Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 14 септември 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 14 септември 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 14 септември 2010 г.

Елена Старидолска
6726 прочитания

© Асен Тонев


Общо 46 точки.

Една от интересните теми е в т. 5. Става дума за решението на МС остатъка от балираните отпадъци на София да се депонират в сметищата на четири различни общини, без за това да се заплаща. Кметът на Пловдив Славчо Атанасов заплаши с протести, защото едно от местата е сметището на града край гр. Цалапица. От стенограмата на заседанието излиза, че по въпроса няма нито дума коментар. Там трябва да е присъствал и кметът на София Йорданка Фандъкова.

За сметка на това, по т. 15 има много любопитен спор, който се точи от месец юли - кое звено да управлява кохезионната политика във връзка с еврофондовете. От едната страна е министър Томислав Дончев, а от другата финансовият Симеон Дянков. За лош късмет Дянков е в чужбина и е представен от заместничката му Боряна Пенчева, която се опитва, но не успява втори път да отложи темата. На страната на Дончев се намесват министърът на регионалната политика Росен Плевнелиев и министърът на екологията Нона Караджова. "Правителството на ГЕРБ беше избрано, защото търсеше ясната отговорност кой за какво отговаря. Нали затова направихме куп реформи, закрихме две министерства – за да е ясно кой за какво отговаря. Подкрепям категорично решение на Министерския съвет, в което се дава цялата отговорност, но и права на министър Дончев да управлява кохезионната политика и да управлява България", казва Плевнелиев.

С изменение на наредба в т.26 от дневния ред, министърът на образованието приравнява таксите за обучение на студентите в държавните университети, приети преди 2007 г- със съществуващите сега.

И още една новина, останала извън големия информационен поток през седмицата (т.33). Министърът на вътрешните работи предлага промяна в текст от тарифа №4 на МВР, която позволяваше да се събира такса от 400 лв. от търговците в София, които разполагат маси или други съоръжения на тротоара. Тези допълнителни пари бяха нещо като "такса безопасност на уличното движение", събирани от КАТ. Сумата е намалена от 400 лв. на 80 лв., но за съжаление, след края на лятото. Цветан Цветанов казва: "Това е многократно поставяна тема от кметството в София и по-специално от кмета и от председателя на общинския съвет. Това е една несправедливост, която беше за хората, които се занимаваха с малък бизнес с временни съоръжения, които слагаха по търговските обекти. Така че в тази връзка от 400 лева, което беше задължителната такса, която трябваше да внасят, сега ще плащат по 80 лева и смятаме, че по този начин ще можем да ги лишим от едно бреме, което според мен беше несправедливо, въведено от 2000 г."

При докладването на т.40 става ясно, че все пак министърът на отбраната Аню Ангелов е намерил начин да комуникира с президента Георги Първанов. Въпреки че държавният глава категорично отказва да подпише указ за назначаването на комодор Валентин Гагашев за началник на служба "Военна информация" и двамата са в конфликт, Ангелов предлага на правителството да одобри награждаването на ген-лейтенант Кирчо Киров, директора на Националната разузнавателна служба с орден "За военна заслуга" първа степен "за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазването на националната сигурност на Република България". "Съгласувано е с Президента на републиката", чува се от устата на военния министър. Дали това няма да обърне позицията на Първанов за Гагашев?   

Любопитна е точка 36 за един имот на националната компания "Железопътна инфраструктура" в Пловдив, Нона Караджова пък кани министрите и техните семейства да се включат във велопоход на 22 септември съвместно със Столична община по повод европейската седмица на мобилността. Започва в 11 ч. от НДК до Народното събрание. Не е лошо да се прочете и докладът "относно проведено заседание на Съвета за Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 7 септември 2010 г. в Брюксел" - т. 42

В последната точка (46) докладва лично премиерът Бойко Борисов. Той съобщава, че заради слабости в работата на някои направления в Националния статистически институт и тримата заместник-председатели са подали молби за освобождаване. "Предлагам да бъдат освободени отговорните заместници на ресорите с установени слабости, а именно: Мустафа Хасан и Галина Лукарска, като се уважи тяхното предложение за поемане на отговорност. На направлението макроикономическа статистика на този етап да не се приема заявлението за освобождаване на ресорния заместник", казва Борисов.

Стенографски запис

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерски съвет

14 септември 2010 г.

Заседанието започна в 10.10 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за актуализиране на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г.

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин премиер, колеги, днес внасям три документа свързани с управление на битовите отпадъци. Първият от тези документи е свързан с Националната програма за управление на дейностите по  отпадъците, чиято актуализация предлагам на основание чл. 28, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

През периода на действие на програмата се наложи включване на допълнителен регион за управление на отпадъците. Това е регион Асеновград, в който към момента се включват общините Асеновград, Първомай, Садово и Куклен. Въведените изменения със Закона за отпадъците свързани с регионално сътрудничество между общините, дават възможност за гъвкавост и намерение за включване в този регион имат още три общини. Това са общините: Кричим, Лъки и Перущица и в бъдеще няма проблем с изграждане на регионалното съоръжение да бъдат и те включени. По повод възникналите проблеми и съответно алтернативи за решаване на въпроса с битовите отпадъци на 15 общини в регион Пловдив, се направиха две срещи в община Пловдив с любезното съдействие и домакинство на община Пловдив. Лично присъствах на двете заседания. Всички 15 общини единодушно взеха решение и се обединиха около бъдещите решения за управление на отпадъците, едно от които е създаването на регион Асеновград.
Община Асеновград е с пълна проектна готовност. Провела е всички процедури по екологичното законодателство и има възможност да стартира веднага след осигуряване на средства на строителството на депото и съпътстващите съоръжения. В тази връзка ние предложихме и в Закона за държавния бюджет включването на този регион за финансиране от бюджета за следващата година. Непосредствено преди заседанието на Министерски съвет се получиха две бележки от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от Министерството на правосъдието, които ние приемаме и, за протокола, ще отразим в последния вариант, който ще внесем, тъй като нямаше как това да се случи преди това. Предлагам на Министерски съвет да одобри проекта.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за изменение и допълнение на Националния план за действие по заетостта през 2010 г., приет с Решението по т. 1 от протокол № 51 от заседанието на Министерския съвет на 30 декември 2009 г.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Става въпрос да отпадне ограничението за наемането на лични асистенти само за шест месеца с цел да се усвоят недоговорираните средства по тази програма до края на тази година и също така до края на годината да се даде приоритет при включването на лицата, отглеждащи деца с увреждания. Това ще даде възможност да бъдат включени около 1000 безработни лица в този вид услуга. Нещата са съгласувани в Националния съвет по заетостта и това няма да донесе до корекции на бюджета на Министерство на труда и социалната политика.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Петър Кирилов Берон с орден "Св. Св. Кирил и Методий" огърлие

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за обезвреждане чрез депониране на балирани отпадъци на Столичната община

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Постановление за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Министерството на земеделието и храните

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за изменение на Решение № 899 на Министерския съвет от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище "Воденицата-4", разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на "Пътстройинженеринг" АД - Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище "Козирог", разположено в землищата на с. Кози рог, община Габрово и с. Янтра, община Дряново, област Габрово, на "Пътстрой" АД - Габрово

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 9.

Точка 10

Програма "Транспорт" на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материал – пясъци, от находище "Горен близнак", разположено в землището на с. Билзнаци, община Аврен, област Варна, на "ЕСКАНА" АД - Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 11.

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище "Исенов връх", разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора, на "ПИ ЕС АЙ" АД – Стара Загора

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11.

Точка 12

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по ч 2, ал 1, т 5 от Зк за подземните богатства, в площта "Пчела-1", разположена на територията на община Момчилград, област Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 12.

Точка 13

Доклад относно одобряване на проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Перла", разположена в землището на с. Орешец, община Димово, област Видин

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 13.

Точка 14

Доклад относно о да проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Септември", разположена в землищата на гр. Септември и с. Злокучене, община Септември, област Пазарджик

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за определяне на министър, който да отговаря по въпросите за кохезионната политика пред Европейския съюз от страна на Република България като държава членка

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, вероятно си спомняте, че тази точка беше гледана в последното заседание за месец юли, след което беше отложено поради различни виждания с Министерството на финансите, след което бяха проведени разговори с колегата Дянков, беше предоставена допълнителна информация, свързана с мотивацията за внасянето на подобно предложение, както и последиците от него. Мисля, че имаме общо становище по въпроса. Изключително важно е България навреме да формира адекватна национална позиция по отношение на дебата, който тече по отношение на бъдещето на кохезионната политика. Разбира се, подобна позиция няма да бъде формирана само от централното координационно звено, а от целия кабинет и в диалог с всички заинтересувани страни, поради което предлагам точката отново на вашето внимание.

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, бих искала да предложим редакция на постановлението с цел да се гарантира по-добра координираност, тъй като знаете, че в момента в Европа след финансовата криза в еврозоната се дискутира много сериозно въпросът за подобряване на координацията на икономическата и финансова политика и в този смисъл кохезионната политика е част от общите преговори по бюджетни въпроси в рамките на ЕКОФИН. Кохезионната политика е елемент на цялостната бюджетна политика като финансова рамка, тъй като това е една от основните разходни политики на Европейския съюз.
Кохезионната политика се разглежда като един от инструментите за налагане на строги фискални правила, тоест, поставя се въпросът за обвързване на санкциите за неспазване на бюджетната и фискална дисциплина с кохезионната политика. В този смисъл предложението на Министерството на финансите е двамата министри – министърът по управление на еврофондовете и вицепремиерът и министър на финансите да имат отговорност, като министърът по еврофондовете определя принципите на кохезионната политика, а вицепремиерът и министър на финансите отговаря за общата бюджетна рамка на тази кохезионна политика. В този смисъл ние сме направили предложение за допълнителен текст към ПМС и предлагам да бъде отложено гледането на това постановление до завръщането на вицепремиер Дянков. РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, съжалявам, че не съм присъствал на първото заседание, но сега използвам веднага, имам шанса – няма нищо по-опасно от това, да създадем двойственост, няма нищо по-опасно от това, да разделим отговорностите. Категорично, моето лично мнение е, че управлението на кохезионната политика трябва да бъде в централното звено, да бъде в ръцете на министър Дончев. Такава нормалната практика. Има много голям смисъл в това нещо. Достатъчно много в миналото ние си създавахме проблеми с това, че Министерството на финансите – казвам го в прав текст, ще вкара един чисто фискален подход в нещо, което няма нищо общо с това. Да, финансовата дисциплина е важна, да, бюджетните рамки са важни, но тук става въпрос за регионите, тук става въпрос за планирането на бъдещето, тук става въпрос за специфичния потенциал на различни части на България и тук става въпрос и за кумулирането на едно огромно ноу хау от вече управляването на еврофондовете към момента, къде, какъв потенциал има, как той да се развие, как да програмираме правилно. Така че Министерството на финансите има достатъчно много функции и задачи и не виждам, категорично считам, че ще бъде недобро решение, ако въведем тази двойственост. Правителството на ГЕРБ беше избрано, защото търсеше ясната отговорност кой за какво отговаря. Нали затова направихме куп реформи, закрихме две министерства – за да е ясно кой за какво отговаря. Подкрепям категорично решение на Министерския съвет, в което се дава цялата отговорност, но и права на министър Дончев да управлява кохезионната политика и да управлява България. Това е мое мнение.
НОНА КАРАДЖОВА: Само да напомня на колегите, ако не са били на по-предишното заседание, че вече беше отложена веднъж тази точка от дневния ред и смятам, че не е редно да отлагаме за втори път приемането на това решение. Изцяло подкрепям становището на господин Плевнелиев. Искам само да кажа, че това в никакъв случай не омаловажава функциите на Министерството на финансите, а напротив, то има достатъчно функции и така, както във всяка една политика, която ние развиваме и планираме – околна среда, независимо коя е – ние се съобразяваме с фискалната рамка. Така, както от Министерството на финансите отпуснаха на министерствата лимити за бюджета за догодина и ние се съобразихме, ние така ще направим и по отношение на фискалната част, бюджетната част по отношение на средствата, свързани с кохезионната политика. Но самото програмиране, самата политика смятаме и аз лично съм убедена, че трябва да е в централното координационно звено към господин Дончев в случая.

БОЙКО БОРИСОВ: За да не го коментираме повече, звеното на министър Дончев е изключително важно и то трябва да бъде овластено, за да може пълноценно да работи, така че приемаме точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие в деветата сесия на Междуправителствената българо-мароканска комисия за икономическо, промишлено търговско и техническо сътрудничество, която ще се проведе от 16 до 29 септември 2010 г. в Рабат, Кралство Мароко

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската официална делегация за участие в първата сесия на Смесената българо-словашка комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2010 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване проект на рамково споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 19

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на протокола за изменение на протокола относно преходните рапоредби, приложени към договора за Европейския съюз, към договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 20

Проект на Решение за изменение на Решение № 80 на Министерския съвет от 2008 г. за одобряване проект на Споразумение между Министерство на отбраната на Република България и Министерство на отбраната на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на отбраната

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерство на икономиката, търговията и бизнес средата на Румъния

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 22

Проект на Решение за утвърждаване на позициите и определяне на състава на българската делегация за участие в 65-ата редовна сесия на общото събрание на Организацията на Обединените нации

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 23

Проект на Решение за позицията на Република България за участие в заседанието на неформалния съвет на министрите по транспорт, което ще се проведе на 15 и 16 септември 2010 г. в Антверпен, Кралство Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 24

Проект на Решение за определяне на управител за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, предвид на това, че до момента постът в Черноморската банка беше на госпожа Силвия Инджова, която беше директор на дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите, предвид на нейното освобождаване, считаме за необходимо предлагането на нова кандидатура и с оглед на гарантиране на приемственост, е предложено заместник-министър на финансите Боряна Пенчева за управител за България в Съвета на управителите за Черноморската банка за търговия и развитие.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за изменение на Решение № 600 на Министерския съвет от 2010 г. за избиране на председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 25.

Точка 26

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010-2011 г.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър-председател, уважаеми колеги, предложеният изменителен акт има за цел да запази таксите на студентите, приети преди учебната 2007-2008 г., като размерът им е определен по професионални направления, съгласно класификатора на областите на висше образование и професионалните направления. Знаете, че Министерски съвет утвърждава таксите по предложение на държавните висши училища. Това приложение № 2, което специално регламентира таксите на приетите преди учебната 2007 година беше пропуснато в тези предложения и след разговор с Националното студентско представителство внасям за изменение този акт. Мисля, че това е справедливо.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 27

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата на таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2002 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27.

Точка 28

Доклад относно определяне състава на делегацията на Република България за участие в редовните годишни срещи на управителните съвети на групата на Световната банка и на Международния валутен фонд, 8-10 октомври, Вашингтон.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на кралство Мароко за морско търговско корабоплаване и проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за международни комбинирани превози на товари

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за одобряване проект на меморандум за разбирателство за сътрудничество във връзка с изпълнението на хидроенергийни комплекси на р. Дунав между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерство на икономиката, търговията и бизнес средата на Румъния.

ИВО МАРИНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, предлагаме само в проектите на решението в точка 3 да придобие следния вид: "Дава съгласие меморандумът по точка 1 да влезе в сила при условията и по реда, предвидени в него, без последващо утвърждаване." В сегашния текст, който е предложен на заседанието, да отпаднат думите "от датата на подписването му".

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство за планиране и осъществяване на обединяване на пазарите между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерство на икономиката, търговията и бизнес средата на Румъния

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 31.

Точка 32

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Рахито", разположена в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 32.

Точка 33

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е многократно поставяна тема от кметството в София и по-специално от кмета и от председателя на общинския съвет. Това е една несправедливост, която беше за хората, които се занимаваха с малък бизнес с временни съоръжения, които слагаха по търговските обекти. Така че в тази връзка от 400 лева, което беше задължителната такса, която трябваше да внасят, сега ще плащат по 80 лева и смятаме, че по този начин ще можем да ги лишим от едно бреме, което според мен беше несправедливо, въведено от 2000 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 33.

Точка 34

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, предвид на това, че, оставен на този етап нерешен въпросът с източника на допълнителните средства, които са предмет на постановлението, предлагаме да бъде отложено разглеждането на това постановление, тъй като към момента нямаме основание за наличие на изискуемите условия за вземане на решения от Министерския съвет за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити и не са налице и възможности за осигуряване на средства за сметка на посочените в чл. 2 източници, а именно, резервът за непредвидени и неотложни разходи или централния бюджет. Така че нашето предложение е това постановление да бъде отложено.

ХРИСТО АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, искам да ви запозная подробно с нашето искане за допълнителни средства, защото тук става въпрос за лишените от свобода и съответно служителите, работещи в затворите. Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е юридическо лице към министъра на правосъдието със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Тя е специализирана структура, чиято дейност е свързана с изпълнение на наказанията доживотен затвор, лишаване от свобода и пробация, наложени от съдилищата с влезли в сила присъда и с изпълнение на мярката за неотклонение и задържане под стража, взета по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс. Териториалните служби на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) са затворите, поправителните домове за непълнолетни, арестите и пробационните служби. За държавните служители от системата на ГДИН се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерство на вътрешните работи. За изпълнение на възложените й функции, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" са утвърдени разходи в размер на 83 453 800 лв., от които 70 014 700 лв. са ведомствени разходи, а 13 439 090 лв. представляват администрираните разходи. Общият размер на бюджетните средства само за издръжка е 19 567 833 лв., като от тях ведомствените разходи за издръжка са от порядъка на 6 997 153 лв., а тези, предвидени за издръжка, административните разходи са 12 570 680 лв.
В сравнение с минали години, издръжката на ГДИН 40-те й териториални служби е намалена съответно спрямо 2007 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, отлагаме тази точка за следващото заседание. Нека да дойде министър Дянков и министър Попова, да седнат и да видят как можем да излезем от тази ситуация. Не можем да приемем точка, която не е обезпечена от Министерството на финансите. Така че седнете, редуцирайте, гледайте и тогава внесете тази точка.

Точка 35

Проект на Решение за приемане на доклад за резултатите от извършен одит на Република България по схемата за доброволен одит на държава – членка на Международната морска организация (ИМО) и предприемането на коригиращи мерки и действия и за създаване на Комисия по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби към Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Приеме точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за отменяне на Решение № 565 на Министерския съвет от 2009 г. за даване на съгласие за учредяване право на строеж върху имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Национална кампания "Железопътна инфраструктура"

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за имот в град Пловдив от 6,5 дка. На този имот е стартирала процедура по учредяване на възмездно безсрочно право на строеж. Това е станало в период, когато търсенето на имоти за застрояване е било голямо, но това към днешна дата вече не е така и крие сериозен риск от стартирането на едно такова начинание. Затова предлагаме отмяна на това решение и съответно този имот ще може да бъде стартиран за продажба като неоперативен актив на националната компания и съответно да донесе на компанията незабавни приходи.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 36.
Точка 37

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 37.

Точка 38

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 38.

Точка 39

Проект на Постановление за приемане на Наредба за реда и начина за организирането на националните инвентаризации на вредни вещества и парникови газове в атмосферата

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, тази наредба е изключително важна от гледна точка на установяване на система за инвентаризация на емисия на вредни вещества и най-вече на парникови газове. Липсата на такава система беше една от причините, тоест несъздадена до пролетта на 2009 г., за отнемането на акредитацията на България по гъвкавите механизми на Протокола от Киото. С тази наредба се запълва една огромна празнота както по европейските изисквания, така и на Конвенцията. Това е много важно, тъй като в началото на месец октомври ще имаме посещение от страна на представители на Конвенцията за тази система. Благодаря много на всички колеги, които оказаха пълно съдействие. Наистина, тази система изисква една много добра координация между ведомствата и воля да се генерира качествена информация за целите на инвентаризацията. Това са 13 институции.

Непосредствено преди заседанието на Министерския съвет получихме бележки от Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и храните и дирекция "Правна" на Министерския съвет. Бележките са абсолютно резонни и ще бъдат отразени в окончателния вариант на проекта на постановление. Благодаря ви. Използвам повода да ви информирам, че на 22 септември със Столична община Министерство на околната среда и водите организира вело поход по повод европейската седмица на мобилността. Всички колеги, които проявяват интерес и техните семейства са поканени – от 11.00 часа от двореца на културата, крайна точка – площад "Народно събрание".
Благодаря ви много.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 39.

Точка 40

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на офицер с висше военно звание

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с настоящия проект на решение предлагам Министерски съвет да приеме решение да предложи на Президента на републиката за награждаване с орден "За военна заслуга" първа степен на генерал-лейтенант Кирчо Иванов Киров – директор на Националната разузнавателна служба за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазването на националната сигурност на Република България.

Съгласувано е с Президента на републиката.
БОЙКО БОРИСОВ: Имаме съгласие.

Приеме точка 40.

Точка 41

Доклад относно одобряване позициите на Република България за участие в заседанието на Европейския съвет, който ще се проведе на 16 септември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 42

Доклад относно проведено заседание на Съвета за Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 7 септември 2010 г. в Брюксел

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, на 7 септември се състоя заседание на ЕКОФИН на Икономическия и финансов съвет и на 13 септември беше изпратен доклад до Съвета по европейски въпроси, съгласно процедурата, утвърдена с постановление на Министерския съвет за координация. Основните резултати от заседанието са следните.

Въвежда се европейски семестър. Финансовите министри потвърдиха промените в кодекса за поведение за прилагане на пакта за стабилност и растеж и още от 1 януари като част от засилената координация на икономическите и финансови политики ще бъде въведен този европейски семестър.
Друг въпрос, който беше разглеждан, беше банковата такса. Счита се, че това е инструмент, който ще има антикризисен характер. Беше постигнато принципно съгласие, че схемите за банкови такси следва да бъдат въвеждани при спазването на хармонизирани европейски правила и да има тясна координация между отделните страни. Обсъден беше въпросът и за данъци във финансовия сектор. Министрите обявиха само първоначални мнения. Този въпрос ще бъде разглеждан впоследствие и на неформалния ЕКОФИН в края на този месец, на 30 септември и на 1 октомври. България изрази своята позиция на този етап, че не би следвало в страни с недостатъчно развити финансови пазари да бъдат въвеждани допълнителни данъци, които ще отидат главно за сметка на потребителите на финансови услуги. Друг важен резултат е също така, че беше потвърдено създаването на четири нови органа на европейско ниво, които имат контролни функции в областта на финансовия надзор. За първи път се създадоха европейски органи за надзор в областта на банките, ценните книжа и застраховането, както и един цялостен орган за наблюдение на системните рискове и финансовата система като цяло. Взето е решение новите четири органа да стартират дейността си от 1 януари 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 42.

Точка 43

Пк на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнение на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 43.

Точка 44

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие, което ще се проведе от 19 до 21 септември в Ла Хулп, Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 44.

Точка 45

Проект на Постановление за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, това постановление е в съответствие с гласуваното с огромно мнозинство над 99% решение на общото събрание на Българската фондова борса вчера за увеличаване на капитала и за придобиване на статут на публично дружество на Българската фондова борса.

Това постановление не води до допълнителни разходи за бюджета, тъй като е операция по финансирането и бих искала да посоча, че това е в съответствие с европейските изисквания за повишаване на ефективността на държавната политика по отношение на небанковия и финансов сектор. Това е едно постановление, което надеждно ще защити интересите на държавата. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 45.

Точка 46

Проекти на Решения за освобождаване на заместник-председатели на Националния статистически институт

БОЙКО БОРИСОВ: До ноември 2008 г. националният статистически институт има двама зам-председатели. С изменението на Закона за статистиката стават трима на партийно-квотен принцип. Проверката установи слабости в работата на ресора демографска и социална статистика и информационна и комуникационна техника, направление отговорност за електронното преброяване. И тримата заместник-председатели на Националния статистически институт са подали молби за освобождаване. Предлагам да бъдат освободени отговорните заместници на ресорите с установени слабости, а именно: Мустафа Хасан и Галина Лукарска, като се уважи тяхното предложение за поемане на отговорност. На направлението макроикономическа статистика на този етап да не се приема заявлението за освобождаване на ресорния заместник.

Приемаме точка 46.

Общо 46 точки.

Една от интересните теми е в т. 5. Става дума за решението на МС остатъка от балираните отпадъци на София да се депонират в сметищата на четири различни общини, без за това да се заплаща. Кметът на Пловдив Славчо Атанасов заплаши с протести, защото едно от местата е сметището на града край гр. Цалапица. От стенограмата на заседанието излиза, че по въпроса няма нито дума коментар. Там трябва да е присъствал и кметът на София Йорданка Фандъкова.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
 • 1
  ruhl avatar :-?
  Георги Георгиев

  Точка 45
  Добре,че при нас не е развит този сектор толкова,че да има някакви сериозни поредици.Е гответе се за реформи :)
  Честито!
  ПС:Дано да е на добре?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK