горанов! .... Трайков!... Цветанов! .... Аз!... Аз! ... Слушам!
  Какво значи "... говорил съм да ни дадат безплатно каквото може..."?
  Очевидно фатмакът няма лично достойнство и може спокойно да се унижава, но поне да не съсипва и малкото останало на Държавата....

 • 3
  frost avatar :-(
  Whiskey&Gunpowder

  Горкия Борисов :) По цял ден раздава ордени и помага на деца. Четеш стенограмата усещаш вкус на шоколад, толкова е захаросана.
  На мен обаче не ми допада някак да използват заседанията на Минстерски съвет за откровена пропаганда.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK