Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 13 октомври 2011 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 13 октомври 2011 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 13 октомври 2011 г.

Елена Старидолска
3602 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

на 13 октомври 2011 г.

Заседанието започна в 10,15 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за приемане на План за управление на Природен парк "Врачански Балкан"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за одобряване на Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, уважаеми колеги, този план е разработен в съответствие с политиката на Европейския съюз за възлагане на обществени поръчки с екологични изисквания. Продуктовите групи са копирна и графична хартия, офис и ІТ оборудване, офис осветление, климатици, почистващи продукти и услуги за почистване. Макар че в други документи е споменато, в този документ е пропусната групата транспорт, където влизат автомобилите с по-малки емисии или хибридни, електрически и т. н. Предлагам с тази добавка да се приеме.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме на вносител точка 2 с тази поправка от министър Трайков.

Точка 3

Проект на Постановление за преобразуване на културен институт

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, с внесения за разглеждане проект на постановление на Министерския съвет предлагам Музикалният център "Борис Христов" да бъде преобразуван в Музей "Борис Христов" - София.

Целта на преобразуването е осигуряване на равнопоставеност в принципа на финансирането чрез прилагане на системата на делегирани бюджети, както и на справедливост, прозрачност и ефективност при разходването на бюджетни средства.

Преобразуваният културен институт ще се финансира като държавен музей с утвърден от министъра на културата бюджет. При преобразуването са спазени изискванията на Закона за културното наследство.

Моля да приемете проекта на постановление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за участие на Република България в Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, предлагам България да участва в Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията и министърът на труда да бъде координатор по този проект.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 4.

Точка 5

Проект на Постановление за изменение на Постановление №207 на Министерския съвет от 2011 г. за разпределение на средствата по т. 27 от приложение №4 към чл. 9, ал. 1 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

ХРИСТО АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, с настоящия проект на постановление за изменение на Постановление №207 на Министерския съвет от 2011 г. се предлага да отпадне точка 2 в Приложението към член 1 от Постановлението. В случая се намаляват средствата по т. 2 в размер на 35 149,15 лева.

Проектът на Постановление за изменение на Постановление №207 няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Моля да разгледате и приемете предложения проект.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за обявяване на населеното място с. Крън, община Казанлък, област Стара Загора, за град.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Съгласно Закона за административно териториално устройство на Република България, за да може да бъде предложено едно населено място да стане от село в град трябва да има минимум 3500 население с постоянен адрес. Село Крън е с население 3561 души, има решение на Общинския съвет, подкрепено е от областния управител. Отговаря на изискванията населеното място да бъде превърнато в град. В него има основно училище, читалище, здравно обслужване и на тази територия действат и два големи завода. Предлагаме да бъде подкрепена тази промяна.

БОЙКО БОРИСОВ: Нека им е честито на гражданите от вече град Крън. Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за изключване при промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – публична държавна собственост, намиращи се в землището на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, във връзка с изграждане на сгради за складови дейности

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, моля тази точка да бъде отложена, тъй като очаквам допълнителни данни от Агенцията по горите, които до началото на заседанието не бяха пристигнали.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлага се точка 7.

Точка 8

Доклад относно одобряване на резултатите от участието в неформалното заседание на министрите по енергетика на Европейския съюз, проведено на 19 и 20 септември 2011 г. във Вроцлав, Полша

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 8.

Точка 9

Доклад относно резултати от участието на българската делегация в 3114-ото заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведено на 3 октомври 2011 г. в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 9.

Точка 10

Доклад относно изменение на решението по т. 43.2 от Протокол №31 от заседанието на Министерския съвет на 24 август 2011 г. относно одобряване проект на Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос само за промяна на мандата, с който да се водят преговори и да се подпише този проект на Споразумение. Изявено е желание и от двете страни министрите на отбраната да го подпишат, затова се налага промяната. Досега беше заместник-министър, трябваше представител на Ехуд Барак да дойде. Сега аз ще направя кратка визита от един ден в Израел и ще бъде подписано това споразумение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, от находище "Върба-Батанци", разположено в землището на с. Върба и гр. Мадан, община Мадан, област Смолян

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това е една процедура, която мина през много съдебни кръгове. Вече може да бъде приключена. Това е една концесия, която се очаква от хората в региона, защото ще даде доста работни места. Оловно-цинковите руди се преработват в компаниите в региона, така че след многобройните запитвания от района на Смолян какво става с тази концесия, ето тя вече е факт.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище "Шишманци – участък 2", разположено в землището на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище "Дядово – Биндер", разположено в землището на с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Да отбележа, че това е един от тези случаи, в които от 2003 г. е подадено заявлението в МРРБ. Досега не са плащали концесия, ще им вземем за всичките години назад.

БОЙКО БОРИСОВ: Дето се вика "Не е виновен, който яде баницата, виновен е който му я дава".

Приема се точка 13.

Точка 14

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площта "Владимирово", разположена в землищата на с. Владимирово, с. Светлина и с. Орлов дол, община Тополовград, област Хасково, и с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Министерство на регионалното развитие и благоустройството подкрепя предложението. Имаме предложение и молба в самия договор с избрания концесионер да бъде включено, че предвид това, че участъкът включва път от републиканска пътна мрежа и два стоманобетонни моста, да не минават през пътя, да ги заобиколят и това да бъде изрично условие на договора за проучване.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Говорихме с министър Павлова, приема се. Това винаги е факт и никой не би допуснал да е обратното.

БОЙКО БОРИСОВ: Може би и Министерство на вътрешните работи да го контролира чрез органите на КАТ. Защото по договор може да не се допуска, но на водача като му е по-пряко и по-лесно, може да си мине по моста. Затова МВР да го контролира този процес.

Приема се точка 14.

Точка 15

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта "Долния Орман", разположена в землището на с. Рогош, община "Марица", област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 15.

Точка 16

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта "Тодорови ливади", разположена в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 16.

Точка 17

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Високото", разположена в землището на с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 17.

Точка 18

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали –подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Дъбовица", разположена в землището на с. Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 18.

Точка 19

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Богомилов камък", разположена в землищата на с. Горско Калугерово и с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново, и с. Младен, община Севлиево, област Габрово

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 19.

Точка 20

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Крамолин", разположена в землището на с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Тук имаме същия коментар. Подкрепяме разрешението за проучване, но в договора отново да се отбележи, че тъй като отново в обекта минава път от републиканската пътна мрежа, да се укаже, че трябва да се следи да не се засяга пътят.

БОЙКО БОРИСОВ: Трайков да го отбележи, Вучков да го отбележи за МВР за контрол.

Приема се точка 20.

Точка 21

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Ръмловица", разположена в землището на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 21.

Точка 22

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 17 октомври 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Това вече не е 17 октомври т. г., а е 23 октомври 2011 г., неделя.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, както премиерът отбеляза току-що, заседанието на Европейския съвет се отложи за 23 октомври 2011 г.

Позицията, която е одобрена от Съвета по европейски въпроси, предлагам на Министерски съвет да бъде леко редактирана. Думите на стр. 3, цитирам: "България не подкрепя предложенията на ЕК за временно увеличаване на дяловете за съфинансиране от европейските фондове" да бъде ревизирана по следния начин: "България изразява резерви относно предложенията на ЕК за временно увеличаване…". Това е най-точното отразяване на ситуацията, в която се намираме в момента, както и предвид изключително тежкото заседание, което ще има на 23 октомври т. г.

Аз съм информирал Съвета по общи въпроси, че българският министър-председател ще иска да говори и по тази тема, защото не смятаме, че е коректно да се насърчават само тези, които не са спазвали финансовата дисциплина до момента и затова да имат нужда от помощ, при положение, че не се насърчават и тези, които са спазвали финансовата дисциплина.

БОЙКО БОРИСОВ: Трайков?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Подкрепям такъв вид позиция за Съвета. В допълнение един аргумент, който следва да се има предвид – около една трета от одобрените проекти на кандидатствали компании по конкурентоспособност не се осъществяват, тъй като компаниите в последствие се отказват, тъй като не успяват да си осигурят съфинансиране за своите части. Няма никаква логика в това допълнително да се затрудняват компании в страни със солидна финансова дисциплина за сметка на други такива.

БОЙКО БОРИСОВ: Ако сте видели, Стив Ханке казва нещо, което изцяло подкрепя и позицията, която имаме в Европа в мое лице.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Говорим за интервюто от днес?

БОЙКО БОРИСОВ: В "24 часа" мисля, че го видях, на Стив Ханке, относно начина, по който се разпределят парите в Европа, нищо добро не ни очаква.

Няма такава логика, в която да харчиш повече, отколкото изкарваш, и да имаш стабилност. Такава логика няма. Освен в трънските майстори, които казват "три пъти го режа, оно кусо и кусо. Още един път ще го режа и ще го хвърлям". Три пъти го реже и то все късо! Няма как все повече да харчиш и накрая да ти е положителен балансът. Няма как да стане това.

Две са опорните точки на правителството в тази посока.

По темата Шенген – ние сме си изпълнили критериите, всички го знаят и на най-високо ниво в Брюксел се потвърждава. Затова и не виждам никакъв смисъл, защото с всички сериозни хора съм говорил, всички са наясно, че България и Румъния пазят шенгенската граница така както трябва. Така че, по тази тема, аз освен да го констатирам още един път, опирайки се на решението на всички комисии, които са минали, на всички, които са отишли и са го видели, не виждам смисъл дори да влизам в спор. Още повече, на юнското заседание ние това сме го вкарали в решение на Съвета и е протоколирано.

Що се касае до финансовата дисциплина. Две години и половина ние я спазваме, в това отношение сме пример и това се отчита и от кредитните агенции, и от партньорите в Европа. Маахстриитското споразумение не случайно е било направено. Много умни финансисти, икономисти, когато са го подготвяли и когато са го подписали всички страни, те са целели именно да предпазят Европа от подобен срив. Те не са си го измислили, стоейки си така на столовете, 3%. Можело е да напишат 4%, можело е да напишат 2%. Те са пресмятали, че при около 3% дефицит балансът на държавите излиза, на бюджетите. И аз просто се учудвам, че подведени по националисти, по популисти, по комунисти и по какви ли не в Европа, държавите в Европа бавно, но сигурно, правителство след правителство са отивали на все, все, все по-такива обещания, които сега се вижда, че не могат да изпълнят. И виждате най-конкурентните държави в света са тези, които са стегнати, дисциплинирани, работещи, където хората се трудят здраво и то носи продукт. Този продукт дали е за вътрешния пазар или се изнася генерира печалби и с тези печалби държавите растат напред. То не е толкова сложно. Да, можеш да го кажеш и със сложни думи, но на практика това е. Като произвеждаш, като имаш, получаваш заплата и то толкова, колкото продукцията, която произвеждаш, позволява. Думата е най-често срещаната в политиките в Европа. А думата дотация означава, че отнякъде взимаш, за да дадеш там, където цената не се изравнява с това, което е на пазара. И това отнякъде, откъдето го взимаш, в един момент ако свърши няма с какво да дотираш.

Успешната приватизация, инвестициите, които идват в държавите, са нещо изключително важно. В това отношение, понеже малко се говори, понеже ние не сме гласовити и не сме самохвалковци… в момента Унгария е искала дерогация да направи данък добавена стойност 27%. Във всички държави почти, Дянков може да ни каже къде са колкото нас, са по 21%, 22%, 23%, 24%. Повтарям, Унгария иска 27%. Това вчера ми казаха колегите в Румъния. Ние, когато само обсъждахме чисто математически с един процент да вдигнем ДДС, се нададе такъв вой, че ще убием бизнеса, хората, какво ли не. Във всички други държави го направиха и те са си живи и здрави. Но ние стиснахме зъби, защото данък добавена стойност е най-лесното средство, тъй като се облагат всички стоки, да вкараме пари в бюджета. Тук Дянков заслужава поздравления, както и всички, които го подкрепиха, че успяхме да изкараме тези години в най-тежка финансово-икономическа криза с най-ниската ставка на ДДС. Нещо повече, продължаваме да мислим дали и как, ако ни излезе сметката, да продължим да го намаляваме. Това изчисляваме.

Днес идва и президентът Барозу, ще говорим на тези теми два дни. Утре няколко еврокомисари са тук – по бюджет, финанси, по регионално развитие, ще имаме възможност всички тези неща още един път да ги проговорим. Това ще бъде и позицията ми на Съвета, че тези, на които народите им са изстрадали финансовата си стабилност, защото истинският победител във всичко това, в тази финансова дисциплина, не е правителството, а е народът, който е удържал на тези условия, да бъдат любезни всички да си приложат тези мерки. Ако държавите от утре в Европа си приведат икономиките, финансите на 3-процентен дефицит, няма да се говори за дългова криза. Няма просто да се говори.

Така че, това ще ни бъде позицията. Финансовите министри се събират предишния ден сутринта, следобеда са външните министри и в лицето на Дянков и Младенов в тези срещи ще се защитят именно тези позиции балансирано, със сметките, с изчисленията, с твърдата ни позиция, ще докажат, че и с ниски данъци може да се поддържа финансова стабилност и съответно в неделя в дебата на Европейския съвет и аз ще я потвърдя тази позиция.

Така че, приемаме точка 22.

Точка 23

Проект наРешение за изменение на Решение №670 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на Решение №492 на Министерския съвет от 2011 г. за одобряване проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в отбранителната промишленост между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на отбраната на държавата Израел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 23.

Точка 24

Проект на Решение за приемане на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за 2009-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин премиер, Министерството на културата подкрепя намеренията за отделяне на повече средства за извършване на дейности по защита при бедствия за 2012 г.

Още веднъж обръщам внимание, че Министерството на културата не е в състояние да осигури средствата, предвидени в годишния план, в рамките на одобрените средства с приетия разходен таван на министерството за 2012 година, тъй като той дава възможност за осигуряване само на минимално необходимите средства за провеждане на културната политика, така че това е голямо притеснение на министерството и за това исках да ви уведомя.

БОЙКО БОРИСОВ: Имам уверението на Дянков, че с 15 милиона лева ще бъде увеличен бюджетът на Министерството на културата.

Приема се точка 24.

Точка 25

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №231 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление №169 на Министерския съвет от 2009 година

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства и проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление №118 на Министерския съвет от 1995 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, повишаваме някои такси, които са изцяло разходоориентирани. От друга страна, целят да обезкуражат резервирането на големи площи само за да се попречи на конкуренцията.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за временно изплащане на допълнителни командировъчни средства за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командировъчни служители в задграничните представителства на Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Съгласувано е с Министерството на финансите. Нямаме забележки и предлагам да го приемем.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за одобряване на Четвърти национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци и за определяне състава на делегацията на Република България за участие в съвещанието за преглед на националните доклади

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министъра на финансите.

Приема се точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за хазарта

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, с този проект предлагаме нов Закон за хазарта. Защо изцяло нов закон? Защото в сега действащия закон има доста липси, най-голямата от които е, че липсва лицензиране и контрол върху хазартните игри по Интернет или онлайн хазартните игри, така че за първи път се създава такава възможност. Способ за предоставяне на хазартните услуги по онлайн и съответния контрол.

Втората точка тук е, че има също някои напоследък популярни игри, които се предлагат чрез SMS, чрез мобилни телефони или телевизионни канали, които в момента също не са регламентирани по смисъла на сега действащия закон. Това е втората основна тема.

Третата основна тема е, че в новия закон е предвидено увеличение на минималния брой на игралните автомати в игрални зали и казина. Тук идеята е, и нещо за което твърдо вярвам, че е правилно и социална политика, с това окрупняване да излязат игралните зали и казина от жилищните квартали.

В момента на много места има такива игрални зали, които са до детски площадки и до места, където ученици могат да се съблазнят и да влизат и по този начин рано да се пристрастят към хазарта. Затова третата основна тема е да излязат от жилищните квартали.

Искам да кажа, че всички тези промени, целият проектозакон е преминал през съгласувателна процедура с Европейската комисия и всички останали 26 членки на Европейския съюз. На първи етап са получени коментари от Комисията и от две други държави-членки – Великобритания и Кипър. Отговорили сме на тези въпроси и коментари и са направени някои промени.

Преминала е и повторна съгласувателна процедура и вече имаме пълното съгласие и на комисията и на всички страни членки.

Също искам да кажа, че след приемането на този закон, както преди няколко месеца бяхме говорили, една съществена част от допълнителните средства, които ще влизат в държавния бюджет чрез лицензиране на онлайн хазарта, ще отидат за финансиране на колективните спортове – волейбол, баскетбол, футбол, художествена гимнастика и т. н. Съгласихме се, че във всички колективни спортове може да влезе допълнително финансиране и това ще се доразпише с второстепенните актове след приемането на закона.

Благодаря ви.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, внесеният за разглеждане законопроект предвижда, че хазартните игри и дейности по закона могат да се организират от държавата само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и в социалното дело.

В чл. 14 на законопроекта са посочени видове хазартни игри, организирани от държавата чрез държавно предприятие "Български спортен тотализатор" и реда за изразходване на приходите от дейността на държавното предприятие. В тази връзка предлагам в текста на чл. 14, ал. 3, да се създаде нова разпоредба, която да предвиди, че използването на приходите от дейността на държавните предприятия "Български спортен тотализатор" се утвърждава от министъра на финансите по предложение на министъра на културата, когато са предназначени за подпомагане на културата.

Предлагаме също така и при изразходване на средствата, предназначени за училищата, посочени в чл. 14, ал. 3, т. 2, за нова спортна база, за поддържане, ремонт, реконструкция и обновяване на спортната база в училищата, да се използват след съгласуване със съответния отраслов министър с оглед на това, че държавните училища са подведомствени на съответния отраслов министър, включително и на министъра на културата – 24 училища.

БОЙКО БОРИСОВ: Това ще бъде направено като предложение в парламента по простата причина, че ако сега се включи, това означава отново да върнем закона да се преправя и да загубим време, а между първо и второ четене може да бъде предложено и да бъде направено.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: В правната комисия.

БОЙКО БОРИСОВ: Още в правната комисия, така че когато отиде в парламента, се свържете с депутатите и го предложете.

С това предложение ние изпълняваме ангажимента от срещата си с ръководителите на футболните клубове. Тогава поехме ангажимент това да го направим, защото това са допълнителни пари, от които действително голяма част ще отиват в колективните спортове, за които се залага и са преки участници в състезанията и това е едно допълнително перо, което ще вдигне и футбола на първо място, защото това са приходи, които реално с вложените пари от футболните клубове за футболисти, треньори, деятели и всичко останало, те ще произвеждат тази добавена стойност, която ще влиза в държавата, за това че голяма част ще отива там. А по начина, по който Министерството на финансите и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ще разберат, ще се отделя и за култура, специално и особено за тези училища, на които можем да оправим базата.

Тук има още едно допълнително условие към футболните клубове, което сме задали и ще зададем, от сега да го знаят. Пари ще даваме на тези футболни клубове, министър Нейков, искам да ми дадете цифрата – 500, 600, 1000, 200, 300, да не казвам цифрата аз, които имат деца в детско юношеските школи. Клуб, в който няма детски отбори, няма да получава пари. Ние ще подпишем споразумение, когато започнат да влизат парите, с професионалната лига, или с футболния съюз, съответно ще ни предложите с Дянков как да го направим. Целта на тези средства е да отиват в детско-юношеския футбол, след две, три, четири години, защото по наши сметки може би ще влизат минимално 30-40 милиона лева за година допълнително. С толкова пари в детско-юношеските школи могат да се оправи и базата, целта е тези пари директно да отиват в съоръженията и в детско-юношеския футбол.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: Господин премиер, ако ми позволите да добавя, в момента вече е открита процедура за модернизация на спортния тотализатор, което се надяваме, че ако това започне през следващата година ще имаме един значителен приход до края на годината. Т. е. ще се подобрява приходът.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е допълнително на това, което в момента приемаме като проектозакон.

Надявам се, депутатите от всички политически партии да го подкрепят, защото, доколкото знам, в парламента има фенклуб на "Левски", фенклуб на ЦСКА, на "Локомотив", на "Ботев", на "Локомотив Пловдив", на Варна и на кой ли не, така че това е много мощен инструмент в подкрепа на футбола.

В допълнение искам да кажа, че се забавихме във времето, защото Дянков направи необходимите консултации с Европейската комисия. Вече имаме всички надлежни документи и тези държави, които ни отговориха, че са против, нека да знаят, че всъщност ние не сме против всеки чуждестранен инвеститор, който идва в този бранш да инвестира. Единственото, което всъщност сме поставили като условие в закона, е да бъдат данъчно регистрирани в България. Това всъщност е промяната. Тези, които участват в тези залагания, да бъдат данъчно регистрирани и да си плащат данъците в България и мисля, че това е разбираемо и нормално. Няма логика от някъде да залагат, например, на български клубове, а печалбата от тази игра да излиза в чужбина. Тук трябва да се обложи с данък и след това да си приберат печалбата, разбира се, като всеки друг инвеститор.

Приема се точка 30.

Вежди Рашидов да следи комисията в парламента и да си направи предложенията.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, приветстваме целите на закона и го подкрепяме. Имаме редица предложения, които целят да го направят по-неуязвим и по-работещ. С цел да не забавяме приемането, предлагам по същия начин да го внеса.

БОЙКО БОРИСОВ: В парламента, там ще го приемат и нашите депутати.

Повтарям, в случая с този закон всички, които обичат особено футбола, защото това главно ще подпомогне футбола и част от другото ще отиде в другите спортове, които развиваме, да го подкрепят и да мине при това бързо. Колкото по-бързо мине, толкова по-бързо ще започнат да се отчисляват тези приходи.

Така, че Нейков, можеш да се свържеш с клубовете и в хубавия смисъл на думата да използват своят клубен лобизъм. Депутатите много добре знаят от кои отбори са, един по един да си ги обезпечат, и бързо да ни подкрепят този закон.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол впубличния сектор

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: С предложените изменения се цели подобряване на икономическото управление на търговските дружества с държавно участие и държавните предприятия.

Предлага се въвеждането на нова функция – превантивен финансов контрол, която да се извършва от финансов квестор. Квесторите ще се назначават от Министерството на финансите и парите за тези функции ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на финансите.

Тук идеята е така, както има квестори в банковата система, когато не е добре, например в Гърция и Португалия и т. н., преди поемането на финансови задължения и извършване на разходи в държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие, които нямат добра финансова дисциплина, работата на този квестор ще бъде да гледа и от гледна точка на ефективност и целесъобразност, дали тези разходи трябва да се правят и ако – не, просто да спира харченето на пари там, където няма достатъчно пари.

Ще се произвежда и ежедневен доклад до министъра на финансите и до съответния ресорен министър, ако това е предприятие в системата, например на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – на министър Московски, ако е на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – на министър Трайков и т. н.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, има резон в желанието на Министерството на финансите да следи финансовата дисциплина, но както и министър Дянков каза в експозето си, целта на това предложение е да се контролират предприятията с лоша финансова дисциплина.

От друга страна обхватът му е върху всички, без значение дали са с добра или с лоша финансова дисциплина. Тъй като в сектора на енергетиката ние на практика имаме двустепенна система на одобряване на разходите – първо, в самото предприятие, а след това в Българския енергиен холдинг и обикновено се гледат и в министерството, системите са много сериозни и много са подобрени в последните две години.

За да не спъваме предложението като цяло, предлагам изрично да се определят в проектозакона видовете и обеми на разходите, които ще бъдат обект на превантивен контрол, за да не се блокират важни инвестиции.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се предложението на Трайков, като влезе законът в парламента го регулирайте.

Приема се точка 31.

Точка 32

Проект на Постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Миналата седмица парламентът прие промени в Закона за митниците, с който се създава митнически инспектор. Тук правим допълнителни промени в съответните нормативни актове.

ХРИСТО АНГЕЛОВ: Господин премиер, предлагам този нормативен акт да влезе в сила от 1 януари 2012 година, защото е подзаконов и тогава влизат законите, НПК и Закона за митниците.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Приемаме тази забележка.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Господин премиер, предлагам тази точка да бъде приета на вносител, защото длъжностите в момента, които трябва да бъдат приведени в действие, са за този период до 1 януари. От 1 януари 2012 година ще имаме нов класификатор, т. е. ако приемем, че от 1 януари трябва да направим изменението на стария класификатор.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се на вносител точка 32.

* * *

БОЙКО БОРИСОВ: Лили, прочетох във вестника, че не сме платили в Русе, да си дадат фактурата и още днес да им се плати.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин премиер, Вие ми поръчахте, да следвам това, прозвънях в министерството и в кметството и се оказа, че всъщност кметството не е изпратило фактурите, а няма начин да се плати без фактури.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, свържете се с кмета бързо да си изпрати фактурите, за да се разплатим.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Господин премиер, има преведени две междинни плащания и аз съм удържала от тях 10 на сто, защото ще им налагам финансова корекция. Самата община има нарушения в проведената процедура по Закона за обществените поръчки.

Общината е длъжна да си плати в пълнота на изпълнителя, а това, че тя е сгрешила, трябва да си понесе отговорността и да си плати финансовата корекция за сметка на собствения бюджет.

По отношение на окончателното плащане техният срок за внасяне е 20 октомври 2011 година. Те си окомплектоват документите, но за да могат да внесат окончателно трябва да се разплатят на 100% с изпълнителя, за да може да се внесе окончателно и ние да ги възстановим.

Така че, те спекулират. Те не плащат и се оправдават с министерството.

БОЙКО БОРИСОВ: Слезте и пред журналистите кажете това, защото не ми е приятно да го прочитам във вестника.

Точка 33

Проект на Постановление за пренасочване на неусвоените средства за екологичните обекти по Приложение №7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерството на финансите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, от една страна, и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ), от друга страна, относно начисляване на данък върху добавената стойност от ЕВРОКОНТРОЛ от името на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" за услуги по аеронавигационно обслужване при прелитане, фактурирани като "пътни такси"

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 34.

Стенографски запис!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK