🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>
Е-УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Е-УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

За събитието

20-а юбилейна национална конференция по е-Управление 2019
"Е-УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ "
7 март 2019г., София Хотел Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Средец

Организатори: ICT Media & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България

Със съдействието на: Национално сдружение на общините в Република България(НСОРБ), Държавна агенция "Електронно управление"Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

Европейските държави са водещи в света по отношение развитието на електронното управление, показва проучване, проведено от Икономическия и социален съвет на ООН през юли 2018 г. В изследването са включени 193 държави членки на ООН от различни географски ширини, администрации от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Океания. Отправната точка на изследването е Индексът за развитие на е-Управление (the еGovernment Development Index—EGDI) в съответната държава. Индексът обхваща три основополагащи фактора, спомагащи за дигитализацията на правителствения сектор: качеството на предоставените е-услуги, статуса на телекомуникационната инфраструктура и не на последно място кадровия потенциал. България се нарежда на 47-о място, като в изследването проведено през 2016 г. е била на 52-о. Съответно се наблюдава положително развитие в процеса по дигитализацията на сектора в България. През май Държавна агенция електронно управление (ДАЕУ) очерта основните насоки за развитие на процеса в „Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ)“. В документа се подчертава необходимостта от ускоряване на модернизацията и доизграждането на споделените ресурси на е-Управлението.

Двадесетата юбилейна конференция по е-Управление ще постави акцент върху е-Управлението на национално и европейско ниво. Ще бъдат представени добри практики при оптимизация и интеграция на системи, регистри и платформи, използвани с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и иновации, имплементирани в различните звена на правителствения сектор като фактор за устойчиво развитие.


Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии. ​

Как протече събитието през 2018г.
 

Лектори

Томислав Дончев

Томислав Дончев

Заместник министър-председател на Република България

Атанас Темелков

Атанас Темелков

Председател, Държавна агенция "Електронно управление"

Александър Йоловски

Александър Йоловски

Заместник-председател, Държавна агенция "Електронно управление"

Силвия Георгиева

Силвия Георгиева

Изпълнителен директор, НСОРБ

Красимир Божанов

Красимир Божанов

Директор на дирекция "Модернизация на администрацията", Министерски съвет

Анела Кийратс

Анела Кийратс

Програмен директор на обучения по електронно управление, '"e-Governance Academy", Република Естония

Есма Дилек

Есма Дилек

ИТ Директор, Oбщина Истанбул

Венцеслав Кожухаров

Венцеслав Кожухаров

Експерт "Електронно управление", НСОРБ

Едуард Бодор

Едуард Бодор

Data Center BDM, Централна Европа APC by Schneider Electric

Д-р инж. Александър Петков

Д-р инж. Александър Петков

Директор "Иновации и развойна дейност", Софтуерна група АКСТЪР

Илия Къркъмов

Илия Къркъмов

Старши софтуерен разработчик по ГИС, Софтуерна група Акстър

Миглена Кузманова

Миглена Кузманова

Мениджър Бизнес развитие, ЕСРИ България

Александър Маджиров

Александър Маджиров

Член на екипа за интеграционен софтуер, IBM Europe

Жени Бонева

Жени Бонева

Заместник-председател и председател на Комисията за членство, ISACA Sofia Chapter

Владимир Стоев

Владимир Стоев

Член на Сдружение Клъстер Айтос

Иван Велков

Иван Велков

Директор "Разработка на продукти и услуги", БОРИКА

Красимир Георчев

Красимир Георчев

Директор "Продажби", БОРИКА

Росица Теменугова

Росица Теменугова

Секретар на район "Южен", община Пловдив

Инж. Младен Петров

Инж. Младен Петров

Директор на дирекция КИС - МВР

Мая Енчева

Мая Енчева

Държавен експерт в главна дирекция "Информационни системи и аналитична дейност", Агенция "Митници"

Дилян Млъзев

Дилян Млъзев

Кмет на община Елена

Боян Бойчев

Боян Бойчев

Управител, BMG Data

Сергей Белусов

Сергей Белусов

Основател и главен изпълнителен директор, Acronis

Билети

Безплатна регистрация Платена регистрация
Към регистрацията

Галерия

Е-УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Е-УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

7 март 2019

Вижте още снимки›

Контакти

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected], тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]
За счетоводни въпроси: [email protected]