За вредите от бездействието на ВСС

Въпреки изнесените данни за корупция и пране на пари в управлението на съда, ВСС мълчи

Председателят на Етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров. В началото на годината ЕК написа, че ВСС не е припознал етиката като свой приоритет. И не сбърка.
Председателят на Етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров. В началото на годината ЕК написа, че ВСС не е припознал етиката като свой приоритет. И не сбърка.    ©  Юлия Лазарова
Председателят на Етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров. В началото на годината ЕК написа, че ВСС не е припознал етиката като свой приоритет. И не сбърка.
Председателят на Етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров. В началото на годината ЕК написа, че ВСС не е припознал етиката като свой приоритет. И не сбърка.    ©  Юлия Лазарова

Съмненията за случайното разпределение на делата в Софийския градски съд (СГС) след казуса с делото за несъстоятелността на КТБ естествено фокусираха общественото внимание за пореден път върху притеснителните практики по определяне на съдебните състави в съда, оглавяван от Владимира Янева. В последния си брой "Капитал" разказа за странното развитие по няколко дела, заведени от адвокат Момчил Мондешки, за когото изданието твърди, че е нещо като "Красьо Черничкия" сред ръководството и част от съдиите в Търговското отделение на СГС, т.е. брокер на влияние.

Едно от тях, срещу офшорно дружество, е заведено през януари. Точно месец по-късно съдия Теодора Нейчева от Гражданското отделение провежда разпоредително заседание, в което указва на ищеца да представи на съда описаните в исковата молба писмени доказателства и разпорежда, че при неизпълнения на указанията в срок исковата молба ще бъде върната. Следващите пет песеца по делото не се случва нищо, видно от системата на СГС.

На 8 юли съдия Нейчева провежда ново разпоредително заседание и излиза с определение, че "предоставя последна възможност на ищеца" да изпълни указанията, като му дава 20-дневен срок преди да прекрати делото (обичайно срокът е 7-дневен). Този подход на съдия Нейчева е съвсем необичаен, защото когато съдът указва на ищеца да отстрани нередовността на исковата молба, неизпълнението на указанията в дадения му срок има една единствена последица – исковата молба се връща, с което делото се прекратява. С други думи – указанията на съда следва да се изпълняват, защото не са предпоследно предупреждение.

Адвокат Мондешки обаче отново не предприема действия да изпълни разпореждането на съда, връчено му на 1 септември. Едва два месеца и половина по -късно и в първия работен ден след публикацията в "Капитал" от петък, делото е прекратено. До момента Висшият съдебен съвет (ВСС) не е показал, че се е заинтересувал от казуса, а сайтът "Дневник" публикува информация, че ръководството на съда е отказало да отговори на всички въпроси, свързани с адвокат Мондешки.

Определението (с което "Съдебни репортажи" разполага), с което делото е прекратено, съдържа мотиви, които са несъвместими със съдебен акт. С него съдът се оправдава защо е забавил прекратяването на делото и влиза в диалог с публикацията на "Капитал", което не би могъл да прави, тъй като вниманието му следва да е насочено единствено към страните и делото.

Съдия Нейчева уточнява, че "съдът е предоставил на ищеца срок, по-дълъг от едноседмичен, което на първо място е негово право (явно съдът иска да каже, че е право на съда на кой ищец какъв срок ще даде – б.а.), с оглед преценка сложността на съответния казус и което далеч не е единствения такъв случай в практиката на съдилищата". По-дългият срок бил оправдан и с факта, че ответник по делото е чуждестранно юридическо лице.

По-нататък съдия Нейчева пише, че "с оглед възможността на една от страните, в случая – ищеца да реализира правата си по съдебен ред, предвид правото му на разглеждане на делото пред съд, в случая СГС, съдът е преценил, че следва да бъде предоставена последна(втора) възможност".

Съдът не спира дотук с убеждаването в правилността на действията си, а излага и по-обширни и генерални разсъждения и предположения "..Едва ли в СГС и в други съдилища в Република България, предоставянето на последна възможност (втора) на ищеца за отстраняване на допуснати от него нередовности по искова молба не се случва…". Още по-малко, пише съдия Нейчева, това се явявало "толериране на ищеца от съда, каквито внушения с цел уронване престижа и доброто име на съдията се съдържат в една медия..".

Оттук нататък съдията вече влиза в директен сблъсък с един от собствениците на "Капитал" – Иво Прокопиев. Съдът разказва, че съсобственикът, който "преди известно време е бил ищец по дело, по което настоящият председател на състава се е произнесъл, и ищецът недоволен от размера на присъденото му обезщетение обжалва пред САС, последното което поставя някои въпроси у настоящия съдия докладчик – защо периодично в някои от медиите на въпросния съсобственик се публикуват статии, съдържащи позорящи квалификации по отношение честта и достойнството на същия, както и опит за внушение с оглед уронване престижа и името на съдията". С други думи съдът обвинява медията, че е публикувала текста "Съдът в несъстоятелност", защото Прокопиев не е бил доволен от обезщетението, което съдия Нейчева му е присъдила няколко месеца по-рано.

Това сложно изречение всъщност препраща към друго дело, разгледано от съдия Нейчева – за клевета, заведено от Иво Прокопиев срещу изданията "Уикенд" и "Всеки ден". Както "Съдебни репортажи" писа, съсобственикът на "Дневник" и "Капитал" претендира обезщетение от 200 хил. лв. заради четири статии, в които са направени обидни и клеветнически твърдения срещу него. Съдия Нейчева присъжда на ищеца 8 хил. лв. обезщетение. По подобно дело, заведено от лидера на ГЕРБ и настоящ министър-председател Бойко Борисов срещу Волен Сидеров, съдия Нейчева присъжда на ищеца общо 180 хил. лв. от претендираните 200 хил лв. Твърденията, от които Борисов се чувства засегнат, се съдържат само в една статия, нещо повече – части са от едно изречение, но съдът преценява, че за възстановяване на вредите на Борисов е допустимо да се приеме, че исковете са четири и за всеки един от тях присъжда обезщетение. "Съдебни репортажи" установи, че решението на съдия Нейчева е в противоречие със съдебната практика, която винаги е приемала, че за това изречение ищецът е могъл да предяви само един иск.

В крайна сметка, след мотивите, с които се оправдава и сама напада медията, съдия Нейчева връща исковата молба на адвокат Мондешки. Цялото движение по делото обаче (даваните на два пъти отсрочки на ищеца и забавянето след втората, което е преустановено не заради друго, а заради публикация в медиите) създава съмнение в безпристрастността на съдията по конкретното дело.

Днешното определние обаче показва и друго – когато няма държавен орган, който да внесе ред, като отговори на медийната публикация с надлежна проверка и ясен отговор с факти, следва девалвация на правосъдието. От петък ВСС се прави, че не вижда тежките обвинения, които следват от публикацията в "Капитал", за разпределението на делата в СГС и за възможностите за влияние върху част от търговските съдии. Самото ръководство на СГС не защити нито себе си, нито съдиите си. В резултат – видно от определението, съдия Нейчева е действала в състояние на паника по начин, който не само не я "спасява", а още повече я злепоставя. Нейният проблем обаче не е частен, защото отново поставя големия въпрос за системата, която прави някои съдии зависими или поне уязвими. Кариерата на съдия Нейчева, за съжаление, е такъв тъжен пример.

Тя започва през 2008 г. в Окръжен съд Разград. През март 2012 г. съдийката е командирована в Софийския градски съд от председателя Владимира Янева (според регистъра на командированите съдии на ВСС). Последното удължаване на командировката й е от март 2013 г. Това означава, че нейната командировка продължава вече повече от 2 години. Според публикация в "Дневник" съдия Нейчева е една от първите в съдебната система, които правят опит да се възползват чрез председателя на СГС от прокараната тихомълком поправка в Закона за съдебната власт от управляващите от ГЕРБ в края на 2010 г. Поправката допуска да се прехвърлят работни места в по-натоварените съдилища, като изискването това да става в същия съдебен район вече е "по възможност" (т.е. може от Разград в София без конкурс за преместване). През 2011 г. Нейчева кандидатства неуспешно за съдия в Софийския градски съд, Окръжните съдилища в Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и военния съд в Пловдив. Командироването й в София, на практика, лишава 54 магистрати, изкарали по-високи оценки от нея, да правораздават в СГС. През тази година съдия Нейчева отново неуспешно кандидатства за съдия в СГС, този път – за Наказателната му колегия.

Проблемът с командироването е отдавна известен – то може да се превърне в способ за заобикаляне на конкурсното начало, а получилите благоволението на председателя са най-уязвими и могат да бъдат държани в зависимост, тъй като само от неговата воля зависи дали командировката им няма да бъде прекратена предсрочно. Заради това, а и заради съмненията, че неслучайни дела се падат на няколко командировани съдии, дейността по командироване се компрометира.

Съвсем наскоро делото "КТБ" бе разпределено на друг командирован в СГС съдия – Калинка Илиева. Преди това при нея попадна и друго дело, свързано с конфликта "Пеевски-Василев" – за несъстоятелността на ТВ7, след като съдия Ивайло Родопски (също командирован)се отведе.

Медийният шум по делото "КТБ" и съмненията в разпределението му накараха ВСС да назначи спешна проверка. По-рано в Търговското отделение също бе започнала ревизия по линия на случайното разпределение, която засега очевидно не осветлява как е възможна концентрацията на обществено интересни дела при двама-трима съдии от 22-ма, работещи в Търговското отделение.

Скандалите ескалират, те изглеждат все по-криминални, поради което бездействието на компетентните държавни органи вече не може да бъде "извинено" като некомпетентно.

Текстът е от сайта Съдебни репортажи. Заглавието е на редакцията

Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


6 коментара
 • 1
  today avatar :-|
  today

  Защо продължавате да пишете "съмнения"?
  Абсолютно ясно е, че няма случайно разпределение на делата, това е извън всякакво съмнение. Тази практика си е от години, просто вече се насъбраха прекалено много проблеми и положението става нетърпимо.
  Цялата система - назначаване на прокурори и съдии, командироването, разпределението на делата, разглеждането им - всичко е направено така, че да работи в полза на КОЙ.

 • 2
  mtzvetkov avatar :-|
  mtzvetkov

  Не е луд тоя дето яде баницата, а тоя дето му я дава. Днес гледах едно клипче, на което е заснет КАТ-аджия и шофьор му дава подкуп. Гнусна гледка! Всъщност осъзнах, че шофьорът е също толкова виновен колкото и полицаят. В контекста на статията, а и на всички проблеми, които имаме, мога да кажа, че сами сме си виновни за всичко като включванм и себе си в този списък. Вместо да пишем по форуми и тн, можем да се организираме и бегом на площада докато не въведат всички необходими законови промени, като се започне от конституцията и се приключи до наказанията, които трябва да са много по-строги отколкото в момента.

 • 3
  daaam avatar :-|
  daam

  "Определението (с което "Съдебни репортажи" разполага), с което делото е прекратено, съдържа мотиви, които са несъвместими със съдебен акт."


  Явно "

 • 4
  daaam avatar :-|
  daam

  толкова си може този съдия

 • 5
  detelinka29 avatar :-|
  detelinka29

  Не е проблема в тази. Много по-сериозен е. Конкурсите също са бутафорни, защото обвързаностите, влиянията, пазарлъците за места в съдебната система се случват преди самите конкурси и комисиите обикновено обективират предварително решеното. В този смисъл няма как да са независими защото случайни хора няма в тази система. /но и не само в нея/, т.е. с факта на избирането им те са длъжни да връщат услуги на благодетелите си. Съдебната система и всяко едно съдилище в страната нямат обща единна деловодна електронна система, която да не позволява местни импровизации и вмешателства, а всеки съд сам за себе си въз основа на преценката на председателя на съда въвежда своя електронна деловодна система. Председателите на съдилища също са избираеми, но тъй като от тяхната послушност или не зависят редица политики, то и тук криво разбраната политиканщина също дава своите негативни "плодове" като краен резултат Да не забравяме също, че България не е много голяма и всички са си роднини или близки особено в по-малките населени места и имаме една деформирана реалност,/с която съдебната система няма нито авторитета, нито желанието да се справи/ в която да си българин и да живееш в тази държава не е нито е повод за лична и професионална удовлетвореност, нито пък повод за гордост, а още по-малко условие за покриване на елементарен стандарт на живот.

 • 6
  true_original avatar :-|
  true_original

  Никъд. е в статията не се говори за пране пари - оправете си подзаглавието може да имате правни проблеми.

  Публикувано през m.capital.bg


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал