Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 14 декември 2011 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал
Новият брой: Новите визи

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 14 декември 2011 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 14 декември 2011 г.

4779 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

14 декември 2011 г.

/Гр. Пловдив/

Заседанието започна в 11,20 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

БОЙКО БОРИСОВ: Дядо Владика, имаш думата.

Н.В.ПР.МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ: Уважаеми господин министър-председател на Република България, уважаеми дами и господа министри, уважаеми градоначалници и представители на българската държавност, висока чест е за мен като български йерарх да приветствам с "Добре дошли в богоспасяемия град Пловдив целия правителствуващ синклит на България". Да посрещна с думите "Благословен гради и во име Господне българската държавност, българската светска власт".

Светата църква съзнава значението на светската власт като дадена от Бога. Затова ние се молим в нашите молитви за благопреуспяването на българската държавност. Ние помним думите на Господ Исус Христос в Светото Евангелие, който казва: Ти нямаше да имаш над мене никаква власт, ако не ти беше дадена свише. Власт и в духовния смисъл, и в светския смисъл означава служение, означава отговорност. Това, убеден съм, съзнават всички министри и най-много господин министър-председателят. На върха над всичко е отговорността.

Живеем в сложно време. Време, в което като чели целенасочено се руши авторитетът както на институциите, така и на отделните личности. Руши се авторитетът и достойнството на човека, за да се превърне той в обикновен консуматор и да се нарече потребител.

Българската православна църква никога няма да позволи тази деградираща тенденция. Затова и последно време някой се стреми да разруши и нейния авторитет, да срине този морален стожер и опора на обществото. И когато се опитва да стори това, той може би не съзнава, че руши държавността.

Българската православна църква и всички ние архипастерите и пастерите влизаме в Божия олтар, заставаме пред Светия трон и се молим на Бога за благочестивия ни народ и в този миг в нашето съзнание изникват образите на нашето паство, на жени и мъже, деца, голяма част от тях някога са болни, страдащи, угнетени, онеправдани, за всички тях ние се молим. Така е и с българската държавност. Така е, уважаеми министри, когато застанете около масата заедно с вашите колеги от Европейския съюз и вдигнете ръката си, за да кажете "Искам да се изкажа от името на българския народ", вие добре знаете, че върху този народ преди 1100 години е снизходил Божият дух и Божията милост чрез Светата православна вяра. И че трябва да се отстоява духът на този народ, за да пребъде България. Защото докато има православие, ще я има България. Ако няма православие, няма да я има България.

Отечески и вседушевно поздравявам и приветствам всички вас с "Добре дошли в богоспасения град Пловдив!"

Уверявам ви, че Българската православна църква ще направи всичко, което зависи от нея, затова да не се срива авторитетът нито на държавността, нито на църквата, за да пребъде благословен, в благоденствие, в мир, в здраве, щастие и небесно благословение нашият благочестив православен български народ. Всеки светоуправник в нашето Отечество, който съзнава, че е православен християнин, той е успешният държавник, той е успешният български политик. Защото като православен християнин, той е част от Църквата, а Църквата не е онази сграда, която за някои е само паметник на културата. Църквата е обществото от хора, вярващите в Господа и Исуса Христа. Ние се молим за вас и молитвено благопожелаваме "Благословен от Бога успех! Дерзайте! Трудете се!" И знайте, няма благочестив, честен, градивен, позитивен труд, който да не се възнаграждава с радост и удовлетворение от постигнати благословени успехи. С Божията помощ "На добър час!"

Поздравявам отечески и вседушевно рождениците в днешния ден и пожелавам здраве, благопреуспяване, щастие и небесно благословение. На многая и благая лета. Божието благословение да пребъде над всички вас, сега и во веки. Амин!

За нас е висока чест да ви посрещнем и в спомен на тази приятна и полезна за целия български народ и за нашия регион среща с правителствуващия синклит и лично с министър-председателя на Република България бих искал да поднеса скромен, но значим духовно дар, икона с образа на Божията майка Света Богородица, която да бъде всегдашна ваша закрилница, под нейния майчински умофор да живеем всички ние целия православен наш народ на сигурно място, запазени от злощастие и беди, в здраве, в сили и бодрост духовна. Заповядайте.

Освен иконата на Света Богородица ще поднеса и на всички по една икона с образите на многоканонизираните Свети Баташки мъченици, по една Библия и по един Албум.

На добър час с Божията помощ! Амин!

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Започваме с дневния ред на заседанието. Поканили сме и всички кметове от областта, областните ръководители на Пловдив, Смолян, Пазарджик и, както в София присъства кмета на София, тук присъства кмета на Пловдив.

Точка 1

Проект на Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието – 2011 г.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, докладът се изготвя в изпълнението на чл. 3, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители и представя състоянието на аграрния сектор всяка година. Докладът е доста обемист и е представен на вашето внимание. Аз ще кажа само някои цифри и ще ги кажа и заради контекста на това, което се случва или се случи миналата седмица, защото то е точно обратното на това, което ще видите в този доклад.

Брутната добавена стойност в сектор селско и горско стопанство отбелязва ръст с 4.6 %, а брутната добавена стойност също се увеличава с 2 %. Но много важно е да се отбележи и всъщност това е най-реалното изражение на търговското салдо или стокообмена. Ще припомня, че за 2010 г. спрямо 2009 г. положителното търговско салдо нарасна от 385 млн. до 939 млн.щатски долара. А само за първите девет месеца на 2011 г. това салдо вече изпреварва регистрираното за 2010 г. и към момента надхвърля един милиард щатски долара.

Също е много важно да се каже, че основен партньор в търговията със земеделски стоки е Европейският съюз, като делът му достига 75.2 % от общия аграрен износ, което всъщност е нарастване повече от два пъти и половина спрямо 2010 г.

Доста цифри има в този доклад, няма да ги цитирам всички. Ще дам последно, тъй като за 2011 г. все още не са готови данните, но за 2010 г. в сектора са влезли един милиард 406 милиона лева, от които 772 по програмата за развитие на селските райони и 468 по линия на директните плащания. За 2011 г. сумата е доста по-голяма, когато приключи годината, ще имаме крайните резултати.

Моля докладът да бъде приет.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

* * *

БОЙКО БОРИСОВ: Между другото ще се възползвам да ви прочета едно писмо от президента Барозу, което касае различни сектори и ми се иска да го чуете:

"Уважаеми господин министър-председател, благодаря Ви за писмото от 3 май".

Това е писмото, което върнахме по различните мерки, които предприехме на базата на годишния доклад.

"Окуражаващо звучат отчетените в него подобрения и все по-укорени темпове на провеждане от страна на България политиката на сближаване на българската общност и българското правителство могат да се гордеят с приключилото изграждане на Автомагистрала "Люлин" и с постигнатия напредък по изграждането на разширението на Софийското метро и Автомагистрала "Тракия". Наскоро Европейската комисия одобри също така обновяването на железопътната линия Пловдив – Бургас, втория етап на разширението на Софийското метро и първия етап на едромащабния проект за преработка на отпадъците в София.

При все това не може да се каже, че е постигнат достатъчен напредък за гарантиране пълното усвояване до 2015 г. на средствата, отпуснати по линия на структурните фондове и на Кохезионния фонд. На практика показателното за постигането на тази цел ще бъде това как България ще приключи 2013 г., когато са изтекли две финансови години от изпълнението на политиката на сближаване, чийто бюджет, изразен във финансови средства отпуснати само по линия на структурните фондове и на Кохезионния фонд възлиза на над два милиарда евро."

Това важи и за кметовете да слушат по отделните програми. Без да се брои необходимото допълнително национално финансиране – 20 % на два милиарда, още осемстотин милиона лева от нас. Образно казано четири милиарда и осемстотин милиона лева, ако работите добре и едните и другите могат да бъдат усвоени от България. Стоят там, чакат добра работа.

"Независимо от броя на получените в комисията през текущата година заявления за големи проекти, ще бъдат необходими допълнителни усилия от страна на вашата администрация, за да се гарантира действителното усвояване на отпуснатите финансови средства. Това предпоставя нуждата от разработване и подготовка на достатъчно на брой проекти, бързо и ефикасно обработване на заявленията за проекти и по-специално на постъпилите от малки и средни предприятия, управление на договорите и своевременно и ефикасно обработване на исканията за плащанията." Трайков, тук сме говорили - още повече усилия.

"Всички тези задачи изискват да продължи с пълна сила процесът на институционалните реформи в определени сектори, а именно в пътния, железопътния и водния сектор."

Московски, това, което правите, се отчита и виждате добре се оценява от Европейската комисия, като единствено правилно.

"Наред с това е необходимо да се подобри административният капацитет за мониторинг върху усвояването на структурните фондове и за контрол относно спазването на правилата за обществените поръчки."

Имаме внесен нов проектозакон, надявам се това да го отрегулира.

"Капацитетът на възложителите в областта на обществените поръчки следва да се повиши посредством по-качествени консултантски услуги. Във взаимодействие между комисията и българските компетентни органи беше набелязан набор от конкретни мерки, с цел опростяване процедурите и подобряване на съществуващата практика в областта на обществените поръчки. Тези мерки следва да бъдат предприети бързо."

Законът, Цветанов, виж в Парламента, това да стане бързо, както и Министерство на правосъдието.

"Международните финансови институции в лицето на Европейската инвестиционна банка и Световната банка, а също и инструментът Джаспърс предназначен за подпомагане със съвместните усилията на комисията и ЕИБ на разработването на проекти са привлечени за участие в предоставянето на помощ за укрепване на административния капацитет в България и за провеждането на протичащите в момента реформи."

Тук той ни отговаря на два въпроса, които често се питат – има ли реформи в България, той ясно го казва – протичащите в момента реформи.

"Укрепването на административния капацитет, това, което всъщност сме го говорили много пъти, може да ползвате консултанти и пари от ЕИБ, включително да се плаща за тях, за да ви се съставят качествени и добри проекти."

Малко по-нагоре той още веднъж ни подчертава, че консултантът е изключително важен и е гарант между бенефициента и съответно комисията. Така че също така му обърнете внимание.

"Първите резултати вече са факт." - Браво, Дончев! Браво на тези, които работят по тези проекти! Но, както по-горе казва, до 2013 г., всъщност вашата оценка ще я дадем в края на 2013 г., когато знаем, че сме усвоили над четири милиарда лева.

"Първите резултати вече са факт (с това ми казва недей ги сменя) и с удоволствие научавам от вашето писмо за изграждането на алтернативи по-ефикасни структури за изпълнение на проектите, а оттук и предоставяне на услуги за българското население. Междувременно вашето правителство беше уведомено за възможността за съфинансиране по линията на структурните фондове, в частност Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, на техническата помощ, предоставяна от международните финансови институции." Всъщност аз преди малко това го коментирах.

"Имате право през тези инструменти – ЕИБ, Световна банка, фондовете, да наемате консултанти и съответно да правите добри проекти.

В същото време на 29 юни 2011 г. Европейската комисия предостави на вниманието на Европейския парламент и на Съвета предложение относно бюджетните перспективи за следващия програмен период 2014-2020 г. В добавка към предизвикателството за изпълнение на достатъчно на брой проекти и програми през настоящия програмен период бих искал настоятелно да ви призова да започнете подготовка за определяне на политиката на България в областта на сближаването за следващия период 2014-2020 г., която да започне с изготвянето на секторни стратегии, като например в сектора на здравеопазването и научните изследвания и иновациите, за да бъдат обхванати в съгласувана рамка проектите по линия на структурните фондове и на Кохезионния фонд. Нещо, което не винаги беше така в началото на настоящия програмен период."

Сега се променя за добро, но трябва, особено Константинов в здравеопазването, да акцентираме и повече усилия да бъдат вложени.

"Системите за усвояване на европейски фондове следва да бъдат оценявани от гледна точка на тяхната целесъобразност и ефективност. Следва да се укрепи административният капацитет на национално, регионално и общинско равнище.

Окуражаващ е постигнатият в България напредък по изпълнението на политиката в областта на сближаването с показващите реални резултати усилия на министър Дончев, (Браво Дончев!), за координиране на управлението на предоставените финансови средства от фондове на Европейския съюз. При все това все още има да се извърви дълъг път."

Значи всеки път, понеже той знае, че на Балканите, в България, когато поощриш някой, той веднага се отпуска, когато го приемеше в Европейския съюз с истинската позиция, че те ще продължат да се изграждат, особено в съдебната система, но те не го правят, той, виждате, във всяко изречение, в което ни поощрява, веднага казва след това, познавайки явно народопсихологията при нас, а и нашата, с едно изречение, че при все това има все още да се извърви дълъг път. А дългият път е края на 2013 г. с усвояването на тези пари. Сиреч да няма отпускане. Значи окуражаващ е, похвалва ни, в същото време трябва да се извърви дълъг път.

"Трябва да се засилят полаганите в момента усилия с оглед постигане на още по-добри резултати".

Значи казва, както ние казваме – отлично, даже много добре. На нас на практика в случая ни се казва ясно – добре работите, но можете още. С една дума още повече усилия, това при нас това е приоритет, това очакват и кметовете, това очакват всички, да увеличим административния капацитет, за да можем да вкараме повече пари в бюджетите на държавата, на общините, оттам да отидат в населението.

"Наред с необходимите институционални реформи следва да бъдат осигурени с нужната решимост надлежните условия за управление на структурните фондове и на Кохезионния фонд в България през настоящия и следващия програмен период. В хода на този процес България може да разчита на помощта на Европейската комисия винаги когато това е необходимо. С уважение господин Барозу."

Аз мисля, че това е едно много програмно писмо за това, което се прави в момента, както той казва, още един път подчертавам – българската общественост, българското правителство могат да се гордеят с приключване и изграждане на Автомагистрала "Люлин" и с постигнатия напредък по изграждане разширението на Софийското метро и Автомагистрала "Тракия". Като се има предвид, че атакуваме сега усилено още четири-пет големи проекта, надяваме се и всеки нов кмет или преизбран стар кмет, сега да е много амбициран да се докаже в тази година, аз считам, че 2012 г. може да бъде добра година за всички нас. Повтарям, именно за това решихме по веднъж в месеца средно да правим изнесено заседание, от една страна да показваме и отношението си към общините, самите вие в този състав да можете да си решите ако имате някакъв проблем, да срещнете министър или двама-трима, ако е проект, който касае няколко общини, съответно по-експедитивно и бързо да бъде решен.

Преминаваме към точка 2.

Точка 2

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерски съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Караджова!

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин премиер, колеги и гости на заседанието на Министерски съвет, предлагам на вашето внимание проект на изменение и допълнение на Тарифата за таксите по Закона за водите. Няколко са причините за предложените промени.

Първо, установихме, че при предишната промяна на тарифата има разминаване в терминологията между Закона за водите и тарифата и съответно едно несъответстващо голямо увеличение на някои от таксите.

Проведохме няколко срещи с представители на бизнеса, респективно КРИБ, имахме среща и с БСК, така че стигнахме до единодушие и тези бележки са отразени.

Освен това предлагаме и финансов инструмент, който да стимулира общините да преминат към по-бързо изграждане на системите за канализация и пречистване на отпадъчните води. Налице от началото на 2007 г. е огромен ресурс в тази област, но за съжаление в по-голяма част от случаите регистрираме доста сериозно забавяне в изпълнение на проектите. С оглед стимулиране на по-бързото изпълнението на тези проекти предлагаме от 2015 г. нататък към 2020 г. съответно за тези общини, които са изпълнили своите задължение да остане на нивото на таксите, каквото е в момента, а то е минималното в размер на няколко пъти от стотинката. Надявам се, това да доведе до ускоряване на изпълнението на съответните проекти.

Колегите от МРРБ имаха една бележка, която приемаме.

Предлагам Министерският съвет да одобри настоящото предложение.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Нашето предложение е по отношение на § 1, т. 2. Предлагаме в чл. 12, алинея 1 от текста за Тарифата да се отчита да бъде количеството на фактурираната питейна вода, за която ще се заплаща тази такса, а не за всички води, тъй като дъждовните, подпочвени и други дренажни води не би следвало ВиК да плаща тази тарифа. Това е нашето предложение. В противен случай ще има много сериозно повишаване на цената.

НОНА КАРАДЖОВА: Приемаме това предложение, тъй като не беше получено до вчера становището, не можахме да разгледаме. В момента в оперативен порядък съгласувахме с колегите, така че го приемаме.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2 с тези предложения.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господи премиер, понеже имаше дискусия в последния момент как и дали това ще се отрази върху цената на електроенергията от централите, които ползват вода, ако са верни разчетите на МОСВ, това няма да се забележи дори.

НОНА КАРАДЖОВА: Даже ще намали.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Ако е така, значи е добре.

Точка 3

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 67 на Министерски съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организация и дейности.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за обявяване на активи – публична държавна собственост, за активи – частна държавна собственост, и извършване на разпоредителни действия с активите.

БОЙКО БОРИСОВ: Московски!

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предмет на настоящия проект са предоставени за управление активи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за нуждите на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация". Активите се намират на територията на "Летище Бургас" и са загубили качеството си на активи публична държавна собственост и необходимостта от използването им съгласно предназначението им като летищни активи за извършване на регулирана дейност на "Летище Бургас". Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Националната агенция за приходите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Става въпрос за голяма заседателна зала и помещенията, които са към нея. В момента в тази сграда са и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, и НАП. По този начин на НАП се дава възможност да работят по-бързо с гражданите, затова ще се използва това ново помещение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за възлагане на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе, да сключи договор за покупка на имоти в полза на държавата и за предоставянето им безвъзмездно за управление на Министерство на околната среда и водите за нуждите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 6.

На 27-ми пречиствателната станция на Русе и Операта е готова. Планирайте го и който иска от министрите, е добре дошъл.

Точка 7

Проект на Решение за възлагане на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Министерство на околната среда и водите за нуждите на Регионалната инспекция по околната среда – Стара Загора.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приемаме точка 8.

Точка 9

Доклад относно проведено заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси/Бюджет (ЕКОФИН/Бюджет) на 18 ноември 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник-министър председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище "Водолей", разположено в землищата на с. Водолей и с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици – подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 6 от Закона за подземните богатства, от находище "Пърженака", разположено на територията на община Димитровград, област Хасково.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

НОНА КАРАДЖОВА: Министерство на околната среда и водите представи бележка във връзка с факта, че за проектите за проучвания и добив не е извършвана или поне няма към момента никакви данни за извършване на екологични процедури. Предлагам, че в случай че се окаже, че това действително е така, тъй като до момента не са намерени доказателства в цялата система на министерството, съответно да бъдат приложени, така както към всички останали проекти за проучване и добив на подземни богатства, тъй като площта е много голяма, тя е почти един милион квадратни метра, което е двойно повече отколкото се изисква да се извършва такава процедура. Предлагаме да бъде отразена тази забележка.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние ще я отразим, но на вносител ли да се приеме или да я отложим?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Това е много стара концесия и в момента се прехвърлят само правата на фирмата, която ползва. Затова колегите, които са се консултирали с юристите на Министерски съвет са приели, че каквото е свършено тогава, е свършено.Нямам нищо против да отложим точката, за да поровим допълнително там, ако от МОСВ имат притеснение.

НОНА КАРАДЖОВА: Предлагам да отложим точката, за да изясним още един път, тъй като площта е много голяма и наистина може да се окаже, че може да има сериозни въздействия.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точка 11, докато двете министерства не я предложат отново или съответно с необходимите забележки.

Точка 12

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2, алинея.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Чеирите", разположена в землището на с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 12.

Точка 13

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2, ал.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Златката", разположена на територията на община Благоевград, област Благоевград.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 13.

Да попитам, когато даваме на концесии, кметовете имат ли отношение, дават ли становище, освен МИЕТ, МОСВ?

НОНА КАРАДЖОВА: Да, съгласно Закона за подземните богатства, въпреки че това е в компетенциите на колегите, може да ме допълни Трайков ако има нещо, задължително се изпраща на общините за информация и от гледна точка на съгласуване на това дали съответните координати, които са предложени като площ, попадат в урбанизирани или неурбанизирани зони.

БОЙКО БОРИСОВ: В случая за Димитровград предишната точка какво е казал кметът?

НОНА КАРАДЖОВА: Не мога да ви отговоря.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: От 2002 г. е тази концесия. Но нещо повече, в с новия закон, който е в сила от тази година, вече кметовете там, където се касае за скалнооблицовъчни материали, могат въобще да наложат вето на територията на тяхната община да се добиват скалнооблицовъчни материали.

НОНА КАРАДЖОВА: Това е проект на закон.

Именно поради факта за едно друго подобно находище, което е в района, може би четири или пет месеца ние правихме проучвания, наемахме екипи във връзка с точно процедурите по екологична оценка и мисля, че става точно за района на Димитровград и притесненията на хората, че евентуално ще има въздействие върху водите в региона. Възлагахме допълнителни проучвания и в крайна сметка се установи, че процедура за оценка въздействието върху околната среда е правена за площ, която е за първия период на добив и която е в рамките за процедура за преценка дали да се извършва ОВОС. В случай, че този концесионер, за който говорих, че правихме допълнителни проучвания и се занимавахме около четири-пет месеца, продължи да разширява площта и тя мина над тази граница, за която задължително се извършва ОВОС. Тогава ще се извърши и допълнителна процедура и това беше окончателното становище на министерство. Предвид факта, че това е много по-голяма площ, отколкото за тази, за който мина, изразявам притеснение, че тази процедура трябва да бъде проведена. Поради това предлагам още един път да огледаме правно какво е възможно да се направи.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Както казах, аз нямам нищо против. Трябва да се има предвид,че това е стара концесия, за която въобще нямаше да се повдигне въпроса, ако нямаше прехвърляне на права. Нямам нищо против, ще използваме повода още един път да погледнем какво е положението.

НОНА КАРАДЖОВА: Само да поясня, и към 2004 г. за такива площи се е изисквало задължително извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Което означава, че ако това не е направено и по стария ред е дадена концесия, има нещо, което тотално не е в ред.

БОЙКО БОРИСОВ: Най-вероятно има, но ние да не гадаем.

Ясно е за Димитровград. Ясно е за точка 13 я приемаме.

Оттук нататък, когато даваме на концесия, искам да имаме становище на кметовете. Да ги въвлечем в тази процедура, да ни напише кметът, че е против, това ни е допълнително усилено мнение. Когато напише, че е съгласен, тогава ще започнем за разсъждаваме и ще търсим възможност да го удовлетворим, в края на краищата народът го е избрал него там за кмет. Затова е добре да знаем и кметът какво ще каже.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: За скално облицовъчните материали специално преценихме, че ако на някоя община й е по-важно да не се дупчи, да не загрозява пейзажа, защото да кажем искат да развия туризъм на същото място, там кмета може да забрани да се дават такива концесии.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре. Разбрахте ме. Нищо не му пречи тогава да ни напише едно уведомително писмо, че ако дадем такава концесия, примерно той ще я спре. Тогава няма смисъл въобще да се занимаваме с тази процедура. Нали така.

Приемаме точка 13.

Точка 14

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2, ал.1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Червеното тепе", разположена в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.

БОЙКО БОРИСОВ: БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 14.

Точка 15

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2, ал.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Градина", разположена в землищата на с. Деветинци и с. Деветак, община Карнобат, област Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 15.

Точка 16

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, приета с Постановление № 324 на Министерски съвет от 1997 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят вицепремиерът и министър на финансите и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 16.

Точка 17

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

Приемаме точка 18.

Точка 19

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема "Училищен плод", приета с Постановление № 91 на Министерски съвет от 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост.

БОЙКО БОРИСОВ Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приемаме точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Районно управление "Полиция" – Тутракан.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приемаме точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 19 декември 2011 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната сред аи водите.

Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми колеги, две неща искам да отбележа в този закон.

Първото е, че се въвеждат законодателни мерки за ограничаване употребата на енергийни напитки от деца. Данните от национално проучване за храненето при ученици показва, че има свръх употреба на енергийни напитки, поради което това се регламентира, че не може да се продават на деца под 18 години, не може рекламата да е насочена към тях.

Следващото нещо, изключително важно, това е че се въвежда забрана на тютюнопушенето в закрити обществени места, с изключение единствено на специално обособени места на аерогарите. Това е изключително важно с оглед подобряване здравето на нацията и мисля, че по-добър подарък на бъдещето на държавата, на народа ни към децата. За 1 юни следващата година може да се направи.

Искам да ви кажа, че това е европейска тенденция, даже бих казал световна. Все повече европейски държави, като тръгнем от Скандинавските страни, та минем и до наша съседна Турция, са въвели подобна забрана. При последния ми разговор с еврокомисаря Джон Дали, той също дава пълната си подкрепа и ще бъдем приветствани от Еврокомисията, ако приложим подобен подход.

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, понеже при мен навремето идваха и ресторантьори, и хотели, държа да кажа, че ние направихме доста голям гратисен период. Направихме един хибрид за този гратисен период, разрешихме от едната страна да се пуши, от другата да не се пуши, и т.н. Но това, което мисля, че от Америка през Бразилия до Европа и тенденциите в тази област са такива, че все повече тютюнопушенето е признак и на лошо възпитание, на недобросъвестно отношение към здравето. И не на последно място, неуважение към околните. Ако искаш да пушиш, ще излезеш пред сградата да пушиш - никой не ти пречи, може да седнеш в градината на ресторанта -ако не пречиш на никого там, в къщи на терасата може да си пушиш, в хола можеш да си пуши, ако искаш да си тровиш жената и децата, това си е право на всеки един. Но в обществените места аз мисля, че е крайно време… Не че съм мислил различно преди две години, когато започнахме тази тема. Дойдоха при нас с доводите, че ще фалират ресторантите, ще фалират хотелите, ще настане ужас. Как не е настанал в Америка, как не е настанал в Бразилия, как не е настанал в цяла Европа. Само при нас веднага настава ужас. От всяко нещо, което тръгне да се прави, настава ужас изведнъж.

Знам, че да, много хора ще бъдат против, но аз затова и считам, че от 1 юни като символ в деня на детето, а и започва летния сезон. Тогава времето е хубаво, може да се пуши навън и постепенно хората за два-три месеца ще свикнат с всички тези усилия. Аз съм убеден, че всички вие, които ходите в Брюксел, виждате, че когато отивате там, пушите по-малко. Защо пушите по-малко Дончев? Защото няма къде да се пуши. Сиреч, когато нямаш сам възпитанието и културата да си пазиш здравето, а три милиарда и двеста и петдесет милиона изсипваме всяка година в здравеопазването, в края на краищата като тук не може, там не може, отиваш чак на другия край на сградата да изпушиш една цигара, вместо да изпушиш пет, отиваш един път. И фактически хем ти е по-вкусна тази една цигара. Но на практика едно към пет. На практика всеки от нас знае, че в пъти се намалява пушенето с тези условия. Да, малко такава мярка, но аз мисля, че, както цял свят свиква, така ще свикнем и ние. Затова повтарям, въпреки че и в Парламента, Цветанов моля те като върл непушач да убедиш всички депутати, трябва да подкрепят този проектозакон. Много е популистки да кажеш – да, ама може тук да се пуши, там да не се пуши, разделено, половинчатите работи направихме ги и тях близо две години, за да може бизнесът през това време да мисли, да мисли, да мисли. Тогава говорих с еврокомисаря и му обясних, че в България ние сме малко по-специални, много по-бавно идват хубавите неща, нали трябва много по-дълго да си осмисляме, но мисля, че трябва да подкрепим този проектозакон в този му вид от 1 юни и децата го заслужават.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Нека да кажа нещо, във времето, когато не се дискутираше тази тема, умишлено направихме две различни социологически проучвания – 60 и 63 % от хората подкрепят подобен законопроект. А специално за кметовете ще кажа, ако някой има съмнение, да се обади на кмета на Кюстендил, той за съжаление не е от ГЕРБ, но той забрани пушенето там и го избраха на първи тур.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, когато се дискутираше тази тема, често се реферира към ресторантьорския бизнес и това, че те имат притеснения. Практиката във всички други страни, които са въвели такава забрана, е абсолютно еднозначна. Има някакъв временен спад, който е седмици или един-два месеца, след това нещата стават нормални. Защото клиенти, които не биха влезли на задименото, влизат след това, когато не се пуши.

БОЙКО БОРИСОВ: В цял свят е така и е доказано от всички финансисти, че в края на краищата Дянков, това накрая дава положителен финансов резултат. Доказано.

Приема се точка 23.

Точка 24

Доклад относно предложение за изменение и допълнение на концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: С концепцията за преструктуриране в системата на болнична помощ се предвиждат средства по Оперативна програма "Регионално развитие" да се насочат към лечебни заведения доказали, че с потенциала си запазват своята финансова стабилност и гарантират ефикасността на обществените ресурси.

Накратко казано какво предлагаме към болниците, които могат потенциално да ползват средства, защото се предполага, че могат да бъдат направени някои икономии след търговете при по-ниски цени. Да включим болницата в Стара Загора, двете болници при изричното условие, че до месец март те ще се обединят. Ако те не се обединят, следващият, който е в списъка, ще може да се възползва.

За Варна е да се даде възможност на бившия онкодиспансер също да бъде включен. Що се касае и нещо, което е важно тук за региона, определени общински лечебни заведения да бъдат включени в обхвата на агломерационните реали…

БОЙКО БОРИСОВ: Защо на Стара Загора срокът е март месец?

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Защото знам, че това е проблем, който десетилетия не е бил решен и мисля, че ако го решим до месец март, дай Боже при добро желание, особено сега, както имаме положително решение и от кметство, може и много по-бързо да стане.

БОЙКО БОРИСОВ: Остави кметство, остави областен управител, кое е правилното решение? Може ли в една сграда да има двама директори, две администрации, две еди какво си, в същото време ние приканваме всички кметове и както министрите направихте да правят бюджетни съкращения. Вместо да има един директор с едно счетоводство.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Ясно е, че много средства се изразходват безсмислено за поддържане на дублиращи се структури и ясно е, че самата болница ще стане много по-силна, ако е единна.

БОЙКО БОРИСОВ: Тогава го залагаш и го правиш.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: За общините, в обхвата на агломерационните реали Асеновград е резерва, но ние допълваме общините Троян, Харманли и Първомай към тях и що се касае до по-малките населени места, където болниците са в много лошо състояние им предлагаме и отново повтаряме, че имат възможността да използват европари и да станат медицински центрове. Медицински центрове с легла напълно ще вършат работа на съответните общини. Нека всички кметове да знаят, че оставени по този начин болниците трупат задължения и в един момент идват и сами се фалират. Вместо да се стига до тези неща по-добре е да се прояви гъвкавост. С всеки един кмет ще има индивидуален разговор, но наистина това са средства, които можем да използваме от Европа и ще са добро за населението на тези населени места.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми дами и господа, ние съгласуваме и необходимостта от концепцията да бъде променена. Тази концепция е единствената в момента основа, на която можем да предоставяме наличните 140 милиона в Оперативна програма "Регионално развитие" за финансиране на болничната помощ или на болниците, които са територията на общините.

Част от тези пари вече бяха обявени, имаха възможност всички болници да кандидатстват, които бяха определени в първоначалния вариант на тази концепция. Това е, което обсъждахме и на предишното заседание на Министерския съвет. Имаха възможност всички малки болници в по-отдалечени места да се преструктурират, да кандидатстват и да бъдат преобразувани в медицински центрове и те не кандидатстваха. Всъщност, имаме спестен ресурс от около 40 милиона, за който те не пожелаха да кандидатстват, а идеята беше да им помогнем, да ги преструктурираме, да ги направим медицински центрове.

БОЙКО БОРИСОВ: Кои общини?

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Които бяха в първоначалния списък, в момента не мога да ги изредя наизуст, те са голям брой, нито една не кандидатства. Те продължиха да трупат дългове, а можеха да направят медицински центрове, за оборудване.

БОЙКО БОРИСОВ: Вадите ги тези болници, които не са кандидатствали, нека си трупат дългове и да си носят отговорност кметовете. Щом има пари и не идват, мързи ги (е точната дума) да дойдат да кандидатстват, после от бюджета пари няма. Но ще направите така – Константинов отива, събира там населението и им обяснява – заради този мързелив кмет няма пари, болницата ви фалира. Не заради друг – мързеливия кмет. Пари стоят - 40 милиона, той не идва да си подаде проекта.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Искам да помоля тази концепция днес да я приемем на вносител и моето предложение се базира на следното. За да можем да предоставим това европейско финансиране ние трябва да имаме много ясни критерии как сме избрали болниците, които влизат и в резервите в големите болници от спестените средства, които очакваме и тези болници, които ще влязат да се преструктурират в медицински центрове. Защото ако нямаме обективни критерии, впоследствие ще бъдем критикувани, че безпринципно сме раздавали пари, а тези пари ги даваме на принципа на директно предоставяне, а не на принципа на конкурентния подбор. Затова именно трябва да дефинираме кои болници и защо. Защото болницата примерно, теоретично в Доспат, не я преструктурираме, която отговаря на принципа на отдалеченост, която е далеч от болницата, а преструктурираме една болница, която не отговаря на изискванията. Трябва да имаме по-ясни и по-обективни критерии.

БОЙКО БОРИСОВ: Константинов, по какъв критерий?

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Има методика, първо – не само отдалеченост, а колко пациенти са минали през нея, какъв й е потенциалът, какъв реал обслужва. Но аз приемам да е на вносител, за да може експертите да кажат точно защо и как.

БОЙКО БОРИСОВ: На вас ви е нужно, защото утре като ви питат, аз ще ви питам вас. Вие трябва да кажете по какви критерии.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Ботевград е отпаднал, беше до сега в списъка, като отговарящ на критериите, примерно, защото ви питахме онзи ден. Вече не е, а критериите са същите. Така че именно затова аз апелирам да се прецизират критериите и това да се изговори с болниците и с общините.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 24 на вносител.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, аз искам да задам един въпрос. Става въпрос за многопрофилната болница за активно лечение Военномедицинска академия. Нея я няма тук, тя е към Югозападен район. Предложили сме я в точка втора от гледна точка на това, че тя диагностицира 21% от онкологичните заболявания в момента в София град и София област. Осем процента общо от онкологичните заболявания в страната. Дали е възможно да бъде включена или не?

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Аз мога да отговоря на този въпрос, но като финансиране имаме около 300 милиона, 140 ги предоставяме на държавните болници, на които принципалът е Министерство на здравеопазването и това беше причината да не може да влезе болницата. Останалите ги предоставяме само на общински болници. Това е причината да не може да кандидатстват, тъй като правилата за допустимост по програмата не го позволява.

БОЙКО БОРИСОВ: Военномедицинска академия, ако не ме лъже паметта към 90-100 милиона са й задълженията. Сиреч, тя ги е изхарчила предварително парите.

АНЮ АНГЕЛОВ: Тя точно така трупа задължения, господин премиер, искам тук да отбележа още веднъж, казвал съм го.

На практика чрез бюджета на Министерство на отбраната се дотира общественото здравеопазване. Тя прави всяка година задължения от 40 милиона заради това, че тя не отхвърля нито един пациент, който отиде във Военномедицинска академия. И тук трябва да намерим някакъв подход и Министерство на здравеопазването, не се плаща спешната помощ, психиатричната помощ, трансплантации не се плаща и т.н. И всичко това лежи на гърма на Министерство на отбраната.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо касата не ги плаща?

АНЮ АНГЕЛОВ: Те специално не се плащат от касата. Доктор Константинов знае много добре, че спешната помощ не се плаща от касата.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Аз ще изразя съмнение, че толкова големи задължения могат да станат само заради Министерство на здравеопазването, иначе приемам всеки към мен да насочи недоволството си. Искам да ви кажа, че трансплантациите се плащат и всичко, което има договор.

Що се касае до другите неща нашият бюджет е ограничен и ние сме го съсредоточили върху точно определени места и той е също по методика, по която плащаме и тя е равна за всички.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз пак не мога да схвана, Дянков. Защо тези пари, които отиват реално за здравеопазване, дали табелата на болницата е военномедицинска, дали е правителствена, дали е Света Анна, дали е Свети Кирил или Транспортна или МВР, или каквато и да е болница, трябва да се плащат от бюджетите на министерствата, след като ние имаме здравна каса и бюджет за здравеопазване. Това е също като НОИ и осигуровките на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Лъжем се обществото десетилетия наред, че това така се прави. Какво общо има Военномедицинска академия с Министерство на отбраната, освен по мисии?

АНЮ АНГЕЛОВ: Тя има контингент, който е 8% от всички лекувани пациенти.

БОЙКО БОРИСОВ: Значи ние заради 8% военни, 92% лекуваме граждани и тогава го водим към Министерство на отбраната, а не го водим към Министерство на здравеопазването. Кого лъжем?! Кого заблуждаваме?!

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Нито една болница, дори тези, които са сто процента държавни не се финансират от Министерство на здравеопазването, всички са търговски дружества и си заработват сами парите.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо и това не е тогава търговско дружество? Търговско дружество, образно казано Военномедицинска академия сключва договор с Министерство на отбраната за 8% от неговия състав, или там колкото са – хиляда, две, пет, десет хиляди, да се лекуват точно там. И другото търговско дружество отговаря на всички тези изисквания.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Между другото има недоволство от останалите болници, които казват – защо ние трябва да се самоиздържаме, а другите са на двойно или тройно финансиране?

БОЙКО БОРИСОВ: Ето ти реформа в здравеопазването, която утре да ми я предложиш, ще я приема, ако ще да излезе целият площад. Защото то е логично, другото няма логика и другото води до преразход, до корупция и до облагодетелстване на фирми. Ще кажа защо е така, защото като отиде и се договори години наред с доставчиците те му доставят оборудването и казват – чакай, защото едно медицинско оборудване, ако днес струва сто хиляди, утре е десет хиляди лева, те се менят непрекъснато. Самата му стойност е в пъти, пъти, както оръжието – 300-400 пъти им е печалбата на една апаратура. Внася апаратурата и си чака, рано или късно Дянко ще го плати. Година, две, три, ще те осъди, пак ще платиш. И те затова какво са направили – 90 милиона в лекарства и апаратура, предварително на базата на необезпечени договори.

АНЮ АНГЕЛОВ: Точно така!

БОЙКО БОРИСОВ: Точно така е, Аню, ама не го правите. Предложете, седнете с Константинов и ми го предложете утре. Защото сега Тонев идва при мен и казва – до края на годината още 20 милиона ми трябват. Сега им платихме 8. Всъщност ние почваме да изцеждаме от парите, където бихме могли да дадем на кметствата, че са тук, за да покрием фонд "Здравеопазване", в който даваме 3 милиарда 250 милиона.

АНЮ АНГЕЛОВ: И аз му платих още 8 милиона от бойна подготовка.

БОЙКО БОРИСОВ: Е, а кажи по каква работа ти плащаш на здравеопазването – ти, министърът на отбраната?! Вместо да си плащаш за самолети и хеликоптери?!

АНЮ АНГЕЛОВ: То е във функция "здравеопазване", господин премиер, в държавния бюджет, но минава през бюджета за отбрана.

БОЙКО БОРИСОВ: Възлагам на Константинов, Ангелов, подизпълнители Цветанов и Московски за техните две болници, с експерти, Дянков в началото на другата година преструктуриране на всички тези болници. Какъвто и да е воят, каквато и да е съпротивата, както сме почнали, барем да знаем, че сме довършили. Тази лъжа повече няма да съществува. Осем процента военни, 92% цивилни, а се води Военна болница!? И плащаме от вътрешния бюджет, а не от тези 3 милиарда 250 милиона. Ти както отчете на Министерство на вътрешните работи и на отбраната разликата в бюджета, ти трябва сега да кажеш – всъщност, не 3 милиарда 250 са за здравеопазване, а сигурно 3 милиарда и 400 или 500, колкото сме налели там още допълнително.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Включени са.

БОЙКО БОРИСОВ: Къде са включени? Как ще са включени? Като са включени защо ги плаща Ангелов, а не ги плащате вие от тези пари?

АНЮ АНГЕЛОВ: Особеното е това и това може да се реши. Трябва да се съберем наистина и да уточним с тези ведомствени болници какво правим. Защото към ВМА има още рехабилитация, санаториуми и т.н., те могат да останат отделно и да останат към Министерство на отбраната, и сега някои от тях са търговски дружества, някои от тях не са в рамките на ВМА.

Другият въпрос, който трябва да решим е, че там могат да работят военни лекари с пагони, на които аз ще плащам заплата, това не е проблем. Но остатъчната дейност, здравноосигурителната дейност, трябва да се поеме от едно място.

БОЙКО БОРИСОВ: Седнете с експертите и предложете. Лекарите могат да останат под пагон там, да ползват и облагите, второ, трето, да има във военновременна ситуация, да можеш да им разпореждаш. Направете го така, но изчистете схемата на плащане. Като е ВМА да си направи дружество, да си плащат военните, които искат и другите 92%, които според теб отиват там – да минат, съответно да си плаща здравеопазването и касата. Не виждам никаква логика в другото. Същото е и за Транспортна болница.

Аз иначе не мога да си обясня, че във Вашите дружества, господин министър Московски, за десет месеца са издадени 162 хиляди болнични листа, в две дружества – 162 хиляди…!? Ако имате шест – вече ще минете 200 хиляди, нали така. Само че ние ги плащаме болничните и поемаме и недобрата услуга, която имат тези две дружества. Така че разбрахте ме какво искам веднага след Нова година да го задействаме.

Точка 25

Проект на Решение за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 26

Проект на Решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията "Пловдив-Свиленград" и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", фаза 1: Крумово-Първомай.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 27

Проект на Решение за приемане на актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011-2015 година.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 28

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост на община Пловдив, област Пловдив.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е Античният театър в Пловдив

ИВАН ТОТЕВ: Благодаря за това решение! Това е едно от няколкото решения, които касаят град Пловдив и е в синхрон с политиката, която община Пловдив от този мандат ще има и тя е в пряк синхрон и с политиката на правителството, а именно предоставяне на обществено-значими обекти под управлението на общините, като естествено и ангажиментите по финансиране и по управление на тези обекти са към общините. Античен театър – Пловдив е един от тези обекти, който е с изключително важно значение за град Пловдив, както в културен план, в икономическо развитие, той е основна част от нашата стратегия за развитие на Пловдив.

До момента Античен театър – Пловдив бе държавен, управляваше се от областна администрация, съвместно с община Пловдив и Културен институт "Старинен Пловдив", който събираше средствата. Община Пловдив нямаше възможност да финансира неговото поддържане, ремонт и т.н. и състоянието му не е най-доброто към настоящия момент по обективни причини. С оглед на това решение ние от следващата година ще се ангажираме сериозно с инвестиции в Античен театър, подготвяме проект по "Красива България" също така. Смятам, че община Пловдив може да бъде наистина добър стопанин и този обект да се превърне в още по-притегателно място.

Още един път благодаря! Използвам възможността да кажа, че това е част от стратегията, която сме си поставили. Още на сесията на общинския съвет Пловдив утре искаме още няколко обекта. С Министерство на културата говорихме за залата за филхармонията, така че това е политика, която е в синхрон с политиката на правителството, за което още един път благодаря!

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ: Аз също искам да благодаря от името на гражданите на Пловдив и за следващата точка, като стигнем до нея – за стадион Пловдив става въпрос. За него от 20 години няма акт 16 и не се знае кой е стопанинът. Стигнахме до там, че имаше два акта – за държавна и за общинска собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за отнемане поради отпаднала нужда от областния управител на област Пловдив правото на управление върху имот – публична държавна собственост, обявяването му за имат – частна държавна собственост и безвъзмездното му прехвърляне на община Пловдив, област Пловдив.

БОЙКО БОРИСОВ: Става въпрос за стадиона в Пловдив.

ИВАТ ТОТЕВ: Благодаря! Това е вторият обект, който се прехвърля на това заседание. Тук наистина казусът беше много сложен до момента, тъй като имаше два акта за собственост, единият беше общински, другият беше акт за държавна собственост. Имаше и процедура за концесия, минала по всички инстанции на съда, тя бе прекратена с решение на общински съвет Пловдив. По този начин община Пловдив се отказа от своя акт за собственост, като остана в сила държавният. Днес с този акт прехвърляме собствеността, което означава, че ще прекратим и акта за държавна собственост и ще издадем акт за общинска собственост.

По този начин цялата зона с имоти, тъй като това е обект, който е част от по-големия спортен комплекс на Пловдив, включващ и гребния канал, зоните около него. Община Пловдив вече има комплект от много имоти, там има изчистена собственост и можем да вървим с цялостна концепция за решаване в тази част на Пловдив. Тук работим много тясно и с Министерството на спорта да изградим обща концепция, втори гребен канал. Това са зони, които ще се превърнат в сърцето на спорта в България.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 29. Да ви е честита! И Античният театър и стадион Пловдив.

Точка 30

Доклад относно финансиране от държавния бюджет на инфраструктурен обект на територията на община Пловдив.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е за спортната зала.

Дянков!

СИМЕОН ДЯНКОВ: С това решение правителството дава съгласие за осигуряване на средства от държавния бюджет за доизграждане и въвеждане в експлоатация на многофункционална спортна зала, спортен комплекс, покрит колодрум "Цар Симеон" в Пловдив.

Поради националната и регионална значимост на този обект за завършването му правителството осигурява до 15 милиона лева допълнителни средства по бюджета на община Пловдив в 2012-2013 година до завършването му.

Идеята тук накратко е държавата да осигури парите, пък общината да се грижи за самите процедури и за самите договори, които целят завършване на обекта.

БОЙКО БОРИСОВ: Нейков!

СВИЛЕН НЕЙКОВ: Аз искам да благодаря на вицепремиера Дянков за това, че в кратки срокове успя да намери начин, защото тази идея, която имахме с кмета г-н Тотев, беше в самото начало и беше много труден казус за решаване, тъй като имахме затруднения от гледна точка на законови разпоредби и нормативни актове и в момента наистина това е решението и това е пътят действително Пловдив да има един уникален спортен комплекс, за което той положи максимални усилия, за да стане това бързо.

Благодаря и на Вас, господин премиер!

ИВАН ТОТЕВ: Благодаря за това решение. Наистина това е ангажимент, който поехме, аз още като областен управител и по указания на премиера Борисов това трябваше да бъде съвместен проект с частното дружество, като от частта на държавата по указания на министър-председателя да бъде прехвърлен на община Пловдив. Но така или иначе ние осем месеца не успяхме да стартираме този съвместен проект. Поради една или друга причина тогава решавахме казуси с държавна помощ, писахме писма, така че това е начинът, който наистина е юридически най-правилния и засега на този етап единственият възможен, за което община Пловдив наистина е много благодарна за такива решения и това, което виждаме днес ще ни помогне много за развитието на Пловдив. Това са обекти, които са изключително знакови за Пловдив и аз в момента не мога да се сетя за по-знакови обекти в Пловдив, ако не броим летището, което не е на територията на община Пловдив. Така че тези три важни – два спортни и един културен обект ще бъдат основата и гръбнака на местната икономика през следващите години, за което, господин министър-председател, едно голямо благодаря от името на всички пловдивчани!

БОЙКО БОРИСОВ: Действително този казус беше сложен, но за колегите да ги информирам. Пловдив е може би най-спортният град в България и няма спортна зала. Така са я докарали за 20 години и Пловдив няма спортна зала.

А всъщност това е люпилня на кадри за всички видове спорт, да не говорим, че в скока на височина още не може да се подобри рекорда. Да не говорим за футбола, волейбола, баскетбола, за всичко, което Пловдив има като атлетика и всичко останало.

Затова много мислихме и след София, което пък беше, съгласете се недопустимо – София да няма спортна зала, защото София нямаше, тази зала е за около 12 хиляди души, правостоящи като се пуснат може да са до 15 хиляди, сиреч си става един много сериозен център и вече България спокойно може да претендира и за провеждането на по-големи първенства, когато имаш няколко зали.

Паралелно по същия начин действаме и за Русе, защото и там е тежък казусът, там е за 6 хиляди души спортната зала, тя е малка, но учат 30 хиляди деца там и е хубаво да си има такава база. Така че мисля, че в това отношение да действаме активно и през тази година.

Приемаме точка 30

Точка 31

Доклад относно одобряване на проект на Разрешение за проучване на строителни материали подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площта "Дрянка", разположена в землището на с. Поройна и кв. "Дебър" на град Първомай, област Пловдив.

БОЙКО БОРИСОВ: Тук ли е кметът на Първомай?

АНГЕЛ ПАПАЗОВ: Да.

БОЙКО БОРИСОВ: Честито!

Точка 32

Доклад относно одобряване на допълнителни позиции на Република България от компетентност на Министерство на вътрешните работи за участие в заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, което ще се проведе на 13 и 14 декември 2011 година в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 33

Проект на Постановление за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинска помощ по чл. 55, ал. 5, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 34

Проект на Постановление за определяне на размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 35

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в 3 138-ото заседание на Съвета "Общи въпроси" във формат министри на кохезионната политика.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, уважаеми колеги, един акцент. България ще подкрепи, както е минало през Съвета по европейски въпроси, както е разговаряно и с вас, предложението при надвишаване на 3% дефицит на държавите членки да се спира европейското финансиране, говоря за следващия програмен период. Наред с това ще изразя и резерви, тоест – няма да се съглася с една възможност, която беше предложена, беше обект на коментари, беше повод за специално писмо до председателя Барозу, в една държава, която има временни бюджетни затруднения да се намалява съфинансирането и такава възможност е предвидена и за следващия програмен период, ние ще изразим несъгласие и с нея.

По отношение на формирането на резерв, който да се освобождава две години преди края – 2019 година, към края на програмния период за държавите, които имат добър напредък по отношение на изпълнението на финансовите инструменти, нашата позиция винаги е била, че такъв резерв ако съществува, трябва да бъде на национално, а не на европейско ниво.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз съм изпратил едно писмо на президента Барозу и завчера разговарях и с него отново, защото няма никаква финансово-икономическа логика държавите, които сме дисциплинирани в един момент да се налага да плащаме по-голямо кофининасиране, в смисъл или 20%, както е сега в кофинансирането, а тези, които са слаби или недисциплинирани или не са си стегнали коланите тогава, когато е трябвало, да им се намалява до 5% кофинансирането. И аз съм убеден, че в следващите седмици ще има развитие по този въпрос, защото, повтарям, това е лишено от каквато и да е финансово икономическа логика.

Така че приемаме точка 35.

Точка 36

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, това са средства във връзка с корекцията на план сметката на Фонд "Земеделие", които са във връзка със заплащането на ортофото картата.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 36.

Точка 37

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерство на отбраната за 2011 г.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, става въпрос за 5 милиона 651 хиляди лева. Поради вложени части от Съединените американски щати последният самолет "Спартан", който е получен от Италия се налага да платим ДДС на Националната агенция по приходите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Министерство на финансите съгласува точката.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 37.

Точка 38

Проект на Решение за утвърждаване на промени в план-сметката на Държавен фонд "Земеделие" за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 39

Проект на Решение за одобряване проект на Договор за държавен заем между правителството на Република България, представлявано от министъра на земеделието и храните, и "Българска банка за развитие" АД за предоставяне на средства на Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция за изпълнение на гаранционни схеми по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., съгласно Регламент (ЕО) № 1974/2006 на комисията за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1689/2005 на Съвета относно подпомагане развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, Българско специално издание, глава 3, том 80, стр. 0133-0191).

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, става въпрос за заем в размер на 335 милиона лева. Това са средства, които ще отидат за създаване на гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони и 80% от тези средства ще ни бъдат възстановени от Европейската комисия. Това са средства, които България следваше да загуби в края на годината заради това, че първите две години 200-7-2008 година по Програмата за развитие на селските райони бяха усвоени едва 1 милион лева, така че спасяваме тези средства.

БОЙКО БОРИСОВ: Поздравления за това! Когато ни се обади от Брюксел и ни го каза, доста ни зарадва с Дянков, защото това са пари, които подпират фиска и влизат в българската банка веднъж и втори път това ни е гаранционен фонд и това е голям жест, за което сме много благодарни на Брюксел. Това бяха загубени от предишното правителство пари, трябваше да си заминат 500 милиона обратно. Те ни ги оставиха като такъв гаранционен фонд, затова е хубаво сега вече като си прибраха тракторите и се помириха малко, поканете ги на една среща зърнопроизводителите, земеделците, животновъдите. Аз мисля, че сутринта това, което бяхме поели като ангажимент, за което благодаря на Дянков и на Найденов, че си изпълниха ангажимент, бяхме се разбрали с животновъдите 14-ти, 15-ти, 16-ти, тези дни, да им се изплатят парите и вие видяхте сутринта дадохме им чековете, вече парите са им заверени по сметките, още днес и утре имат да заверяват, но парите са разпоредени, така че видяхте хора, които гледат биволи, крави, всеки, който се занимава с животновъдство знае колко е сложно, но това са средства при тези хора, които отиват като дотации за първи път. Винаги до сега само зърнопроизводителите сме дотирали. Но ние пак им даваме и на зърнопроизводителите сто милиона, плюс 70 милиона за акциз, които няма да платят и сега с тези 500 милиона в гаранционния фонд, които са за тях да ползват, аз мисля, че нямат основание да са недоволни.

Затова сега най-приятелски ги поканете, седнете, ние трябва да възстановим и доверието и добрите отношения. Ние всъщност не сме се карали, те искат повече, ние даваме малко по-малко. Но да го знаят и да продължим да полагаме усилия, колкото може повече за земеделието да се дават пари, но на точните места.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Аз го направих вече, господин премиер, тъй като разговаряхме вчера с Вас. Другата седмица срещата ще бъде направена.

БОЙКО БОРИСОВ: Така. И почнете да мислите как да се обвърже и земеделието с животновъдството. Примерно там да дотираме или да даваме повече на този, който гледа и ниви, и животни, в смисъл и сади царевица и жито. Обвързвайте ги и най-вече този инструмент да не отиват парите при големите мастодонти, те са 6-7 човека. Разбира се, успели са си, направили са си схемите през годините, законни са им, нищо лошо не искам да кажа, но винаги съм давал пример с Германия. Всеки, който е летял нататък, въобще над Западна Европа как са подредени отдолу фермичките, то е просто красиво от самолета да ги гледате. Но там средното като големина имение е 500 декара. А в България е по милион, милион и сто хиляди декара. Е, сами разбирате, че там са хиляда фермери на този размер площи, пък тук един.

Това да се направи! Стачките, всичко това демокрацията го позволя, хората имат право на протест, но както и на Московски му казах, днес се надявам едната с превозите да приключи, в края на краищата това са инструменти, които демокрацията позволява. След като минат, след като се успокоят хората, пак сядате и пак прагматично продължаваме да работим натам.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Още повече, господин премиер, да Ви допълня, тъй като излязоха данните в аграрния доклад, който беше първа точка, след като само за първите девет месеца външнотърговското салдо е повече, отколкото за цялата минала година, тези пари са отишли там, където трябва.

БОЙКО БОРИСОВ: Какво ще рече това?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Това ще рече, че за 2009 сме имали 385 милиона положително външнотърговско салдо с аграрни стоки, за 2010 година – 936 милиона, а само за първото деветмесечие на 2011 година над 1 милиард.

БОЙКО БОРИСОВ: Сиреч зърнопроизводителите са изнесли повече зърно.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Аграрни стоки, аграрна продукция, но тава е предимно заради експорта.

БОЙКО БОРИСОВ: Или за повече пари са изнесли, или в смисъл може и агнета да са изнасяли, месо, в смисъл общо от този сектор.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Но секторът, след като е направил такова положително външно търговско салдо, след като 4,6% се е повишил ръста в БВП на земеделието, това са все добри показатели и не случайно те ни дават като пример за ръст на усвояване на европейските средства – близо 55% за тази година е ръста в земеделските фондове. Тоест, секторът върви добре.

БОЙКО БОРИСОВ: Именно заради това, нали разбирате – малко при стачките и митингите и нашето поведение образно казано се получава като фронт, изговарят се много приказки, които надали винаги ги мислят и едната и другата страна, затова сега почнете да търсите отново формите на диалог.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, искам да предупредя да внимаваме колко се радваме, когато нараства износът на субсидирани стоки. Затова трябва да се види къде точно ще свършат най-голяма работа тези субсидии, дали там, където изнасяме…

БОЙКО БОРИСОВ: Именно затова, Трайков, им казвам да ги извикат сега, когато вече не се налага пред камерите да се правят на много силни и да им се обясни това. Всъщност, че ние субсидираме една стока, с която всъщност сме субсидирали Китай. Те са си получили своята печалба, но ние – данъкоплатците, всичките, където сме тук, сме дали парите си, за да изядат житото или царевицата, или слънчогледа в друга държава.

Така, че си не прав, хиляда процента си прав. Но това те са си го издействали и до 2014 година ще го има. И понеже звучи добре, защото всички ние като българи, прадедите ни са земеделци, казваме – добре, ето тук този, който се рови в земята, в пръстта и я обработва, ще даваме там пари. Спокойно ние можем да кажем – няма да ги даваме тук, ще правим примерно силиконова долина, ще дотираме подобни продукти със 100, с 200, с 300 милиона. Ние сме избрали това и затова те трябва да са благодарни, затова трябва да го оценяват, а не да чувам такива приказки от тях.

Затова в спокойна обстановка ги поканете и им покажете това, което…. Ама те го и знаят, и им го обяснете. Защото тази дотация отива там, защото така сме решили, като приоритет пръв, но има и други приоритети. Ние можем да кажем, че ще дотираме туризма.

Затова при тези добри резултати, при този добър износ, че на практика с нашите пари сме дотирали други народи, а хлябът и цената на хляба тук не е паднала, нито да олиото е паднала, точно обратното, мисля че не им прави чест.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Ние сме дотирали и самите тях.

БОЙКО БОРИСОВ: Ама и самите тях и самата продукция и накрая излиза с тракторите и викат искаме още, е що за нахалство е това!? Затова ги извикайте и още веднъж им обяснете.

Приемаме точка 39.

Точка 40

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните от 2011 г.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: С тези три милиона средства се покриват разходите, които са направени за противоградна защита или борба с градушките.

БОЙКО БОРИСОВ: И противоградната защита пак е в полза на земеделците.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Да, и тъй като ние сега ще им обясним, че имахме договорка с министър Дянков да ги вземем от тях, в случая и тях не ги взимаме от тях и ги даваме от държавния бюджет.

БОЙКО БОРИСОВ: Значи те стачкуват, ние продължаваме да даваме и за градушки, и за еди какво си, за еди какво си…. Нечувана щедрост от Дянков.

Приемаме точка 40.

Точка 41

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 15 и 16 декември 2011 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се. С това приключваме. Господа и госпожи кметове, министрите са ваши. Цветанов иска да ви каже нещо.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги министри, уважаеми кметове, идеята за тези изнесени заседания се роди като възможност по време на кампанията за местна власт, защото тогава, когато се срещахме с кандидати за кметове, с гражданите, винаги остава малко от усещането, че централната власт е изолирана от проблемите на по-малките общини. Понеже правителството не дели на малки и на големи, а ние говорим за развитието на регионите, в тази връзка се провежда и днешното изнесено заседание, за да могат действително да се поставят актуални теми, които стоят пред вас, а и вие като кметове след шест месеца или след една година ще трябва да се отчитате за това, което реално сте свършили. В тази връзка и това, което е предложено от колегата Симеон Дянков и това, което премиерът също пое като ангажимент, е действително с тези ресорни служители, които ще отговарят за съответните градове и области, аз смятам, че тук трябва да бъде натоварен малко повече и областният управител, защото все пак той трябва да бъде човекът, който допълнително да допринася за тази координация по реализирането на тези политики и смятам, че е хубаво когато съответните министри отговарят или когато вече има съответната комуникация със съответните министерства, да се изработи на един малко по-късен етап, може би след месец или месец и половина, да има и една пътна карта за сроковете и за това, което действително ще бъде възможно да бъде реализирано. Аз си спомням за Садово, за Съединение. Поставен е въпросът за развитието на бизнеса, поставени са проблеми, които стоят с училищата, които трябва да бъдат изградени. Остават малко финансови средства, които трябва да бъдат осигурени. Но по този начин ще икономисаме средства по разходите, които се правят сега за тези стари сградни фондове, които всъщност по никакъв начин не допринасят за икономия. Те допринасят за повече разхищение – и всъщност до никакво оптимизиране или по-добри условия за децата на хората. Това е идеята.

Аз съм изключително доволен, че правим днешното заседание в Пловдив и Пловдив област, защото това може би е действително втората по големина област, която е на територията на страната, и действително вашите проблеми ще бъдат чути от министрите.

В много от случаите има кметове на малки общини, които дори не познават министрите или търсят някакво съдействие чрез лобисти, да ги наречем така. Има случаи, когато някой се стреми винаги да злоупотребява с подобно доверие, а вие изпадате в една ситуация, в която искате да решавате проблемите, но ставате зависими от други корпоративни интереси.

Това е, което исках да кажа и смятам, че вече оттук нататък всеки един от вас може да участва активно. Министрите са тук и те ще дават своите отговори на вашите въпроси, които поставяте.

АЛЕКСАНДЪР АБРАШЕВ (община Калояново): Уважаеми господа министри, уважаеми колеги, имам един въпрос по отношение на компенсиране на финансовите корекции евентуално, предимно към министър Томислав Дончев. Въпросът интересува няколко колеги и мисля, че въпросът касае всички общини.

В контекста на финансовата криза говорим само за процедури, които са проведени нормално, по законно установения ред, с което заставаме с подписите си и с имената си и за процедури, които са проведени по отношение на Програмата за развитие на селските райони в нашия случай. Там, където сме спестили повече от 50% от одобрените средства – говоря, по тия проекти – да се надяваме ли на компенсиране на тези финансови корекции, които са наложени на общините, ако сме си свършили съвестно работата? Това е въпросът ми.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Въпросът на колегата беше малко объркващ. Ако всички сте си свършили съвестно работата, няма да има финансова корекция. Финансова корекция се налага когато има дефект в процедурата. Тоест, ако всички сте си свършили съвестно работата, не би следвало да има финансова корекция.

Действително, има една категория случаи, където причина за финансовата корекция не е съответната община или възложителят. Това е по-скоро малка част от тях, където вината е изцяло на държавата. Примерно, да кажем, не съвсем адекватно синхронизирано към съответния етап законодателство на страната. Обикновено такива корекции се поемат от самия управляващ орган.

Говорим за случаите, когато финансовата корекция е малко или много – повече много – вина на възложителя. Факт е, дискутира се последната година и няколко месеца, има категории случаи, където размерът на финансовата корекция е тъждествен, равен като размер на бюджета на изпълнителя на проекта на съответната община. Това са действително тревожни случаи. Има разработен механизъм на ниво детайли за частично, никой не би следвало да се надява за пълно компенсиране на размера на финансовата корекция, така щото да не се допуска банкрутиране на местна власт вследствие финансова корекция. Към момента няма взето решение на ниво Министерски съвет за създаване и функциониране на такъв фонд. Като механика е готов, обаче предполага да се вземе решение на Министерски съвет със съгласието на Министерството на финансите. Към момента такова решение не е взето. Тоест, към момента не може да разчитате на услугите на подобен фонд.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Действително, екипът на министър Дончев е разработил и предложил към Министерството на финансите такава методология, с която моите експерти също са се занимавали. Тук основният въпрос е кой решава дали това наистина е грешка до голяма степен от централната власт, така да го кажем, а не от общината и съответно ние трябва да поемем тази корекция, а не общината. Тази методология отговаря именно на този въпрос. Моите експерти имат някои предложения, допълнителни към нея, така че по това се работи. Доколкото разбирам, поне досега сме имали многократни разговори с министър Дончев по тази тема, защото това наистина е нещо, което той има интерес да се реши. Засега поне става въпрос за сравнително малък брой общини, които попадат в тази категория. С времето ще има повече проекти и се надяваме, че качеството ще се увеличава, но все пак може би повече общини ще попаднат там и заради това е идеята за разработването на такава методология.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Към момента, като изключим програма САПАРД, по данни от преди десетина дни, сумарно корекциите са за около 34 милиона лева. Някои от тях са поносими за бюджета на съответната община. Огромната част в случая имаме или дефект в процедурата за възлагане, или какъвто и да било друг проблем, но те са безспорно от компетенцията и, така да се каже, вината за съответната корекция на възложителя. Признавам си, тревогата, която имаме с колегата Дянков е пак по отношение на такива драстични случаи, където на размера на финансовата корекция е много, много близо, понякога тъждествен на бюджета на съответната община. Никой от нас не иска да се взема решение случай по случай, което би предполагало някаква доза субективизъм. Както чухте от самия него, няма категоричен отказ от страна на Министерството на финансите. Все още се работи по отношение на методиката, но моля всички да живеят с мисълта докато няма някакво друго решение, че финансовата корекция е отговорност на изпълнителя на проекта, докато няма друго решение.

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ (кмет на община Садово): Имам една молба към г-н Дянков. Тя е свързана с училището в общинския център. С министерско постановление през 2009 г. са отпуснати средства, които в момента са изразходвани и остава сума от 1 700 000, която ни е нужна да завършим училището. В тая връзка искам да ви кажа, че в момента училището, което се ползва, не е пригодено за училище и е частна собственост и постоянно имаме проблеми със собственика и постоянно той ни притиска да излизаме от тази сграда. Даже и класните стаи са от порядъка на 9, 12 кв.м., където учат 17 и повече деца. Една от класните стаи е подпряна с подпора и, не дай си Боже, нещо да стане, ще има голяма беля там. Просто това ни е молбата, ако може, да ни помогнете.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз затова преди взех думата. От различните кметове имаме 17 различни въпроса към Министерството на финансите. На мен са ми ги написали един след друг, но доста време ще отнеме, ако минем през всичките 17. Аз затова разпоредих така: на всеки официално да се отговори с писмо и в самото писмо да пише в "контакт от Министерството на финансите" – кой всъщност отговаря по тази тема, защото в зависимост дали е социална, да кажем, темата за финансиране или друга, отива в различни дирекции. На тази база вече вашата директорка – финанси или детски градини и т.н. – може да се свърже с моята директорка или началник отдел, да разработят темата, да се изчистят, ако има някои детайли и след това вече да заповядате вие при мен или при заместник-министъра, който отговаря за това. Запознат съм с темата. Да, там наистина казусът е лош, но има много такива казуси, така че ако се решава този казус, ни трябват някакви детайли: на каква база тази община, да решим кога да се отпусне допълнителен ресурс. Възможно е, правим го, има много примери, които сме правили през последните две години. Просто в нашите писма ще дадем контакти, така че вместо сега общо да си говорим как и какво може да стане, първо, да се разберат експертите и след това да има решение от нас.

АТАНАС КАЛЧЕВ (кмет на община Кричим): Молбата ми е съответно към трима от министрите, госпожа Караджова, министрите на регионалното развитие и благоустройството и на икономиката, енергетиката и туризма. Първо, искам да им благодаря, че когато беше водната криза, веднага се намесиха и проблемът се разреши. Също така и на господин Тотев като областен управител тогава и заместниците му. Молбата ми е ако може този път да има една превенция. Какво имам предвид? Да не се позволява да се прехвърля топката между Национална електрическа компания, ВиК и другите институции – кой пускал водата, кой не пускал, преработена вода, непреработена. Просто ако може на тоя етап да продължава същият режим, да се отводнява коритото на Въча, понеже сме потърпевши не само ние, а и община Перущица и част от община Родопи, имам предвид село Остина. Все пак става въпрос за 15 000 човека. Мисля, че тази вода идва от природата, а не е на някой наследство. Ако може, да на се стига до това, до което се стигна юни или юли. Съгласен съм, където ми кажете, там да дойда и да обясня. Има вкарани документации за този проблем още през 2003 г. в Министерство на околната среда и водите. Явно не е взето отношение още тогава. Изследвал съм въпроса като цяло.

НОНА КАРАДЖОВА: Мисля, че господин кметът знае, че в резултат на моята намеса и настояване на практика въпросът беше, макар и временно, решен и за миналото лято, и за това лято за това, че тропах по масата на няколко търговски дружества, които, макар и държавни, са към различни министерства и си прехвърляха топката. Съответно накрая се разбра каква е причината, след няколко събирания. Най-дълготрайното решение на въпроса и най-правилното решение на въпроса е да се направи водопровод от язовир Въча към съответните населени места, тъй като това е най-добрата вода, тя е планинска вода. Но към момента, за съжаление, че в годините това не е направено, и за съжаление не само там, а и на много места в България, – съответно се налага такива градове, които са под планината и в планината, да черпят вода чрез сондажи и да плащат освен всичко останало, и пари за ток, за да теглят тая вода. Това е крайното решение, за което казах, за доставянето на една вода с великолепни качества в сравнение с тая, която се черпи от коритото на реката, което е по-дългосрочно решение. Поради тази причина ние с моите колеги търсим решение в Стратегията, която ще предложим на парламента, надявам се, в скоро време, защото става въпрос за много пари, за много нерешени въпроси като този.

За краткосрочно решение на проблема се предлага да се направи една малка инвестиция, не зная точно каква е сумата, която да реши временно въпроса, така че да се отводнява коритото на реката. На място са три търговски дружества: "НЕК" – към енергетиката, ВиК – към МРРБ и "Напоителни системи" – към Министерството на земеделието и храните. Кой точно ще финансира тази корекция, за да реши поне временно проблема, докато се направи дългосрочното решение, моля тримата министри да вземат решение съответно.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: В момента стойността на нетните мотиви е към минус 300 млн. евро, благодарение на АЕЦ "Белене". Но не е това основно. Основното е, че аз подкрепям Нона Караджова и докато беше Росен Плевнелиев и сега Лили. Работим тримата и с Мирослав Найденов по Водната стратегия. Наистина решението е в намирането на начин за управление от едно място на водните ресурси. Само трябва да сме много прецизни, като изчистваме там кой каква отговорност поема като търговско дружество. Единствено там ни е работната площадка в дебатите в момента.

НОНА КАРАДЖОВА: Доколкото ми е известен конкретният случай, чисто технически проблемът идва от това, че системният оператор към "НЕК" в определени случаи и месеци през лятото не желае по технически причини, не защото така му харесва, съответно, да работят ВЕЦ-овете, тъй като към момента тая енергия не е необходима, а тя трябва да се плаща. Отварям скоба: ВЕЦ-овете са частни. Може би един само не е частен. Оттам нататък, тъй като съответно не трябва да работят по тия причини, за да не се изкупува енергията, съответно не се изпуска вода и оттам нататък коритото се осушава. Тоест, заради това, че на "НЕК" така му е по-изгодно, хората стоят без вода. Това поне ми е последният спомен. Така че ако "НЕК" иска тези ВЕЦ-ове да работят или да не работят съответната част на годината, за да е по-изгодно от гледна точка на осигуряването на ток, съответно ценови фактори, в случая, изкупуването на зелена енергия, може би би следвало евентуално да помогне за решаването на този въпрос, без да съм сигурна, но казвам какви са причините.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Кметът поставя въпрос, който касае четири министерства. Въпросът е той с кой да кореспондира, за да може действително да има един, който да говори, а не с четири министерства по една и съща тема?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Той трябва да кореспондира с Нона Караджова. Когато Нона Караджова ми каза лятото какъв е проблемът, аз разпоредих на "НЕК" и проблемът беше решен.

НОНА КАРАДЖОВА: Съжалявам, обаче смятам, че не е моя работа да събирам непрекъснато министри за да ги моля на тоя или на оня оператор да наредят да пускат или да не пускат вода, за да не стоят хората без вода. Моля ви, в духа на това, което говорим и това, което говоря за стратегията, защото това е пореден случай в страната: да има вода и да ходим жадни!

АТАНАС КАЛЧЕВ: Най-активно ни помогна г-жа Нона Караджова в случая. Даже се разпореди веднага съвместна комисия. Ходихме, иззеха се дневниците на ВЕЦ-овете и се оказа, че не спазват нито нейните разпореждания, нито съответно на министъра и съответните заместник-министри. Също така се оказа, че никой не е в състояние да ги накара този главен координатор на "НЕК" да им разпорежда да пускат вода. Тук при мен са и папките от проверките, мога да ги представя, който когато пожелае. Причината е в "НЕК", абсолютно, на 100 процента го заявявам. Всичко е документирано и е взето от ВЕЦ-овете поотделно.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Какво значи "причината е в "НЕК"? "НЕК" има търговски интереси, но управлението на водите не е дадено на "НЕК", а е дадено на четири министерства, за да може да се решава коя е голямата обществена полза, търговският интерес или, както нещо друго, в случая. Когато съм разбрал, че това е проблем, на "НЕК" му е било наредено и проблемът е решен.

Дали това е най-ефективната система на координация, не знам. Новата водна стратегия ще бъде по-добра. Но в момента това е положението. Имате проблем, казвате на който искате. Ако ми кажете на мен, аз ще се разпоредя, ако кажете на Караджова, тя ще ни каже и пак ще се разпоредим.

НОНА КАРАДЖОВА: Имам предложение за краткосрочното решение на въпроса. Ако е възможно, може би "НЕК" да направят тези разчети – дали чисто финансово е по-добре за енергийната система непрекъснато да се изпуска водата, за да се отводнява коритото на реката и съответно "НЕК" да изкупува тая енергия, или е по-изгодно да изгради това малко съоръжение там. Иначе няма проблем ние да разпоредим тая вода непрекъснато да тече и да се изкупува тая енергия, за да се водоснабдява населеното място. Това е коритото на реката. Който финансира, той ще си реши.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Влизаме много в едни детайл, които не знам дали ще са толкова важни за всички останали, които искат да поставят също някои въпроси. Понеже идеята е да чуем проблемите на кметовете и ние като правителство да намерим начина да кореспондираме с тях, но да свършим работа. В момента по този казус, който е на четири министерства, за мен е по-важно да създадем необходимата организация, за да не допускаме това да се повтаря и тази практика, която е създадена след обаждането и това, с което са се ангажирали Нона Караджова и Трайчо Трайков, виждаме, че може да има решение.

Колегата го интересува да знае, че този проблем няма да възникне. Има държава, има министри, които са поели своята отговорност това да не се случва. Нека така да формулираме този казус и примерно както се приема – Нона, но не е ангажимент на Нона да разпорежда на "НЕК", а тук може би трябва Трайчо Трайков да си има твой човек или може би на някое експертно ниво да се поддържа тая комуникация и тогава вече да се ангажира министърът, ако не е взето нищо предвид. Защото не може Нона Караджова да отговаря за 264 общини – всеки един, който има някакъв казус, свързан с няколко министерства, тя да координира. Мисля, че не е много редно.

В момента проблем няма.

АТАНАС КАЛЧЕВ: В момента наистина няма проблеми, след като се случи това.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Нека колегите министри – четиримата да излязат с една позиция какви са мерките, това нещо да не се случва напред, да бъде запознат кметът на общината и да има един човек, който всъщност да бъде натоварен с координиращи дейности при възникване на подобна ситуация. Така добре ли е?

АТАНАС КАЛЧЕВ: Да, благодаря. Проблема сега по принцип го няма заради самите дадености, зимата. Ще дойде юли месец. Молбата ми е да бъде предотвратен.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Добре. Както слушам, мисля, че може би полицията трябва да се намеси.

ЕМИЛ КАБАИВАНОВ: Въпросът касае проблем с инфраструктурата на един 70-хиляден район – община Карлово и Сопот. Аз писмено съм уведомил министъра на регионалното развитие, г-жа Павлова. Става въпрос за пътната отсечка Баня – Карлово, осем километра и половина, която остана нерехабилитирана след рехабилитацията на пътя Пловдив – Баня. Това е републикански път 2.64 и участъкът на републиканския път 1.6. София – Бургас от Певците до село Левски, също на територията на община Сопот и община Карлово. Районът е 70-хиляден. Състоянието на тези пътни отсечки е лошо и затруднява и обикновения гражданин, и бизнеса, и всякаква комуникация.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Има ли кмет, който ще постави тема, свързана с пътната инфраструктура, за да може наведнъж да се отговори.

ИВАН АНТОНОВ (кмет на община Раковски): Аз ще поставя и накратко ще развия един проблем, който касае четири общини, именно: Раковски, Брезово, Марица и смятам и Пловдив. Става въпрос за авариралия мост на река Стряма преди малко повече от четири години. Предвид информацията, която имам от агенцията, че през 2012 г. ще се рехабилитира пътят ІІ-56, мостът се намира по средата на този път и искам да попитам дали са предвидени действия за изграждането на нов мост. В тази връзка искам да предам или на госпожа Павлова, или на директора на агенцията, един договор за дарение, който община Раковска е направила за имотите, които на наша територия се засягат от строителството на новия мост. Ние сме ги отчуждили за наша сметка и ги даряваме на държавата.

АЛЕКСАНДЪР АБРАШЕВ: Аз само да добавя за авариралия мост на третокласен път – гара Калояново, Хисар. Докъде са нещата? Имаме информация, че в момента се проектира. Някакъв ориентировъчен срок за строителство на съоръженията?

ДИМИТЪР ИВАНОВ (кмет на община "Марица"): Във връзка с въпроса, който господин Антонов, кмет на община Раковски, зададе във връзка с рехабилитация на пътя ІІ-56. тъй като тази рехабилитация минава през едно от населените места на община Раковски – село Калековец, и тъй като в проекта е залегнало отводняване на тази част, която е в населеното място с отводнителна тръба Фи 400, общината има изграден вече работен проект. Възможно ли е вместо отводняване, да се постави канализационна тръба с диаметър Фи 1200? Това е единият ми въпрос.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Нека да не влизаме в такива детайли, просто да поставим въпроса, за да види колегата това, което е необходимо да се направи, защото аз съм убеден, че в много от поставените въпроси не е ясно дали има проектиране. Може би трябва вече колегата от МРРБ и АПИ да напишат и да отговорят, че това не е проектирано, че ще бъде заложено да се проектира през тази година, ще бъде направено осигуряване на финансиране за еди какъв период от време, за да може да се реализира. Сега сами разбирате, че няма как всичките министри да знаем тръбата Фи каква да е.

ДИМИТЪР ИВАНОВ: Да, благодаря Ви.

ЕМИЛ КАРАИВАНОВ (кмет на община Асеновград): Понеже колегите започнаха да влизат в много голяма конкретика, аз бих искал да взема думата, за да си задам няколко въпроса, които съм формулирал така:

За пътя ІІ-86, който бившият и настоящият областен управители добре знаят. Той свързва Пловдив с Асеновград. Има проект за този път. Беше направена първа копка. Въпросът ми е какъв е срокът за извършване на разширението на този път. Понеже в проекта не е предвидена отбивка за Горни и Долни Воден, тоест, затруднен е достъпът там, дали в проекта ще се предвиди такова технологично решение?

ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ (кмет на община Лъки): За реконструкцията на път ІІІ-861 Иголско ханче – Лъки – Здравец – Момчиловци. Над 30 години по тоя път няма никаква рехабилитация. Става въпрос за около 11 километра. Знаете, че в нашата община се намира Кръстова гора. Лятото особено доста хора пътуват и често стават и бели по тоя път.

ИВАН АТАНАСОВ: Възможно ли е да задаваме и други въпроси, освен за пътна инфраструктура?

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Да приключим с пътищата, за да може колегата да отговори.

ЕВГЕНИ МАРИНЧЕВСКИ (община Съединение): Ние сме разговаряли с Вас, господин Цветанов, за нашия път от град Съединение, общинския център, до магистрала Пътния възел, село Цалапица – ІІІ-80-05. Ежедневно по този път пътуват над 2000 човека, които работят в големи предприятия и поехте ангажимент да бъде ремонтиран този път. До вчера знаех от началника на Областно пътно управление, че имаме изготвен проект. Вчера ми беше съобщено, че нещо се е случило и като че ли не е завършен проектът. Ако може това нещо да се вземе под внимание, защото над 50 000 тона ежемесечно преминават по този път, над 2000 човека – ежедневно. Около 6 километра е участъкът.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Има ли други?

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ: Пътят, който е част от републиканската пътна мрежа Асеновград – Поповица и свързва две общини, също е в окаяно състояние. Дали ще се прави нещо по него?

ИВАН ТОТЕВ: Аз съм абсолютно убеден, че господин Лазаров е в течение на абсолютно всички пътища, тъй като сме ги коментирали с него и у всеки един има отговори с напредъка на проекта. Това, което трябва да кажа на колегите, просто използвам възможността, че вчера вече имаме обявление на сайта на Агенция за обществени поръчки. От АПИ е пусната процедурата за проектиране на четирилентовия път от магистрала "Тракия" до Асеновградско шосе. Това е западният обход на Пловдив, който в голяма степен касае цялата родопска река. Така че се надявам, че в скоро време ще изберем фирма, ще проектираме и след това започваме да изпълняваме.

От друга страна, работим в тясно сътрудничество за агенцията за югоизточния обход, а именно: Скобелева майка – Асеновградско шосе. Там чакаме споразумението да може да доплатим до четири ленти, да направим актуализация на проекта на община Пловдив.

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: По първия въпрос – мостът на Стряма, от ІІ-56, още преди няколко месеца премиерът заедно с министър Павлова бяха на среща в община Раковски и точно там обещаха, че следващата година този лост ще бъде изпълнен. Заложено е в бюджетната рамка на АПИ за догодина да бъде изпълнено строителството на новото съоръжение, тъй като знаете много добре, че старото няма как да бъде ремонтирано. Ако това ви удовлетворява, догодина започва строителството.

Втората част, съоръжението на Хисарски път Калояновец – Хисар, наистина е аварирало. Проектирането на съоръжението приключва. Разчетите на АПИ са ремонтът на съоръжението да започне от април 2012 г., тъй като се надяваме дотогава да имаме избран изпълнител. Трябва да се прави обществена поръчка.

За ІІ-56 – подмяната в село Калековец на дъждоприемна канализация с битова е невъзможно, тъй като съобразно екологичните правила имаме строго разделяне на канализация, която приема дъждовни води и битова канализация. Така че е невъзможно дублиране на двете канализации със замяната на по-голямо Фи. Няма как да се случи. Просто двете системи трябва да са независими една от друга.

За ІІ-86 – има два участъка. Единият е Пловдив – Асеновград. Това е лот 15, който трябва да стартира догодина. Там има още отчуждителни процедури, които завършват. Даже по наши сведения са във фаза на приключване с областната управа и Областното пътно управление Пловдив, така че догодина ще бъде изиграна процедурата за избор на изпълнител в участъка от Пловдив – Асеновград.

От Асеновград до Смолян – това е и с последния въпрос за Асеновград до Поповица – там има избран изпълнител. Това е лот 14, който се изпълнява също по държавни инвестиционни заеми със средства от Европейска инвестиционна банка. Този участък от Асеновград до Поповица е част от лота от Асеновград до Смолян, така че ремонтът ще бъде извършен на този път. А срокът за изпълнение на целия лот е 24 месеца като разчетите са за лятото на 2013 г. да бъде приключено строителството до Смолян, като междувременно се правят разчети да бъде прикрепен към същия лот и входът на Пампорово, който наистина е в някакво окаяно състояние. И една връзка като обхода на Чепеларе, макар че там има доста сериозни предпоставки и може би на косъм е дали ще бъде включен в проекта или няма да бъде включен, защото има и отчуждения, има неизградени, недовършени комунални канализационни системи, така чет ам е спорно.

Пътят за Момчиловци, 11 километра, наистина е в трагично състояние. Понеже същото беше състоянието на ІІ-86, все пак приоретизирането на обектите беше първо да бъде изграден този път, който свързва Смолян с Асеновград и Пампорово и след това да се търси връзката към Момчиловци. Така че знаем за този обект, но просто финансовата рамка е ограничена, така че седи. Евентуално в следващия програмен период на Оперативна програма "Регионално развитие", тъй като все пак той е третокласен път, 100% ще бъде включен, защото това е един шанс да бъде ремонтират пътят.

За ІІІ-8005 Цалапица – Съединение, по същия начин. Този обект наистина го гледаме от доста време. За съжаление, той не можа да бъде включен в последния етап на Оперативна програма "Регионално развитие", който ще стартира може би този месец. За съжаление, там също имаме ограничен ресурс от финансови средства. Той е под чертата обекти, които могат да бъдат финансирани, но за съжаление финансовата рамка също е ограничена, така че при всяко едно положение това е един от обектите, които ще влязат в следващия програмен период, ако дотогава не може да намерим друга алтернатива за финансиране. Там има едни отводнителни канали, които са много близо до пътя и всъщност се просмуква вода и затова състоянието на пътя е такова. Може би там с "Напоителни системи" съвместно трябва да бъде изработен общ план, защото този канал, който е дълбок два или три метра и върви успоредно на пътя, всъщност прави проблема, за да е в това състояние пътят.

Мисля, че с това приключих, тъй като за Асеновград – Поповица разбрахте, че пътят е включен в лота.

ЕМИЛА КАБАИВАНОВ: Първият въпрос, който зададох, за Баня – Карлово от ІІ-64 и лот V-1.6. Певците – Левски, пътя София – Бургас.

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Баня – Карлово – ние направихме. Това беше продължението на лот 9, на което се направи рехабилитацията на Карловския път през миналата година основно, до Баня. От Баня – Карлово – за съжаление, там са едни катранени настилки, които са правени преди много време и наистина се нуждае от много по-сериозен ремонт, а не само от рехабилитация. Ние мислехме тогава да го прикачим към лота, за да бъде рехабилитиран, обаче понеже отдолу е правен навремето с катран, участъкът се нуждаеше от пълна реконструкция, защото иначе щеше да бъде компрометирана настилката.

Така че това ще бъде включено в Оперативна програма "Регионално развитие" през 2014 г.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, аз мисля, че поставените въпроси няма днес да могат да бъдат изчерпани с конкретни отговори. Но това, което областният управител иска да въведе като начин на комуникация с кметовете на общини, през определен период от време да се събирате и може би на такива събирания, когато са всички, да може действително при поставените въпроси да може да се търси начин и форма да ви се отговори пунктуално, детайлно и да водите действително една работна дискусия.

Това, което ми каза областният управител, на 25 януари предстои събиране на кметовете на областта и там вече ще помоля Лили Павлова ако може и господин Лазаров да дойде на тази среща, защото действително темата от въпросите, които поставяте, са изключително важни за вас, а и вие се нуждаете от повече конкретика за това, какви са възможните разговори, които са водили АПИ с други институции, които имат отношение към решаването на този проблем, какви са времевите рамки, за да може да се направи действително една пътна карта и да се каже, че това ще бъде проектирано, това има възможност да бъде осигурено финанси, това се намира в първа резерва, ще търсим възможност някъде, ако се намерят допълнителни финансови средства, да може да бъде реализиран даден проект. Мисля, че това ще бъде много по-удовлетворяващо и за вас от сегашните въпроси които поставяте, действително, на 25 януари. Предполагам, че г-н Лазаров ще е тук и ще може да посети Хисар. Разбрах, че Хисар ще бъде домакин на тази среща и да може да се получат действително конкретни отговори по въпросите, които са поставени. Предполагам, че администрацията на Росен Желязков прави протокол на заседанието и на тези въпроси, които се поставят. Отделно вие сте изпратили информацията в съответните министерства, за което каза и колегата Симеон Дянков. Така че на тези въпроси действително ще ви бъде отговорено допълнително в по-голяма пълнота и с конкретни срокове.

ДИМИТЪР СОТИРОВ (община Куклен): Един наистина несвързан със средства въпрос към госпожа Боянова. Община Куклен от август 2006 г. до май 2008 година, мисля, спечели три дела на ниво районен съд, окръжен съд и върховен касационен съд за … общински гори. За съжаление до този момент не сме успели да влезем в собственост. Аз исках само да помоля госпожа Боянова с господин областния управител, евентуално може би въпросът е повече субективен, в него има и доста интересни идеи за развитието на икономиката на област Пловдив, да направим една експертна работна група, да можем да го получим този въвод и да вървим напред.

СВЕТЛАНА БОЯНОВА: Аз се запознах много детайлно с каузата на община Куклен. Тук няма никакъв субективизъм. Единственото, което трябва да се случи, е да се изпълни решението на Върховния касационен съд. Аз съм разпоредила както на горската, така и на областна дирекция "Земеделие" в Пловдив. Вашият въпрос е задействан. Още утре ще ми бъдат представени решенията за възстановяване след като са издали решенията за признаване. Така, както трябва по закон да се върви.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, ще имате възможност също в неформални разговори да разговаряте със съответните министри.

Стенографски запис!

ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK