МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ЕДИН СЕКТОР – ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ НА ФИНАНСИТЕ

МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ЕДИН СЕКТОР – ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ НА ФИНАНСИТЕ

МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ЕДИН СЕКТОР – ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ НА ФИНАНСИТЕ

  • 10 април 2019
  • Sofia Event Center, бул. Черни връх 100

Събитието

21-ви финансов технологичен форум

"МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ЕДИН СЕКТОР - ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ НА ФИНАНСИТЕ"

10 април 2019г.
Sofia Event Center ,
бул. Черни връх 100, зали Алфа и Панорама

Организатор: 
ICT MediaISACA-Sofia Chapter

Със съдействието на: Комисия по финансов надзор, Асоциация на банките в БългарияАсоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Думата “дигитализация” отдавна не се използва само като маркетингов трик за привличане на внимание и предизвикване на интерес към продукти и услуги. Информационните технологии са дълбоко навлезли във всяка една индустрия и сферата на финансите не е изключение. Дигиталната революция продължава да променя традиционните финансови институции и трансформацията е на всички нива - от бизнес моделите и стратегиите през наложените нормативни рамки до обслужването на крайния потребител.
Голяма част от българските финансови институции от години следят тенденциите и своевременно правят крачки в посока адаптиране към най-новото от света на технологиите. Те промениха съществено бизнес стратегиите си и залагат все повече на разработването и предоставянето на редица иновативни услуги и инструменти, които да задоволят растящите изисквания на клиентите за персонализираност, удобство, бързина и сигурност.

Финансовите дружества смело си партнират и с финтех компании, създават или придобиват такива с цел изграждането на добри взаимоотношения и съвместна работа в една обща посока - висока удовлетвореност на крайния потребител. А блокчейн технологиите (и криптовалутите в частност) в контекста на финансовия сектор все по-често предизвикват дискусии и секторът гледа с все по-малко подозрение на иновативната технология.

В това направление главен участник е и регулаторната и институционална среда на Европейския съюз в областта на финансите, където работата продължава в посока стабилност и сигурност на дигиталната финансова екосистема в състояние на отворена комуникация между доставчиците на платежни услуги.
Тук погледът е отправен към прилагането на ревизираната Директива на платежните услуги (PSD2) и очакваното въвеждане на технически стандарти, свързани с нея, през септември 2019-а.

За 21-ва поредна година финансовият технологичен форум, организиран от ICT Media и ISACA Sofia Chapter, ще събере финансови институции и технологични компании, за да погледнат към най-новото от метаморфозата на сектора, за да дадат отговор на много от въпросите, които вълнуват бранша, и за да посочат темите, които ще очертаят процеса на еволюция на следващото поколение финансови институции.

Към кого е насочен форумът:
Събитието е насочено към представители на банков и небанков финансов сектор: банки, застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, финансови брокери, финансови компании в областта на микрокредитирането, включително онлайн, консултантски фирми, лизингови къщи, асоциации, държавни органи, финансово-технологични компании и други.
През 2018 г. събитието бе посетено от висши мениджъри (CEO, COO, CFO, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ мениджъри, началник отдели, ръководители проекти, ИТ експерти и експерти по сигурността, одитори, бизнес анализатори, консултанти, експерти по платежни системи.

Как протече събитието през 2018 г.

Лектори

Нина Стоянова

Нина Стоянова

Подуправител управление "Банково", Българска народна банка

Владимир Савов

Владимир Савов

заместник-председател на КФН, ръководител управление "Застрахователен надзор", Комисия за финансов надзор

Етиен Госе

Етиен Госе

Генерален директор, Европейски платежен съвет

Джудит Баракс

Джудит Баракс

Старши директор "Платежни пазари", ЦИЕ, SWIFT

Мариана Янсен

Мариана Янсен

SWIFT GPI, EMEA

Юрий Генов

Юрий Генов

Изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК; Председател на УС на Клуба на ИТ мениджърите в България

Красимир Кръстев

Красимир Кръстев

Главен експерт, дирекция "Платежен надзор", Българска народна банка

Ирина Казанджиева

Ирина Казанджиева

Началник направление "Банкова политика и анализи", Асоциация на банките в България

Светла Несторова

Светла Несторова

Председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи Главен изпълнителен директор и председател на УС на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

ISACA-Sofia Chapter

Кирил Кирилов

Кирил Кирилов

CIO и вицепрезидент, Алианц България Холдинг

Илиян Стоянов

Илиян Стоянов

Директор "Управление на риска", PwC

Кристин Крумов

Кристин Крумов

Директор "ИТ приложения", Обединена българска банка

Георги Галчин

Георги Галчин

Mениджър "Дигитална трансформация", TBI Bank

Владислав Венев

Владислав Венев

Ръководител Информационна сигурност и Длъжностно лице по защита на данните, Райфайзенбанк България

Д-р Колин Смит

Д-р Колин Смит

Мениджър международни клиенти, Omikron

Любош Клокнер

Любош Клокнер

Старши системен инженер, F5 Networks

Атила Пакси

Атила Пакси

Ръководител "Бизнес развитие", Финансов сектор за ЦИЕ, Gemalto

Светлозар Каранешев

Светлозар Каранешев

Ръководител вътрешен одит на Българо Американска кредитна банка и член на ISACA Sofia Chapter

Никола Няголов

Никола Няголов

Principal Consultant, ITNL Bulgaria

Александър Захариев

Александър Захариев

Регионален мениджър ЮИ Европа, Forrester

Горан Ангелов

Горан Ангелов

Oсновател и управител, Ай Би Ес България (IBS)

Цветомир Досков

Цветомир Досков

Главен изпълнителен директор, Сирма Бизнес Консултинг

Атанас Киряков

Атанас Киряков

Oсновател и член на СД на Сирма Груп Холдинг АД, Изпълнителен директор на Сирма Ей Ай

Христиан Атанасов

Христиан Атанасов

Ръководител "Разработка на софтуер", CSoft

Калоян Георгиев

Калоян Георгиев

Solution Architect IoT, Automation and Energy Management, APC by Schneider Electric

Аркадиуш (Арка) Гедроич

Аркадиуш (Арка) Гедроич

Главен технически директор за IP решения за района на Скандинавия и за ЦИЕ, Huawei Enterprise Business Group

Oнур Чинга

Oнур Чинга

Регионален търговски директор ЦИЕ, VeriPark

Свилен Станчев

Свилен Станчев

Tърговски директор, Ай Би Ес България (IBS)

Христо Борисов

Христо Борисов

Главен изпълнителен директор, Payhawk

Павел Чорбаджийски

Павел Чорбаджийски

Председател, Българската Биткойн Асоциация

Адв. Христо Нихризов

Адв. Христо Нихризов

Съдружник в Адвокатско дружество "Димитров, Петров и Кo."

Мартин Богданов

Мартин Богданов

Член на Управителния съвет и сред основателите на Българска финтек асоциация

Радой Стоянов

Радой Стоянов

Offering Business Development Manager, BULPROS

Йоанна Генова

Йоанна Генова

Мениджър "Иновации", Райфайзенбанк България

Програма

8:00 - 9:00 Регистрация
ЗАЛА АЛФА
9:00 - 9:30 Официално откриване:
« Нина Стоянова, подуправител управление „Банково“, Българска народна банкa
« Владимир Савов, заместник-председател на КФН, ръководител управление „Застрахователен надзор“, Комисия за финансов надзор
« Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC, ISACA-Sofia Chapter
« Валентина Цонева, управител, ICT Media
ЗАЛА АЛФА
ОБЩА СЕСИЯ: СЪВРЕМЕННИТЕ ДИГИТАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР - ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО11

МОДЕРАТОР: Валентина Цонева, управител, ICT Media
9:30-9:50 Финансови услуги в епохата на клиента: опитът на лидерите на дигиталната трансформация. Александър Захариев, регионален мениджър ЮИ Европа, Forrester
9:50-10:10 Аз и Моята банка след PSD2. Горан Ангелов, основател и управител на Ай Би Ес България (IBS)
10:10-10:30​ Иновации, които ще движат пазара на финансовите услуги. Цветомир Досков, главен изпълнителен директор, Сирма Бизнес Консултинг
10:30-11:00 Цифровата трансформация, стимулирана от новите технологии. Аркадиуш (Арка) Гедроич, главен технически директор за IP решения за района на Скандинавия и за ЦИЕ, Huawei Enterprise Business Group
11:00-11:30 Кафе пауза
ЗАЛА АЛФА
СЕСИЯ 1.1. ГЛОБАЛНАТА И МЕСТНАТА РЕГУЛАТОРНА РАМКА НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР
МОДЕРАТОР: Ирина Казанджиева, началник направление “Банкова политика и анализи”, Асоциация на българските банки
ЗАЛА ПАНОРАМА
СЕСИЯ 1.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ДЕЙСТВИЕ - РАЗШИРЯВАЩИТЕ СЕ ХОРИЗОНТИ НА ИНОВАЦИИТЕ

МОДЕРАТОР: Светла Несторова
, председател на УС на Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), главен изпълнителен директор и председател на УС на ЗEАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" EАД
11:30-11:50 SCT Inst - етап на приложение и бъдещо развитие. Етиен Госе, генерален директор, Европейски платежен съвет 11:30-11:50​ Бизнес модел за дигитално бъдеще – от дигитални канали към базирана на платформа стратегия за цялостна дигитална трансформация. Кирил Кирилов, CIO и вицепрезидент, Алианц България Холдинг
11:50-12:10 Еволюция в транзакционното банкиране – Предимството да сме сред първите. Д-р Колин Смит, мениджър международни клиенти, Omikron 11:50-12:10​ EcoStruxure IT: видимост, анализ и сигурност от физическата инфраструктура до облака. Kалоян Георгиев, експерт Системни Архитектури IoT, Автоматизация и Енергиен Мениджмънт, APC by Schneider Electric
12:10-12:30 Изисквания за сигурност при предоставянето на платежни услуги, въведени с PSD2. Красимир Кръстев, главен експерт, дирекция "Платежен надзор", Българска народна банка 12:10-12:30 ИИ за извличане на сигнали за рискови профили от публични данни. Атанас Киряков, изпълнителен директор, Сирма Ей Ай 
12:30-12:50 Рискове на информационната сигурност и регулации  - какво очакват надзорните органи от банките през 2019 година. Светлозар Каранешев, ръководител вътрешен одит на Българо Американска кредитна банка 12:30-12:50 Използване на machine learning за кръстосани продажбиOнур Чинга, регионален търговски директор ЦИЕ, VeriPark
12:50-13:20 SWIFT gpi една година по-късно - новата норма в банковия свят. Мариана Янсен, SWIFT GPI, EMEA 12:50-13:10 Multi-channel защита от измами от 3-то поколение. Свилен Станчев, търговски директор, Ай Би Ес България (IBS)
13:20-13:30 Q&A 13:10-13:30 Архитектура на Банковите Информационни Системи – old school ли е ESB? Кристин Крумов, директор "ИТ приложения", Обединена българска банка
13:30 – 14:30 Обяд
ЗАЛА АЛФА
СЕСИЯ 2.1.
СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА
МОДЕРАТОР: Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC
, ISACA-Sofia Chapter
ЗАЛА ПАНОРАМА
СЕСИЯ 2.2. КАКВО ИСКА КЛИЕНТЪТ - ТЕХНОЛОГИЧНИ СПОСОБИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА ЛОЯЛНОСТ
МОДЕРАТОР: Никола Няголов
, Principal Consultant, ITNL Bulgaria
14:30 - 14:50 Услугата Payment Controls на SWIFT - крайната мярка за превенция на измами. Джудит Баракс, старши директор "Платежни пазари", ЦИЕ, SWIFT 14:30 - 14:50 Пресечната точка между новите технологии и потребителското изживяване. Юрий Генов, изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК; председател на УС на Клуба на ИТ мениджърите в България
14:50 - 15:10 Банките в окото на бурята (от данни и нормативно съответствие) - Как да преминете през нея по бърз, но и сигурен начин? Атила Пакси, ръководител "Бизнес развитие", Финансов сектор за ЦИЕ, Gemalto 14:50 - 15:10 Състезанието за клиента след PSD2 и мястото на Digital Wallet-а в него. Христиан Атанасов. ръководител "Разработка на софтуер", CSoft
15:10 - 15:30 Как да защитите приложно-програмния си интерфейс (API)? Любош Клокнер, старши системен инженер, F5 Networks 15:10 - 15:30 Как да създадем персонализирано клиентско изживяване, което доставя удоволствие? Радой Стоянов, Offering Business Development Manager, BULPROS 
15:30 - 15:50 Актуални киберзаплахи във финансовия сектор и сполучливите методи за справяне с тях. Владислав Венев, ръководител "Информационна сигурност" и Длъжностно лице по защита на данните, Райфайзенбанк България 15:30 - 15:50 Качествено взаимодействие с клентите чрез отдалечена идентификация и дигитален онбординг.  Биометрични решения за подобряване на потребителското изживяване. Георги Галчин, мениджър "Дигитална трансформация", TBI Bank
15:50 - 16:10 Кафе пауза
ЗАЛА АЛФА
16:10 - 17:10
 СЕСИЯ 3. ДИСКУСИЯ
Дигиталното бъдеще на финансите - ролята на ФинТех в процеса на трансформация 

МОДЕРАТОР: Илиян Стоянов, директор "Управление на риска", PwC
Със съдействието на: 
 
 
Българска Финтек Асоциация
Участници:
« Христо Борисов, главен изпълнителен директор, Payhawk
« Мартин Богданов, член на УС, ФинТех асоциация
« Адв. Христо Нихризов, съдружник в Адвокатско дружество "Димитров, Петров и Кo."
« Павел Чорбаджийски, председател на Българска биткойн асоциация
« Йоанна Генова, мениджър "Иновации", Райфайзенбанк България

Акценти:
« Възможности, които разкриват ФинТех компаниите пред традиционните финансови институции. Примери за успешно партньорство като двигател на растеж в банковия сектор
« Отвореното банкиране - риск или възможност за традиционните финансови институции
« Криптовалутите в очите на традиционните финансови институции 10 години след появата им - заплаха или партньор. Технологични предимства и стъпки към превръщането им практично средство за разплащане в ежедневието
« Необходими регулации, стандарти и инструменти за ФинТех индустрията
« Ролята на киберсигурността в ерата на финтех и отворените банки
« Развитие на ФинТех платежните решения
 
">

Партньори

IBS Sirma BC Huawei APC by Schneider Electric CSoft Clico f5 Gemalto Global Consulting Omikron Intelligent Systems Veripark Nevexis Sircrow Dimitrov, Petrov & Co. M&BM Ltd. Perrier Pixel Media INSmarket

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected], тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]
За счетоводни въпроси: [email protected]

 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK