Производство на съдебна номенклатура на живо
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Производство на съдебна номенклатура на живо

Мандатът на съдия Пенгезов изтича след няколко месеца

Производство на съдебна номенклатура на живо

Как ВСС даде отлична оценка на Веселин Пенгезов нарушавайки собствените си правила

17810 прочитания

Мандатът на съдия Пенгезов изтича след няколко месеца

© Надежда Чипева


В началото на март прокурорът Румяна Иванова се осмели да каже на глас пред членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) какво мислят мнозинството редови съдии, прокурори и следователи за начина, по който фунционира системата за атестиране (б.а – всички магистрати биват оценявани за период от четири години за качество и срочност на работата си). Призована да изложи възражението си срещу дадената й атестация, прокурор Иванова обобщи: "Всички колеги живеят с усещането, че атестациите са нещо формално. Всеки се катери по стълбичката по какъвто начин може и намери, за да получи по-добра атестация". Кадровиците не понечиха да опровергаят магистрата.

Само седмица по-късно ВСС даде ново основание на прокурор Румяна Иванова и колегите й да си мислят, че атестирането не е реална и безпристрастна оценка на качествата на магистратите. Атестирането като индулгенция за бъдещо непрозрачно израстване беше практикувано редовно от предишния състав на ВСС. Такъв бе примерът с атестацията на бившия зам.-градски прокурор Роман Василев, който получи най-високата възможна оценка – "изключително изпълнение на работата" или максималните 150 точки. Електронният сайт "Медиапул" обаче беше публикувал данни, от които ставаше ясно, че в истинския живот Роман Василев не беше постановил нито един акт, т.е. дори и лош. Липсата на изработен прокурорски продукт обаче не спря ВСС да каже, че тази липса е била изключително изпълнение на работа.

Явно своеобразната гъвкавост, която позволява фактите да нямат никакво значение за изводите, е наследена и от настоящия състав на кадровия орган на съдиите, прокурорите и следователите. Оказва се, все така възможно магистратът да е изключителен, без да има значение дали е работил или не. Забелязва се, че все така обаче има значение дали магистратът е председател на съд или шеф на прокуратура. На 12 март ВСС оцени високо председателя на Софийския апелативен съд (САС) Веселин Пенгезов с признанието, че приема свършеното от него за последните четири години за "изключително изпълнение на работата" – даде му 145 точки от 150 възможни. Атестацията на Пенгезов, качена на сайта на ВСС, обаче поставя няколко съществени въпроса за двойните стандарти на Комисията по предложенията и атестирането (КПА) и за самия кадрови орган (атестацията беше гласувана с 13 гласа "за", 5 – против и 4 въздържали се – точно, колкото са необходими, за да мине).

Същевременно съвсем извън атестацията са останали няколко не дотам неутрални факта – участието на Пенгезов в аферата "Приморско", заснемането му от "Нова телевизия" да консумира алкохол в работно време или пък останалото без никакво внимание откритие, че като военен съдия той е забавил написването на мотиви по дело със седем години.

Правила само на хартия

Проверка в информационните регистри показва, че предишната атестация на Пенгезов е приета от ВСС през април 2009 г. и изтича през април 2013 г. година – около година преди съветът да приеме новата му атестация. От документите на сайта на ВСС е видно, че кадровата справка, изготвена специално за предстоящото периодично атестиране на шефа на САС, е изговена на 1 август 2012 г., а от таблиците в атестацията разбираме, че Пенгезов е оценяван от февруари 2009 г. до 30 ноември 2013 г.

Според Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател проверката на комисията се извършва в едномесечен срок. В случая обаче периодичното атестиране на Пенгезов се е забавило с близо година. На въпрос на "Съдебни репортажи" на какво се дължи забавянето от ВСС отговориха, че изготвилите атестацията – Камен Иванов и Даниела Костова "са проучили документи в обем над 1000 страници и са посетили Апелативен съд – София 2 пъти, за да работят на място". Какво съдържат тези над 1000 страници не става ясно.

От ВСС уточняват, че през 2013 г. 9-те членове на КПА са извършили общо 207 атестации на административни ръководители и за статут за несменяемост. "Изготвянето на всяка една от тях изисква задълбочено проучване на документи и запознаване на място с дейността на атестираните лица, което е дълготраен процес. Членовете на КПА работят при голяма натовареност, участват и в други постоянни комисии, включително и като техни председатели, както и в цялостната дейност на ВСС", сочат още от съвета.

При изготвяне на атестацията на Пенгезов е нарушена и друга норма на Методиката. Според чл. 59 (2) от нея "В случаите на непосредствено атестиране от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи нейният председател предлага решение за възлагане на проверката на един или повече от членовете на Комисията при спазване принципа на случайния подбор". Такъв случаен подбор в случая обаче не е имало. Информацията се потвърди от отговорите на ВСС. Попитахме как, на какъв принцип и кога са избрани членовете на ВСС, изготвили атестацията на Пенгезов и поискахме да ни бъде предоставено решението на председателя на КПА, с което е възложена конкретната проверка на магистрата.

На питането ни от ВСС отговориха, че проверката е "възложена е от председателя на Комисията по предложенията и атестирането на членовете на ВСС Даниела Костова и Камен Иванов".

Технически некоректно, или амбалаж и бройка

В единния атестационен формуляр на Веселин Пенгезов се открояват няколко странни разминавания. За оценявания четиригодишен период председателят на САС е решил общо 63 дела, сочат статистическите данни – по едно търговско и гражданско (само по себе си странно обстоятелство, при положение, че той е наказателен съдия и то преимуществено военен), шест наказателни общ характер дела и 55 частни наказателни дела – или с други думи дела, касаещи съпътстващи основното дело, разглеждано от други съдии, процесуални въпроси като жалби и протести срещу мерки за неотклонение. Отбелязано е също, че през първите две години от мандата си, председателят на САС не е разгледал нито едно дело. Интересен факт е, че статистиката на Пенгезов не се подобрила особено и в периода (20 януари – 29 август 2011г.), в който беше допуснато предварително изпълнение на наказанието му – понижаване в длъжност заради случая с дъщеря му, получила имот от общинските власти в Приморско като крайно нуждаеща се.

През 2011 г. той има най-малко разгледани дела, в сравнение със следващите години.

По-нататък във формуляра делата, разгледани от Пенгезов и отчетени от КПА нарастват в пъти в частта, в която се изчислява общата натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания в сравнение с останалите съдии. Така се оказва, че за 2011 г. Пенгезов е разгледал 55 дела (в предходната графа – 17), за 2012 г. – 121 дела (в предходната графа 28) и за 2013 г. – 116 дела (в предходната графа – 18). Или общо 292 дела за четири години.

Несъответствието е забелязано от члена на ВСС Калин Калпакчиев, който поставя въпроса на миналото заседание на съвета – коя е вярната статистика – 63 дела или 292 дела е разгледал Пенгезов за четири години. Обяснението за разминаването в числата, според изготвилия атестацията Камен Иванов (преди да стане член на ВСС – съдия в оглавявания от Пенгезов съд), се дължи на факта, че във втората графа са отразени и всички дела, разглеждани от останалите членове на съдебните състави, в които е влизал Пенгезов. На практика това означава, че в полза на шефа на САС са зачислени и дела, решавани от други съдии. Такъв подход е уникално изключение, споделиха настоящи и бивши членове на ВСС – в атестациите на съдиите, разглеждащи въззивни дела в състав с още двама съдии, досега са се отчитали единствено тези, по които те са били съдии-докладчици.

Стъкмистика

По отношение на натовареността на председателя на САС възниква и друг проблем. От данните става ясно, че за четири години той е разгледал осем дела по същество, а останалите са частни наказателни дела. Информация за натовареността на Веселин Пенгезов можем да черпим и от данните, които той сам е предоставил на ВСС. Според тях на него не му се разпределят дела от общ характер, т.е. такива за решаване по съществото на обвинението, а замества съдии по отделни дела. От разпределение Пенгезов получава 20% въззивни частни наказателни дела от разглежданите от колегите му в САС. Пенгезов е равностойно натоварен на останалите дела само по мерките за неотклонения (искания за задържане под стража). Това означава, че шефът на САС не проверява присъди на първоинстанционните окръжни съдилища в София, Монтана, Враца, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград, от което пък следва, че и не е запознат с качеството на работа на съдиите в тях – не знаем как е по критериите на ВСС, но по нормалните изисквания това няма как да е добра атестация на ръководител в съдебната власт.

И пак за сравнение – ръководителят на Апелативния съд в Бургас Яни Бахчеванов е посочил, че е натоварен с разглеждането на наказателни дела на 45%. Председателят на същия по ранг съд в Пловдив разглежда малко над 27% граждански и търговски дела, председателят на Апелативния специализиран съд получава 50%.

Така на практика излиза, че натовареността на председателя на САС спрямо останалите съдии е изчислявана най-вече на базата на производства от частен характер, чиято сложност и обемност не може да се сравнява с тази на делата от общ характер. А през 2009 и 2010 г. Веселин Пенгезов не е разгледал нито едно дело. В атестацията му този факт на липса е намерил пълна реабилитация : "магистратът с оглед изпълняване на длъжността административен ръководител на АС-София…работи изцяло за решаване на текущи и дългосрочни административни задачи, свързани с организация и администриране на съдебната дейност в поверения му орган на съдебната власт и апелативен район".

Но това не е точно така – организацията на САС е остро критикувана в доклад на ВКС, който установява, че председателят на съда тотално е абдикирал от задълженията си. Освен това според решение на ВСС административните ръководители на апелативните съдилища могат да се разтоварват от гледане на дела, но само на 50% от останалите си колеги. На практика, от атестацията на Пенгезов излиза, че в първите две години от мандата си, той категорично е нарушавал правилата.

В атестационния формуляр на Пенгезов намираме и друга необяснима странност. В графата, в която се отразяват актовете, които подлежат на обжалване, са отразени общо 62 акта. Елементарна съпоставка на числата показва, че в тази бройка явно влизат и т. нар. частни дела (по отделни процесуални въпроси), с каквито преимуществено се е занимавал Пенгезов. Актовете на САС по тези дела обаче не подлежат на касационна проверка (например – определенията по мерки за неотклонение на СГС се обжалват само пред САС, който се произнася с окончателно определение). Този въпрос също е поставен по време на заседанието на ВСС. Камен Иванов не отрича, че отразяването е невярно, но го оправдава с липсата на графа в атестационния формуляр, в която да се запише общия брой актове. Забелязаният от Иванов проблем по отношение на редовите магистрати не е намирал такова благоприятно невярно разрешение.

Иванов дори обобщава недостатъците на формуляра с констатацията, че повечето критерии в него са такива, че едни "се преливат", а други "се допълват" и не могат да се разделят. ("Аз като член на комисията, която трябваше да готви, заедно с колегата Костова, и съм провеждал разговори, съм се стремял да отразя фактите. Ще ви кажа, че не съм намирал, защото някои от фактите, които се отразяват по един от критериите би трябвало да се отразяват и по други критерии, т.е. да преповтарят, да се прехвърлят и към други критерии, защото това са критерии, които взаимно се допълват и е много трудно да бъдат разделени по начин, по който има други критерии, които могат да разделят работата на един магистрат.")

Две точки минус

В онази част от атестационния формуляр, която оценява качествата на магистрата като административен ръководител, също прозира неподкрепено с факти поощрително отношение от страна на КПА към Веселин Пенгезов. Макар в данните да са описани силно критичните констатации от доклада на Върховния касационен съд за организацията на работа по образуване и насрочване на делата, контрола на председателя и зам.-председателите на съда по спазване на сроковете за решаване на делата, случайния подбор на съдии, проверка на верността на статистическите данни в САС за периода 2011-2012 г., констатираното абдикиране на Пенгезов от задълженията му смъкват едва 2 точки от общата му оценка. Но дори и тук изготвилите оценката не са били до край съвсем коректни. Точките, отнети на Пенгезов, са в частта за оценка на магистратски качества, а не на организационните му умения като ръководител. Грешката не е никак без значение за перспективите на кариерата на Пенгезов – ако липсата на реално свършена административна работа се отнесе към обичайните магистратски задължения, все пак остават едни 62 решени дела, които могат да бъдат взети предвид, за да не бъде оценката по този критерий съкрушителна. Ако обаче тя се разгледа при преценка на "организационните умения като ръководител", на практика изчерпа всичко и това би означавало – липса на организационни умения. Съдия с липса на организационни умения на председател дали може да разчита на успех, ако се кандидатира за нов мандат (б.е. мандатът на Веселин Пенгезов изтича през юни)?

А съдиите от ВКС констатират наистина сериозни пропуски в организацията на съда – по някои от делата в търговското и гражданското отделение няма никаква следа за проучването им в закрити заседания, каквито се провеждат съвсем рядко въпреки указанията на ГПК, председателят на съда не участва въобще в организацията по администриране и насрочване на делата, ежемесечните справки за просрочените дела, които се предоставят на председателя, не винаги са конкретни, а понякога в тях са отразени дела, които вече са приключени, което би могло да изкривява статистиката. Освен това в описните книги и книгите за откритите и закритите съдебни заседания липсват задължителни реквизити, често се допускат грешки, забавяния в насрочването на делата, липса на периодични проверки върху цялостната дейност, свързана с организацията на движението на делата от постъпването им до приключването им, проблеми в организацията на случайното разпределение на делата, огромна неравномерност в разпределението на постъпващите дела, което е довело до различна натовареност на съдиите от гражданското и търговското отделение, както и между отделните състави в една колегия.

Всички тези организационни пропуски, изброени в повече от 15 пункта, очевидно не са отчетени от КПА, макар комисията да е отбелязала, че предишните две години Пенгезов да не извършвал съдийка работа, за да се съсредоточи именно върху мениджърските си функции. За сметка на това в плюс на Пенгезов са зачетени две негови заповеди, с които се указва делата за несъстоятелност, гледани в дълъг период от време само от един съдебен състав-този на зам.-председателя на съда – Стефан Гроздев, да бъдат разпределяни първо на още един съдебен състав, а после – да бъдат гледани от съставите в цялото отделение. По-скоро е вярно друго – със заповедта Пенгезов е преустановил нарушението си да не осигури случайно разпределение на особено важни за търговския оборот и икономиката на страната дела.

В атестацията са посочени като положителни и други промени – независимо, че всяка година делата в съда са се увеличавали с близо 1000 броя, в началото на мандата на Пенгезов написаните в срок от три месеца дела в САС са били 56%, а в края на оценявания период – 91%, което се дължало на мерките на административния ръководител. Така в негов плюс е записано и обстоятелството, че е увеличил с по два съставите в гражданско и търговско отделение, с което "успява да регулира голямата натовареност на съдиите от тези отделения". От официалната статистика на ВСС обаче е видно, че за 2009 г. съдиите по щат в САС са 52, а заетите реално – 47. В отчетния доклад на съда за 2013 г. пък е записано, че в края на годината щатът на съдиите е 58 бройки, а реално заетите са 40 (от тях четирима съдии са командировани във ВКС, а 22 съдии от други съдилища са командировани в САС, щатната численост на съдиите е увеличена през 2011 г. с 3 бройки и през 2013 г. с още три бройки, преди това увеличение на щата е имало през 2006 г.). Затова не става ясно какъв е изключителният принос на административния ръководител за подобряване на срочността, при положение, че от данните става ясно, че увеличаването на щата и реално работещите съдии е обективна необходимост.

В крайна сметка проблемът с производството на "изпрани" председатели-отличници, макар вече да е банализиран, е все така опасен. В резултат на дадената му бляскава атестация Пенгезов след около три месеца може да се отново да се изправи на стартовата линия за втори мандат като председател на Софийския апелативен съд. Първият му мандат не беше безоблачен – бившият вътрешен министър Цветан Цветанов го нарочи за свързан с "Октопода", но после очевидно отношенията им улегнаха. Скандалът избухна след като в медиите бе съобщено за СРС-та, в които задържания адвокат Николай Велков казва, че помогнал на висш магистрат да бъде избран на ръководен пост. Велков отрече истинността на записите, а ВСС напълно оневини Пенгезов който впоследствие отрече истинността на записите.

Подходът при атестирането на настоящия председател на САС – привилигированото превратно тълкуване на фактите – е индикатор, че Пенгезов няма да получи втория мандат само ако друг по-привилегирован бъде предпочетен зад кадър. Преди дни вестник "Сега" цитира свои източници, според които съперник на Пенгезов ще бъде преживялата трима председатели на СГС (Светлин Михайлова, Георги Колев и Владимира Янева) зам.-председателка Богдана Желявска. Едно е ясно засега – по атестациите им няма да се ориентираме дали Пенгезов и Желявска действително са разглеждали дела и дали могат да го правят добре.

Текстът е от сайта "Съдебни репортажи"

В началото на март прокурорът Румяна Иванова се осмели да каже на глас пред членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) какво мислят мнозинството редови съдии, прокурори и следователи за начина, по който фунционира системата за атестиране (б.а – всички магистрати биват оценявани за период от четири години за качество и срочност на работата си). Призована да изложи възражението си срещу дадената й атестация, прокурор Иванова обобщи: "Всички колеги живеят с усещането, че атестациите са нещо формално. Всеки се катери по стълбичката по какъвто начин може и намери, за да получи по-добра атестация". Кадровиците не понечиха да опровергаят магистрата.

Само седмица по-късно ВСС даде ново основание на прокурор Румяна Иванова и колегите й да си мислят, че атестирането не е реална и безпристрастна оценка на качествата на магистратите. Атестирането като индулгенция за бъдещо непрозрачно израстване беше практикувано редовно от предишния състав на ВСС. Такъв бе примерът с атестацията на бившия зам.-градски прокурор Роман Василев, който получи най-високата възможна оценка – "изключително изпълнение на работата" или максималните 150 точки. Електронният сайт "Медиапул" обаче беше публикувал данни, от които ставаше ясно, че в истинския живот Роман Василев не беше постановил нито един акт, т.е. дори и лош. Липсата на изработен прокурорски продукт обаче не спря ВСС да каже, че тази липса е била изключително изпълнение на работа.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

15 коментара
 • 1
  pzashev avatar :-|
  pzashev

  Имаме един и същ рефрен. Мазно лице с играещи от страх и нечестност очички, арогантност от страна на ВСС (повечето от които са му лика-прилика) в една система която в сегашния си вид за пореден път показва, че е неспособна да се самопречиства и поддържа някакво ниво на етичност и морал.

 • BlueWater

  Само комунистическата Конституция от 1991г. е основна причина да се пръкне такова изчадие адово наречено Висш Съдебен Съвет!

  ОСТАВКА самозабравили се НАГЛЕЦИ!

 • 3
  event_horizon avatar :-|
  event_horizon

  Проблемът със съдебната система у нас е, че старата номенклатура се е окопала и циментирала и е невъзможно да се промени нищо. Малкото свестни хора като Калин Калпакчиев са безсили пред старата гвардия. Също като БАНските старци които се противопоставят на всякакви реформи в науката и образованието.
  Може би единственото оръжие на обществото е да търси максимална отчетност и прозрачност, да бъде колкото се може по-критично за да не допусне следващото поколение магистрати да е като предишното.

 • 4
  kardinalat avatar :-P
  kardinalat

  До коментар [#2] от "BlueWater": напълно си изтрещял. то бива глупостти, то може глупостти, но твоите печелят олимпийски медал.

 • 5
  bluewater avatar :-P
  BlueWater

  [quote#4:"kardinalat"]то бива глупостти, то може глупостти, но твоите печелят олимпийски медал. [/quote]Можете ли да кажете кое точно е глупост:

  1. Че сега членовете на ВСС се избират от политици.
  2. Че това се прави възоснова на Конституцията от 1991г.
  3. Че сегашният ВСС открито и нагло нарушава закони и наредби.

  Ако не опровергаете тези факти, то следва че не аз, а вие сте
  [quote#4:"kardinalat"]напълно си изтрещял[/quote]щом не ги виждате.

 • 6
  glog avatar :-|
  glog

  До коментар [#2] от "BlueWater": ≪Само комунистическата Конституция от 1991г. е основна причина да се пръкне такова изчадие адово наречено Висш Съдебен Съвет!≫

  До коментар #4 към коментар [#2] от "BlueWater": ≪... напълно си изтрещял. то бива глупостти, то може глупостти, но твоите печелят олимпийски медал.≫

  BlueWater не е изтрещял, нито е написал някаква глупост. Но не само Конституцията е виновна за това, което става в България изобщо и в съдабната система в частност. Проблемът е в това, че каквато е законовата система на една държава, в това число и нейната конституция, такава е и самата държава. У нас сегашната ни конституция беше, е и си остава едно комунистическо–капиталистическо недоносче. А законовата ни система, изградена върху тази Конституция, е още по-калпава. И затова сме на това даредже.

  Всъщност един от основните управленчески принципи е, или поне би трябвало да е, принципът за съответствието между престъпление (или нарушение) и наказание. А тъй като колкото по-голяма власт притежава един човек, толкова по-големи могат да бъдат щетите от неговите служебни действия, основани на тази власт, би трябвало нарушението от такива лица на техните служебни задължения или вредата от тях поради тяхната неадекватност жестоко да се наказва с материални и с наказателни санкции. И колкото по-голяма е притежаваната власт и по-съществено нарушението или вредното действие
  à è ѝ ò „” – ≪≫

 • 7
  glog avatar :-|
  glog

  Продължение на коментар #6:

  толковапо голямо и по-жестоко трябва да бъде това наказание.

  В нашата законова система обаче и депутатите, и съдиите имат пълен имунитет спрамо своите служебни нарушения, престъпления или идиотизми. И затова всеки от тях може да използва служебната си власт, било католичност, било като институция, както си иска и за каквото си иска, без да бъде наказан. И точно това прави коментираният в статията съдия Пенгезов. А това правят и депутатите.

  Следователно, виновна е не съдебната, а законовата система. Не съдиите, а законотворците.

 • 8
  tom_sawyer avatar :-|
  Tom Sawyer

  То и цялата държава така - на хартия и по закон всичко е редно и нормално, докато не се разровиш.....Къде ги пипнеш леко, там започва да смърди неприятно.

 • 9
  tsvetko_51 avatar :-|
  tsvetko_51

  Мисля, че от една страна е добре, че подробно е разгледан случая Пенгезов, но изводите и най-вече накъде от тази точка и по-какъв път и с какви мерки, може да се редуцира влиянието на подобни мастити фигури в правната система, поне на мен ми липсват.
  Разбирам, че ако автора знаеше отговора на подобни въпроси нямаше да пише статии, а щеше да е сред хората копито са призвани и назначени да движат нещата, но все пак някакви идеи и някакви аналогии с други страни, където са имали подобни проблеми може би би бил от полза, дори за нас, читателите, за да имаме база за сравнение на намеренията на различните партии в тази област и оценка на практиката им, когато са на власт.
  Аз например, виждам доста близка като манталитет и като времеви пояс, събитията и развитието на правната система на Италия.
  Манталитетно е същото, да не кажа в някои отношения и доста по-лошо, най-малкото поради страхотното влияние на мафията - ние си имаме и говорим за такава, но все пак типично по-български, и в тази област не сме доизкосурили нещата :) .
  И не казвам че там проблемите са решени и италианците си живеят в най-сигурната и справедлива в правно отношение държава, но развитието в правилната посока и постиженията са много ясно видими.
  Та такива неща бих искал да има към и след битието и житието на далеч не светия Пенгезов, който след всичките изцепки и замесването му в почти целия спектър на безобразията в нашата правна система, отдавна трябваше да има достъп най-много до длъжността разсилен в някое от правните служби, но...живота, хората около него и въведената по необходимост, но безумно формална система за атестация казват, че той е отличник и може да заема висши постове. А резултата от тази атестация е показателен за цялата правосъдна система - убийствена атестация, от която произтича че не само и не като някакъв недостатък, а има абсолютна необходимост от много дълбока смяна на личностите в досегашното и ръководство с млади, макар и неопитни, но все пак по-малко замесени и оплетени хора. Едва след това, ще може да потръгнат някакви реформи и промени, които днес, няма как да се случат, тъй като няма нито луди, нито чак толкова глупави хора, които да направят така, че да се саморазпуснат и изгонят. Тази картина се доказва включително и от текста, който коментираме.

 • 10
  bladezone avatar :-|
  bladezone

  Май членовете на ВСС просто ги е страх...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK