Новият брой:
Първият опит за ротационен кабинет в България
21-ва Национална конференция по е-управление

21-ва Национална конференция по е-управление

За събитието

21-ва конференция по е-управление
"ЕФЕКТИВНО И СИГУРНО Е-УПРАВЛЕНИЕ"
5 март 2020 г.,  София Хотел Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Роял

Организатори: ICT Media, Капитал & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет

Със съдействието на:
Държавна агенция "Електронно управление", Национално сдружение на общините в Република България(НСОРБ), Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

Информационните и комуникационните технологии трайно навлязоха във всички области на социалния и икономически живот, а заедно с тях не спират да растат и очакванията на гражданите и бизнеса към дигиталната трансформация на публичните институции. За да отговори на тях, както и за да отрази развитието след 2014 г. на нормативната и институционалната рамка за е-управление на местно и европейско ниво, в края на изминалото лято Кабинетът прие Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г., Актуализирана пътна карта за изпълнението й и Концепция за регистрова реформа.

Промените са насочени към актуалните предизвикателства, свързани с динамичната цифрова среда, като в обновената Пътна карта са категорично заявени и очаквания "през 2023 г. всеки гражданин да може да общува ефективно по електронен път с държавната администрация, като получава лесно, сигурно и надеждно персонализирани административни услуги".

Същевременно мащабните киберинциденти през изминалата година, които не подминаха и държавната администрация, засилиха вниманието към киберсигурността на публичните информационни системи, а мрежовата и информационната сигурност стана сред основните приоритети на администрацията. В тази връзка стана наложително държавните институции да приведат дейностите си в съответствие с изискванията в новата Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност до 26 ноември 2019 г., за да бъде защитено електронното управление от киберпредизвикателства.

Какво предстои пред е-управлението в страната ни до 2023 г., на какъв етап е електронизацията на администрацията, кои са добрите примери за технологични решения в сектора, какви са стъпките пред институциите, за да гарантират сигурността и защитата на информацията предстои да разберем на 21-вото издание на националната конференция по е-Управление.

През годините конференцията традиционно е провеждана със съдействието на Държавна агенция "Електронно управление", Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.

Как протече събитието през 2019 г

Лектори

Марияна Николова

Марияна Николова

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; Председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет

Йорданка Фандъкова

Йорданка Фандъкова

Кмет, Столична община

Владимир Данаилов

Владимир Данаилов

Заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', Столична община

Атанас Темелков

Атанас Темелков

Председател, Държавна агенция "Електронно управление"

Силвия Георгиева

Силвия Георгиева

Изпълнителен директор, НСОРБ

Ирена Първанова

Ирена Първанова

Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление"

Д-р Александер Июшек

Д-р Александер Июшек

Кмет на община Мурска Собота, Словения; президент на Асоциацията на градовете и общините в Словения

Жени Бонева

Жени Бонева

Заместник-председател, ISACA Sofia Chapter; Chapter Lead, SheLeadsTech

Марчин Матушевски

Марчин Матушевски

Главен инженер поддръжка, Axence

Гергана Колешанска

Гергана Колешанска

Директор на дирекция "Стратегии и политики за е-управление", ДАЕУ

Мариана Цвяткова

Мариана Цвяткова

Директор на дирекция "Електронна идентификация", ДАЕУ

Иван Модев

Иван Модев

Директор на дирекция "Бюджетен контрол и изпълнение на проекти", ДАЕУ

Николай Минев

Николай Минев

Директор на дирекция "Единен системен интегратор", ДАЕУ

Николай Петров

Николай Петров

Директор на дирекция "Единен системен оператор", ДАЕУ

Васил Грънчаров

Васил Грънчаров

Директор на дирекция "Мрежова и информационна сигурност", ДАЕУ

Васил Василев

Васил Василев

Главен директор на Главна дирекция "Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация", ДАЕУ

Дилян Млъзев

Дилян Млъзев

Кмет на община Елена

Мария Йозова

Мария Йозова

Заместник-кмет в ресор "Финанси и собственост", Община Габрово

Светослав Маринов

Светослав Маринов

Заместник-кмет с ресор "ТСУ, общинска собственост и социални дейности", община Раднево

Росица Теменугова

Росица Теменугова

Секретар на район "Южен", община Пловдив

Павел Христов

Павел Христов

Началник-отдел "Информационно техническо обслужване", община Велико Търново

Д-р инж. Александър Петков

Д-р инж. Александър Петков

Директор "Иновации и развойна дейност", Софтуерна група АКСТЪР

Новица Ниниц

Новица Ниниц

Ръководител на дивизиите за Модернизация на приложенията и Интеграция за Централна и Източна Европа, IBM Cloud & Cognitive Software

Мирослав Стефанов

Мирослав Стефанов

Председател, "Българската асоциация по киберсигурност"

Йорданка Мравкова

Йорданка Мравкова

Главен експерт, Агенция по вписванията

Петя Димитрова

Петя Димитрова

Държавен експерт, дирекция "Законодателство и методология", Агенция по обществени поръчки

Билети

Безплатна регистрация Платена регистрация
Към регистрацията

Партньори

партньори

Mastercard

Галерия

21-ва Национална конференция по е-управление

21-ва Национална конференция по е-управление

5 март 2020

Вижте още снимки›

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това събитие на Икономедиа.

Отдел Събития

тел. 02/461 54 21 или на [email protected]
За счетоводни въпроси

[email protected]

тел: 02/ 4615 458