Съдът: Цветанов неправомерно е прекратил договора за "златните принтери"

МВР окончателно осъдено да плати доставките на техниката

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов неправомерно е прекратил договора за доставка на наречените от него "златни принтери". Това става ясно от решение на Върховния касационен съд от 21 юни тази година. Съдебният състав с председател Дария Проданова и членове Емил Марков (докладчик) и Ирина Петрова е постановил, че Министерство на вътрешните работи трябва да заплати на фирмата-доставчик доставените преди повече от четири години принтери и консумативи – общо 224 броя на стойност 350 467.20 лв., плюс законната лихва (над 13 хил. лв.) и съдебните разноски по делото в размер на над 29 хил. лв.

Както "Съдебни репортажи" писа малко след като правителството на ГЕРБ идва на власт, вътрешният министър Цветан Цветанов обвинява предшественика си Михаил Миков, че е ощетил хазната с близо 3 млн. лв., защото купил за нуждите на дознателите 1000 лазерни принтера и консумативите за тях. Тогава Цветанов твърдеше, че цената на устройствата по заварения от него договор е ненужно висока. Докато е министър той многократно припомня сделката, сключена от Миков, като негативен пример за това как се харчат парите на данъкоплатеца.

Разследване на "Съдебни репортажи" обаче показа, че след като МВР по волята на Цветанов прекратява договора с фирмата, спечелила обществената поръчка, ведомството се сдобива с многократно по-скъпа за поддържане техника. При това – в нарушение на закона. Срещу 780 хил. лв. министерството се сдобива с 1000 компютъра и 1000 черно-бели лазерни принтери. Това се случва, след като "Гаранционният фонд" предоставя за безвъзмездно ползване машините на ведомството в нарушение на Кодекса на застраховането.

По закон фондът е самостоятелно юридическо лице. Всички застрахователи, предлагащи задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука" на пътниците, са задължени да правят в него вноски, като 5 % от средствата на фонда се изразходват за инвестиционни разходи. Тези харчове са строго определени в нормативния акт – за техника за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата, например радари или сигнализационни табели за скорост. В случая "собствените средства" са дарени за принтери, които нямат отношение към укрепване на безопасното движение по пътищата. Нещо повече – компютрите и принтерите са купени от "Гаранционния фонд", без да е обявена обществена поръчка, каквото е законовото изискване.

Според документите, с които "Съдебни репортажи" разполага, за една година разходът на вътрешното ведомство за консумативи към принтерите плюс самата техника, осигурена от Цветанов възлиза на над 7 000 000 лева. За сравнение "златните принтери", купени от Миков, и поддръжката им излизат не повече от 3 000 000 лева. Причината е, че консумативите за тях са три пъти по-евтини. Въпреки изнесените преди повече от три месеца данни за сключената неизгодна сделка, ощетила данъкоплатеца, до този момент прокуратурата не е реагирала.

Договорът за "златните принтери"

Договорът за доставка е сключен на 29 юни 2009 между МВР, представлявано от директора на Дирекция "Доставки" Валентин Панчев, и фирма "Тимекс-БГ", която е официален представител на компанията Rex Rotary –Ricoh Company Ltd. С договора българската фирма се задължава да достави за нуждите на МВР 1000 броя лазерни принтери, марка Rex Rotary със стартов пакет консумативи за 3 000 копия. Доставката включва и стандартен пакет консумативи за 15 000 копия за 1000 принтера. Общата цена на договора е 2 794 800 лв., като всеки принтер със стартов пакет консумативи струва 1402, 80 лв с ДДС, а заедно с допълнителните цветни тонери с капацитет 15 000 страници – 2794, 80 лв.

Справка в специализирани сайтове за продажба на такава техника показва, че по същото време същият модел принтер се предлага на пазара за над 2800 лв., но без никакви включени консумативи.Заплащането на доставените количества по договора трябва да стане в рамките на 30 работни дни след изпълнението на поръчката срещу оригинална фактура и приемно-предавателен протокол. В договора е записано, че се допускат частични доставки – тоест на част от принтерите, а МВР е задължено да осигури необходимото съдействие за осъществяване на доставките.

Наказателната акция на Цветанов

На 14 август 2009 година (петък) управителят на "Тимекс-БГ" Албена Топалова получава писмо, подписано от министър Цветанов, с което е уведомена, че ако до 15 часа на 17 август (понеделник) фирмата не достави останалото количество принтери – 876 броя, договорът между МВР и "Тимекс" ще бъде прекратен едностранно. По обяд в понеделник в деловодството на МВР е получен отговор от управителя на фирмата, според който доставката на принтерите се извършва съгласно график, наложен от Дирекция "Доставки на МВР". Няколко часа по-рано обаче вътрешният министър вече е гостувал в сутрешния блок на Нова телевизия и вече е съобщил "фрапиращите" данни за договора и намеренията си да го прекрати. Това се случва преди крайния срок, даден от МВР за доставка на останалите количества принтери, въпреки че проблемът с тях не е във фирмата.

Причината за забавянето е ограниченият капацитет на складовете на МВР и сложната процедура, по която се предава всеки принтер – техниката се изкарва от кашона, проверява се обстойно, записват се серийните номера на всеки принтер в приемно-предавателния протокол, опакова се отново и чак тогава се вкарва в склада на министерството. Това се прави на открито – затова и когато времето е дъждовно, доставките спират. С няколко официални писма между фирмата и Владимир Панчев, страните се договарят да бъдат доставяни 200-300 броя принтери на седмица, за да може МВР да разпредели предишните доставки по дирекциите и да освободи място в склада. Оказва се също, че заради летните отпуски на служителите МВР молят фирмата да отложат доставките с две седмици.

Графикът се спазва до момента, в който в офиса на фирмата не пристига заплашителното писмо на Цветан Цветанов. Дори и тогава фирмата се съобразява с желанията на вътрешното ведомство и в петък на обяд (на 14.08.2009 г) пред складовете на МВР спира камион с принтери. Докато свърши работното време на служителите, те успяват да обработят 100 броя устройства. Точно в 18.00 ч. държавните служители спират приемането, въпреки настояванията на фирмата то да продължи.

Съдебната битка

Заради едностранно прекратения договор фирмата завежда дело в съда с искане доставените вече принтери да бъдат платени, а за останалото количество МВР да изготви график, по който да бъде доставена техниката. Впоследствие "Тимекс-БГ" се отказва от втората си претенция.

Исковите молби на "Тимекс" са отхвърлени от Софийския градски и Софийския апелативен съд, но на 13 декември миналата година състав на Върховния касационен съд допуска касационното обжалване. От решението на ВКС става ясно, че договорът за принтерите е прекратен незаконосъобразно. Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) един контракт може да бъде прекратен едностранно, само след като възложителят отправи предупреждение до изпълнителя и му даде "разумен" срок, в който да изпълни задълженията си. В случая обаче това не е така и в решението си ВКС го казва категорично.

Съдът не се съгласява със становището на колегите си от Апелативния съд, че "действително определеният тридневен срок за изпълнение е изключително кратък, но с оглед естеството на престацията – предаване на движими вещи, които би следвало да се намират във фактическата власт на изпълнителя на обществената поръчка, както и предвид обстоятелството, че и двете страни са в едно и също населено място, не може да се приеме, че изпълнението в рамките на този срок е било невъзможно".

"Като се има предвид ноторният факт, че датата 14 август 2009 г. е присъствен ден (петък) и съответно датата 17.VІІІ.2009 г. е присъствен ден (понеделник), които помежду си са разделени от два почивни дни, изводът който се налага е, че когато на доставчика се дава срок до 15.00 часа на последната спомената дата да издължи цялото количество недоставени принтери и консумативи за тях, представляващо 77.60% от доставката, това по естеството си представлява ненадлежно упражняване на правото за разваляне на процесния двустранен договор", смята ВКС и уточнява, че на практика МВР е дало срок от "едва няколко часа" на фирмата да довърши доставките – срок, "какъвто нито материалното, нито процесуалното право познават".

Съдът се мотивира с факта, че според ЗЗД лицата се ползват от правата си, за да задоволяват своите интереси, но те не могат да упражняват тези права "в противоречие с интересите на обществото". "Абсолютно неприемливо е, когато злоупотреба с право се върши от администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението и цялостната й дейност по дефиниция следва да е насочена към защита правата и свободите на гражданите, националната сигурност "и обществения ред", аргументира се съдът. Нещо повече – ВКС приема, че в случая МВР също е станало неизправна страна по договора, според който частични доставки на техниката са възможни, а министерството е имало задължение да оказва съдействие на фирмата. Такова обаче е отказано, заради което ведомството не е било в позиция да прекрати едностранно договора.

След произнасянето на ВКС вече е без значение дали действията на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов за разваляне на договора за принтерите са започнали като популистка политическа акция за злепоставяне на предходното правителство. Съдът казва, че действията му са били противоправни и от този факт са настъпили сериозни имуществени щети за бюджета на министерството. С други думи – равносметката засега (поне докато прокуратурата не прояви активност да провери данните за престъпление) е единствено в тежест на данъкоплатеца, защото ощетената фирма "Тимекс-БГ" успя да получи материално удовлетворение с осъждането на МВР да плати доставките на техниката. И да припомним – данъкоплатецът освен доставката на незаконно разваления от Цветанов договор вече е заплатил и неколкократно по-скъпите като поддръжка принтери по сключената впоследствие неизгодната сделка от силовото ведомство.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


48 коментара
 • 1
  toshocorporation avatar :-P
  Тошо Корп.

  Правиш бизнес с държавата и ти плащат след 4 години и то след дело ... #Абсурдистан

 • 2
  bored2009 avatar :-|
  bored2009

  Браво за последното решение, но защо предишните две са били в полза на МВР. ЗАЩОТО НЯМА ПРАВОСЪДИЕ И НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА СИСТЕМА В ТАЗИ ДЪРЖАВА. ЗАТОВА ГРАДСКИТЕ СЪДИИТЕ ДА СЕ ИЗБИРАТ ПРЯКО ОТ НАРОДА, И БАВНО ДА СЕ ИЗДИГАТ ПРИМЕРНО СЛЕД ТРИ МАНДАТА ПО НИВАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.

 • 3
  plf avatar :-|
  plf

  Така, няколко въпроса от мен:

  1. Ако някой знае търговец и бранд принтери, компютри който да могат ада се продават на цена 2 х доставната - нека ми каже (оставям тази статия с дълбоки неясноти за мен);

  2. Ако сравнявате кон с муле, винаги в зависимост от това което търсите едното ще е по-добро от другото;

  3. На пазара не се предлагат нови принтери без "стартов пакет консумативи". Това са пълни глупости!

  4. "При това – в нарушение на закона. Срещу 780 хил. лв. министерството се сдобива с 1000 компютъра и 1000 черно-бели лазерни принтери.". Ако мога (а аз мога) да смятам това излиза 780 лева на компютър с принтер, което не е лоша цена, явно принтерите са доста по-нисък клас обаче.

  5. "Според документите, с които "Съдебни репортажи" разполага, за една година разходът на вътрешното ведомство за консумативи към принтерите плюс самата техника, осигурена от Цветанов възлиза на над 7 000 000 лева. За сравнение "златните принтери", купени от Миков, и поддръжката им излизат не повече от 3 000 000 лева. " - КАКВО СРАВНЯВАТЕ ТУК? Разходите за консумативи на цялото министерство или разхода само за принтери на Миков?

  Червената Тимекс да не се прави на невинна девица!

  Лично аз нямам нищо "ЗА" Цветанов, но мразя да ме правят на глупак!

 • 4
  2.5 avatar :-P
  2.5

  "Съдът казва, че действията му са били противоправни и от този факт са настъпили сериозни имуществени щети за бюджета на министерството."

  Цвъ "едва ли" ще попълни щетите за бюджета... От друга страна, закупуването на такова количество принтери поставя въпроса, дали изобщо някой в МВР си задава въпроса, няма ли да бъде по-целесъобразно да се оптимизират разходите, като документацията се прехвърли в цифров вид?! Ползването, доставката на консумативи и поддръжката на 1000 принтера е "внушителна дейност". Ако приемем, че в дознанието работят приблизително 2'000 души, излиза че на всеки двама се пада по 1 принтер - в този смисъл служителите в дознанието, наистина излизат "златни"...

 • 5
  tzm41313897 avatar :-|
  Mark Twain

  Леле, каква каша от казуси и злоупотреби... Иначе и аз сметнах, че принтер и компютър от втората сделка излизат по 780 лв., но и това е тъпо. В кой офис днес има по един принтер на компютър?!?! А Rex Rotary може да е най-великата марка за принтери (сори, ламер съм, не съм ги чувал), но едва ли в МВР имат толкова работа за толкова много специализирани принтери (ако са такива изобщо)... Както казах - каша и половина...

 • 6
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  За сравнение "златните принтери", купени от Миков, и поддръжката им излизат не повече от 3 000 000 лева. "


  Че нали тия принтери не са използвани до момента?

 • 7
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  До коментар [#3] от "plf":

  [quote#3:"plf"]но мразя да ме правят на глупак! [/quote]
  Не те правим, ти се правиш сам!
  Цвю.Цвъ. определено е тръгнал за панделата.....

 • 8
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  До коментар [#2] от "bored2009":

  Е те и президента и дупетати се избират пряко от народа, ама файда голяма няма.... :-(

 • 9
  thermobee avatar :-|
  Thermobee

  Дълго още ще излизат язвите и раните от герберската чума...

  Публикувано през m.capital.bg

 • 10
  phill11 avatar :-|
  phill11

  224 броя лазерни принтера на стойност 350 467.20 лв Миков, срещу 1000 компютъра и 1000 черно-бели лазерни принтери за 780 хил. лв Цветанов.
  "След като МВР по волята на Цветанов прекратява договора с фирмата, спечелила обществената поръчка, ведомството се сдобива с многократно по-скъпа за поддържане техника"????????.
  Поддръжката ня един лазарен принтер се изразява в тонер, разхода на страница при всички е горе долу еднакъв. Досега съм ползвал поне 5 на различни фирми производител.
  Мисля че всеки може сам да прецени за какво иде реч.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал