Капитал Контакти

Ръководен екип на "Капитал" ([email protected])

Главен редактор: Алексей Лазаров

Управляващи редактори: Ивайло Станчев, Теодора Василева

Редактори "Политика и Икономика" - Румяна Червенкова, Ани Коджаиванова, Ивайло Станчев

Редактори "Компании и финанси" - Николай Стоянов, Кирил Кирчев, Тодор Тодоров, Вера Денизова

Отговорен редактор - Йово Николов

Екип на Капитал:

Политика ([email protected])
Огнян Георгиев, Велина Господинова, Момчил Милев, Мирела Веселинова

Икономика ([email protected])
Калина Горанова, Вера Денизова

Международна икономика и политика ([email protected])
Кирил Кирчев, Светломира Гюрова, Марина Станева, Петър Карабоев

Компании ([email protected])
Теодора Василева, Десислава Николова, Деница Ватева, Калина Горанова

Предприемач ([email protected])
Мара Георгиева

Финанси и пазари ([email protected])
Николай Стоянов, Мария Иванова

Медиа и реклама ([email protected])
Сирма Пенкова, Кристияна Христова

Технологии ([email protected])
Константин Николов, Йоан Запрянов

Моят Капитал ([email protected])

Фоторепортери ([email protected])
Надежда Чипева, Цветелина Белутова

Дизайн и предпечат ([email protected])
Никола Андреев, Андрей Червенков, Бойка Панова, Иван Куманов, Калина Колибарска, Кръстьо Бурски, Марияна Попова, Тихомир Колев

КАПИТАЛ LIGHT [email protected]
Ива Рудникова, Светослав Тодоров, Янко Терзиев, Тамара Вълчева

КАРИЕРИ [email protected]
Кирил Кирчев, Иглика Панайотова

Обратна връзка от читатели:
За съдържанието (информация в статиите, подбор на теми и т.н.): [email protected]

За услугите (новите секции и развитието на сайта): [email protected]

За технически проблеми със сайта: [email protected]
Етичен кодекс на българските медии
Капитал

ул. "Иван Вазов" 20
София 1000

Тел. на редакцията:
(+359) 2 4615 300
Факс: (+359) 2 4615 235
Email: [email protected]
Абонаменти

Абонаментни планове:
capital.bg/abonament

Търговски отдел абонаменти и обслужване:
[email protected]

02 4615 349
Реклама и медийни партньорства

Търговски отдел реклама:
[email protected],
02 4615 444

Рекламни тарифи:
economedia.bg/reklama
Администрация

София 1000, Иван Вазов 30
[email protected]
02 4615 122