Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 21 декември 2011 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 21 декември 2011 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 21 декември 2011 г.

5681 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

На Министерския съвет

21 декември 2011 г.

Заседанието започна в 10,20 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2012 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 1.

Точка 2

Доклад относно утвърждаване на разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2011 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерски съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.

Точка 3

Доклад относно изменение на решението по т. 35 от Протокол №44 от заседанието на Министерския съвет на 16 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на Постановление №67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за приемане на годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за приемане на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Людмила Владимирова Чешмеджиева

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 на Министерския съвет от 2005 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне на минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Постановление за изменение на Постановление №85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Националната здравноосигурителна каса за нуждите на Районната здравноосигурителна каса - Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионално развитие и благоустройството и министърът на отбраната.

Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Държавен фонд "Земеделие" за нуждите на Областната дирекция – Благоевград

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Държавна агенция "Архиви" за нуждите на Регионална дирекция "Архиви" – Варна, и за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование "Народно читалище Стара Варна 2010"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост, в собственост на община Самоков, Софийска област

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част – недвижим имот, собственост на "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Котел" ЕООД - Котел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приема се точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Федерална република Бразилия, подписано на 5 октомври 2011 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, предвижда се създаване на българо-бразилска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество със споразумението.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за двустранно сътрудничество в областта на промишлената научноизследователска и развойна дейност в частния сектор, подписано на 7 юли 2011 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Това е нещо, което договорихме с Израел, тъй като те са страната с едни от най-добрите традиции в света въобще за научноизследователска и развойна дейност на бизнеса, подкрепен от държавата. С това споразумение предвиждаме насърчаване, стимулиране и подкрепа на съвместни такива научноизследователски и развойни проекти между бизнеса, корпорациите и други организации на двете страни. Реализирането на сътрудничеството ще се осъществи чрез съвместни двустранни проекти, но основно българските компании биха получили ноу-хау.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Европейската организация за безопасност на въдухоплаването (Евроконтрол) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предвижда се по споразумение таксите за аеронавигационно обслужване да се фактурират и събират от Евроконтрол, по-висок процент събираемост, над 99%, ниски разходи на събирането на таксите и голяма част от въздушните превозвачи заплащат таксите за аеронавигационно обслужване само чрез един превод. Това са предимствата, затова подхождаме по този вариант.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка

Точка 19

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Косово за полицейско сътрудничество

БОЙКО БОРИСОВ: Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване на типов проект на Споразумение за сътрудничество в областта на защитата на личните данни

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Анекс към Протокола за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

Приема се точка 21.

Точка 22

Доклад относно проведено заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 30 ноември 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Основните теми ги знаете – Гърция, Португалия и т. н., и знаете нашето мнение. Също се обсъждаше темата за доброволни вноски в Международния валутен фонд. Тогава изказахме мнението, което впоследствие сме потвърдили писмено, че България не смята да внася доброволна вноска в Международния валутен фонд, защото не трябва дисциплинирани финансово страни да подпомагат страни, които не са финансово дисциплинирани.

БОЙКО БОРИСОВ: Младенов!

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Господин министър-председател, ползвам това, което каза вицепремиерът Дянков, да кажа няколко думи и за началото на разговорите по проекта за фискален пакт. Вчера се проведе първото информационно заседание в Брюксел, на което бяха изразени най-общи мотиви. Предварителният текст на договора днес е изпратен от министър-председателя до ръководството на парламентарните групи в Народно събрание да се запознаят с него. Бих искал да кажа няколко неща.

БОЙКО БОРИСОВ: Те понеже имат "шпиони" и щом разберат какво ще правим, излиза Станишев и вика: "Искам да ми предоставят еди какво си". Аз вчера съм дал разпореждане да го размножат, да го приготвят и да го изпратят днес. В смисъл, като отиде, да кажат: Ето аз му казах и той ни ги прати. И така по всички теми.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: За България има две важни неща. Първото е, че всички разпоредби на проекта за международно споразумение, както засега се нарича, ще бъдат в съответствие с правото на Европейския съюз и подчинени на ангажиментите, които всички ние имаме в рамките на Лисабонския договор. Това означава, че независимостта на данъчната политика на държавите членки е гарантирана от Лисабонския договор и няма никакво основание българските граждани да се притесняват, че косвените данъци могат да бъдат променени по какъвто и да е начин, освен от решение тук, в нашата страна.

Второто е, че за участие в самите дискусии вече са включени всички страни членки на Европейския съюз, включително и Великобритания като наблюдател, разбира се, с отделен статут. Има направени конкретни предложения за промени на текстовете, които оттук нататък ще започнат да се дискутират.

Следващите заседания са предвидени за 6 и 11 януари 2012 г. В началото на следващата година ще започнат интензивните технически консултации по въпроса. По този повод с министър Дянков готвим доклад до Министерски съвет, на базата на който да се внесе проект за решение в Народно събрание, който да позволи на българската страна да има силни позиции в разговорите, както сме ги дискутирали в Народното събрание до момента.

БОЙКО БОРИСОВ: Беше важно да знаете, тъй като текстовете са много обтекаеми и затова и вчера правихме едно сериозно съвещание с финансовия, икономическия, външния министър и министър Дончев по тази тема. Именно да можем да вникнем в дълбочина в този документ. Затова и вчера се разбрахме, днес ще отиде в парламентарно представените партии също да го четат, да го гледат и тогава ще отидем в Парламента да го дискутираме. Всички да сме подготвени, защото виждате, това е документ, който е, от една страна, изключително важен – да кажеш дали го подкрепяш или не, а в същото време има неясноти в параметрите, които не знаем до какво биха могли да доведат. Дори някои общи формулировки, както министър Трайков забеляза, като обща икономическа политика, звучи много добре, ако това означава, че ще дойдат, примерно, холандските, финландските, швейцарските инвеститори в България, защото са по-добри условията. Но ако те отидат в Китай, а ни кажат, щом е обща икономиката, да направим общи данъците, а ние сме заложили в нашата дългосрочна програма, че ще пазим възможно най-ниските данъци в Европейския съюз към днешна дата. Затова именно и толкова остро реагирахме за подпомагане на финансово слабите държави и пред Европейския съвет, и още един път го заявих тук на всички делегации, които дойдоха, че държавите, които искат помощ, трябва да си приведат заплатите и пенсиите на нивата на България и тогава да тръгват, както нас, да растат.

Няма никаква логика дисциплинираните да дават на по-богати недисциплинирани държави. Така че рано или късно този процес ще завърши и затова сме толкова категорични. Не че не сме солидарни, а че в случая не заслужават финансово недисциплинирани държави, които продължават да харчат от общите европейски пари по неразумен начин, да бъдат стимулирани. И затова сме толкова категорично против по темата за петте процента кофинансиране на тези наши съседи, които не се справят с финансовата си рамка. И това го поставихме и на Съвета, и сега като основна тема в разговорите и дебатите в Германия с канцлера Меркел, и за до следващия Европейски съвет.

На министър Дянков съм му възложил ежедневно това да пита: на базата на каква финансово-икономическа логика е взето като решение. Министър Дончев с писмото, което изпратихме до Барозу, да пита защо се нарушават основните принципи в кофинансирането на тези проекти. Нали така Дончев? Затова ние сме изключително за общи действия в Европейския съюз, ние сме изключително за европейска солидарност, но като преди това всички си въведем основните позиции и в случая истински се надяваме, че политическите партии в парламента ще ни подкрепят, защото това е много добре, общо за България, за пакта за финансова стабилност.

Дори нещо повече, ние там ще предложим освен до 3% бюджетен дефицит, и горната граница от 60% външен дълг да свалим до 40% за България. И повтарям, това ще бъде общ политически успех на всички политически парии, които подкрепят в парламента едно подобно решение.

И така, Дянков, трябва да се водят разговорите с тях. Това не е наша приумица, виждате, в Европа ще стане, ще го приемат и тогава Парламента задължително ще търсим да го ратифицира. По-добре да сме моторите сега, ние да го направим, да покажем, че и в Източна Европа има дисциплинирани държави, които могат да направят всичките тези процеси сами, без да ги бие Международен валутен фонд или някой да ги ръчка с остена, казано на български.

Приемаме точка 22.

Точка 23

Доклад относно резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 20 септември 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ Внася министърът на земеделието и храните.

Това за квотата за калкана ли е?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Не е за калкана. Използвам случая да докладвам, че успяхме да запазим квотата и за калкана, и за цацата и за тази година, като се ангажирахме с по-строги мерки по отношение на незаконния улов.

БОЙКО БОРИСОВ: Вижте във Варненско, Бургаско да обявите на рибарите, да знаят.

Приема се точка 23.

Точка 24

Доклад относно резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 20 и 21 октомври 2011 г. в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 24.

Точка 25

Доклад относно одобряване на резултатите от участието на българската делегация в 3131-ото заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведено на 1 и 2 декември 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването.

Приема се точка 25.

Точка 26

Доклад относно одобряване на резултатите от участието в 3127-ото заседание на Съвета на Европейския съюз "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част "Енергетика", проведено на 24 ноември 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – бигор, от находище "Стоянова тераса", разположено в землището на с. Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, на "Динас" АД - Сливен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, продължаваме да изчистваме преписките по исканията за проучване и за добив на подземни богатства. Както сме се разбрали, но и както е залегнало в закона, винаги се съгласува с кметовете, с местните власти, с областните, там, където обхваща.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище "Окопите", разположено в землището на с. Окоп, община "Тунджа", област Ямбол, на "Ресурси" ЕООД - Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище "Изток", разположено в землището на с. Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, на "Кариери Пазарджик" ООД - Пазарджик

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 29.

Точка 30

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта "Новата юрта", разположена в землищата на гр. Перущица, община Перущица, и с. Брестовица, община "Родопи", област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 30.

Точка 31

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Аламура-2", разположена в землищата на с. Ракитница и с. Кирилово, община Стара Загора, област Стара Загора

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 31.

Точка 32

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Дуван тепе", разположена в землището на с. Голяма Чинка, община Крумовград, област Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Албания в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на област Пловдив, и за допускане на Аристир Андреа Димо – гражданин на Република България, да изпълнява функциите на почетен консул на Република Албания в Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №34 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне поименния състав на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на отбраната.

Приема се точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект АМ "Хемус", участък Белокопитово-Каспичан, от км 337+302 до км 342+200 на територията на община Шумен

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, тук в случая инициираме процедура за принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за целите на реализацията на тази част от АМ "Хемус" в Белокопитово-Каспичан.

Използвам случая още един път да изразя проблема, който имаме както в участъка Белокопитово-Каспичан с Археологическия музей – Шумен, така с АМ "Струма" ЛОТ 1, където два археологически музея – в Кюстендил и Перник, саботират строителството на магистралата. Продължават изнудванията. В момента искат да ни спрат АМ "Струма" ЛОТ 1, 300 метра от най-важния изкоп на най-дълбокото място, където трябва да изземваме земна маса, само защото трябва да се правят най-рано до септември догодина разкопки и проучвания.

БОЙКО БОРИСОВ: В рамките на днешния ден Дянков лично се занимай, защото думата "изнудват държавата и спират магистралите" ми звучи като…

СИМЕОН ДЯНКОВ: Ние вече имахме две срещи. Днес ще направим допълнителна среща по тези теми. Това е особено странно, защото тази година за археология сме дали три пъти повече пари, отколкото миналата година. А за следващата година по бюджет даваме още, удвояваме парите. Така че има достатъчно пари за археология и не разбирам защо излизат тези теми.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Дали сме им пет милиона само за 2011 г. за какви ли не обекти, но те за всеки обект искат и още в дълбините, в недрата да влязат сигурно, не знам. И то на най-важния участък на магистралата, където ще е най-големият виадукт на АМ "Струма", трябва да спрем, да не копаем, защото те ще правят разкопки, защото е изключително важно!

БОЙКО БОРИСОВ: Да не го коментираме, техните номера са ми известни. Те не са към Министерство на културата, нали Рашидов?

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Те са към БАН.

БОЙКО БОРИСОВ: Дянков, …

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, проблемът е на всички ни. Не са към Министерство на културата. Същият проблем, аз също ще се присъединя към колегите, това, че аз не мога да започна Ларгото, и това значи, че отново има извиване на ръцете, защото не са готови с проектите. Преди да направят проекти, аз не мога да направя количествени сметки. Така че, аз мисля, че на миналото заседание този въпрос го разисквахме.

Има две неща, които аз бих искал с вицепремиера да помислим. Етнографският музей и археологията да мине към културата, за да имаме координация. Миналия ден уволних шефката на НИПК, защото безкрайно много преписки има, много скоро на МВР са си позволили да искат 2000 лева нерегламентирани такси и средства. Изобщо, там е един бардак, който или трябва да го вкараме в ред, или нещата ще вървят все така бавно. Така че се присъединявам, господин премиер, същото е с Ларгото, не мога да го стартирам. Пари имаме, договорите ни са готови с госпожа Павлова, не са готови с проектите за археологичните проучвания.

БОЙКО БОРИСОВ: Дянков, днес последен разговор и ако е необходимо – веднага промени и продължаваме нататък.

Приема се точка 35.

Точка 36

Проект на Постановление за изменение на Постановление №67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 36.

Точка 37

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместно търговско дружество – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) иКалафат (Румъния)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Проектът за Споразумение предвижда създаване на акционерно дружество, собственост при равни дялове на българската и румънската страна, което ще отговаря за експлоатацията и поддръжката на новия мост и прилежащата инфраструктура на двата бряга на река Дунав, като предмет на преговорите ще бъде определяне на мястото на регистрацията и седалището на дружеството, стойността и начинът за възстановяване на инвестициите, вложени от държавите в проекта, и начинът на облагане с ДДС и за разрешаване на спорове. Току що колежката Павлова казва, че има някакви забележки от страна на Пътната агенция, свързани с пътните такси, така че предлагам да се приеме на вносител, ако може.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин министър-председател, подкрепяме напълно проекта на решение за това споразумение, но имам молба да се приеме на вносител, тъй като с този проект одобряваме новата компания, която ще бъде създадена, на румънска територия да събира всички такси. Това означава, че в нарушение на Закона за пътищата няма да може АПИ да събира таксите, които има за специалните обекти, и затова ще трябва да се направи допълнение към споразумението, за да уточним.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 37 на вносител, направете това допълнение.

Точка 38

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета на Общото събрание на Организацията на обединенитенации на 13 декември 2006 г. в Ню Йорк

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин министър-председател, предлагаме на Парламента да ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тази конвенция предоставя нов подход и отношение при гарантиране на равноправното упражняване на основни човешки права на хората с увреждания. Основен акцент на Конвенцията е, че хората с увреждания не следва да се възприемат като обекти на дарителство, медицинско въздействие и социална закрила, а като равнопоставени субекти, които заслужават уважение и равноправие, както и останалите хора в обществото. Искам да напомня, че през 2010 г. Европейският съюз е ратифицирал Конвенцията. Предлагам да предложим на Парламента да ратифицира Конвенцията. След това Министерски съвет трябва да приеме План за действие с конкретни ангажименти за всички институции за пълноценно прилагане на тази конвенция.

ДИАНА КОВАЧЕВА: Във връзка с ратифицирането на тази Конвенция при едно предварително съгласуване, Министерство на правосъдието е дало бележки във връзка с необходимост от внимание с последващо изменение на закони, като, например, Законът за лицата и семейството. Тъй като това не е отразено в предложението, което вие сте направили за последното съгласуване, ние сме го съгласували без бележки, но ви моля да се върнете към първоначалното съгласуване и да вземете предвид преди внасяне в Народното събрание.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ние го обсъдихме в Националния съвет за хората с увреждания и те са категорично да го внесем в този вид.

Аз искам да кажа, че тази конвенция в крайна сметка е ратифицирана от 153 държави от целия свят. В същото време Европейската комисия също е ратифицирала тази конвенция.

ДИАНА КОВАЧЕВА: Съгласна съм, но тя е конвенция от преди 60 години, все пак и вече нещата са малко по-различни.

БОЙКО БОРИСОВ Приема се точка 38 на вносител. Ковачева и Младенов да отидат в Парламента, да се срещнат с парламентарните групи и да се обсъди това и да се потърси консенсус във взимането на решение.

Приемаме точка 38 на вносител с направените забележки. През Парламента да се прецени.

Точка 39

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Министерството на околната среда и водите за нуждите на дирекция "Национален парк "Централен Балкан"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 39.

Точка 40

Проект на Решение за обявяване на имот – частна държавна собственост, за имот – публична държавна собственост, и безвъзмездното предоставяне за управление на част от имота на Министерството на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 40.

Точка 41

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи за нуждите на дирекция "Специална куриерска служба"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 41.

Точка 42

Проект на Решение за отнемане поради отпаднала нужда от Министерството на земеделието и храните правото на управление върху имот – публична държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне на община Бяла Слатина, област Враца

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 42.

Точка 43

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Латевото", разположена в землището на с. Крумово, община "Родопи", област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 43.

Точка 44

Проект на Решение за одобряване на Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 44.

Точка 45

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 45.

Точка 46

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Тези средства са целеви и с тях ще бъдат покрити задълженията към общините за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и лихвите върху тях. Средствата са за сметка на преструктуриране и икономии на разходите по централния бюджет за 2011 г. С други думи, те не създават допълнителен дефицит.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 46.

Точка 47

Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер от републиканския бюджет за 2011 г. по бюджета на държавното обществено осигуряване

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: С този трансфер в размер на допълнителни 280 милиона лева се покрива недостигът от средства по бюджета на ДОО. Тук искам да информирам, че ако нямахме тези големи дефицити в ДОО-то, и миналата, и тази година държавният бюджет щеше да бъде на излишък. Но понеже над два милиарда и половина даваме от данъците на всички нас на гражданите към ДОО-то заради доскоро нереформираната пенсионна система, затова тук ни се налага още 280 милиона лева да дадем за пенсиите на българските граждани.

БОЙКО БОРИСОВ: И тук поздравявам Парламента, че не се подведе по популизма на Първанов да върне пенсиите. Защото, ето ги цифрите, безпощадните цифри, които на всеки популист може да му ги дадете да си ги сложи на ревера и да си ги носи, да знае какво се случва от празни приказки, популистки празни приказки, които много се харесват на хората, но носят изключителни нещастия и най-вече обричат държавите на мрак, неразвитие, застой, каквато е била България 20 години. Защото вместо да се гради инфраструктура, вместо да се правят паркове, да се правят детски градини, да се прави култура, да се прави археология, парите са отивали да покриват ей такива празни обещания в нереформираните системи.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Извинете, господин премиер, тук е важно да се каже, че тези пари като се вземат оттук и отиват към системата на ДОО-то, всъщност ние не можем да правим допълнителни политики за образование, за здравеопазване, за децата, за бъдещето на България. Всъщност, тези пари оттам идват. И аз се радвам, че успяхме да реформираме пенсионната система. Убеден съм, че това ще остане като една от големите реформи в рамките на мандата ни досега. Но винаги е важно да се казва - тези пари, ако не бяха по този начин харчени досега, щяха да отиват в политики, които щяха да помагат на децата, на бъдещето ни.

БОЙКО БОРИСОВ: Не случайно господин Ромпой в писмото казва, че държавите-членки на Европейския съюз следва да се въздържат от приемане на мерки, които могат да застрашат постигането на целите на Съюза в рамките на икономическия съюз, особено практиката на натрупване на дълг извън сметките на сектор държавно управление. Хората са го казвали, но понеже популизмът е много модерно нещо… Радвам се, че поне нас не могат да сложат в рамките на тази графа. Защото и това умишлено през годините се мъчеха да го направят.

Приема се точка 47.

Точка 48

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за подготовка, организация и провеждане на специализирани мероприятия в Лондон, Франкфурт, Виена, Цюрих и София за предоставяне пред потенциални инвеститори на информация във връзка с продажбата на държавното участие в капитала на "Е.ОН България продажби" АД – Варна, "Е.ОН България мрежи" АД - Варна, "ЕВН България електроснабдяване" АД – Пловдив, "ЕВН България електроразпределение" АД – Пловдив, "ЧЕЗ Електро България" АД – София, и "ЧЕЗ Разпределение България" АД – гр. София

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 48.

Точка 49

Проект на Решение за одобряване проект на Писмо за възстановяване на разходи със средства от Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007-2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка във връзка с фаза 2 от Меморандума за разбирателство за техническа помощ за изпълнение на проекти в България, сключен между Република България и Европейската инвестиционна банка, и проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитиеи благоустройството за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 49.

Точка 50

Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на Списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 50.

Точка 51

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до Търговския регистър по служебен път

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 51.

Точка 52

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с Постановление №247 на Министерския съвет от 2003 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 52.

Точка 53

Проект на Решение за одобряване на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и приемане на План за действие за изпълнение на националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, работната група беше създадена в изпълнение на Ваша заповед. Изработената стратегия премина през много обсъждания. Тук искам да благодаря на колегите от Министерството на труда и социалната политика и на Томислав Дончев за личния му ангажимент в участието на много кръгли маси, които бяха провеждани по обсъжданията.

Има внесени предложения, които са от Министерството на регионалното развитие и от Министерството на младежта, образованието и науката, поради което предлагам точката да бъде приета на вносител и да се вземат предвид тези предложения, които са направени от колегите от съответните министерства.

Това, което е изключително важно, е, че ние изпълняваме ангажимента си, който беше като препоръка на Европейската комисия за приемането от държавите в Европейския съюз на национални стратегии за интеграции на ромите. Това не е изцяло нов документ. Това е документ, който обединява абсолютно всички стратегии, които досега са написани през последните десет години.

Имаме един основополагащ документ и се надявам, че след приемането днес и това, което беше взето предвид като обсъждане, ще помоля главния секретар на Министерския съвет да бъде изпратен към парламента, за да може и парламентът да бъде запознат с националната стратегия, защото ние се нуждаем от политически консенсус при реализирането на тези политики.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, прочетох документа, който са подготвили колегите от работната група, и според мен е направен изключително точен анализ и са свършили много добра работа.

Някои от данните вътре навеждат на много сериозни мисли какъв потенциал имаме и с какво да се справим. Например, оказа се, че във възрастовата група до девет години ромите са 20 на сто от населението. Във възрастовата група над 80 години са почти нула процента. Сега, от друга страна, образованието – изключително е малък процентът на хората, които завършват висше образование. Много е малък процентът на завършващите средно образование и много малък – на основно образование. Икономическа заетост – изключително малък процент хора с работа от икономически активното население. Много често, когато си говорим за локомотив на икономиката, забравяме, че имаме един голям резерв.

Мисля, че трябва да се започне с образованието на първо място.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние тук правим куп неща в образованието и то насила дори – с безплатните закуски, че само тези, на които децата отидат на училище, изплащаме социалните, нали Младенов?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Да.

БОЙКО БОРИСОВ: Всички тези инструменти сме ги приложили и въпреки това отиват, вземат закуските и си отиват.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Тук се използва много добре и здравният медиатор и това всъщност е заложено пак да бъде част от политиките, които ще се реализират. Действително, образование, здравеопазване и жилищна политика. Това е, което е проблемът.

Последното обсъждане, което направихме, беше преди десет дни. За първи път от 1989 година се прави обсъждане по тема, свързана с интеграцията на ромите, с местната власт. Смятам, че в политиките, които трябва да бъдат реализирани с Националното сдружение на общините, това трябва да бъде едно от водещите, защото смятам, че всички трябва да бъдат съпричастни, а местната власт има основна роля в интеграцията и по отношение на градоустройствените планове, които трябва да бъдат приети по места, за да може да се кандидатства по европейски проекти.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Мисля, че всички трябва да си даваме сметка, че най-голямото достойнство на тази стратегия е, че тя не слага ромите в някакъв отдел и техните проблеми в някакъв отдел в някое министерство, а просто ясно приемаме, че те имат специфични проблеми – социални, образователни и т. н., които трябва да се решават от администрацията на всички нива, както и от местната администрация. Двата най-успешни подхода до този момент са именно това, което министър Цветанов каза – здравните медиатори, образователните медиатори и социалните медиатори, като нов елемент. Вчера и докладчикът на Съвета на Европа беше в България и имаше срещи именно и по тази стратегия, така че мисля, че ако наистина се приложи Планът за действие, както е направен, можем да покажем, че в България тези проблеми се решават преди да са избухнали, както в много други страни в Централна Европа това се случи.

Приемам подходът да се приеме точката на вносител, за да се изчистят терминологично някои въпроси.

ВЕЖДИ РЕШИДОВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер, Министерството на културата съгласува проекта на решение на Министерския съвет, но има бележки относно предложението за създаване на ромски музикален театър като национална представителна пътуваща трупа. Считаме, че в страната няма ресурс за създаване на устойчива професионална трупа. В сферата на любителското творчество би могло да има такава структура, но тя няма да бъде с устойчив характер и постоянен творчески състав.

По точка 2.4.1 от проекта – План за действие и подпомагане на млади ромски таланти по програма "Мерки за закрила на деца с изявени дарби", ви информирам, че тя се осъществява на основание Наредбата за закрила на децата с изявени дарби, в която не се предвижда разграничаване на деца на етнически признак. Право на закрила получават всички деца, които са класирани индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на първо, второ, трето място, на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в програмата за съответната календарна година.

Уважаеми колеги, това е бележката, която имаме относно точката.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се на вносител точка 53.

Точка 54

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 54.

Точка 55

Проект на Решение за възлагане на министъра на вътрешните работи да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Министерството на вътрешните работи

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 55.

Точка 56

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление №188 на Министерския съвет от 2008 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 56.

Точка 57

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с приемането на новия устройствен правилник се осъществява залегналия в правителствената програма приоритет за провеждане на административна реформа, включително и в Министерството на външните работи.

Новата структура на Министерството на външните работи ще включва три генерални дирекции и осемнадесет дирекции и инспекторат. С това се постига съкращаване на административните звена на генералните дирекции и дирекции с 12 на сто, на отделите с 50 на сто и 100 на сто съкращение на секторите в министерството.

В съответствие с последните изменения на Закона за дипломатическата служба в Министерството на външните работи ще има три генерални дирекции "Политически", "Глобални" и "Европейски въпроси". С това се постигат две цели – подобряване на вътрешноведомствената координация при осъществяване на външната политика на България и на взаимодействие с дипломатическите служби на страните членки от Европейския съюз при формирането и провеждането на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз.

Създава се нова дирекция "Планиране и координация", както и нова дирекция "Информационни технологии".

Надявам се до края на месец януари Министерството на външните работи да бъде първото, което може ясно да се обяви в България за безхартиено министерство и се надявам, че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще бъде второто, което ще последва този пример заедно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Общата численост на персонала на Министерството на външните работи след приемането на устройствения правилник ще бъде 1350 щатни бройки, с което се постига допълнително съкращение около 9 на сто спрямо досегашните 1480. От началото на 2009 година до момента с тези промени 21 на сто е съкращението в щата на Министерството на външните работи.

Проектът е съгласуван и със Секретариата на Съвета за административната реформа и моля за Вашата подкрепа да бъде приет.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 57.

Точка 58

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, според Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност до края на тази година аз и вицепремиерът Дянков поехме ангажимент да внесем методика за определяне на разходоориентирано ниво на таксите, които държавата събира от бизнеса и гражданите за административни услуги.

В момента голяма част от надценката на тези такси се използва от администрацията за ДМС. Точните изчисления все още следва да се направят по всички институции, но говорим за размер между 50 и 200 милиона лева годишно.

Когато таксите бъдат приведени в съответствие с тази методика, реално тези пари ще бъдат спестени на бизнеса и гражданите и ще бъдат взети, така да се каже, от ДМС-тата на администрацията.

Някои министерства вече започнаха да преразглеждат методиките си и тук искам да отлича Министерството на земеделието и храните, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, които вече са ни дали голяма част от променените методологии. Това, което предлагам днес да направим, е да определим една обща въз основа, на която всички ведомства да направят този преглед в течение на следващата година, така че този ангажимент действително да можем да го осъществим.

БОЙКО БОРИСОВ: Дянков!

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това наистина е похвална инициатива, нещо което ще помогне определено на бизнеса. Тя се свързва и с новия Закон за държавния служител, който приехме вече на първо четене в парламента, където този начин на получаване на допълнителни бонуси и допълнително материално стимулиране във всички министерства без изключение се прекратява от следващата година и вместо това има твърд бюджет, който вече сме заредили във всички министерства, така че по никакъв начин да няма връзка между това какви такси и глоби събират министерствата и по какъв начин се увеличава заплащането. Така че, така или иначе, със Закона за държавния служител вече тази порочна връзка се премахва.

Министерството на финансите по принцип подкрепя идеята. Имахме коментар, че понеже вече Законът за държавния бюджет за 2012 година е приет, ако сега приемем тази нова методология означава, че всъщност ще излезе дефицит в 2012 година между 50 и 200 милиона лева и затова обсъждахме вариант или да се отложи за известно време приемането на тази методология, за да можем да видим бюджетът как върви за 2012 година, или да започне от 1 януари 2013 година. Не е възможно след като вече бюджетът за 2012 година е влязъл и с приемането на Закона за държавния служител, който се надяваме да стане до края на януари, в същото време да можем да приемем и тази нова методология, което означава доста промени в бюджетната ни политика за следващата година.

Предлагам или да отложим и пак да обсъждаме темата, но малко по-напред във времето, или по някакъв начин да мислим това да стане, да огледаме отново методологията от 1 януари 2013 година.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се на вносител точка 53, да се уточни влизането й в сила и съответно привеждането на министерствата за това, за което говори Трайков за таксите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Подкрепям това, за да имаме време да уеднаквим новата методология с новия Закон за държавния служител, който вече е в парламента.

БОЙКО БОРИСОВ: ОК.

Закривам заседанието.

Стенографски запис!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
 • 1
  mik2 avatar :-P
  mik2

  При тази подкрепа, декларирана по категоричен начин от основните му поддръжници, аз съм спокоен за бъдещето на нашия премиер - Слънце! Каквато и глупост да "сътвори", народът ще го подкрепи! Ето го верният "щит" на ГЕРБ:
  http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&;NR=1&v=5sGr5nXVFIg

 • 2
  newmind avatar :-|
  newmind

  Въпроси към майката на София - магистърът по публична администрация от Свободния Варненски Университет - Лиляна Павлова

  1..Как и кога ще се разреши проблемът остъклените балкони.Плевнелиев беше обещал работна експертна група към МРРБ да излезе с разрешение на 1.1.2011г. ЧЕСТИТО ДНЕС СТАНА ЕДНА ГОДИНА ЛЪЖИ! В страната има 1 000 000 незаконни остъклени балкони. В момента има издадени заповеди за разрушаване за повече от 100, а за останалите? Защо водещите отново пропуснаха този съществен въпрос ?

  Обещанието на Плевнелиев:
  http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=interview&id=2702

  Не само,че не се разреши проблемът "остъклените", а г-жо Павлова помислете,че всъщност няма ЯСНИ КРИТЕРИИ ЗА строителната операция остъкляване? В ЗУТ никъде не е описано какво е остъкляване, с винкел,с единично стъкло, с троен стъклопакет, със седемкамерна дограма,с едно крило,с пет крила,с иззидване,а цветовете ? Кога едно остъкляване е шеста категория и кога е трета категория,кога се изисква арх.проект и кога се изисква надзорна фирма? Г-жо министър Вие не можете да отговорите на толкова елементарни въпроси, а говорите за разкопките,за енергийното саниране?

  2.Как ще се прави енергийно саниране и технически паспорти на панелките докато по тях имаме незаконни части като остъклените балкони? Представете си само как се санира един блок и след месец се установява,че 90% от балконите са незаконно остъклени и ще бъдат разрушени от ДНСК? За това преди да се прави каквото и да е хората не трябва да бъдат подвеждани и давани напразни надежди,че държавата им мисли доброто! Как ще се издават технически паспорти докато имаме незаконни части по фасадите - основен въпрос след две години т.к. лиляна удължи срока за изкарването им ! Какво ще пишат строит.инженери където виждат по нот.акт балко, а сега е станал на кухня, а където няма балкон по нот.акт, а сега е станал на спалня ?

  3.КОГА ПРАВИЛАТА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ДЕЙСТВАТ И ЗА ДЪРЖАВНИТЕ/ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ?Какво ще се прави с незаконните обекти на общината и държавата например почивната база на минист.съвет построена в чашката на язовир Искър, а за почивната база на Руското посолство пак там?

  4.Как ще коментира узаконяването на незаконните писти на Юлен на Банско?За това узаконяване Караджова и Президента Плевнелиев казват,че животът е пъстър и трябва да се променят законите в полза на обществения интерес и България....!???

  5. Каква ще е съдбата на незаконния път на Проходът на Републиката /Хаинбоаз/,за който обаче уверявашия ни в почтенност Плевнелиев каза,че до наколко месеца ще бъде узаконен!!!!! Забележете ВАС е обявил на последна инстанция пътят за незаконен без право на обжалване, а той ще го помилва.....ето как министърът става Господ!Според законът пътят първо трябва да се разруши и после да се построи!

  За НЕЗАКОННИТЕ детски площадки, подлези и държавните сгради в чашките на язовирите не ми се повтаря отново,!
  бТВ изисквайте държавата да си покаже документите са сградите в които работи Администрацията и ще видите за какво става на въпрос!Има ли поне една сграда с Технически паспорт?А колко са с акт16 или с Удостоверение за въвеждане в експлоатация?

  6. КАПИТАЛ - попитайте също докога по фасадите на Министерски съвет,Президенство и общински администрации ще има и незаконните климатици и сателитни чинии.Защото ако става въпрос за обикновен човек инспекторите ще глобяват,но какво става ако нарушението е в държавната администрация?

  7.Драмата с приюта на отец Иван е заложена в ЗУТ! Реакцията на Лиляна Павлова и Милка Гечева по отношение на този казус недвусмислено доказват,че ЗУТ не отразява десетки случаи от живота. С тяхната последна реакция те самите се компроментират! Конкретно сега Павлова и Гечева не спазват ЗУТ и решението на ВАС,че сградите на отец Иван са незаконни и според ЗУТ и според Павлова-Гечева първоначално те трябва да се разрушат! Обаче благодарение на обществения натиск ,сега двете виновнички за казуса временно се кротват,като решават да не спазят закона, а да започнат нови процедури и ново прилагане на ЗУТ да се разрушат сградите след като се построят новите. За построяването на нови обаче ще трябва поне 2 млн.лв. и пет години време....до тогава ярък пример,че и министър и директор на ДНСК не спазват закона. А решението е много просто да се узаконят тези сгради след експертиза от строителни инженери и промяна на закона. В момента имаме избирателност на прилагането на ЗУТ по отношение на незаконните постройки! Недейте да мъчите отец Иван повече! недейте да харчите народни пари за да оборудвате специален офис и секретар за да се координира нова процедура по построяването на нови сгради и изкарването на нови документи за тези нови сгради! Това гарантира само едно,че ще харчите народни пари за нещо което го има, а новото нещо може да не се появи никога. както и продължавате да сте сега вие закононарушителка!

  8. Поредните поправки стават за 42 път в ЗУТ? Що за закон е този с 42 поправки за десет години? Те са напълно козметични - основно те касаят прехвърлянето на отговорността от държавата ДНСК на районните арх.отдели! това означава,че вече незаконните остъклени балкони ще бъдат проблем на районните кметства, а районните кметства нямат нито специалисти нито пистолети , нито пари защото парите се спускат от голяма община.
  http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=8&id=474

  Успешна година на всички новомислещи хора във Форума !

 • 3
  newmind avatar :-|
  newmind

  Въпроси към майката на София - магистърът по публична администрация от Свободния Варненски Университет - Лиляна Павлова

  1..Как и кога ще се разреши проблемът остъклените балкони.Плевнелиев беше обещал работна експертна група към МРРБ да излезе с разрешение на 1.1.2011г. ЧЕСТИТО ДНЕС СТАНА ЕДНА ГОДИНА ЛЪЖИ! В страната има 1 000 000 незаконни остъклени балкони. В момента има издадени заповеди за разрушаване за повече от 100, а за останалите? Защо водещите отново пропуснаха този съществен въпрос ?

  Обещанието на Плевнелиев:
  http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=interview&id=2702

  Не само,че не се разреши проблемът "остъклените", а г-жо Павлова помислете,че всъщност няма ЯСНИ КРИТЕРИИ ЗА строителната операция остъкляване? В ЗУТ никъде не е описано какво е остъкляване, с винкел,с единично стъкло, с троен стъклопакет, със седемкамерна дограма,с едно крило,с пет крила,с иззидване,а цветовете ? Кога едно остъкляване е шеста категория и кога е трета категория,кога се изисква арх.проект и кога се изисква надзорна фирма? Г-жо министър Вие не можете да отговорите на толкова елементарни въпроси, а говорите за разкопките,за енергийното саниране?

  2.Как ще се прави енергийно саниране и технически паспорти на панелките докато по тях имаме незаконни части като остъклените балкони? Представете си само как се санира един блок и след месец се установява,че 90% от балконите са незаконно остъклени и ще бъдат разрушени от ДНСК? За това преди да се прави каквото и да е хората не трябва да бъдат подвеждани и давани напразни надежди,че държавата им мисли доброто! Как ще се издават технически паспорти докато имаме незаконни части по фасадите - основен въпрос след две години т.к. лиляна удължи срока за изкарването им ! Какво ще пишат строит.инженери където виждат по нот.акт балко, а сега е станал на кухня, а където няма балкон по нот.акт, а сега е станал на спалня ?

  3.КОГА ПРАВИЛАТА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ДЕЙСТВАТ И ЗА ДЪРЖАВНИТЕ/ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ?Какво ще се прави с незаконните обекти на общината и държавата например почивната база на минист.съвет построена в чашката на язовир Искър, а за почивната база на Руското посолство пак там?

  4.Как ще коментира узаконяването на незаконните писти на Юлен на Банско?За това узаконяване Караджова и Президента Плевнелиев казват,че животът е пъстър и трябва да се променят законите в полза на обществения интерес и България....!???

  5. Каква ще е съдбата на незаконния път на Проходът на Републиката /Хаинбоаз/,за който обаче уверявашия ни в почтенност Плевнелиев каза,че до наколко месеца ще бъде узаконен!!!!! Забележете ВАС е обявил на последна инстанция пътят за незаконен без право на обжалване, а той ще го помилва.....ето как министърът става Господ!Според законът пътят първо трябва да се разруши и после да се построи!

  За НЕЗАКОННИТЕ детски площадки, подлези и държавните сгради в чашките на язовирите не ми се повтаря отново,!
  бТВ изисквайте държавата да си покаже документите са сградите в които работи Администрацията и ще видите за какво става на въпрос!Има ли поне една сграда с Технически паспорт?А колко са с акт16 или с Удостоверение за въвеждане в експлоатация?

  6. КАПИТАЛ - попитайте също докога по фасадите на Министерски съвет,Президенство и общински администрации ще има и незаконните климатици и сателитни чинии.Защото ако става въпрос за обикновен човек инспекторите ще глобяват,но какво става ако нарушението е в държавната администрация?

  7.Драмата с приюта на отец Иван е заложена в ЗУТ! Реакцията на Лиляна Павлова и Милка Гечева по отношение на този казус недвусмислено доказват,че ЗУТ не отразява десетки случаи от живота. С тяхната последна реакция те самите се компроментират! Конкретно сега Павлова и Гечева не спазват ЗУТ и решението на ВАС,че сградите на отец Иван са незаконни и според ЗУТ и според Павлова-Гечева първоначално те трябва да се разрушат! Обаче благодарение на обществения натиск ,сега двете виновнички за казуса временно се кротват,като решават да не спазят закона, а да започнат нови процедури и ново прилагане на ЗУТ да се разрушат сградите след като се построят новите. За построяването на нови обаче ще трябва поне 2 млн.лв. и пет години време....до тогава ярък пример,че и министър и директор на ДНСК не спазват закона. А решението е много просто да се узаконят тези сгради след експертиза от строителни инженери и промяна на закона. В момента имаме избирателност на прилагането на ЗУТ по отношение на незаконните постройки! Недейте да мъчите отец Иван повече! недейте да харчите народни пари за да оборудвате специален офис и секретар за да се координира нова процедура по построяването на нови сгради и изкарването на нови документи за тези нови сгради! Това гарантира само едно,че ще харчите народни пари за нещо което го има, а новото нещо може да не се появи никога. както и продължавате да сте сега вие закононарушителка!

  8. Поредните поправки стават за 42 път в ЗУТ? Що за закон е този с 42 поправки за десет години? Те са напълно козметични - основно те касаят прехвърлянето на отговорността от държавата ДНСК на районните арх.отдели! това означава,че вече незаконните остъклени балкони ще бъдат проблем на районните кметства, а районните кметства нямат нито специалисти нито пистолети , нито пари защото парите се спускат от голяма община.
  http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=8&id=474

  Успешна година на всички новомислещи хора във Форума !


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK