Церемония "ИТ проект на годината" 2018

Церемония "ИТ проект на годината" 2018

За събитието

19 февруариХотел InterContinental Sofia
Площад "Народно Събрание" 4, зала Ballroom

За петнадесета поредна година ICT Media организира конкурса „ИТ проект на годината”. Тази година инициативата ще бъде подкрепена от Philip Morris България. Всеки проект се представя на специалния микросайт на Computerworld в постоянната му рубрика, посветена на успешните ИТ решения в България. 

Цел на инициативата:

« Да открои най-значимите ИТ проекти през 2018 г.;
« Да популяризира опита в изграждането на информационни решения, натрупан в българските организации;
« Да предостави информация за мащабите на използване на ИТ у нас и за ролята на технологиите в българските компании, предприятия и институции.


Критерии за оценка:

« Обществена значимост (степен на въздействие на проекта върху граждани, бизнес и ведомства)
« ИТ инвестиция (обем на вложените/ привлечени средства, съотношение спрямо общите приходи, изчислен ROI)
« Успешно изпълнение (реализация на поставените задачи съобразно планирания срок, ресурси и обхват на проекта)
« Иновативност (внедрени съвременни технологии, възможност за гъвкава надстройка)
« Ефективност (постигнати нетни ползи от внедреното решение, количествено отчитане на реализирани икономии или на повишена производителност)
« Мултипликационен потенциал (възможност за последваща инсталация с минимални допълнителни настройки)
« Комплексност (включва няколко фази, участници са няколко фирми/организации, използват се методи за управление на проекти, засягат се няколко сектора)


Категории:
 
« Централна администрация
« Общинска администрация
« Образование
« Здравеопазване
« Промишленост
« Банки
« Телекомуникационни услуги
« Комунални услуги
« Транспорт и логистика
« ИТ проекти в чужбина


Номинации и жури:

Проектите се набират през цялата година. Важно е те да описват успешно внедрени през годината и вече доказали резултатността си системи и решения в корпоративния сектор или в обществени организации (публичния сектор). Всеки ИТ проект се описва на страниците на в. Computerworld България в рамките на едноименната рубрика.

Журито се формира в края на текущата година и в него участват широк кръг от обективни експерти, представители на държавната администрация, асоциации и бизнеса. Резюмета на всички участвали през годината проекти се предоставят в писмен вид на членовете на комисията. На специална среща представители на в. Computerworld описват отделните проекти и запознават журито с подробности около тях. На членовете на комисията се изпращат формулярите за количествена и качествена оценка по всеки от показателите, избрани от журито за оценка на всички участващи ИТ проекти в двете категории – “Публичен сектор” и “Частен сектор”. Всеки от членовете на комисията, независимо от останалите, въвежда своите оценки на всеки от участващите в конкурса проекти.

Контакти

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected], тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]
За счетоводни въпроси: [email protected]