ВАС решава до месец за избора на председател на апелативния съд във Варна
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

ВАС решава до месец за избора на председател на апелативния съд във Варна

ВАС решава до месец за избора на председател на апелативния съд във Варна

ВСС се опита да отведе съдията по делото срещу наказанието на съдия Тодорова

© Велко Ангелов


Върховният административен съд (ВАС) ще реши до месец дали изборът на председател на Апелативния съд във Варна е законосъобразен. Делото е образувано по жалба на загубилия кандидат – апелативния съдия във Варна Вилиян Петров срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) за избор на Ванухи Аракелян за административен ръководител на съда. Дотогава Аракелян бе председател на Варненския окръжен съд (ВОС) два последователни мандата.

Броят на мандатите е едно от основанията в жалбата на Петров, според който ВСС тълкува разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията превратно. Разпоредбата гласи, че "административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на тези по ал. 2 (председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор), се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване". "Тясното и стриктното й тълкуване води до извода, че административните ръководители имат право на два последователни мандата в органите на съдебната власт. Тълкуване, че имат право на повече от два последователни мандата, ако ръководната длъжност е в различни органи на съдебната власт, не намира опора в конституционната разпоредба, а и би напълно дерогирало смисъла и целта й да ограничи мандатността на административните ръководители до максимум два последователни (без прекъсване) мандата", пише съдия Петров. На практика той оспорва възможността Аракелян да бъде избрана за административен ръководител за трети мандат, независимо че тя е спечелила конкурс за председател на друг съд.

Както "Съдебни репортажи" писа, докладчикът по делото съдия Александър Еленков предложи на останалите двама съдии от състава въпросът да се постави пред Конституционния съд, който да тълкува разпоредбата за мандатите на административните ръководители с мотив, че тя е неясна и по нея продължава да има спорове. Факт е, че от години въпросът е поставян за обсъждане в съдебната система заради задълбочаващата се тенденция за производство на т. нар. съдебна номенклатура – съдии и прокурори, които прекарват по-голямата част от кариерата си като административни ръководители. В случая, ако съдия Аракелян изкара пълен мандат на поста шеф на Апелативния съд във Варна, тя ще е ръководител от 15 години.

Предложението му обаче не бе прието от председателя на състава съдия Милка Панчева и съдия Георги Георгиев с мотив, че конституционната разпоредба е достатъчно ясна и не се нужда от тълкуване. Определението на съда от 29 април обаче е предшествано от едно извънредно събитие. Първоначално член на съдебния състав, който разглежда делото, е съдия Анелия Ананиева, която е сменена за конкретното произнасяне от председателя на Шесто отделение Милка Панчева (отделението, което разглежда дела по Закона за съдебната власт б.а.), писа "Капитал". От ВАС обясниха за "Съдебни репортажи", че смяната на член на състава се е наложила, тъй като съдия Ананиева е поискала с молба до председателя на съда да бъде преместена във Второ отделение на ВАС, което разглежда дела по Закона за устройство на територията. Оттам не можаха да уточнят от коя дата е молбата на съдия Ананиева, но казаха, че това се е случило в близките две седмици. Любопитно в случая е, че в деня, в който съдебният състав се произнася с определение и отказва да отнесе въпроса за мандатите до Конституционния съд, председателят на отделението съдия Милка Панчева си саморазпорежда съдия Ананиева да бъде заместена от…Милка Панчева. Заповедта на председателя на съда Георги Колев за преместване на съдия Ананиева от Шесто във Второ отделение пък носи последващата дата – 4 май, тоест до този момент съдийката официално е правораздавала във Шесто отделение и не е имало пречка да бъде част от състава по делото.

Съдия Анелия Ананиева е била синдик по едно от делата, с които се свързва името на Ванухи Аракелян – за фалита на Варненската корабостроителница. Назначена е за синдик на корабостроителницата от съдия Аракелян на 1 януари 2005 година и е била в това качество до края на 2006 г.

В жалбата си против избора на Ванухи Аракелян за председател на Апелативния съд във Варна съдия Петров изтъква освен забраната за трети последователен мандат в Конституцията и фактът, че съдийката е била протежирана от съвета. Това е така, защото в законоустановения срок за подаване на документи за участие в конкурса съдия Аракелян не е притежавала и не е представила пред ВСС удостоверение за правоспособност – такова удостоверение се издава след полагане на изпит пред Министерство на правосъдието за завършен едногодишен стаж в органите на съдебната власт. Както "Капитал" писа, съдия Аракелян е завършила образованието си през 1988 г., когато действа Законът за устройство на съдилищата и изпитът не е бил условие за придобиване на правоспособност.

Съдия Петров уточнява, че не оспорва дали конкурентката му има правоспособност, а факта, че към онзи момент, когато процедурите в конкурса за административен ръководител са били висящи, тя не е притежавала документ, който да доказва, че е правоспособна. Изтъква и друго – конкурсът е забавен, съдия Аракелян полага изпит пред МП на 17 януари и на 21 януари представя пред Комисията по предложенията и атестирането служебна бележка, че се е явила на такъв изпит. "Няма такъв случай магистрат да тръгне със стажантската си книжка и изрезка от закона да доказва своята правоспособност", изтъкна днес пред съда жалбоподателят Вилиян Петров. Той смята, че ВСС е подпомогнал съдия Аракелян, защото не е официализирал по никакъв начин отлагането на конкурса, нито го е мотивирал.

Представителят на Върховната административна прокуратура пък смята, че доводите в жалбата на апелативния съдия са неоснователни – според прокурора в конституционната разпоредба няма забрана за трети мандат на ръководна длъжност, а законът позволява органът да даде възможност на магистрата да представи липсващ документ, за да участва в процедурата.

Съдия Петров направи реплика, като каза, че проблемът не е, че документът не е представен, а че такъв към онзи момент не е имало. Добави, че по времето, в което Ванухи Аракелян е постъпвала на работа в съда, законът вече е изисквал полагане на изпит за правоспособност и постави въпроса как съдийката е "минавала между капките".

Както "Съдебни репортажи" писа, въпреки солидните критики в последния мониторингов доклад на ЕК, в който остро се постави въпросът за предизвестените избори за ръководители в съдебната система, ВСС направи поредното показно как фаворитът за поста може да е известен още преди да бъде обявен конкурсът. Съдия Аракелян спечели доверието на ВСС въпреки неизяснените въпроси около смяната на банката на Варненския окръжен съд. Съдия Аракелян е взела изключително изгоден кредит от Корпоративна търговска банка (КТБ), която поначало не работи с физически лица, три месеца, след като е преместила сметките на съда от "Уникредит Булбанк" в "КТБ". Съвпадението на събитията и необичайно изгодните условия за кредитополучателката (нисък процент лихва и гратисен период от 8 години), обаче не заинтересуваха особено Етичната комисия, която реши, че председателят на ВОС не е в конфликт на интереси и не е нарушила етичните правила на магистратите, тъй като била отразила кредитите в декларациите си по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ВСС се опита да отведе съдията по делото срещу наказанието на съдия Тодорова

Висшият съдебен съвет (ВСС) направи искане пред Върховния административен съд (ВАС) за отвод на съдията-докладчик по делото Александър Еленков, заведено по жалба на съдия Мирослава Тодорова срещу наложеното й наказание – понижаване до районен съдия за срок от две години. Юрисконсултът на съвета Деница Захариева се позова на факта, че съдия Мирослава Тодорова е един от магистратите, които издигнаха номинацията на съдия Еленков в класацията на "Правен свят" "Юрист на годината" за 2013 г. Еленков бе предложен от 25 съдии от страната като достоен за приза заради работата му като съдия в VI-то отделение на ВАС. Адвокатът на съдия Тодорова Ина Лулчева, както и представителят на Върховната административна прокуратура изразиха становище, че искането е неоснователно и не следва да се уважава. Адвокат Лулчева посочи, че номинацията може да изрази пристрастност на съдия Тодорова към съдия Еленков, а не обратното.

След съвещание съдът в състав Александър Еленков, Атанаска Дишева и Мирослава Керимова отхвърли искането на съвета. Преди това съдия Еленков се обърна към страните и обясни, че това е вторият път, в който му се иска отвод с мотив, че е изразявал становища, различни от тези на ВСС, и това предизвиква "известно смущение". Затова попита страните дали според тях този въпрос трябва да се отнесе до Помощната етична комисия във ВАС, за да се произнесат колегите му дали това е основание за отвод. Въпросът беше ироничен, тъй като съдия Еленков работи в Шесто отделение на ВАС, в което се гледат дела по Закона за съдебната власт, а следователно съдиите в него не могат да не изразяват становища по актове на ВСС.

В крайна сметка съдебният състав не отведе съдия Еленков, като мотивира отказа си с обстоятелството, че номинацията все още не означава присъден приз, а инициатива и предложение, а наградата се дава след гласуване от жури, определено от редакцията на "Правен свят". Освен това конкурсът се провежда от години, но, изтъкна съдия Еленков, за първи път се поставя въпросът дали съдия от ВАС може да бъде номиниран.

В жалбата си съдия Мирослава Тодорова твърди, че решението на ВСС е незаконосъобразно, защото е постановено в нарушение на правилата за законност и съразмерност. Както "Съдебни репортажи" писа, този състав на ВСС наказа съдия Мирослава Тодорова за две забавени дела, след като петчленен състав на ВАС отмени окончателно предишното й наказание – уволнение, и върна преписката на кадровия орган на съдебната власт за ново разглеждане. Мотивите на съда бяха, че наказанието е несъразмерно с извършеното от съдийката нарушение.

При повторното разглеждане дисциплинарният състав предложи наказание намаляване на заплатата, но при обсъждането на закрити врати избраният от прокурорската квота член на ВСС Румен Боев (името му протече в СРС-та по казуса "Ситнилски", но за разлика от колегата му, който бе уволнен, срещу Боев не започна дисциплинарно преследване) направи предложение за по-тежко наказание – понижаване до районен съдия за две години. Случаят предизвика скандал, а Съюзът на съдиите поиска от съвета гаранции, че прокурорите във ВСС няма да се намесват в кадровите въпроси на съдиите, както и спешно обсъждане на предложените от съсловната организация промени в Закона за съдебната власт за разделяне на кадровия орган на две колегии – съдийска и прокурорска.

Делото по жалбата на съдия Мирослава Тодорова е обявено за решаване в законовия срок.

Текстовете са от сайта "Съдебни репортажи"

Върховният административен съд (ВАС) ще реши до месец дали изборът на председател на Апелативния съд във Варна е законосъобразен. Делото е образувано по жалба на загубилия кандидат – апелативния съдия във Варна Вилиян Петров срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) за избор на Ванухи Аракелян за административен ръководител на съда. Дотогава Аракелян бе председател на Варненския окръжен съд (ВОС) два последователни мандата.

Броят на мандатите е едно от основанията в жалбата на Петров, според който ВСС тълкува разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията превратно. Разпоредбата гласи, че "административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на тези по ал. 2 (председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор), се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване". "Тясното и стриктното й тълкуване води до извода, че административните ръководители имат право на два последователни мандата в органите на съдебната власт. Тълкуване, че имат право на повече от два последователни мандата, ако ръководната длъжност е в различни органи на съдебната власт, не намира опора в конституционната разпоредба, а и би напълно дерогирало смисъла и целта й да ограничи мандатността на административните ръководители до максимум два последователни (без прекъсване) мандата", пише съдия Петров. На практика той оспорва възможността Аракелян да бъде избрана за административен ръководител за трети мандат, независимо че тя е спечелила конкурс за председател на друг съд.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

7 коментара
 • 1
  monika_ avatar :-|
  monика

  Нека я разследват за това, как точно е спечелила конкурса, но последният абзац е просто абсурден. Само защото си местела парите от една в друга големи конкурентни банки, е нелеп и смешен довод. Да не би Уникредит да си е поръчала отмъщение - тъпо. ;)

 • 2
  klinkerhoffen avatar :-|
  klinkerhoffen

  Смях в залата! Все едно битката за този пост ще реши проблемите ни със съдебната система, които назряват от години. Вилиян Петров не стана ли пословично известен с едно дело в полза на ПИБ и пословичната му реплика - " хайде де, няма осъден съдия за незнание на закона". Срещу същия този съдия има сигнали във ВСС и МП. До колко е безпристрастен и чист, всеки сам да си прави изводите.
  По казуса "Аракелян" и банките - балансът между преференциалните условия, които предлагат банките и високите изисквания за безпристрастност и независимост, които изисква тази институция поставят една много тънка граница, с която често може да се спекулира, въпреки ясните и прозрачни правила, кой както намери за добре, естествено.
  За справка от в-к "Сега":"Най-много съдилища и прокуратури са клиенти на УниКредит Булбанк - общо 83, а 58 са избрали ОББ. Следват ДСК, ЦКБ, СЖ Експресбанк и Сибанк, които обслужват между 37 и 20 структури на съдебната власт. Общо 15 са банките, с които работи съдебната система, в това число и БНБ."

 • 3
  black_recluse avatar :-|
  black_recluse

  Прост народ - слаба държава... Може ли такова нещо колеги са и то юристи. Да си се хванат и да си седнат на задниците. Закона си е закон. Трябва да се спазва от всички - щом няма документ, значи няма как да участва. Ако отидеш на инервю и нямаш средно, това че си умен и готин, няма да накара работодатела ти да те вземе нали. Какви са тия глупости. Да се осъзнаят малко, тези магистрати, стига са летели в облаците...

 • 4
  balabanov. avatar :-|
  balabanov.

  От много голямо значение е да се гледа, кой къде има кредити. Или може би тук проблемът е, че не е в "Уникредит" и са преместени от там. Какви изводи можем да си направим, защо се прави така? Може би, както вие сте го изтъкнали заради ниските лихви, да не говорим, че "Уникредит" имат малко абсурдна политика. Давам ви, най-простият пример с отварянето на разплащателна сметка в тази банка, която да ви служи само за покриване на задължения. Та условията са следните, подавате заявление, не плащате никаква такса, но условието е да има минимум 10 лв. салдо, а когато решите да си закриете сметката се внасят 13 лв. за да се изтеглят 10, според вас изгодно ли е капиталци, логично ли е? А относно нея, ще видим какви ще ги свърши и тя, при толкова прогнила съдебна система и корупция на високо ниво, не мисля, че нещо би се променило с нейното назначаване или слагането на някой друг на този пости.

 • 5
  gianpiero avatar :-|
  Gianpiero

  Трагедията в българския съд е пълна и това което се случва във Варна е само едно естествено продължение на абсурда в него. Крайно време е тази прословута реформа в съдебната система да се случи, защото негативните доклади ще продължат да идват един след друг. Тъпото е, че като че ли тези отрицателни доклади вече не ни правят никакво впечатление и всеки си прави каквото си иска.

  Колкото до преместването на сметките на съда и кредита на Аракелян, сметка трябва да се търси от Етичната комисия. И защо непременно сметките на съда трябва да бъдат в Уникредит, а не в друга банка?

 • 6
  free_willy avatar :-|
  free_willy

  Уникредит може и да са най-голямата и силна банка в България, но нещо взеха да прекаляват с условията. Наскоро сложих средна сума на депозит там и ми обявиха смешна лихва, която просто беше под всякаква критика. Трябваше да си сложа парите на депозит някъде другаде. Отделно на това веднъж бях 8:00 в банката и ми начислиха някаква "нощна такса", защото съм бил дошъл в началото на работното време. Жалко Левоне, жалко...

 • 7
  mischa.simeon avatar :-|
  Mischa

  Щом Етичната комисия е отсъдила че няма конфликт на интереси, значи трябва да се уважи това решение, освен ако не са налице опровергаващи тази теза доказателства. Мисля че няма смисъл да ставаме твърде параноични.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.