18-а Международна конференция SecurIT

18-а Международна конференция SecurIT

18-а Международна конференция SecurIT

  • 19 септември 2019
  • София Тех Парк, Иновационен Форум "Джон Атанасов"

Събитието

18-а международна конференция 

SecurIT

InfoSec & Data Storage


Проактивният подход - пътят към устойчива ИТ сигурност

19 септември 2019 г.

София Тех Парк, Иновационен Форум "Джон Атанасов"

Организатори: ICT Media & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет

Със съдействието на: Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция "Електронно управление"

С дигитализирането на системи и процеси темата за киберсигурността се превърна в основна за съвременното общество. Вредите, нанесени от разнородни кибератаки на публични системи, финансовия и икономическия сектор, са огромни. Cybercrime Ventures прогнозират, че до 2021-ва киберпрестъпленията ще струват на света 6 трилиона долара годишно.

Приетият в края на 2018-а Закон за киберсигурност в България е безспорна стъпка в посока повишаване на информационната сигурност. От своя страна Регламент (ЕС) 2019/881 (Акт за киберсигурност) от юни тази година увеличи правомощията на ENISA, даде постоянен мандат на Агенцията и постави началото на общоевропейска рамка за сертифициране на ИТ продукти, услуги и процеси.

Приоритет пред държавата остава обединяването на усилия с бизнеса и академичната общност в посока изгражане на ефективни контрамерки и предвиждане на уязвимостите. Много организации отделят все по-голямо внимание и ресурс на повишаването на киберкултурата както на екипите си, така и сред обществото, като превантивна мярка за защита.

Какви са системните усилия на държавата и ЕС за справяне с проблема киберпрестъпност, по какъв начин технологичните иновации могат да помогнат в борбата с актуалните заплахи, как ефективно да се гарантира съхранението на данните на бизнеса и администрацията предстои да научим по време на SecurIT - 18-ото издание на конференцията InfoSec & DataStorage.

Конференцията се организира от ICT Media и ISACA-Sofia Chapter за 18-а поредна година и традиционно е подкрепяна от Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи , Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция "Електронно управление".

Към кого е насочен форумът:
Събитието е насочено към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката: директори и мениджъри "Информационна сигурност"; мениджъри “Управление на риска”; мениджъри „Инфраструктура“; системни архитекти; инженери по сигурността; ИТ мениджъри; ИТ одитори; одитори по информационна сигурност; консултанти.

Как протече събитието през 2018 г.

Лектори

Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов

Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов

Заместник-министър на отбраната

Николай Ненков

Николай Ненков

Заместник-председател, Държавна агенция "Национална сигурност"

Красимир Симонски

Красимир Симонски

Заместник-председател на Държавна агенция "Електронно управление"

Д-р Лука Зампалионе

Д-р Лука Зампалионе

Ръководител "Сигурност", eu-LISA (Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на на свобода, сигурност и правосъдие)

Д-р Георги Шарков

Д-р Георги Шарков

Съветник по киберотбрана на Министъра на отбраната; Директор, ESI CEE

М-р Ангел Генчев

М-р Ангел Генчев

Старши експерт, Институт по Отбрана ,,Професор Цветан Лазаров" към Министерство на отбраната

Рамсес Гайего

Рамсес Гайего

Изпълнителен зам.-председател, Quantum World Association

Владимир Димитров

Владимир Димитров

отдел Киберпрестъпност при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи

Владимир Кавалов

Владимир Кавалов

Председател, ISACA Sofia Chapter

Жени Бонева

Жени Бонева

Заместник-председател, ISACA Sofia Chapter; Председател за региона, SheLeadsTech

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

ISACA-Sofia Chapter

Д-р Преслав Наков

Д-р Преслав Наков

Старши научен сътрудник I степен, Катарски институт по компютърни изследвания, ХБКУ

Емил Джиновски

Емил Джиновски

Ръководител ИТ за регион "Развиващи се Пазари", GfK

Даниел Креков

Даниел Креков

Директор дирекция "Информационна сигурност", Банка ДСК

Никола Няголов, CGEIT, CISA, PMP

Никола Няголов, CGEIT, CISA, PMP

Principal Consultant, ITNL Bulgaria

Вихрен Славчев

Вихрен Славчев

Изпълнителен директор, Мнемоника

Кирил Георгиев

Кирил Георгиев

Директор "Информационни технологии", ПОК "Доверие"

Себастиан Баника

Себастиан Баника

Регионален мениджър на Check Point за Румъния и България

Владислав Венев

Владислав Венев

Експерт Управление, риск и съответствие по информационна сигурност, Playtech

Александра Стефанова

Александра Стефанова

Консултант, Обединено Дрон Общество

Горан Ангелов

Горан Ангелов

Oсновател и управител, Ай Би Ес България (IBS)

Милан Кули

Милан Кули

Представител на партньорска организация на Gartner

Петромир Иванов

Петромир Иванов

Мениджър "Инфраструктурни решения и услуги за големи организации", Сиенсис АД

Любомир Тилев

Любомир Тилев

Мениджър продажби за IBM решения за сигурност за Румъния и България, IBM

Илиян Стоянов

Илиян Стоянов

Директор "Управление на риска", PwC

Петко Петков

Петко Петков

Старши мениджър "Кибер Сигурност и Дигитална идентичност", PwC

Алeксандър Халачев

Алeксандър Халачев

Ръководител оперативен център за киберсигурност, Caretower

Иван Василев

Иван Василев

Асоциация на риск мениджърите в България (БРИМА)

Здравко Кулев

Здравко Кулев

Консултант "Технологични решения", ССАРМ ЕООД

Борис Гончаров

Борис Гончаров

Главен Стратег по Киберсигурност, Amatas

Александър Цонев

Александър Цонев

CTO, BULPROS

Иван Дудин

Иван Дудин

Регионален директор, Acronis

Павел Георгиев

Павел Георгиев

Член на УС, Българска Асоциация на Серфитицираните Етични Хакери (БАСЕХ)

Програма

8:00 - 9:00 Регистрация
Зала 1
9:00 - 9:30 Официално откриване:
« Приветствие от името на Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; Председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет
« Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната
« Николай Ненков, заместник-председател, Държавна агенция "Национална сигурност"
« Красимир Симонски, заместник-председател на Държавна агенция "Електронно управление"
« Владимир Кавалов, председател, ISACA Sofia Chapter
« Валентина Цонева, управител, ICT Media
ЗАЛА 1
СЕСИЯ 1:
Актуално състояние и очаквано развитие на информационната сигурност в ЕС и България в условия на нарастваща киберпрестъпност
МОДЕРАТОР: Жени Бонева, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter
9:30-9:50 Засилена проактивност за ефективно противодействие. Д-р Лука Зампалионе, ръководител "Сигурност", eu-LISA
9:50-10:20 Квантовият компютинг: Ре-Еволюция. Рамсес Гайего, изпълнителен зам.-председател, Quantum World Association
10:20-10:50​ Защита на Вашия Бизнес От Устройството до Облака с McAfee. Александър Халачев, ръководител оперативен център за киберсигурност, Caretower / партньор на Solytron
10:50-11:10 Топ тенденции в сигурността за 2019 г. Милан Кули, представител на партньорска организация на Gartner
11:10-11:30 Supply Chain - скрити кибер рискове и как изкуственият интелект може да помогне. Георги Шарков, съветник по киберотбрана на Министъра на отбраната; директор, ESI CEE
11:30-12:00 Кафе пауза
ЗАЛА 1
СЕСИЯ 2.1. Технологични мерки за гарантиране на информационната сигурност
МОДЕРАТОР: Емил Джиновски, ръководител ИТ за регион "Развиващи се Пазари", GfK
ЗАЛА 2
СЕСИЯ 2.2.
Опазване на данните в условия на нарастващи заплахи
МОДЕРАТОР: Никола Няголов
, CGEIT, CISA, PMP, Principal Consultant, ITNL Bulgaria
12:00-12:25 Актуални киберзаплахи и начини за противодействие. Владимир Димитров, Инспектор в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи 12:00-12:20​ Identity as part of Cyber Defence and Compliance. Петко Петков, старши мениджър "Кибер Сигурност и Дигитална идентичност", PwC
12:25-12:40 Осигуряване на сигурни комуникации за критични инфраструктури и обществена сигурност. Здравко Кулев, консултант „Технологични решения“ ССАРМ ЕООД, и Валтер фон Вебер, Secunet 12:20-12:35​ Проста и сигурна архитектура за защита на всички Web, мобилни и API приложения. Горан Ангелов, основател и управител, Ай Би Ес България
12:40-12:55 Проактивни подходи и инструменти за гарантиане на информационната сигурност чрез решения на IBM. Любомир Тилев, мениджър продажби за IBM решения за сигурност за Румъния и България, IBM, и Петромир Иванов, мениджър "Инфраструктурни решения и услуги за големи организации", Сиенсис АД 12:35-12:50 Личните устройства – най-голям киберриск за бизнес организациите. Иван Дудин, регионален търговски директор, Акронис България
12:55-13:10 Check Point Maestro Хиперскалируем NGFW с облачна еластичност. Себастиан Баника, регионален мениджър на Check Point за Румъния и България/ Партньор на ACT Sofia 12:50-13:10 Red Teaming, Quantum encryption, Pineapples and Rubber Duckies - the outrageous realities of who lets what in casually. Иван Василев, Асоциация на риск мениджърите в България (БРИМА)
13:10-13:30 Откриване на "фалшивите новини" преди да бъдат написани. Преслав Наков, старши научен сътрудник I степен, Катарски институт по компютърни изследвания, ХБКУ 13:10-13:30 Социално инженерство - Кражба на данни за вход във Facebook. Павел Георгиев, Член на УС, Българска Асоциация на Серфитицираните Етични Хакери (БАСЕХ)
13:30 – 14:30 Обяд
ЗАЛА 1
СЕСИЯ 3.
Ефективна защита на информацията и обезпечаване на сигурността при съхранението на данните
МОДЕРАТОР: Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC
, ISACA-Sofia Chapter
14:30 - 14:50 Дигитализация в отбраната и киберсигурност. Майор Ангел Генчев, старши експерт, Институт по Отбрана ,,Професор Цветан Лазаров" към Министерство на отбраната
14:50 - 15:05 Киберзащитата – екосистема от технологии, правила и хора. Вихрен Славчев, изпълнителен директор, Мнемоника, и Кирил Георгиев, директор "Информационни технологии", ПОК "Доверие"
15:05 - 15:25 Ефективни мерки за защита срещу Social Engineering на корпоративно ниво. Даниел Креков, директор дирекция "Информационна сигурност", Банка ДСК
15:25 - 15:45 Ролята на човешкия фактор - киберхигиена и киберкултура. Обучението на екипа като превантивна мярка. Владислав Венев, експерт Управление, риск и съответствие по информационна сигурност, Playtech
15:45 - 16:15 Кафе пауза
ЗАЛА 1
16:15 - 17:15
ДИСКУСИЯ
Изкуственият интелект в контекста на информационната сигурност

МОДЕРАТОР: Илиян Стоянов, директор "Управление на риска", PwC
Участници:
« Д-р Георги Шарков, съветник по киберотбрана на Министъра на отбраната; директор, ESI CEE
« Д-р Преслав Наков, старши научен сътрудник I степен, Катарски институт по компютърни изследвания, ХБКУ
« Рамсес Гайего, изпълнителен зам.-председател, Quantum World Association
« Александра Стефанова, консултант, Обединено Дрон Общество
« Борис Гончаров, главен стратег по Киберсигурност, Amatas
« Александър Цонев, CTO, BULPROS

Акценти:
« Изкуственият интелект - враг или съюзник в борбата с киберзаплахите
«  Изкуственият интелект на помощ в борбата с дезинформацията и т.нар. фалшиви новини
«  Национална стратегия в областта на изкуствения интелект - какво предстои
«  От фантастика към реалност – закони на роботиката. Етични принципи по отношение на изкуствения интелект
«  Правна отговорност при взимане на решения от изкуствения интелект
«  Как изкуственият интелект служи на антитероризма, разузнаването и опазването на националната сигурност
 
 
ICT Media си запазва правото да извършва промени по предварителната програма.
">

Партньори

McAfee Solytron Mnemonica SirmaBC Acronis NDB ACT Sofia Check Point S.S.A.R.M. Secunet IBS Philip Morris APC by Schneider Electronic Euroins Amatas DiaDraw Pixel Media Sofia Tech Park

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected], тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]
За счетоводни въпроси: [email protected]

 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK