Американска асоциация на юристите: Уволнението на Мирослава Тодорова е заплаха за независимостта на съдебната система
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Американска асоциация на юристите: Уволнението на Мирослава Тодорова е заплаха за независимостта на съдебната система

съдия Мирослава Тодорова

Американска асоциация на юристите: Уволнението на Мирослава Тодорова е заплаха за независимостта на съдебната система

Международни наблюдатели ще следят утре заседанието срещу уволнението й

21730 прочитания

съдия Мирослава Тодорова

© Надежда Чипева


Уволнението на бившия изпълнителен директор на Съюза на съдиите - съдия Мирослава Тодорова е резултат от критичната й позиция към работата на предишния състав на Висшия съдебен съвет и вътрешния министър Цветан Цветанов. Това е основното заключение на Центъра за правата на човека на Американската асоциация на юристите. Тя е изготвила специален доклад по случая, който беше представен днес на пресконференция. Утре, петчленен състав на ВАС ще разгледа като последна инстанция делото образувано срещу решението на ВСС с което Тодорова беше уволнена. Очаква се процесът да бъде проследен от международни наблюдатели. Повече подробности по темата очаквайте утре, както и в съботния брой на в-к "Капитал".

Ето и целият доклад, който е изготвен от Американска асоциация на юристите:

Уволнението на съдия Мирослава Тодорова от Висшия съдебен съвет (ВСС) през м. юли 2012 г. продължава да създава сериозни тревоги относно политизирането на дисциплинарните практики в съдебната система в България. Съдия Тодорова заемаше поста Председател на Съюза на съдиите в България и в качеството си на такъв критикуваше това, което мнозина възприемаха като политическа намеса в работата на съдебната система. В този контекст, нейното уволнение повдига въпроси относно използването на дисциплинарната система за отмъщение срещу легитимното упражняване на правото на свободно сдружаване и изразяване. Ако дисциплинарната система се използва с цел отмъщение, това би подкопало безпристрастността на съдебната власт в нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

I. Уволнението на съдия Тодорова е непропорционално и изглежда политически мотивирано.

Събитията около уволнението на съдия Тодорова показват, че системата от дисциплинарни наказания за съдиите може да бъде податлива на злоупотреби за политически цели - ситуация, която би могла да доведе до репресивно дисциплиниране, имащо за цел да подтисне или накаже законното право на свобода на словото. Макар и нейното уволнение през м. юли 2012 да не е изрично свързано с критиката към ВСС и Министерство на вътрешните работи, отправена от нея, периодът, в който това се случва, и тежестта на наказанието предполагат, че дисциплинарната мярка е била политически мотивирана в резултат от нейната защита на независима съдебна система.

Съдия Тодорова е заемала поста съдия в Софийски градски съд - Наказателно отделение в продължение на седем години без възникването на каквито и да е инциденти. Предполага се, че е била уволнена за забавяне при издаването на решения. Тя обаче беше дисциплинарно уволнена, едва след като заведе иск по дело за клевета срещу Министъра на вътрешните работи, заради негови коментари относно нейното поведение в един конкретен случай.

Уволнението на съдия Тодорова, което е най-тежката санкция, която ВСС може да издаде, е непропорционален отговор на твърденията за законови нарушения на съдията, особено ако това е направено с намерението съдия Тодорова да бъде наказана за коментарите си за съдебната система. Забавеното издаване на присъди от страна на съдия Тодорова по три дела е било неправилно; изглежда обаче, че ищците по тези три дела не са били поставени в неравностойно положение или неправомерно лишени от своята свобода или от други свои права. Следователно, уволнението на съдията от страна на ВСС е непропорционално и ненужно с оглед постигането на легитимна цел за осигуряване на навременното издаване на мотивирани съдебни решения. Предвид огромния набор от дела и отличната служба на съдия Тодорова, съдебната система би имала по-голяма полза от това да я задържи, като намали обема на възложените й съдебни случаи.

II. Настоящите дисциплинарни практики в съдебната система могат да обезсърчат или да накажат легитимното право на свобода на словото.

Средното натоварване на българските съдии с възложени съдебни случаи е доста високо, което е причина много от тях да извършват технически нарушения на сроковете за издаване на мотивирани съдебни решения.  По тази причина съществува сериозна загриженост, че дадена дисциплинарна мярка би могла да бъде използвана на политическо основание с цел наказване на членове на съдебната система, които критикуват намесата в съдебните работи. Европейският съд за правата на човека отбелязва, че проблемите, свързани с "функционирането на правосъдната система представляват въпроси от обществен интерес, дебатът върху които е законово предвиден в член 10."[Макар и Съдът да е признал, че държавните служители и съдиите имат задължение към правителството да пазят поверителност и да не поставят под съмнение справедливостта или безпристрастността на съдебната система без причина, Съдът също така е признал и силна защита на политическата или профсъюзната свобода на изразяването. С други думи, съдии, които отправят неоснователни обвинения за пристрастие срещу съдебната система, не могат да бъдат защитени; все пак, дискусиите за административни проблеми и неправомерно политическо влияние или намеса в съдебните процеси обаче са защитени, особено когато подобна дискусия е част от политически дебат или дейност на профсъюз.

Потенциалът за злоупотреба с дисциплинарната система за отстраняване на явните критици или на лидерите на профсъюзи от съдебните им постове е огромен. ВСС е избран чрез политически процес, като Народното събрание избира мнозинството от членовете, и няма гаранция или изискване членовете на ВСС да бъдат назначавани от съдебната власт. Въпреки че мандатите във ВСС не подлежат на подновяване, което относително запазва независимостта на ВСС, разискванията и гласуването по дисциплинарни въпроси не са напълно прозрачни и причините не стават публично достояние, докато санкцията не бъде окончателна. Отново, предвид факта, че има толкова много съдии в България, които поради обстоятелства извън техния контрол, се бавят с издаването на мотивирани съдебни решения по делата, съществува изключително висок потенциал за избирателни наказания от страна на ВСС.

III. Настоящите дисциплинарни практики в съдебната система могат да бъдат използвани за злонамерени цели.

Опасността, поставена от дисциплинарната система на ВСС, се разпростира отвъд ограничаването на свободата на словото и свободата на сдружаване. Системата на ВСС - в настоящото си състояние, не притежава достатъчно защити за предотвратяване на избирателни дисциплинарни мерки срещу съдии във връзка със съдебни решения и становища, които са непопулярни за правителството. Избирателните дисциплинарни мерки за защитени действия биха били в противоречие с Конвенцията и биха подкопали безпристрастността на съдебната система в България. Всяко едно уволнение при тези условия би могло също така да противоречи на принцип 18 от Основните принципи за независимостта на съдебната власт на ООН, който гласи, че "съдиите подлежат на временно отстраняване от длъжност или уволнение единствено на основание невъзможност или поведение, които ги правят неподходящи да упражняват задълженията си." Освен това, всички дисциплинарни санкции трябва да бъдат пропорционални на поведението.

Тъй като съдия Тодорова беше уволнена въпреки нейната продължаваща цялостна пригодност и желание за служба, нейното уволнението е сигнал за стремеж за използване на дисциплинарната система за уволнение на съдии за нарушения, които не достигат до високото ниво, определено от ООН, и за употреба на непропорционални санкции в определени случаи, като същевременно се показва снизходителност при други. Всякакви такива политически мотивирани дисциплинарни производства биха били несъвместими с международното право и биха подкопали дълбоко независимостта на съдебната власт.

IV. Уволнението на съдия Тодорова трябва да бъде преразгледано.

В заключение, предвид наскорошното решение на Върховния административен съд, че ВСС е възможно да е игнорирал ясни законови ограничения при дисциплинарното уволнение на съдия Тодорова в най-малко един случай,  ВСС трябва да преразгледа издадената санкция срещу съдия Тодорова. Както беше установено от Върховния административен съд, най-малко едно от съдебните дела, които представляват основание за дисциплинарната мярка, е било неправилно разгледано от ВСС при уволнението на съдията, тъй като то е било извън временната компетенция на ВСС. От останалите две съдебни дела, които са в основата на дисциплинарната жалба, най-малко едно е трябвало също доказуемо да бъде изключено от разглеждането. Предвид факта, че решението за уволнението на съдия Тодорова е било базирано на тези три съдебни дела, взети заедно, изключването на едно от тях подронва основанието за уволнение. В резултат на това, ВСС трябва да бъде инструктиран да преразгледа въпроса и да определи наказание, което е пропорционално на нарушението на съдия Тодорова.

V. Заключение

Съществува вероятност независимостта на съдебната власт да бъде застрашена, ако дисциплинарното производство не бъде фиксирано така, че да сведе до минимум политическите мотиви и намеса. Макар че ВСС трябва да бъде похвален за това, че работи в посока за намаляване на повсеместните забавяния в българската съдебна система, ВСС не трябва да издава избирателно дисциплинарни мерки срещу съдии, заради техните становища. Настоящият обем от съдебни дела отваря вратата към потенциално политизиране на съдебното дисциплиниране в широк мащаб. Всяко едно политическо уволнение поставя огромна опасност за справедливото и безпристрастно налагане на правосъдие. Уволнението на съдия Тодорова вероятно е било пряк резултат от нейната критика към ВСС и към Министъра на вътрешните работи, въпреки че настоящата липса на прозрачност на процеса прави невъзможно това да се определи със сигурност. Независимо от това, потенциалът за злоупотреба с дисциплинарната система с цел прекратяване на легитимната и защитена свобода на словото и сдружаването трябва да бъде премахнат, за да се осигури съдебна независимост в България.

Уволнението на бившия изпълнителен директор на Съюза на съдиите - съдия Мирослава Тодорова е резултат от критичната й позиция към работата на предишния състав на Висшия съдебен съвет и вътрешния министър Цветан Цветанов. Това е основното заключение на Центъра за правата на човека на Американската асоциация на юристите. Тя е изготвила специален доклад по случая, който беше представен днес на пресконференция. Утре, петчленен състав на ВАС ще разгледа като последна инстанция делото образувано срещу решението на ВСС с което Тодорова беше уволнена. Очаква се процесът да бъде проследен от международни наблюдатели. Повече подробности по темата очаквайте утре, както и в съботния брой на в-к "Капитал".

Ето и целият доклад, който е изготвен от Американска асоциация на юристите:


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
 • 1
  offshore avatar :-|
  Offshore Banking

  Всички виждаме, че в днешно време всичко може да се купи, дори лидерството в партията на европейските социалисти. Какво да говорим тогава?

  Публикувано през m.capital.bg

 • 2
  dimko avatar :-|
  dimko

  Личните ми предпочитания са, за мнение на Американската асоциация на прокурорите, по днешните ни "казуси"...

 • 3
  zarrro avatar :-|
  zarrro

  Евала, дано я върнат...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK