Как ВСС провери "Яневагейт"

Проверката е била повърхностна и предубедена, показват документите по преписката

"През есента на 2015 г. в медиите се появи информация за предполагаем запис на разговор между две от основните лица, замесени в нередностите, установени в Софийски градски съд, което добави нови елементи към вече съществуващата полемика. След многократни призиви за независимо разследване ВСС и прокуратурата обявиха, че ще започнат разследвания във връзка със съдържанието на записите. С оглед на надеждността на процеса ще е от значение да се предприемат всички стъпки, за да се гарантира, че разследването се провежда по прозрачен и безпристрастен начин"

Цитатът е от политическата част на последния мониторингов доклад на Европейската комисия за България. Сюжетът се върти около скандалът, предизвикан от изтеклите записи от разговори между бившата председателка на Софийски градски съд (СГС) Владимира Янева и отстранената съдия от търговското отделение на същия съд Румяна Ченалова. Разговорите (и по-скоро монологът на Янева) са направени в началото на 2015 г., когато в ключовия СГС течеше проверка заради порочните практики при разпределението на делата в търговското отделение, а срещу Янева бяха надвиснали обвинения заради аферата с незаконно издадени разрешения за подслушване по делото "Червей". Записите вдигнаха завесата около отношенията на Янева с избрани членове на Висшия съдебен съвет и главния прокурор Сотир Цацаров и събудиха съмнение за търговия с влияние, корупция и незаконни практики в съда, прокуратурата, службите и ВСС.

Както отбелязва ЕК в доклада си "след многократни призиви за независимо разследване ВСС и прокуратурата обявиха, че ще започнат разследвания във връзка със съдържанието на записите". В съвета показания дадоха част от замесените, а други (някои от които ключови в сюжета) или не бяха извикани или не бяха намерени.

Така на 14 януари съдебният съвет приключи проверката (по оценката на ЕК при будещи недоумение обстоятелства) като не откри нарушения на Етичния кодекс. Основният аргумент на мнозинството в съдебния съвет беше, че експертизата, направена по поръчка на прокуратурата, е констатирала, че записите са манипулирани.

Въпреки призивите от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и членовете от съвета Калин Калпакчиев и Соня Найденова проверката да продължи, мнозинството във ВСС (сред които и замесени в разговорите юристи) отхвърли предложението и прие случая за приключен.

"Капитал" поиска и получи по реда на Закона за достъп до обществена информация материалите от преписката по проверката "Яневагейт", извършена от Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към ВСС.

От тях липсва единствено кореспонденцията с държавното обвинение по случая.

Документите потвърждава съмненията, че проверката е била повърхностна и необективна, а въпросите, които остават след нея са повече от отговорите.

Проверяваният се самосезира

Проверката започва на 9 ноември 2015 г. с решение на Етичната комисия във ВСС по предложение на Ясен Тодоров, чието име също ще попадне в записите (частта, в която се Владимира Янева споменава Тодоров ще излезе няколко дни по-късно).

В същия ден от ВСС изпращат въпроси до прокуратурата, в които питат дали разговорите са резултат от експлоатация на Специални разузнавателни средства (СРС или подслушване) и дали спрямо Владимира Янева и Румяна Ченалова са били прилагани СРС-та през 2015 г. До главния редактор на сайта "Биволъ" е изпратено искане да разкрие източника на записите, както и да отговори дали има гаранция за тяхната автентичност, както и призив да бъдат изпратени всички записи, с които сайтът разполага.

На следващото заседание на Етичната комисия председателят й Ясен Тодоров докладва на колегите си получената информация. От прокуратурата е пристигнал отговор, че се е самосезирала и е започнала предварителна проверка. Държавното обвинение още тогава е показало, че няма никакво намерение да се занимава със съдържанието на разпитите, защото в започната проверка ще се търсят данни за две евентуални престъпления - незаконно подслушване или незаконно използване на информация, събрана от законно подслушване.

След това Ясен Тодоров заявява, че ще се отведе от проверката, тъй като и неговото име е замесено в случая. Той споделя "своето лично мнение" за скандала с колегите си:

"..това е един сценариий, който цели абсолютно дестабилизиране на държавата. Главната негова цел са лица - главният прокурор и министър-председатлят. Това се потвърждава и от призива на сайта "Биволъ" - довечера да се прави протест пред сградата на Съдебната палата с искане за оставката на главния прокурор и разпискане на съвета. Това се потвърждава от факта, че в тази организация, която организира този протест е финансово подпомаган от Атанас Чобанов, който е главен редактор на "Биволъ". Това са официални данни, които не са клюки."

След това Тодоров поглежда напред в бъдещето: "Аз мисля, че ще има два-три пикови момента в следващия месец и половина, в които ще се засили този натиск от страна на сайта. Това ще е един момент около второто четене на Конституцията в Парламента, ако има мисия на Европейската комисия, около нея и предполагам, че около някой по-ключов избор, който трябва да направим ние."

В края на изложението си Ясен Тодоров казва, че има "що годе някаква представа от специални разузнавателни средства" и не е сигурен "че това е оригинален запис, че не е монтаж."

Накрая Тодоров се обръща към колегите си с молба да остане в залата и да слуша. "Нека да остане" казва Румен Боев.

Отвод си прави и Димитър Узунов, чието име също е споменато в записите. Той също остава в залата.

След това Галя Георгиева взима думата, за да обърне внимание на колегите си, че записите излизат "в един много интересен момент", а именно денят, в който е било решено едно от дисциплинарните дела срещу Румяна Ченалова, "което аз ви препоръчвам да прочетете, за да сте готови". На 10 ноември, отбелязва Галя Георгиева, е трябвало да има заседание по дисциплинарното дело срещу Владимира Янева, но тя е отложила заседанието, тъй като е била в Рим.

Галя Карагьозова обръща внимание на колегите си, че теориите на Ясен Тодоров и Галя Георгиева "са техни връзки, които изграждат", които обаче не се отразяват върху необходимостта да се направи пълна и всестранна проверка на фактите, които се твърдят в тези записи. Тя настоява да бъдат изслушани всички, които са замесени в записите, като се започне от Владимира Янева и Румяна Ченалова, които да бъдат изслушани едновременно,за да могат да бъдат задавани уточняващи въпроси.

Юлиана Колева и Румен Боев настояват първо да бъде извършена проверка за автентичност на записите преди да се премине към проверка. Румен Боев отива по-далеч: "Ще разпитваме Тодоров и Узунов - да ги злепоставяме? И да отричат отрицателни факти - аз не съм черен, или бял. Как става тази работа? Нека наистина се концентрираме върху това какво може да ни даде този вид информация като възможност за проверка."

След това членовете на комисията започват да спорят кога да изслушат Янева и Ченалова. В този момент изненадващо думата взима уж отвелият се Димитър Узунов, който пита: "Колеги, извинявайте, понеже съм се отвел, но все пак, понеже подозирам, че става въпрос за сценарии. Какво би станало, ако те не дойдат?"

Ясен Тодоров, който малко по-рано също се е отвел от проверката, отправя предложение: "Колеги, и аз се извинявам, направил съм си отвод, но Ви предлагам официално да изискате от прокуратурата да ни дава информация как върви проверката."

Светла Петкова, която е от близкото до председателя на ВАС Георги Колев лоби, влиза с остро предложение: "Нека образуваме едно дисциплинарно производство срещу Владимира Янева, тъй като сега също има основание. Така че да помислим за този най-законов способ." Според Петкова това е начинът да бъде защитен авторитета на съдебната власт и ВСС.

Галя Георгиева сменя темата. Тя си спомня, че миналата седмица в почивката на заседанието е чула правосъдния министър Христо Иванов да казва, че "следващите разговори, които ще бъдат публикувани, тези ще ни се видят като приказка в сравнение с онова, което ще излезе. Това у мен създава съмнение, че той разполага с текста на записите и за това аз предлагам и него да изслушваме." Светла Петкова я репликира: "Каза, че може би има още записи, които предстоят, но не е конкретно. Предположения". "Дайте да видим на какво се дължи това предположение. Очевидно той знае за какво става въпрос. Нека ни каже," отговаря Галя Георгиева и настоява да бъде извикан Христо Иванов.

Соня Найденова има друга гледна точка: "Да си изчерпим първо тези, спрямо които ВСС има правомощия и от там нататък да вървим към другите, които са извън съдебната власт". Калин Калпакчиев подкрепя тезата: "И аз смятам, че трябва да започнем с тези, които говорят, или тези, които са разпознати, защото има и мъж, който не се знае кой е. Може те да ни го кажат кой е. Да питаме има ли и други свидетели на този разговор." Така приключва първото заседание на Етичната комисия по казуса "Яневагейт". Решенията са да бъде изпратен призив към сайта "Биволъ" да отговори на въпросите на ВСС, да бъдат призовани съдиите Ченалова и Янева за една и съща дата и един и същи час и да се поиска допълнителна информация по случая от главна прокуратура и по образуваната в Софийска градска прокуратура проверка.

Изслушването на Янева: Не си спомням за такъв разговор, но е манипулиран

Следващото заседание на Етичната комисия по казуса - на 18 ноември 2015 г., започва с писмо от отвелия се Ясен Тодоров, който прилага разпечатки от фейсбук страницата на "Биволъ". Той пише на колегите си: "Предоставям ви това "обръщение" с оглед преценка дали по принцип комисията трябва да се занимава с материали, публикувани в медии, които не са подписали журналистически етичен кодекс и които си позволяват да използват език, като този във въпросното "обръщение". Писмото на Ясен Тодоров е прието "за сведение" от колегите му. Постъпило е искане от журналисти заседанието на комисията да е публично.

На това заседание трябва да се явят двете участнички в разговора, но пред съдебния съвет идва само Владимира Янева, придружавана от адвоката си Антон Станков. Румяна Ченалова съобщава, че е получила призовка от ДАНС за същия ден и час, в който е трябвало да се проведе "очната ставка" с Владимира Янева

Думата взима Галя Карагьозова, която припомня предложението си от предходното заседание Ченалова и Янева да бъдат изслушани заедно: "Това е един нормален подход във всяко едно производство, за да могат да се задават контролни въпроси, всеки да си изгради становище от едното и другото становище и т.н. И най-вече с оглед на това едновременността на изслушването да осигури достоверност на показанията." Тя казва, че ако комисията реши да изслуша само Янева, то заседанието да е публично.

След като на последното заседание нито един от членовете на комисията не е поставил под въпрос едновременното изслушване на Янева и Ченалова, а и самото решение е да бъдат призовани "за един и същи ден и час", изненадващо позицията на Галя Карагьозова предизвика силен отпор. "Ще бъде изключително трудно да съберем всички заедно, дори непосилно. Ченалова може от тук насетне може и въобще да не вдигне телефона. Аз друго Ви предлагам. Тук всички ние сме отговорни хора. Предлагам ви да направим закрито заседание. Да изслушаме Янева, да преценим по-нататък кой ще изслушваме и докато не приключим проверката да не изнасяме никакви факти. Аз предлагам закрити врати, изслушване, защото е невъзможно да ги съберем всички заедно." След това Галя Георгиева пита публично: "Кой друг орган заседава публично и толкова публично изнася всичко?"

Румен Боев подкрепя идеята за закрито заседание: "Кое налага да е публично? Това, че влизаме в интимния свят на едни хора, на едни взаимоотношения. Всички си говорим по телефоните." След кратък спор между членовете на Етичната комисия дали да бъде изслушана Владимира Янева или да се изчака в съвета да дойдат и двете с Румяна Ченалова, думата взима Васил Петров: "Явява се Янева, моето предложение да я изслушваме. Не виждам как може да се случи това, което предлага г-жа Карагьозова (съвместно изслушване на двете съдийки - бел. ред.). Нека тогава да предложим чисто практически как ще съберем министър-председателя на държавата, главния прокурор, министъра на правосъдието, колегите Ченалова, Янева, Тодоров и Узунов."

В крайна сметка Етичната комисия преминава към изслушването на Владимира Янева. Тя се явява с адвокат - бившият министър на правосъдието и бивш председател на Софийски градски съд (СГС) Антон Станков. Владимира Янева взима думата и обяснява, че няма процесуално качество, в което да бъде извикана, но е дошла, защото уважава ВСС. После предупреждава членовете на съвета, че от медиите е научила, че прокуратурата е образувала досъдебно производство по изтеклите записи и че е "огромна вероятността" да бъде викана да бъда разпитвана в качеството й на свидетел. По този начин Владимира Янева иска да намекне, че няма да говори много, защото може да бъде извикана на разпит в прокуратурата и там да и забранят да говори, тъй като има следствена тайна. После бившата председателка на СГС обяснява: "Все пак мога да споделя следното, не си спомням да съм участвала в такъв разговор изобщо. Считам, че тези записи са манипулирани, защото за всеки един непредубеден слушател става ясно, че няма как да се води един монолог, в който останалите присъстващи да не участват, да не взимат никакво становище." Думата взима Антон Станков: "Знаете правилата на наказателните производства, те не могат да бъдат коментирани от участниците в тях и т.н. Ако такова производство е образувано г-жа Янева ще бъде основен свидетел по него така, че много Ви моля съобразявайте въпросите си към нея с тези факти."

Пред членовете на съвета Владимира Янева казва, че не е говорила с Димитър Узунов и Ясен Тодоров, че не се е виждала с Румяна Ченалова от повече от седем или осем месеца. След това казва, че не е слушала записите, а само ги е чела на разпечатка. Членовете на ВСС казват, че могат да и пуснат записите, за да ги чуе. Янева отговаря: "Не, не желая да ги слушам. Не желая да слушам незаконни записи."

На въпрос дали се е срещала с главния прокурор Сотир Цацаров, Янева отговаря: "С главния прокурор, в качеството си на председател на Софийски градски съд, сме имали срещи по повод на работата, текущата. Но срещи и разговори, свързани с образуване на производство спрямо който и да е било, не сме имали."

Галина Карагьозова се обръща с въпрос към Владимира Янева дали би представила разпечатка от мобилния си телефон. Тя отговаря: "Ако това се изисква по досъдебно производство, разбира се, че ще предоставя." "А на съвета?" пита Калин Калпакчиев и Янева отговаря:"Ако ме задължите, разбира се. Има специален ред. Това се изисква, знаете, от Софийски районен съд, дежурен съдия и т.н., тук всички сме юристи, така че.." Членовете на съвета Калин Калпакчиев и Галина Карагьозова напомнят на Владимира Янева, че тя може доброволно да предаде разпечатката - нещо, което тя подминава с мълчание.

Незабравка Стоева сменя рязко темата: "Колега Янева, имате ли обяснение за случващото се?" Владимира Янева отговаря: "Да, според мен това е един добре режисиран сценарии, в който целта не съм аз. А засегнатите." Антон Станков я допълва: "Извън протокола, даже Висшият съдебен съвет е цел. Извън протокола." Васил Петров го апострофира: "Защо извън протокола. В протокола."

В крайна сметка членовете на съвета се връщат към съществото на казуса. "Тези, които сме слушали записите, всички знаем, че гласовете, фонетичните особености при разговора подчертано приличат на Вашите ни на тези на г-жа Ченалова. Ако се установи, че това всъщност е автентичен разговор, това ще ви помогне ли да си спомните?" пита Юлиана Колева.

Тук Антон Станков и Владимира Янева отговарят едновременно и на практика посочват на ВСС как трябва да си вършат работата: "Възразявам срещу подобен въпрос, защото: първият въпрос е законен ли е този запис? Ако е законен тогава бихме отговорили." Янева го допълва: "Вторият - манипулиран ли е? Той може да е изваден от определени неща, които не са казани по този начин."

Юлиана Колева отговаря: "Никой от нас не очаква да се окаже законен този запис. Само че разговорът на прокурор Кокинов и Бойко Борисов също не беше законен." Тук Янева подскача: "И какво искате да ми кажете? Че трябва да ми се образува дисциплинарно производство като на Кокинов? Аз имам още две производства така, че."

Калин Калпакчиев се опитва да разбере защо Владимира Янева твърди, че записът е манипулиран: "Сравнявате го с действителния разговор?" Тук Янева се обърква: "Не, не го сравнявам с действителни, защото и казах, че изобщо не си спомням да е провеждан такъв разговор." "Не разбирам" отговаря Калин Калпакчиев. В крайна сметка не става ясно как така Янева хем твърди, че записът е манипулиран, хем казва, че не си спомня нищо от разговора.

В останалата част от показанията на Владимира Янева става ясно, че тя е ходила многократно на гости на Ченалова и че и двете имат кучета.

Изслушването на Ченалова: Всичко е вярно

След седмица Етичната комисия се събира отново. Този път Румяна Ченалова се явява. В началото на заседанието става ясно, че от прокуратурата е пристигнало писмо, от което става ясно, че по "Яневагейт" вече има образувано досъдебно производство за незаконно използване на техническо средство за "негласно събиране на информация". Главния прокурор Сотир Цацаров пък е изпратил до комисията "отговор от Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия за България, изпратен до него, в който се изразява позицията относно истиността на твърденията в статията със заглавие "ЕК настоя за обективна проверка на "Яневагейт" и оттегляне на главния прокурор" публикувана на 25.11.2015 г. в електронното издание "Медиапул"."

Заседанието продължава с традиционния спор дали изслушването на Ченалова да е публично. С четири на два гласа е решено заседанието да е при закрити врати.

Румяна Ченалова започва с кратко изложение, в което казва, че няма идея от кого са правени записите, нито къде са правени, но заявява категорично, че е чувала всичко това от Владимира Янева. Тя уточнява, че се е виждала с Янева до февруари 2015 г. След ареста на Ченалова и след освобождаването й през април, Янева отива заедно със съпруга си и едното й дете в дома й. Посещение, което Ченалова орпеделя като изненадващо до колкото двете са прекъснали комуникация.

По време на тази среща Янева е предупредила Румяна Ченалова, във връзка с предстоящо нейно участие по телевизията, че трябва да внимава какво ще говори, да не намесва главния прокурор, да не говори нищо против нещо, защото ще има неприятности. Янева предупредила Ченалова, че ще започне проверка на имуществото й, след което заявила: "Аз съм ти донесла едни пари". По същото време съпругът на Янева - Илия Манолев и съпруга на Ченалова били в другата стая, когато първият дал две пачки на другия с думите: "Ето, оставям ти тези пари, две пачки, сигурно ще имате нужда." На другия ден съпругът на Ченалова върнал парите на Илия Манолев. На въпрос на Галина Карагьозова Румяна Ченалова уточнява, че до февруари срещите между нея и Ченалова ставали чрез посредничеството на адвокат Деси Коцева.

На въпроси на членовете на съвета Румяна Ченалова казва, че е имало един период, в който адвокат Момчил Мондешки "много често" е прибивавал в кабинета на Янева. "Виждала съм и други адвокати, тя имаше един близък адвокат Христов, адвокат Иван Тодоров, адвокат Деси Добрева" казва още Ченалова.

Впоследствие тя разказва, че според нея Владимира Янева и Момчил Мондешки са били близки: "Тя в мое присъствие му се е обаждала по някакъв проблем, винаги се е качвал веднага. Така от нейните думи, от начин, по който говорила за него, на малко име, смея да твърдя, че те са били близки".

Нататък в разпита си Янева на практика потвърждава чутото в записите като казва, че е чувала всички твърдения от Владимира Янева - за контактите й с главния прокурор и членовете на съвет Милка Итова, Ясен Тодоров, Мария Кузманова и Димитър Узунов. Ченалова казва, че членът на ВСС Милка Итова върнала на Владимира Янева предложение за наказание на съдията от СГС Елка Пенчева.

Предизвестеният край

На следващото заседание от Етичната комисия взимат решение, че все пак трябва да изслушат Ченалова и Янева заедно, както и да направят опитите да призоват всички споменати адвокати. Още следващата седмица става ясно, че единственият адвокат, който е открит е Иван Тодоров. Владимира Янева осуетява очната ставка между нея и Ченалова, като изпраща писмо до ВСС, в което казва, че няма да дойде. Адвокат Теодора Дренска, която е била посредник между главния прокурор и Владимира Янева изпраща мейл, в който казва, че няма да дойде.

Пред членовете на съвета адвокат Иван Тодоров казва, че Владимира Янева се е свързала с него, когато Върховния административен съд (ВАС) гледаше делото по жалбата на съдия Величка Цанова за назначението и за председател на градския съд. Тогава тя е помолила Тодоров да поиска от професора по административен процес Кино Лазаров становище, което да приложи по делото. Адвокат на Владимира Янева по това дело е Румен Еленски, който е изключително близък до тогавашната зам.-председателка на ВАС Венета Марковска. Иван Тодоров казва пред членовете на съвета, че има още няколко отделни срещи с Янева, които са били по конкретни теми - закупуване на правна литература от издателство "Сиела", в което Тодоров е акционер и член на борда на директорите". След това уточнява, че кантората му е имала 105 дела в градския съд, от които само три са били при Румяна Ченалова. Едното е прекратено, а другите са спечелени на "абсолютни основания".

След адвокат Иван Тодоров отново влиза Румяна Ченалова, която казва, че срещите между Владимира Янева са били доста по-чести. В края на изслушването си тя казва, че се е виждала и с Бойко Борисов - намерила телефона му от нейн колега, обадила се, той не вдигнал, а след два дни върнал обаждане от друг номер с репликата "Какво искате?". Тя не го познала и казала: "Нищо не искам". Той казал: "Аз съм Бойко Борисов" и в крайна сметка двамата се разбрали и видели в Министерски съвет.

Следващият поканен за разговор е председателят на ВАС Георги Колев, който влиза в ментор на Етичната комисия и започва да обяснява на членовете, че няма никакъв смисъл от проверка. "А иначе всичко, което е от този запис за мен си е собствена интерпретация на един от говорещите - конкретно Владимира Янева. Направен е на база лични източници" казва Колев. Впоследствие той или отрича казаното от Янева, или казва, че не си спомня.

По същия начин отговаря и члена на ВСС Милка Итова, която отрича да е коментирала с когото и да е било дисциплинарното производство срещу Румяна Ченалова. Следващият "призован" член на ВСС - близкият до премиера Бойко Борисов Димитър Узунов, също отрича всичко, което Янева разказва, включително и че е близък до премиера Борисов. Той казва, че атаката срещу него идва от факта, че стои в основата на образуването на две от трите дисциплинарни производства срещу Румяна Ченалова.

Последният призован - председателят на Етичната комисия казва, че няма изходящо обаждане към Владимира Янева на 17 февруари, с премиера Борисов се е виждал два пъти - веднъж в периода 2001-2003 г. във връзка с грабеж на околовръстния път. Втората среща е била през 2004 г., когато Тодоров е бил ръководител на VI териториално следствено управление, а Борисов - главен секретар. Поводът - "задържане на едно лице, за което се предполагаше, че с оръжието, което се намери в неговия автомобил, отива да извърши престъпление срещу личността". "От министрите в настоящото правителство познавам двама човека. Това са министъра на правосъдието Христо Иванов, с него от министрите контактувам най-често. И другият министър, който познавам, е Вежди Рашидов. В един приятелски кръг сме от артисти и хора на изкуството. Това е кръгът, който ако сте запознати в момента издига кандидатурата за президент на академик Стефан Воденичаров."

На следващия ден - 8 декември е изслушан и главният прокурор. Той отрича да е поемал ангажимент пред премиера Бойко Борисов "да опраска" Владимира Янева, като после казва, че с нея е говорил само за служебни теми, но не и досъдебното производство срещу нея.

На 11 януари 2016 г. Етичната комисия се събира за да констатира, че не може да се свърже с адвокат Момчил Мондешки. От прокуратурата е пристигнала информация, че експертизата е констатирала, че са намерени несъответсвия в два от записите, като цяло публикуваните разговори нямали защита срещу манипулация, липсват данни за устройството, с което са направени, времето, както и всякаква друга идентифицираща ги информация. "Въз основа на анализа с голяма вероятност се счита, че файловете са били предмет на монтаж, следователно манипулирани" е заключението на експертизата.

Една седмица по-късно проверката е прекратена. Мотивът - няма данни за нарушение на етичния кодекс.

Още от Капитал