К100 Най-големите компании в България

К100 Най-големите компании в България

За събитието

К100//Класацията
Проектът Капитал 100 има за цел да представи и анализира основните събития в българската икономика през данните на големите дружества, които Капитал събира и обработва няколко месеца преди законовото изискване за публикуването им в търговския регистър. 
 
Информацията на Капитал 100 е полезна на собствениците и мениджърите на компании от всички сектори. Цифрите в класацията са огледало за състоянието на икономиката и дава конкретика за движенията в показателите на сектороопределящите фирми. 

Наградите са единствено базирани върху обективната информация от финансовите отчети.  
 
К100 // Събитието 
Традиционно коктейлът Капитал100 бележи края на бизнес сезона, събирайки управителите и собствениците на най-големите компании в България, банкери, инвеститори, партньори на медиата.

Тази година събитието ще бъде различно и ще бъде по-скоро начало. Началото на това да можем отново да общуваме на живо без да бъдем разделени от екрани.

И предвид, че кризата с COVID-19  ускори процесите по дигитализация не само във фирмите и предприятията, но и в нашия личен живот, сме вплели и виртуални елементи в церемонията, така че да можем по-ясно да си представим бъдещето.

Бъдещето, в което ще можем да сме заедно, независимо в коя точка на света се намираме, да ползваме различни технологии, когато управляваме и развиваме бизнеса си, но и бъдеще, в което още по-силно ще ценим живия контакт и срещите ни един с друг. 
Ще ви очакваме!

Дата и локация:
30 юли | 18.30 часа

Резиденция Лозенец
ул. Милин камък 61

* Достъп само за лица над 18 години.

* *Събитието ще се проведе спрямо всички изисквания за безопасност и съобразено със сигурността на всички гости. При усложняване на епидемиологичната обстановка организаторите си запазват правото да променят датата на събитието

Билети

Регистрация
Към регистрацията