Съюзът на съдиите настоява парламентът най-накрая да избере главен инспектор

С бездействието си депутатите компрометират легитимността на ИВСС

Ана Караиванов е бивш зам.-министър на правосъдието и депутат от БСП
Ана Караиванов е бивш зам.-министър на правосъдието и депутат от БСП    ©  Надежда Чипева
Ана Караиванов е бивш зам.-министър на правосъдието и депутат от БСП
Ана Караиванов е бивш зам.-министър на правосъдието и депутат от БСП    ©  Надежда Чипева

С отворено писмо изпратено до народните представители най-голямата магистратска организация в България - Съюзът на съдиите, настоя парламентът да изпълни своите задължения и да открие процедура по избор на главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Мандатът на Ана Караиванова изтече още в началото на януари тази година, но нито предходния, нито този парламент назначи нейн наследник и тя вече девети месец заема поста в нарушение на закона и конституцията.

В писмото, което е подписано от целият управителен съвет на съдийския съюз се казва: "Конституционно установеният мандат на главния инспектор изтече през месец януари 2013 г. и по силата на закона тази длъжност е овакантена, тъй като по отношение на нея не е въведен принцип за непрекъснатост и възможност за продължаване на срока на заемането й. Тези признаци са приети като определящи за вида на мандатното правоотношение в решение на Конституционния съд № 4 от 2005 г., а политическите изказвания, които не зачитат тълкуването на Конституцията, са лишени от основание и логични аргументи. Действително главният инспектор не е едноличен орган, а част от колективен орган, но има специфични правомощия, свързани с общото организационно и методическо ръководство на дейността на Инспектората, представителни функции, определяне на реда и възлагането на проверки, сключване и прекратяване на трудовите договори с експертите и служителите, които определят насоките в дейността и активността на Инспектората. Продължаващото бездействие на народните представители при изпълнение на законоустановеното им задължение да предложат кандидати за тази длъжност компрометира легитимността на актовете на Инспектората."

До този момент проблемът с изтеклия мандат на Караиванова беше поставян на няколко пъти от вицепремиера Зианида Златанова. Не на това мнение обаче е председателя на парламента Михаил Миков, който заяви, че няма проблем Караиванова да продължи да заема поста. Цитиран от "Правен свят" той коментира: "В разделена България събиране на парламентарно мнозинство от 2/3 за провеждане на избор е тежък за решаване въпрос."

Писмото на ССБ задочно отговаря на позицията на Михаил Миков: "Изискването за квалифицирано мнозинство за избора на главен инспектор не може да бъде оправдание за блокиране на очакваните резултати от дейността по задълбочен анализ на системните проблеми на съдебната власт и приемането на цялостни решения за отстраняването им. Въвеждането на подобно изискване е гаранция за независимостта на органа от всякакви политически влияния и предварителни договорки за избор на компромисна фигура. Убедени сме, че провеждането на успешна процедура е напълно възможно при издигането на кандидатури с безспорен авторитет на личността, основан на високите професионални и нравствени качества. Водени от разбирането, че трябва да проявите необходимата активност за решаването на проблемите на съдебната система, Ви призоваваме незабавно да откриете процедура за избор на главен инспектор и да извършите анализ (на базата на годишните доклади за дейността на Инспектората) какви трябва да са приоритетите в дейността на този орган, който до послужи за отправна точка при оценката на концепциите на кандидатите..."

Целият текст на писмото може да видите тук.

Инспекторатът към ВСС беше създаден от тройната коалиция с петата поправка в конституцията. Идеята беше институцията да проверява образуването, движението и администрирането на делата в съда и прокуратурата. За да бъде гарантирана политическа независимост на новосъздаденият орган в основния закон беше записано, че главният съдебен инспектор и десетте инспектори се избират с квалифицирано (2/3) мнозинство народни представители. В края на 2011 г. ГЕРБ, БСП, ДПС и Синята коалиция се договориха и успяха да подменят редовите инспектори, като си поделиха местата на квотен принцип.

Опитът да бъде избран главен съдебен инспектор обаче удари на камък - в предишния парламент беше открита процедура, но след като беше осветена идеята за поста да бъде наложен тогавашния член на ВСС Георги Шопов. В крайна сметка до крайния срок не беше постъпила нито една кандидатура и процедурата се провали.

В началото на конституирането си ИВСС успя да спечели доверието на обществото и ЕК с някои от своите проверки, но впоследствие се превърна в институция, която бранеше статуквото и видимо прилагаше двойни стандарти. Ана Караиванова открито се включи в кампанията започната от бившия вътрешен министър Цветан Цветанов срещу съдия Мирослава Тодорова и иницира серия от проверки срещу нея.

Още от Капитал