Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 10 декември 2014г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 10 декември 2014г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 10 декември 2014г.

Книгата "България в Шенген", боеприпасите след трагедията в Горни Лом и бъдещето на България като енергиен хъб

4083 прочитания

© Надежда Чипева


Стенографски запис! 

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

10 декември 2014 г.

Заседанието започна в 10,05 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

БОЙКО БОРИСОВ: Добър ден. Да използваме времето докато ви снимат – госпожа Кунева е приготвила една книжка - "България в Шенген", да ви я представи.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Благодаря Ви, господи премиер.

Наистина, това е извън дневния ред, колеги, но е много важно. Това е, ако мога така да кажа, острието на усилията ни в последните седмици, включително и след доста положителните сигнали, които получихме при първото посещение на премиера в Брюксел от председателя на Европейската комисия, от председателя на Европейския парламент и от председателя на Европейския съвет. Тоест, политическа подкрепа за влизането на България в Шенген има на най-високо ниво, но, както знаете, понякога проблемът се крие в детайлите и бих искала да сте абсолютно убедени, че България е готова за Шенген.

Книжката е изготвена в приятелско сътрудничество с МВР и специално искам да благодаря на министъра на вътрешните работи за предоставената информация, включително и за снимковия материал. Всяка среща, която води министър, заместник-министър и наши колеги, включително… може би е добре да се раздаде и на парламента. Тук има кратко представяне какво сме направили, доказателства, че сме готови и дори нещо, което ще направи книжката запомняща се – има и много снимки. Ще бъде преведена и на английски и ще помоля и Министерството на външните работи да направят необходимите демарши във всяка страна членка да се запознаят какво сме правили. Няма да е лесно, но както виждате е възможно.

БОЙКО БОРИСОВ: Направете я на немски, нидерландски и френски. Благодаря на колегите.

Точка 1

Проект на Решение за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2015 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 2

Проект на Решение за непризнаване на Съюза за стопанска инициатива на гражданите за представителна организация на работодателите на национално равнище

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Калфин!

ИВАЙЛО КАЛФИН: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, искам само да ви обърна внимание върху нещо, с което… предполагам, че част от вас са запознати с този случай. През 2012 година Министерският съвет е отказал регистрация на Съюза за стопанска инициатива на гражданите, тъй като не покриват (и то далеко не покриват) икономическите дейности, които се искат по закон.

Съюзът е обжалвал в съда и е спечелил две дела. Доколкото разбрах, те са по процедурата. Комисията е заседавала отново и е взела същото решение, което го предлагам.

Между другото, снощи и днес от Съюза много активно пишат писма в Министерството на труда и социалната политика с молба да се отложи точката, защото имали допълнителни дейности.

Мнението на министерството, според процедурата, която се прави досега, е, че нямат основание. Тъй като е поставен този въпрос, аз и тази сутрин събирах допълнителна информация, ако решите за една седмица можем да го отложим, за да събера още информация. Становището, което внасям е за непризнаване.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре. Предлагам да се отложи с една седмица, за да сме сигурни и аргументирани, че като не признаваме Съюза сме спазили не само закона, но сме изслушали всички страни.

Отлага се точка 2 за следващото заседание.

Точка 3

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Иванов!

ХРИСТО ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин премиер.

Става дума за 11 740 лева, които се изплащат във връзка с жалба пред Европейския съд по правата на човека в порядъка на едностранна декларация и моля да одобрите този разход.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Танева!

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин премиер, това са средства, необходими на Селскостопанска академия за планинско и полупланинско животновъдство – 300 хиляди лева.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: За подобряване на акта, предлагам да влиза в сила от утре, защото останаха десет дни до края на годината. В този смисъл предложението на Министерството на финансите е §3 от Заключителните разпоредби да добие следния вид: "Постановлението влиза в сила от 10 декември 2014 година".

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се с поправките от Министерството на финансите.

Точка 5

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Кралев!

КРАСЕН КРАЛЕВ: Благодаря Ви, господин премиер.

Внасям за одобрение този проект, тъй като в Министерството на младежта и спорта са постъпили мотивирани искания от кметовете на общини за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта, които са ученици в общински училища чрез предоставяне на стипендии. Финансовите средства, които следва да се осигурят по бюджета на общините в размер на 32 940 лева, са необходими за изплащане на 42 броя стипендии на ученици в общински училища.

БОЙКО БОРИСОВ: С 42 броя стипендии подпомагаме общините. Горанов!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Предлагам нова редакция на §3 относно влизането в сила с оглед правна сигурност и яснота: "Постановлението влиза в сила от деня на влизане в сила на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление №93 на Министерския съвет от 24 април 2014 година за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 година".

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 5 с направените констатации и предложения от Министерството на финансите.

Точка 6

Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 7

Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 8

Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 9

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г. 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

В този ред на мисли, с министъра на образованието и финансовия министър за математическата гимназия в Казанлък кога ще внесем предложение?

ТОДОР ТАНЕВ: Ние сме направили каквото е възможно. Няма да имаме четиристотин и нещо хиляди лева в момента, затова ние сме се разбрали с тях да има два транша на изплащане.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, разбира се.

Министърът на финансите.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Може да не се наложи акт на правителството. Наблюдаваме го.

ТОДОР ТАНЕВ: Не се налага.

БОЙКО БОРИСОВ: Прекрасно, но така или иначе сме им обещали до края на годината за тези надарени деца, както и отличници, да направим трансфера, така че моля ви, вече минава декември, следващата сряда ще е вече 17-ти, няма много време, така че първият транш го подгответе и да си отиде в Казанлък.

Приема се.

Точка 10

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 11

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "На училище без отсъствия", одобрена с Решение №221 на Министерски съвет от 2014 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 12

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 13

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване на предложение за решения на Съвета за сключване, подписване и временно прилагане на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от западна Африка, CEDEAO и UEMOА, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, парафирано на 30 юни 2014 г. в Уагадугу, Буркина Фасо

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване на резултатите от участието на делегацията на Република България в заседанието на съвета на Европейския съюз "Външни работи/Търговия", проведено на 21 ноември 2014 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 16

Доклад за проведено заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси/Бюджет (ЕКОФИН/Бюджет) на 14 ноември 2014 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 17

Проект на Решение за приемане на Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 ноември 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Кунева!

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Колеги, всеки месец ще внасям този доклад, за да сте информирани, както се казва, на най-високо ниво и всеки министър може да види какви мерки остават.

Само да ви кажа, че този План за действие включва 219 мерки, от които 189 са със срок на изпълнение 30 ноември 2014 година. Имаме изпълнение в по-голямата част, но 27% са неизпълнени.

Обръщам внимание за пет мерки от Плана за действие, които са свързани със законодателни процедури и знаете, че те са по-бавни и затова ви моля да ми изпратите до 19-ти вашето становище как смятате да преодолеем забавянето и в какъв срок ще бъдат изпълнени тези мерки.

Това са Законът за приватизация и следприватизационен контрол от компетентност на Министерството на икономиката, Законът за движението по пътищата от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за гражданското въздухоплаване от компетентност на Министерството на транспорта, Законът за енергийната ефективност от компетентност на Министерството на енергетиката и Законът за водите от компетентност на Министерството на околната среда и водите.

Пет са мерките, но са тежки, законови и големи, така че ще ви моля в рамките на седмица да ми кажете какво мислите да правим, защото вече сме на етап мотивирано становище и това ще създаде проблеми и напрежение за нас, а мисля, че можем да се справим.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се 

Точка 18

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което щ есе проведе на 11 декември 2014 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 19

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по образование младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 12 декември 2014 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 15 и 16 декември 2014 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Танева!

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин премиер, искам да кажа, че има предложение за намаление с 15 на сто на квотата за улов на калкан за страната, което ние няма да подкрепим.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

*                      *                    *

БОЙКО БОРИСОВ: Има две теми, които искам да обсъдим и да ви запознаем.

Първата тема е свързана с едно писмо от Главна прокуратура, което ни казва, че са привършили проверката в цеха за взривените мини. Писмото е адресирано до мен от главния прокурор, чиито констатации обаче са изключително тежки, касаещи "Миджур", село Горни Лом.

В склада се оказва, уважаеми дами и господа, че в момента се намират 190 614 неутилизирани противопехотни мини. Не 190, а 190 хиляди, което са десетки тонове тротил. Нещо повече, оставайки на територията на страната, ние влизаме в нарушение на конвенция, ще ви каже външният министър, защото те са забранени и държавите е трябвало да ги утилизират.

Ние в България сме били отличници. Първи сме утилизирали всичко. Обаче сега гърците като ни ги прехвърлят през тази частна фирма, изведнъж ние се оказваме сега със 190 хиляди и кусур мини и то забранени от конвенцията. Огромна част.

Има различни варианти, аз затова исках да ви запозная. 

Направихме веднага, още в същия ден, когато дойде писмото, завчера, двамата министри – на отбраната и на вътрешните работи, главният секретар на МВР, КОС, включително и пожарната, и се оказа, че всъщност, ако с мощността на Министерството на отбраната започнат в Костенец да правят тази утилизация, ще ни трябват някъде 20-30 месеца и то след като се подготвят.

Ние веднага поставихме жандармерия, охранява се обектът – Вучков се разпореди, но се изправяме отново пред един огромен проблем и, разбира се, това заради нечий финансов интерес. Ако трябва, направете среща, ако трябва и писмено го запознайте прокурора какво правим в момента, но частникът да поеме разходите. Защото, всъщност, ние сега трябва от този тънък бюджет да търсим пари. 

Просто такова безхаберие е било, че не ми се говори. Но ако двамата министри искат да кажат по няколко думи… Просто да кажа, че ни виси един страхотен проблем на врата в момента.

Вучков!

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Накратко. Наистина, ако с язовири и други водни опасности става дума за цъкащи бомби в преносен смисъл на думата, тук става дума за цъкащи бомби в прекия смисъл на думата.

Главният прокурор в писмото до Вас, което е на основата обаче на две писма от заместник-главни прокурори, казва накратко следното: Първо, ние приключихме огледите там във връзка с взрива (напомням, че имаше доста човешки жертви от Горни Лом). Второ, намеква, че твърде е възможно една от причините за този взрив да е самовзривяване, а както каза премиерът, там има 191 хиляди неутилизирани гръцки мини, забранени, произведени преди 35 години.

По тази причина още от онази вечер МВР е разположило допълнително още пет поста – и стационарни, и мобилни. На денонощие това са 20 човека, а на месец 600 човека от МВР ще охраняват този частен склад. След взрива, повтарям, има в момента 191 хиляди близо мини, които са на 35-40 години. Ако ги разположите в ТИР-ове, това прави над 35 ТИР-а.

Господин премиер, до Нова година е трябвало това търговско дружество да утилизира и да внесе преди това още 420 хиляди от същите мини. Спряно е транспортирането и влизането на тези допълнителни количества. Между другото, собственикът беше с нас онази вечер, професор Митков, и той изрази готовност да няма претенции към държавата само и само да се отърве по някакъв начин от тези 190 хиляди мини. Това е едно на ръка, искам да кажа по-важното.

БОЙКО БОРИСОВ: Те бяха без охрана.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: По-важното… Искам да кажа – охрана вече има. Въпросът е, че с оглед писмото на главния прокурор трябва нещо да направим с тези мини.

БОЙКО БОРИСОВ: Което струва пак пари.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Вариантите бяха два – единият да ги унищожим чрез взривяване на военни полигони. Направи се обследване от колегите от Министерство на отбраната. Казаха, че това е хем много скъпо, хем технологично опасно. Вторият вариант е да ги утилизираме на площадки или на заводи, които са собственост на Министерство на отбраната, или други подходящи заводи. Затова аз мисля, че правенето от страна на Министерство на отбраната на един подробен график как това може да стане през следващата календарна година, като паралелно с това пазим от страна на полицията тези складове, донякъде ще реши проблема. 

Господин премиер, искам нещо друго да кажа, може би по-важно от това. Това е генералният, принципният проблем с обезвреждането на боеприпаси в България, така наречената утилизация. Той е сбъркан като философия. Тук това е един бизнес за огромни пари, който обаче струва много човешки животи почти всяка година. Според мен, това е позицията на Министерство на вътрешните работи, абсолютно недопустимо е оттук насетне да обезвреждаме боеприпаси, давайки всичко на частни фирми. Според мен държавата трябва да си монополизира обезвреждането на боеприпасите, които произвежда Българската армия. От друга страна, трябва да забраним вноса на чужди боеприпаси за утилизация, за да не се превръщаме в кошче за оръжейни отпадъци в България. Този бизнес, знаем, че е черен, огромен интерес. В същото време България не бива да си го позволява, защото не може да се отговаря, че това е нещо нормално – всяка година черни забрадки, защото стават взривове. Не се ли направи утилизационен център, собственост на българската държава, в който Министерство на отбраната да си ликвидира тези боеприпаси, които се генерират всяка година, винаги ще има потенциална опасност да се случват такива взривове и утилизацията да бъде съпровождана с много черни забрадки. Принципно, според нас, е сбъркан въпросът още отпреди 10-12 години, когато още тогава се е породила идеята в България да има площадка държавна собственост, която да обезврежда тези боеприпаси.Наистина трябва да помислим за генерално решение на този въпрос.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз съм убеден, че трябва да си търсим парите, ако ние се заемем с подобна дейност. 

Аз не знам, Горанов или министърът на отбраната - "Дунарит" в какво положение е – частно, държавно? Защото министър Ненчев ми казва, че там е най-добрата база за утилизация. Ако даваме пари, поне да ги дадем...

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: За мен, първо, трябва да се изследва дали не е останала бизнес логика в този процес, тъй като собственикът на мините, който ги е внесъл от Гърция, би трябвало да има някакъв договор с някой в Гърция, който да му е платил за това нещо. И според мен за тези мини са взети от някой едни пари като търговска сделка. Да бъдат така добри, ако държавата ще го прави, да се сключи договор между това търговско дружество, което ще извърши де факто утилизацията, и да си се направи една търговска сделка каквато си е логиката на процеса. Тоест, собственикът на мините в момента, който има договор да ги утилизира, след като няма къде да го направи вече…

БОЙКО БОРИСОВ: Вече няма и лиценз да го прави.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: …и след като няма и лиценз да го прави, да бъде така добър да сключи договор с някой, който има лиценз и който може да го прави, и да му плати, защото той е взел пари за това.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е безспорно.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Оттам нататък тази верига трябва да се изследва.

БОЙКО БОРИСОВ: Министърът на отбраната!

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Аз споделям казаното от колегата Вучков и от колегата Горанов, работихме съвместно в екип. Положението действително е много сериозно. Ние трябва да намерим решение с тези мини, които никак не са малко като количество. Тоест, при нас е невъзможно да ги сложим в наши складове, тъй като ние имаме там други боеприпаси и белята може да стане още по-голяма.

Това, което бихме могли да предложим и да направим, е да използваме едно от нашите дружества за утилизация. Разговарях с колегите, там капацитетът е 220 бройки на ден максимум, при положение, че това са американски мини и ние не сме работили с тях. Тоест, тепърва трябва да проучим тази технология, да изследваме този процес, да подготвим хората, които ще се занимават с това и максимумът е 220 бройки на ден, които може да поемем ние. Говоря за Костенец. 

Ако има вероятност с "Дунарит" да постигнем споразумение, там технологията е добра, подходяща е, можем да разделим тази тежест.

БОЙКО БОРИСОВ: Те са забранени от конвенциите.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Ние нашите сме си ги унищожили.

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Колегата Вучков спомена другия вариант, който разглеждахме – да бъдат унищожени. Това е още по-дълъг, още по-труден процес, опасен в голяма степен и е твърде вероятно да има екологични последствия.

БОЙКО БОРИСОВ: А и екоорганизациите веднага ще наскачат като започнем да ги взривяваме. Така че ние сега се занимаваме с белята на други хора.

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Нека само да спомена, че това е един много сериозен проблем. Сега отварям приказка в тази насока, но нашите поделения също са задръстени, господин министър-председател, с такива взривни вещества. И те са купени от частни фирми преди много години, някои от преди десет години, те не идват да си ги прибират и ние сега ги охраняваме, пазим им тези взривни материали и трябва да намерим в най-скоро време начин да освободим от тях тези поделения и складове.

БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми господа министри, МВР и МО водещи, Министерството на финансите да провери заедно с тях какви договори, как и по какъв начин бихме могли да си вземем парите. До другата сряда искам да ни предложите тук на кабинета ясно решение. Забраняваме, вкарваме в парламента, ратифицираме и не се занимаваме повече с черни забрадки. Всяка година гинат хора, този път 15. Ами тези 190 хиляди! Ако и те бяха гръмнали, то ще отиде сигурно до Видин взривната вълна! Това са 76 тона взрив стоят и с пълно безхаберие. Чувате тук министърът какво ви говори: 10 години седят, някой изкупил мини или боеприпаси и седят по складовете, не отива да си ги взима. Откъде накъде? И ние плащаме. 

Подгответе решение.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: След като имате добра комуникация със сегашния собственик на предприятието с отнет лиценз, в което се съхраняват тези боеприпаси и след като той е готов да съдейства, защо КОС не изследва взаимоотношенията му с гръцката страна и договорите, които той има, и да му кажем да бъде така добър да си плати за това нещо.

БОЙКО БОРИСОВ: И включително ако отиваме на вариант монопол на държавата, в смисъл, след като по този безхаберен начин частният бизнес се отнася към своите задължения, колко ще струва такъв център, за да го приключим този проблем.

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Да помислим, господин премиер, и върху възможността, след като те не могат да изпълнят договора си, дали под някаква вероятност не е възможно ние да ги върнем на гръцка страна.

БОЙКО БОРИСОВ: До сряда двамата министри внасяте и всеки един от вас – финанси, икономика, правосъдие, да помогне с каквото е необходимо по този случай.

*                      *                    *

БОЙКО БОРИСОВ: Втората тема, която ни е важна, вчера Томислав Дончев беше в Брюксел. 

Дончев, запознай колегите, защото четири министерства трябва да издават строителни разрешения, в смисъл разрешения по този проект – транспорта, културата, земеделието, регионалното министерство и енергетиката.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Разрешенията ги издава Министерство на регионално развитие и благоустройството, но ги съгласува с всички останали.

БОЙКО БОРИСОВ: ОК, но искам да знаете какво е решавано в Брюксел.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, уважаеми колеги, ще си позволя да отделим няколко минути от ценното време на Министерски съвет да ви запозная с текущата ситуация. Среща с комисаря Шефчович плюс България, Гърция, Австрия, Италия, Словения, Хърватска, Румъния, с присъствието на Унгария, която, въпреки че беше представена по време на срещата, отказа да съгласува предварително текста на каквито и да било общи изявления от името на групата. Това са страните, които са пряко засегнати от осъществяването или неосъществяването на проекта "Южен поток". Срещата до голяма степен е резултат и на наша инициатива, и на дългите разговори, които текоха още в началото на предишната седмица.

Ще си позволя да бъда пунктуален, доколкото всичко, което е изговорено на тази среща се отнася пряко към това, което трябва да предприемат или да не предприемат редица български ведомства.

Комисарят Шефчович запозна всички, че до момента Европейската комисия не е получила каквото и да било официално уведомление за спирането на проекта от руска страна. Разбира се, част от съобщенията, които бяха излъчени по време на срещата, бяха преповторение на срещата преди това във формат енергийни министри. Само напомням, че там се взе решение за така наречения вертикален газов коридор Румъния – България, България – Гърция, само отварям скобата. 

Коментирано беше, че е имало преговори чрез работна група, но Русия не е показала готовност да приеме европейските изисквания. Тъкмо обратното, подала е жалба в Световната търговска организация.

Това, което е интересно. Мнението на Европейската комисия е, че междуправителствените споразумения са дефектни, има несъответствие с правото на Европейския съюз и тази наказателна процедура, която има вече по отношение на България, де факто може да бъде задействана и по отношение на други страни, които имат споразумения от подобен характер.

В допълнение беше коментирано, че сравнено с 2009 г. Европейския съюз е по-подготвен за евентуална газова криза, което се доказа от направените стрес тестове.

Като основно политическо съобщение – решението за създаване на работна група на високо равнище, която да обсъжда развитието на трансграничните проекти.

Разбира се, беше коментиран и така нареченият Южен коридор, както и пристанищата за втечнен газ като част от разговорите за алтернативи на "Южен поток".

След което думата беше дадена на мен. Без да поставям под съмнение необходимостта от обсъждане на всички бъдещи стъпки, които да бъдат предприемани и от държавите-членки, и от страна на Комисията, аз казах, че въпросът за България стои по съвсем различен начин. Доколкото проектът "Южен поток" за някои от държавите-членки е абстракция, за България това е съвсем конкретна ситуация, с която трябва да се справим към момента.

Само напомням, България е посочена категорично от страна на президента Путин като страна, заради която е спрян проектът "Южен поток".

На второ място, като част от припомнянето на историята, причината за спирането е опитът на България да съответства на всички европейския изисквания.

На трето място, това, което прави ситуацията различна за България, е, че редица наши ведомства (изброихме ги в началото на разговора) са реално в процедура да издават или да не издават различни разрешителни, защото въпреки че е коментирано на политическо ниво, че проектът е спрян, процедурите си текат. Ако ние процедираме въпросните разрешения от гледна точка на отношенията, които имаме с Европейската комисия, България я грози риск да навлезе по-дълбоко в дебрите на наказателната процедура. Ако те не бъдат издавани, съществува съвсем реален риск утре по отношение на България да има чисто съдебен иск. 

Поради тази причина аз настоях, казах, че България очаква след тази среща ние да имаме категорично решение или да се върви към категорично решение в съкратени срокове, като решението може да бъде "да" или "не" – тоест, Европа счита, че "Южен поток" е значим, важен проект (само да напомня, че дори към момента 66% от доставките на природен газ в Европа са с произход основно Русия), той да е важен проект, Европа има намерение да преговаря. Или "не", предвид невъзможността да се постигне договореност предвид сложната политическа ситуация, проектът е приключил. България има нужда от единия или от другия отговор, като напомних, че точно предвид ситуацията в България сценарий, при който още една година се анализира, за нас не е приемлив.

Бяха изразени редица позиции от присъстващите държави-членки, като въпреки двукратното или трикратно настояване от моя страна във формата на тази среща не се стигна до окончателно решение, признавам си, сценарий, който, въпреки настояването от наша страна, беше малко вероятен. Но, това, което излезе като резултат от срещата, в резултат и на неколкократните настоявания от наша страна, е следното: 

На първо място, вицепрезидентът Шефчович е упълномощен или натоварен с ангажимента да стартира преговори с Русия и то в съкратени срокове (говорим до началото на следващата година, месец януари), което е част от усилията да се върви към окончателно решение.

На второ място, като част от решенията е включено и това, което е коментирано сутринта във формат енергийни министри, записано и в съобщението като резултат от срещата, че като особен приоритет, освен газовите терминали, освен всички разговори за така наречения Южен газов коридор, приоритет и то от първостепенна важност стават връзките на България с нейните съседи, специално с Румъния и с Гърция. Доколкото връзката със Сърбия е част от бъдещата оперативна програма

"Конкурентоспособност", там има осигурено финансиране. Като разбира се, с висока степен на вероятност тези проекти ще бъдат финансирани с европейски пари. 

В интерес на истината, редица държави-членки, които присъстваха на срещата, повече от половината, изразиха категоричната позиция, че (цитирам позицията) "вратата трябва да бъде отворена". Каквито и разговори и преговори да текат, Европейската комисия не бива да излиза със заключение, че, предвид ситуацията, "Южен поток" е приключил. Това беше позицията на почти всички държави, през които проектът минава. 

Съобразно инструкциите и отговорностите, с които бях натоварен, като кратък доклад от проведената среща мога да запозная колегите с това. Остава въпросът ведомство по ведомство какви стъпки да бъдат предприемани оттук нататък.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Калфин!

ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря, господин премиер.

Няколко неща. Аз мисля, че информацията, която изнесохте и в Народното събрание, имах възможност да присъствам и на една от срещите в Европейския парламент с председателя миналата седмица, показват много ясно, че правителството прави всички възможно да защити един проект, който е провален при предишни действия до голяма степен.

В тази ситуация аз си мисля, че има няколко неща, които ние трябва да направим. 

Защо чакаме от Европейската комисия да ни каже какво мисли Русия? Ние имаме двустранно споразумение. В такава ситуация има няколко варианта за реакция, като първият от тях е министърът на външните работи да извика руския посланик и да му иска обяснение за какво става въпрос и какви са тези изявления, които се случват. Евентуално може да се чуе с колегата си. Министърът на енергетиката може да се чуе с руския министър на енергетиката. Ако трябва, президентът да се чуе с руския президент и да уточни какви са тези информации, които получаваме без да сме официално уведомени. Ако Русия иска да прекрати двустранното споразумение, което имаме, те трябва да започнат действия за денонсирането му и за това си има международноправен ред и той няма да дойде откъм Брюксел от Комисията. Ние трябва да искаме Русия да обясни точно какво се случва.

Към Европейската комисия ние първо трябва да тръгнем с доста критики, защото те направиха всичко възможно вратата да е отворена сега, ама да не се случи този проект.

Второ, ако ще се внася в Европа газ през Турция, ние отсега трябва да обясним, че това за вас при условията, които в момента Турция транзитира газ – тя не транзитира, а препродава газ, не е изгодно. Ако се осигурява някакъв коридор, в който се транзитира газ, ОК, дали ще го получаваме през морето, въпреки че е по-добре да влиза директно в Европейския съюз е така, но при сегашните условия на Турция това не става.

И трето, според мен можем да поставим въпроса за бившия "Набуко", не просто връзка Гърция – България – Румъния с интерконектори, а бившият "Набуко", ако стане този газопровод през Турция, да се възобнови и Европа да внася този газ по един проект, който е одобрен, изследван, европейски, разрешен и т. н.

БОЙКО БОРИСОВ: Харчили сме пари по "Набуко". Дончев!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Като съм съгласен с голяма част от коментарите, направени от колегата Калфин, само да допълня – при всички въпроси от страна на експерти на Комисията какво България мисли или каква е позицията по отношение на обявеното от президента Путин алтернативно трасе, така да го наречем, дали това ще бъде "Син поток" – 2 плюс нещо друго и т.н., аз обърнах внимание на следното: ние се оказваме в изключително сложна ситуация, имам предвид България. България е спряла един проект, който е директен трансфер на газ от Русия, заради съответствие с европейското законодателство. Как може да бъде обсъждано като алтернатива доставки на същия газ реално, само че през още една държава, нечленка, минавайки през друга държава-членка, Гърция. Това първо, от формална гледна точка. Второ – от политическа гледна точка е съвършено необяснимо. От икономическа гледна точка този газ, който минава и през Турция, и през Гърция по каква причина би бил по-сигурен от този, който минава през Черно море и по каква причина би бил по-евтин, минавайки през още две държави. Въпроси, разбира се, на които никой не може да ми отговори.

По повод първия Ви коментар само да напомня (което не отменя това, което споменахте), че България е делегирала официално правото си на Европейската комисия да преговаря с Русия. И ако ние сме в позицията да чакаме ясен сигнал от Брюксел основната причина е това, а не невъзможността да България да формира или да формулира сама решение.

Нека да допълня още нещо, още един нюанс в сложната ситуация, в която се намираме. Ние имаме политическо изявление на най-високо ниво, това е президентът Путин, без да съм в състояние да подлагам на съмнение която и да е дума, изречена от него. В същото време нямаме каквото и да е формално уведомление, или писмено. В същото време, делегирайки правото си на Европейската комисия, ние нямаме каквото и да е формално уведомление от тяхна страна. Това допълнително усложнява ситуацията в България. Простете, колегата Павлова по никакъв начин не може да съобразява действията си, които са регулирани от българското законодателство, с направени в една или друга точка на света политически заявления, защото те са едни, след една седмица могат да бъдат други.

БОЙКО БОРИСОВ: И затова аз ви предлагам следното: министърът на външните работи на среща с руския посланик, министрите на икономиката и енергетиката по най-бързия начин да потърсят разговор с ресорните си колеги в Русия. Ако трябва и писмено им изпратете писма във връзка с чутото и казаното, да тече кореспонденция.

В същото време предлагам вицепремиерът Дончев още днес писмено да изпрати на комисар Шефчович предложение от България, съобразено с всички евроатлантически ценности, като предлагаме на територията на България там, където излиза тръбата на "Южен поток", Европейската комисия в унисон със стратегията за общ енергиен съюз на Европа да финансира хъб, където Европейската комисия да плаща, така както Турция, газта, идваща от Русия, и на базата на общия енергиен съюз да я разпределя съответно за Сърбия, Македония, Гърция, Украйна, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и България. Позиция, по която не може да й бъде отказано, ако те не са лицемерни. Никой не може да ми каже, че в натовска Турция газта като отиде е добре, а когато дойде в България е зле. Ние не трябва изобщо да създаваме илюзии, че ако ние толкова принципно отстояваме Третия енергиен пакет, Гърция или Македония биха си го позволили. Това не е двоен стандарт. Това е действително проблем за това правителство, разбира се и за предишните.

Предложението ми е точно в унисон и с плана Юнкер, и с общия енергиен съюз, и с абсолютната диверсификация. Защо? В този хъб ние можем да вкарваме нашата газ, която си взимаме или си добиваме в Черно море от "Галата", дай, Боже, от "Силистар", от "Терес", от "Хан Аспарух", от Ловеч и от други места. Финансирайки сега интерконекторите за Гърция, за Турция, за Сърбия, на практика от този хъб във всички посоки реверсивно може да тече газ от тези, които идват по линия на "Южен поток" и от тези, които излизат съответно пък. Ако Гърция дойдат, направят някой ден пристанища за втечнен газ, дойде по-евтин газ отнякъде – или от Израел, или от Катар, или откъдето и да било, по тези реверсивни тръби, ние съответно взимаме по-евтин газ и пак разпределяме нагоре. Никъде нямам слабост в позицията, никъде. Официално, писмо веднага до Шефкович. Включително, госпожа Бъчварова, да ми се подготви едно за Доналд Туск, за Съвет. Това е. Защото Доналд беше човекът, който е моторът на общия енергиен съюз. Ние им даваме огромната възможност вместо всички държави поотделно, да се събираме, Европейската комисия плаща за този хъб, правим на Варна разпределителния център по енергийния съюз и сме номер едно диверсифициращи Европа, изпълваме със съдържание. Руснаците да си докарат "Южен поток", ние нямаме ангажимент към тръбата до нашите граници, да си я построят, ще им съдействаме, и от там си взимаме газта, не ние, не България, а Европейската комисия я разпределя, общия енергиен съюз.

Господин Калфин, къде намирате слабост?

ИВАЙЛО КАЛФИН: Не намирам в този план слабост.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Европейски, с мащаб. Тогава ние ще си покараме тръби. Няма да ни говорят кои фирми, защо, как, корупция, дали е три, пет, колко милиарда – няма значение. Европа си инвестира и си правим диверсификация. Прекрасно! Това не знам защо да не се приеме. Защото това, което господин Калфин казва… Имаше един пощальон в по-предишното правителство, но там пощальоните бяха на ниво министър и вие сам се убедихте като ходихме в Брюксел по срещите, господин Калфин, че просто онези хора поради липса на достъп на тези министри не знаеха дори проблемите. Виждате, че сега за първи път проблемът "Южен поток" в детайлите му Дончев вчера и ние като бяхме с Вас ги поставихме в Брюксел. Те не ги познаваха хората. Всъщност, ние в момента сме пак в едно менгеме – ако не издаваме разрешителни, влизаме в наказателни процедури, ако издадем – защо сме ги издали, след като Стойнев е дал пълномощно, че по "Южен поток" само Брюксел се занимава. Това пише в пълномощното. Това е все едно преотстъпваш твоето министерство на Лукарски и след това започваш да си подписваш горе. Вече ти си му дал тези права, не можеш да си подписваш. Аз съжалявам, че трябва толкова дилетантски неща и такава наглост да излязат и да говорят след това, вместо да си мълчат, никой не ги закача, ние сега да се опитаме да оправяме ситуацията.

Според мен, това е едно прекрасно предложение. То устройства всички страни, защото е много чисто – няма корупция, няма проблеми, няма да ходи в Турция, Гърция, Македония да има проблем, идва си тук, взима го Европейската комисия, ето ви Трети енергиен пакет, по нашите тръби мога да возят всички доставчици, които дойдат от света, не само трети или четвърти, всички, защото са на Европейската комисия. Веднага трябва да ни дадат отговор. Искаме отговор по въпроса, защото иначе започваме да подписваме разрешителните. Утре ще стане като с "Белене" – на арбитраж и България плаща, не плаща друг. Или да ни напишат, Дончев, "не". Да ни кажат "не" на базата на пълномощното, което господин Стойнев е предоставил. Да ни кажат "не", за да може след това фактурата, ако трябва да се плаща, да я препратим към упълномощения, а не да остане пак при упълномощителя.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, ще бъде изпълнено.

Един коментар от моя страна, с който може би ще мерим ситуацията след месец-два или след три. Ако политическият приоритет на европейско ниво е Съюзът да е по-интегриран, по-координиран и да е в състояние да взема общи решения по отношение на подобни критични проблеми, ако политическият приоритет е енергиен съюз, настоящата ситуация, включително реакцията по отношение на това предложение, е тест доколко сме готови за първото и за второто.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, защото (само за тези, които не знаят да им кажа) Турция не е транзитьор, Турция плаща газта на границата и става собственик и оттам я препродава вече на другите. Ние предлагаме същото – на границата Европейската комисия да стане собственик и оттам да я продаде на всички, които сме по трасето в тази част на Европа.Къде, Лукарски, виждаш проблема?

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Няма проблем. Даже ние сме по-либерални, защото в крайна сметка предлагаме не ние да сме комисионерът, както е Турция, а Европейският съюз да свърши тази работа. Ние предоставяме просто територия.

БОЙКО БОРИСОВ: Защото те са обявили общия енергиен съюз, към който ние всички в предизборните кампании казахме, че България трябва да се присъедини. Ние им даваме сега прекрасна възможност да покажем на практика това, което е. И ако е живот и здраве, аз това на канцлера Меркел ще го сложа на масата, ето – предлагам пълна независимост. Нещо повече, после ние може да продаваме и на Украйна в един момент, ако Украйна има проблем и имат криза ние ще им даваме, така както сега минава през Украйна нашата тръба.

Госпожа Петкова!

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин премиер.

Аз, в контекста на това, което казахте и Вие, и вицепремиерът Дончев само да припомня, че през месец септември министър Щонов е подготвил едно писмо до Комисията, с което отправя молба за повече подробности по отношение точно на тези подготвителни дейности, които са свързани с проекта и по-скоро е попитал кои дейности могат да се считат за подготвителни, така че да бъдат изпълнявани на практика. На това писмо отговор все още нямаме. Ако считате за удачно да подготвим едно напомнително писмо до Комисията, тъй като нямаме отговор. 

ИВАЙЛО КАЛФИН: Господин премиер, няма юридическа стойност това пълномощно. То е само политическо, което е едно от безобразията на правителството на Орешарски – вместо да си води преговорите, да отиде да натовари някой. Предишният комисар десет пъти беше заявил, че той няма интерес към "Южен поток", това не е приоритетен проект, не го смята за важна задача, а ние му казваме – ти преговаряй. Това няма юридическа стойност. Това, което има юридическа стойност, е нашето споразумение с Русия, те по него ще ни съдят, не по Шефчович какво казва.

БОЙКО БОРИСОВ: Там не пише, че имаме право да предоставим на друг да взима отношение по този договор.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Аз искам да предложа нещо. Господин премиер, колеги, в момента огромна надежда се възлага на този План "Юнкер" със свежа възможност за инвестиции и се търси фокус на Плана "Юнкер". 

Аз предлагам да бъдем по-активни в това отношение, една от точките, по които този план се очаква да напредне, е точно енергетика. Ние можем да се съберем не само България, но България, Гърция и още няколко страни, които имат явен интерес, и да направим… Ние трябва да се обединяваме и по интереси вътре страните в Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Интересът е наш, защото това хранилище ние можем на Варна да си направим там, където излизат тръбите, Европейската комисия да финансира по Плана "Юнкер" хранилище за втечнен газ, там да го втечняваме, там да се пълни, оттук да се дистрибутира. Това не е интерес на Турция и Гърция и някой друг. Ние имаме интерес и затова не бива да ги оставяме, докато не го решим този проблем. Наш е интересът, на Европейския съюз.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Ние можем да го предложим като наш проект и да привлечем други страни, които да ни подкрепят. Трябва да се направи такава дипломация.

БОЙКО БОРИСОВ: И оттук си тръгва "Набуко", това, за което ние ратифицирахме "Набуко" в парламента, ние – България, харчехме вноски по "Набуко" да издържаме чиновници. И изведнъж – приключил! Хайде сега приключва и "Южен поток", ще ходим на долната срана. Не може такова нещо! На "Набуко" аз съм му бил моторът. Искам да се възобнови и през този хъб можем да го направим. Неотстъпно.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Това тогава може да е приоритет на България за Плана "Юнкер".

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Петкова!

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин премиер.

По отношение на пълномощното, което е дадено от министър Стойнев. Като анализирахме нещата, които видяхме, и документите, оказа се, че съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз няма пречка съответна държава-членка или държави-членки да предоставят своите правомощия на Европейския съюз той да преговаря от тяхно име, тъй като все пак става въпрос за интересите на Общността. Така че от правна гледна точка не би следвало да има проблем.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, но на базата на това пълномощно ние сме ги попитали преди четири месеца как да процедираме по тази тема. След като сме им дали това право, те са длъжни да ни дадат отговор. Хайде седмица-две, месец, ако са толкова ангажирани, но сега ние изпадаме в безтегловност. Това поискайте, след като го има като право.

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Затова смятам, че е важно да кажем това, че ние сме упълномощили Комисията, да това е факт, но след това сме отправили запитване точно в тази връзка, не сме получили отговор. А за нас е риск съгласно междуправителственото споразумение между България и Русия, тъй като България е поела ангажимент да подкрепя проекта и всяко наше действие, което всъщност възпрепятства проекта, може да бъде използвано от руската страна като някакъв аргумент за това да ни съдят за нещо. Така че нашата задача и нашата роля е ние да казваме – да, ние подкрепяме, търсим варианти в рамките на европейските правила обаче.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние това казваме. В случая искаме Европейската комисия само да ни отговори с "да" или с "не", може или не може. И четири месеца не ни отговаря. Това искаме – само да ни кажат. Ние сме дисциплинирани.

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Да, писмото да е в тази връзка: упълномощили сме ви, попитали сме ви, нямаме отговор, кажете ни какво да правим.

БОЙКО БОРИСОВ: И предлагаме вариант прекрасен за Европейската комисия и за цяла Европа – този хъб вместо в Турция да бъде в България. Прекрасна идея!

Продължаваме.

Точка 21

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление №150 на Министерския съвет от 2006 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 22

Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, приет с Постановление №24 на Министерския съвет от 2008 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 23

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление

РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин премиер, искам да поясня, че това постановление е за създаване на Съвет за електронно управление и да ви обърна внимание на два съществени факта, които много бих се радвала да имате предвид. 

Този съвет трябва да има изключително консултативни функции и затова той трябва да координира и консултира всички секторни стратегии за изграждане на електронно управление. Това не е отнемане на ваши правомощия, а това е опит те да бъдат подпомогнати, и тяхното изпълнение, защото констатирано е изключително голямо несъответствие в това, че всеки един разработва сам електронните си проекти и те не са съгласувани с общата стратегия, което води до изключително повишаване на разходите за електронното управление успоредно с понижаване на неговата ефективност.

Вторият момент в това постановление е, че в неговия състав освен вицепремиеритеи министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията ще участват трима представители на бизнеса. Това е една нова практика. Те ще бъдат членове на съвета с по-ограничени права, но ще бъдат онзи коректив, който ще ни дава възможност да вземаме правилните решения, и към Съвета ще има Бизнес съвет от представители на IT общността, които ще ни консултират при вземането на решенията. Основното е, че ще има координиращи функции.

Това е най-общо идеята на този съвет.

ХРИСТО ИВАНОВ: До сега Министерство на правосъдието беше представено в този Съвет. Доколкото разбирам, сега го вадите оттам. Дали е разумно това с оглед на това, че имаме голяма програма за електронно правосъдие, регистри при нас? Само поставям за размисъл.

РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Съставът на Съвета е ограничен като брой, за да може по-ефективно да работи, но по всяка една конкретна тема ще бъдат канени министрите. За да не повтаряме състава на целия Министерски съвет, затова приехме това решение. Разбира се, той е отворен за участие на всички министри, които имат отношение към темите, които ще се разглеждат. 

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точката.

Точка 24

Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 25

Проект на Постановление за изменение на Постановление №93 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 26

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД – София, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и "Klоsters Beteiligungsgesellschaft mbH" – Кемпен, подписани на 5 декември 2014 г. в Берлин, от германска страна и на 8 декември 2014 г. в София, от българска страна

БОЙКО БОРИСОВ: Министърът на икономиката.

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Това е развитието на решението ни от миналата седмица по казуса Klosters. Вече е подписано споразумението между заместник-министъра на икономиката на Германия и нашия заместник-министър на икономиката. Предложението е да вземем решение да се вкара за ратификация в Народното събрание.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 26.

Обяснете на колегите, че това е все едно даваме пари да рекламираме да дойдат чужди инвестиции в България.

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Вече съм започнал рекламната кампания.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Точка 27

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. за погасяване на всички взаимни вземания между Федерална република Германия и Република България във връзка с щетата по казуса "Цемеко" ООД на основание ратифицираното от Народното събрание Споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Федералното Министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД – София, и Споразумение между Министерство на икономиката на Република България и "Klоsters Beteiligungsgesellschaft mbH" – Кемпен, подписани на 5 декември 2014 г. в Берлин от германска страна и на 8 декември 2014 г. в София от българска страна

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Тази точка е след ратификация от парламента.

БОЙКО БОРИСОВ Приема се.

Точка 28

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и проект на Постановление за определяне на ликвидационна комисия за извършване на ликвидацията на закритото Министерство на инвестиционното проектиране

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Един коментар.

Оказва се, че да направим Министерство на туризма със 120 човека е по-приоритетно от това да защитаваме държавата в съда, защото тези 10 бройки, които тихом мълком сте ми ги отнели, които са дадени от Министерство на финансите, аз ще ви ги дам за туризма. Туризмът е приоритет, но очевидно е по-голям приоритет от съдебната защита на държавата, защото те бяха изведени от Министерство на финансите, когато е създавано това Министерство на инвестиционното проектиране и щяха да се върнат в Министерство на финансите и с тях щях да укрепя Дирекция "Съдебна защита", която създадохме и която има за цел да защитава България от неудачите на нейните управляващи. Но след като това е приоритет – аз нямам друг ход освен да се съглася. Само че дори да се направи Министерство на туризма със 120 човека да е добрият ход, независимо, че е в рамките на общите бройки, които имаме…

БОЙКО БОРИСОВ: Аз съм твърдо за 110 и тези 10 да останат в Министерство на финансите да защитават интересите.

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Само да отбележа. В духа на това, което каза и колегата Горанов, че аз съм отстъпил и съм отрязал всички бройки, реално сме ги отрязали аз и госпожа Петкова, за което й благодаря. Министерството на туризма само се разширяваше.

БОЙКО БОРИСОВ: Категорично и ясно съм казал, че с една бройка повече не искам да се разшири щатът при разделянето на министерствата, дори да се съкрати. Така че по точка 28 – 10 бройки остават в Министерство на финансите по темата, за която говорихме. Да бъдат любезни в туризма – със 110 бройки остават.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Ако позволите, да обобщя какво приемаме. Приемаме новия Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с който възстановяваме старото министерство и стария му формат и приемаме ликвидационна комисия, която да ликвидира и прехвърли…

БОЙКО БОРИСОВ: Точно така.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: С това постановление изначално наистина беше предвидено 10 бройки да отидат за колегите от финансите, но поради съображения, които бяха обсъдени последно по настояване…

БОЙКО БОРИСОВ: С мен това не е обсъждано.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: …даваме на туризма 63 бройки. Сега ще го сменим – да дадем 53 на туризма и 10 на финансите. Имаме го този вариант като готовност и ще го направим до края на деня.

БОЙКО БОРИСОВ: Точно така.

РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Ако позволите, искам да обърна внимание.

Практиката на договаряне на бройки между отделни министри мисля, че не трябва да продължава по този начин, защото ние в момента на маса не можем да кажем къде тези бройки са необходими повече затова, защото във Вашата обосновка, господин Горанов, тези бройки бяха за три дирекции, а не за една само и основният мотив беше за повишаване на административния капацитет. А там, където няма достатъчно администрация при една нова политика – струва ми се, че две бройки или три от тези към някои от вашите дирекции няма да има чак толкова съществено влияние, както в едно ново министерство.

Много моля всички тези решения предварително да бъдат съгласувани там, където трябва, за да може да се вземе най-правилното решение.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Моят коментар беше, че аз мога да приема да не идват тези 10 бройки във финансите и ще се справя, аз ще укрепя това звено, защото то ми е нужно, но не приемам решението Министерство на туризма да е 120 бройки, защото няма логика да имаме звена с по 5, по 10 човека, които да координират определена политика и само защото едни бройки ги има да се дадат за една нова политика. Коя е новата политика, която това министерство ще провежда в туризма, та му трябват 120 бройки и кога сме провели дебат, че точно 120 бройки трябват на Министерството на туризма? Аз не искам 10 бройки, аз ще се оправя и без 10-те бройки, ще укрепя това звено.

БОЙКО БОРИСОВ: Колко да съкратя още?

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Още 10. Сто бройки – Министерството на туризма.

БОЙКО БОРИСОВ: Предполагам всички сте съгласни? Министерство на туризма – 100 бройки. 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Сега са 33 човека.

БОЙКО БОРИСОВ: Увеличаваме ги три пъти с една дума.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Тридесет и седем са.

БОЙКО БОРИСОВ: Съответно 10 се връщат в Министерство на финансите, 10 ги съкращаваме, ако някъде потрябват за след това. 

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Моля да уточним цифрата.

БОЙКО БОРИСОВ: Сто бройки за Министерство на туризма. 

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: За протокола: 49 бройки от закритото Министерство на инвестиционното проектиране отиват в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 43 бройки отиват за Министерство на туризма, 20 бройки остават да се преразпределят по следващо постановление.

БОЙКО БОРИСОВ: Десет от тях отиват в Министерство на финансите и 10 запазваме в резерв.

Приемаме.

Точка 29

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 30

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление №188 на Министерския съвет от 2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 31

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 32

Проект на Решение за координация на дейностите и предприемане на спешни мерки за изпълнение на Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 24 септември 2014 г. и на Стратегията за борба с тероризма в Сирия и Ирак, приета на 20 октомври 2014 г. от Съвет "Външни работи"

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 33

Проект на Решение за освобождаване и определяне на директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася госпожа Кунева.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Най-напред искам да дам пояснение, че господин Великов сам е подал молба до премиера да бъде освободен от длъжност. След приемане на решението аз ще се обадя, разбира се, за извършената работа. Временно изпълняващ ще бъде госпожа Елеонора Николова.

Но причината да поискам думата, господин премиер, е в един разговор, който имахме предварително и в който получих подкрепа да започнем по нов начин да правим дори и тези назначения, които са изцяло в правомощията и дискрецията на Министерския съвет. Тоест, става дума да направим една процедура по публично изслушване на кандидатите – нещо като предварителен подбор, за да избере Министерският съвет най-добрият кандидат. 

Предлагам подобни публични изслушвания във всички ведомства, чиято дейност координирам, и днес ще подпиша заповед за подобна публична процедура за председател на Държавната агенция на българите в чужбина. В момента правим анализ на системата от органи с антикорупционни правомощия и ще предложим стратегия за подобряване борбата с корупцията. Това е изключително важно за напредъка ни във всяка една област – икономическа, съдебна реформа и т.н. Говорих с госпожа Елеонора Николова и съм възложила спешни мерки по тази задача.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 33.

Точка 34

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

С това закривам заседанието на Министерския съвет.

Стенографски запис! 


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D

  Тъжна картина е този МС.
  Четох до мините и захвърлих.
  Пълно безхаберие! Професорът Митков вкарал в държавата почти нелегално стотина хиляди тона тротил под формата на противопехотни мини. Една част гръмнаха, по-голямата останаха и сега МС като съвет на старейшините си блъска главите какво да прави с тях. Частникът по договор трябвало да обезвреди 191 000 мини до края на годината, а държавното Терем ще утилизира по ... 220 бр на ден, тоест 2,5 години...
  А, и кой ще плаща охраната и обезвреждането? Явно пак бюджетът...

 • 2
  cve1418486704385332 avatar :-|
  Baba Baba

  RUSIA..daje I ne smiata za NUJNO da informira EU za SPIRANETO na POTOKA,zashtoto..niama poveche MILOST KAM TAKIVA ...NESHTASTNICI.
  POREDNOTO PREDUPREJDENIE...KAM EVROPA ....

  Публикувано през m.capital.bg

 • 3
  the_shadow avatar :-|
  The Shadow

  Отлично е, че се публикуват тези стенограми, всеки път откривам в тях интересни неща, които кой знае защо не присъстват в новините.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.