Седмичен бюлетин за правни новини

В четвъртък, 27 юни, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие резолюция за продължаване на мониторинга върху България, като отхвърли предложението, инициирано от българските депутати, за прекратяване на наблюдението, като то бъде заменено с периодични прегледи на постигнатия напредък

Седмичен бюлетин за правни новини

ПАСЕ продължава мониторинга върху България; Нови промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие още преди гласуване на ветото; Тълкувателно дело за правото на цесионера да предяви иск срещу увреждащи го действия

7601 прочитания

В четвъртък, 27 юни, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие резолюция за продължаване на мониторинга върху България, като отхвърли предложението, инициирано от българските депутати, за прекратяване на наблюдението, като то бъде заменено с периодични прегледи на постигнатия напредък

© Reuters


Няколко свързани събития белязаха тази седмица. В понеделник КПКОНПИ оневини главните действащи лица в "Апартаментгейт" - Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Вежди Рашидов и т.н., като обяви, че те не са били в конфликт на интереси при покупката луксозни имоти на цени много под пазарните. В четвъртък Парламентарната асамблея на съвета на Европа (ПАСЕ) гласува с голямо мнозинство резолюция за продължаване на мониторинга върху България, а в нея специално се отбелязва, че разследването на апартаментния скандал ще бъде тест за искреността на българските власти в борбата с корупцията. Междувременно Отделът за изпълнение на решенията на Съда в Страсбург към Съвета на Европа обяви заключението си, че законопроектът на правосъдния министър Данаил Кирилов за разследването на "тримата големи" не дава разрешение на идентифицирания проблем с липсата на гаранции за независимо и ефективно разследване срещу главния прокурор.

Генералният адвокат Евгени Танчев: Начинът на избиране на полския съдебен съвет от Сейма не дава гаранции за неговата независимост

Начинът на съставянето на Националния съдебен съвет (НСС) на Полша не дава гаранции, че той е независим от политическата власт, доколкото всички изборни членове на съвета вече се назначават от Сейма, включително и тези от съдебната квота. Това от своя страна рефлектира и върху дисциплинарната колегия на Върховния касационен съд, чиито членове се подбират именно от НСС. Доколкото тази колегия решава делата на съдиите от върховния съд, засегнати от мерките по предсрочно пенсиониране в новото полско законодателство, те не могат да получат справедлив процес. Това се казва в заключение на генералния адвокат Евгени Танчев по поредното дело в СЕС (съединени дела C‑585/18, C‑624/18 и C‑625/18) във връзка със спорната съдебна реформа в Полша. Заключението дава пространен, силно аргументиран анализ на критериите за независимост на съдебните съвети и дисциплинарните юрисдикции с оглед правото на ЕС и практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, който има пряко отношение към проблемите на съдебната реформа и независимостта на съда в български контекст. Това е поредното заключение на генералния адвокат Танчев по съдебната реформа в Полша.

"Когато Върховният съд на Полша отказа да се подчини на политици"

От 10 часа днес в зала "Тържествена" на Съдебната палата започва дискусия на тема "Когато Върховният съд на Полша отказа да се подчини на политици", организирана от българския Върховен касационен съд. Гости на форума ще бъдат първият председател на Върховния съд на Полша Малгожата Герсдорф и председателят на Гражданската колегия Дариуш Завистовски, които ще представят последните промени, свързани със съдебната система в Полша и предизвикателствата пред съдиите.

Министърът на правосъдието обяви конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища

Заявление за участие в конкурса се подава в 14-дневен срок от обнародването на заповедта на министъра в Държавен вестник. Писменият изпит е насрочен за 15 септември. В Софийския районен съд свободните места са 4, в Бургас – 3, в Нови пазар, Пловдив и Лом – по 2, а други 31 районни съдилища в страната е заявено по 1 място.

//СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

И ПАСЕ следи скандала с изгодните сделки с луксозни имоти на висши политици >> Съветът на Европа с втора лоша оценка за България в навечерието на устния доклад на Европейската комисия

Съветът на Европа не приема проекта на Данаил Кирилов за "тримата големи" >> Предложението не само не създава необходимите условия за независимо разследване срещу главния прокурор, но би могло още повече да го затрудни

Калин Калпакчиев: Нездравият интерес към главния прокурор ще се стопи, ако властта му се ограничи >> Това ще доведе до естествено отпадане на нездравия интерес на политическата власт да си гарантира назначаване на лоялен главен прокурор

КПКОНПИ пере най-добре >> Според комисията фигурите с власт, купили евтино луксозни имоти, са упражнили влияние, но не в полза на частния си интерес

Русия превърна ЕСПЧ в писач на изпълнителни листове за обезщетения >> Какъв беше конфликтът между Русия и Съвета на Европа и каква е цената на компромиса?

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Съдия Мирослава Тодорова: За правомощието на съдията-докладчик да прекратява наказателното производство, ако в тъжбата на пострадалия няма данни за престъпление >> Съдийски вестник

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Общините да могат да прехвърлят на държавата язовирите публична собственост

Общините да могат да прехвърлят безвъзмездно на държавата правото на собственост върху язовирите, които са публична общинска собственост, освен тези, за които има действащи концесионни договори. Това предвижда проект за промени в Закона за водите, предложен от група депутати от управляващите, който окончателно да отстрани пречките пред общините да прехвърлят на държавата язовирите, за които не могат да се грижат. Прехвърлянето ще става с договор за дарение, сключен между кмета и областния управител след решение на общинския съвет. Принципно възможността кметовете да предлагат прехвърляне на язовирите на държавата беше въведена в закона през юли 2018 г., но остана забраната за отчуждаване на публична общинска собственост в Закона за общинската собственост, което налага и предлаганата промяна. В тези случаи държавата няма да може да променя публичния характер на собствеността.

Поредни поправки в закона за Черноморското крайбрежие връщат плажните концесии в Министерството на туризма

Вероятно тази седмица в пленарната зала ще бъде гласувано (и отхвърлено) ветото на президента върху оспорваните промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), предложени от Министерския съвет през февруари и приети на второ четене в средата на юни, с които се ограничава дивото къмпингуване. Междувременно в парламента бе внесен нов законопроект, предвиждащ нови мащабни промени в ЗУЧК, с които отново процедурите за отдаване на концесии на плажовете се връщат в Министерството на туризма и ще се провеждат по реда на този закон. Формално законопроектът е за промени в Закона за концесиите, където обаче се предлага кратка редакция, а с преходните разпоредби се създават три нови глави в ЗУЧК с подробно уредена процедура за възлагане на концесия, изпълнението на договора и контрола върху него. (За предисторията на текстовете тук.)

Ако искате да получавате правния бюлетин на мейла си, направете безплатен абонамент тук:

Искам да получавам бюлетина Легал Компас

//СЪДЕБНИ

Тълкувателно дело - за правото на цесионера да предяви иск срещу увреждащи го действия

Тълкувателно дело №2/2019 г. на общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд (ОСГТК) е образувано с въпрос може ли цесионерът да предяви иска по чл. 135, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (и да иска спрямо него бъдат обявени за недействителни сделки или други действия, с които длъжникът го уврежда), ако увреждащата сделка или действие са извършени, след като е възникнало вземането на първоначалния кредитор (цедента), но преди сключването на договора за цесията?

СЕС: Администрацията трябва да реагира на замърсяване на въздуха, дори когато то е установено само в един отделен пункт

Националните съдилища са компетентни да преразглеждат местонахождението на измервателните станции за замърсяването на въздуха и да предприемат всички необходими мерки срещу компетентния национален орган, включително и да издадат разпореждане, ако такова е предвидено в националното право, тези пунктове за вземане на проби да бъдат поставени на подходящи места, в съответствие с критериите на Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух. Това се казва в решение на Съда на ЕС по дело C‑723/17, образувано по преюдициално запитване на съд от Брюксел по иск на местни жители и екоорганизации срещу местната администрация. За да се установи превишаване на пределно допустима стойност в период на осредняване от една година, е достатъчно в един отделен пункт за вземане на проби да бъде измерено ниво на замърсяване над тази стойност.

//ПО-ИНТЕРЕСНОТО ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

бр. 51 от 28 юни 2019 г.

Министерството на правосъдието публикува промени в три наредби за дейността на частните съдебни изпълнители - Наредба №2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители, с която се вдига на 1.2 млн. лева минималната годишна застрахователна сума, за която ЧСИ сключва договор за застраховка, Наредба №3 от 2006 г. за годишните отчети на ЧСИ, с която се променя съдържанието на годишната отчетна форма, като се диференцира информацията за събраните вземания на държавата, общините и съдилищата, и Наредба №4 от 2006 г. за служебния архив на ЧСИ, с която се въвежда изрично задължение деловодните книги на ЧСИ да се водят в електронна форма.

Няколко свързани събития белязаха тази седмица. В понеделник КПКОНПИ оневини главните действащи лица в "Апартаментгейт" - Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Вежди Рашидов и т.н., като обяви, че те не са били в конфликт на интереси при покупката луксозни имоти на цени много под пазарните. В четвъртък Парламентарната асамблея на съвета на Европа (ПАСЕ) гласува с голямо мнозинство резолюция за продължаване на мониторинга върху България, а в нея специално се отбелязва, че разследването на апартаментния скандал ще бъде тест за искреността на българските власти в борбата с корупцията. Междувременно Отделът за изпълнение на решенията на Съда в Страсбург към Съвета на Европа обяви заключението си, че законопроектът на правосъдния министър Данаил Кирилов за разследването на "тримата големи" не дава разрешение на идентифицирания проблем с липсата на гаранции за независимо и ефективно разследване срещу главния прокурор.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал