14-a Национална конференция по е-Здравеопазване

14-a Национална конференция по е-Здравеопазване

14-a Национална конференция по е-Здравеопазване

  • 14 февруари 2019
  • 14 февруари 2019 г., Хотел Балкан София, зала Средец

Събитието

14-a Национална конференция по е-Здравеопазване

14 февруари 2019 г., Хотел Балкан София, зала Средец

Организатори:
ICT Media & Фондация "Електронно здравеопазване България"

Събитието ще се проведе под патронажа на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание на Република България

Със съдействието на: Български лекарски съюз и Български червен кръст 

В условията на глобална дигитализация във всички социално-значими сектори, значителни промени се наблюдават и в здравния сектор. Тази тенденция е актуална и в рамките на Европейския съюз, като една от основните теми на обсъждане е как да уеднакви достъпа до е-услуги сред гражданите на държавите-членки. Напредък би бил постижим с наличие на Национална здравна информационна система (НЗИС), оперативна съвместимост както на национално, така и на европейско ниво, с цел оптимизация на работния процес в здравните заведения и повишаване качеството на предоставената здравна услуга.

Цялостната визия на Националната здравна информационна система (НЗИС), добри европейски и национални практики за дигитализация на здравния сектор, внедряване на решения за автоматизация на процесите в болнични лечебни заведения, са само част от акцентите на тазгодишното издание на 14-а национална конференция по е-Здравеопазване.


Кого очакваме на събитието?
« Представители на държавни, общински и частни здравни институции, вкл. болници, ДКЦ, клиники, санаториуми, лечебни комплекси, лаборатории, медицински центрове, управители, изпълнителни директори, ИТ директори, медицински директори, административни директори;
« Представители на държавни структури – представители на политическия кабинет на министерства на здравеопазването в региона, директори на дирекции в министерствата, директори и управители на здравноосигурителни каси, осигурителни фондове;
«Представители на клинични лаборатории


Как протече събитието през 2018г.

Лектори

Мария Габриел

Мария Габриел

Eвропейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество

Жени Начева

Жени Начева

Заместник-министър на здравеопазването

Дан Думитреску

Дан Думитреску

Държавен секретар, Министерство на здравеопазването на Румъния

Йон Галеа

Йон Галеа

Посланик на Република Румъния в България

Д-р Кери Томпсън

Д-р Кери Томпсън

Заместник-ръководител на отдел "е-Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние" към DG CONNECT, Европейска комисия

Александър Огнянов

Александър Огнянов

Експерт, Фондация "Електронно здравеопазване България"

Проф. д-р Иван Костов

Проф. д-р Иван Костов

Председател на Фондация "Електронно здравеопазване България", изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом"

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

Изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска"

Иван Тодоров

Иван Тодоров

председател на Съвета на директорите на "ДР Щерев" АД и Административен директор в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Д-р Румяна Вълкова

Д-р Румяна Вълкова

Началник "Спешно отделение", "МБАЛ - Уни Хоспитал" - Панагюрище

Доц. Росен Калпачки, д.м.

Доц. Росен Калпачки, д.м.

Началник Клиника по нервни болести, УМБАЛ "Света Анна", гр. София

Д-р Мирослав Георгиев

Д-р Мирослав Георгиев

Управител, "Майчин дом-Медицински център"

Д-р Тихомир Гемеджиев

Д-р Тихомир Гемеджиев

Началник на отделение за хирургия на млечната жлеза, ПСАГБАЛ "Света София", София

Людмила Зафирова

Людмила Зафирова

Управител, "Интер Бизнес 91" ЕООД, София

Д-р Николай Андреев

Д-р Николай Андреев

Началник отделение "Трансфузионна хематология", УМБАЛ "Света Анна", гр. София

Проф. д-р Николай Габровски, д.м.н.

Проф. д-р Николай Габровски, д.м.н.

Зам.-директор по лечебната дейност, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Проф. Тодорка Костадинова, д.м.

Проф. Тодорка Костадинова, д.м.

Заместник-ректор по "Международно сътрудничество, акредитация и качество", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Йордан Димитров

Йордан Димитров

Oперативен мениджър, Балкански институт по труда и социалната политика

Мира Ганова

Мира Ганова

Изпълнителен директор, Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

Венета Куйова-Терзиева

Венета Куйова-Терзиева

Mениджър проекти, Джуниър Ачийвмънт България

Инж. Яко Пилософ

Инж. Яко Пилософ

Председател на борда на директорите на Контракс АД

гл. ас. д-р Полина Михова

гл. ас. д-р Полина Михова

Директор Програмен съвет на Департамент Здравеопазване и социална работа, НБУ

Програма

08:30 - 09:00 Регистрация
09:00 - 11:00 ОТКРИВАЩА ДИСКУСИОННА СЕСИЯ: Държавна политика за е-Здравеопазване на национално ниво и съвместимост с европейските стандарти
Модератор: Доц. д-р Костадин Ангелов, д.м., изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД
Панелисти:
« 
Мария Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество
« Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването
« Дан Думитреску, държавен секретар, Министерство на здравеопазването на Румъния
« Йон Галеа, посланик на Румъния в България
« Д-р Кери Томпсън, заместник-ръководител на отдел „е-Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние“ към DG CONNECT, Европейска комисия
« Александър Огнянов, експерт, Фондация "Електронно здравеопазване България"
« Инж. Яко Пилософ, председател на борда на директорите на Контракс АД
« Проф. д-р Иван Костов, председател, Фондация „Електронно здравеопазване България“ и изпълнителен директор, Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“
Акценти:
« Добри европейски практики в дигитализацията на здравния сектор
« Европейски перспективи в оперативната съвместимост на здравни данни
« Националната здравна информационна система (НЗИС). Доминиращи компоненти: електронен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление
« Необходимост от „комуникация“ между системите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Министерство на здравеопазването и лечебните заведения
« Румънският модел за спешна медицинска помощ. Възможна приложимост в България
11:00 - 11:30 Кафе пауза
11:30 - 12:50 СЕСИЯ 2: Оптимизация на процесите в здравния сектор
Модератор:
Александър Огнянов, директор дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“, НЗОК
11:30 - 11:50 Включване и интегриране на данните по трансфузионна хематология в Национална информационна система за е-здравеопазване
Д-р Николай Андреев, Д.М., началник отделение по Трансфузионна хематология, УМБАЛ „Света Анна” София АД
11:50 - 12:10 Приложение на изкуствения интелект в онлайн система за записване на часове в Медицински комплекс „Д-р Щерев“
Иван Тодоров, председател на Съвета на директорите на "ДР Щерев" АД и aдминистративен директор в Медицински комплекс "Д-р Щерев"
12:10 - 12:30 Изкуственият интелект (AI) като основен фактор при ранната диагностика на ракови заболявания на млечната жлеза - българския опит
Д-р Мирослав Георгиев, управител, „Майчин дом-Медицински център“, Д-р Тихомир Гемеджиев, началник на отделение за хирургия на млечната жлеза, ПСАГБАЛ „Света София“, София, Людмила Зафирова, управител, „Интер Бизнес 91“ ЕООД, София
12:30 - 12:50 Социални кръгове и технологични решения за здраве, качество на живот и активно стареене  (проект Supportive Active Ageing through Multimodal coaching - SAAM)
Проф. Тодорка Костадинова, д.м., заместник-ректор по „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Йордан Димитров, оперативен мениджър, Балкански институт по труда и социалната политика
12:50 - 13:50 Обяд
13:50 - 15:10 СЕСИЯ 3: Технологични иновации в условията на модернизирано здравеопазване
Модератор: Иван Тодоров, председател на Съвета на директорите на "ДР Щерев" АД и административен директор в Медицински комплекс "Д-р Щерев"
13:50 - 14:10 Устойчива и ефективна здравна система, основана на данни, технологии и предприемачество
Mира Ганова, изпълнителен директор, Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, Венета Куйова-Терзиева, мениджър проекти, Джуниър Ачийвмънт България
14:10 - 14:30 3D печатът в неврохирургията
Проф. д-р Николай Габровски, д.м.н., зам.-директор по лечебната дейност, УМБАЛ „Н.И. Пирогов“
14:30 - 14:50 Технологиите по пътя на пациента с инсулт​
Д-р Румяна Вълкова, началник „Спешно отделение“, „МБАЛ - Уни Хоспитал“ – Панагюрище, доц. Росен Калпачки, д.м., началник Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Света Анна“, гр. София
14:50 - 15:10  Развитие на онлайн обучителна среда за Електронно здравеопазване и виртуален eHealth център  –  проект на Нов български университет, финансиран от програма Erasum +
Д-р Полина Михова, директор "Програмен съвет на Департамент Здравеопазване и социална работа", Нов български университет
15:10 Закриване


ICT Media си запазва правото да извършва промени по предварителната програма.
">

Партньори

SOFMEDICA Inter Business Gamma Consult Kontrax DICOTA Medical Manazine Pixel Media New Business ZDRAVE,NET Medical News

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected],тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]

За счетоводни въпроси: [email protected]

 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK