Новият брой:
Правителство с ГЕРБ?
Селско стопанство в Натура 2000 - възможности и правила

Селско стопанство в Натура 2000 - възможности и правила

За събитието

Онлайн обучението ще представи експертни мнения за земеделието и животновъдството на територията на европейската мрежа „Натура 2000“.

То е насочено към работещи в селското стопанство и интересуващите се от темата, за които са важни правилата за развиване на бизнес в защитените зони, смисълът на добрите практики, които се стимулират със субсидии за опазване на биоразнообразието и правилата за прилагането на тези добри практики.

Лидия Чакръкчиева - главен експерт в отдел „Околна среда и климат“ в дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието, храните и горите ще представи компенсаторните плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 14 „Хуманно отношение към животните”, актуализирани на 22 декември 2020г., правилата за паша в защитени територии, както и очакванията за финансиране през предстоящия нов програмен период.

Чавдар Гусев  - ботаник от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките с изследователски приноси в използването на естествените растителните ресурси за стопански нужди (паша, косене и др.) и тяхното опазване (защитени територии и зони, агроекологични мерки) ще представи смисъла на прилагането на мярката за пасторализъм и други добри практики за стопанските дейности на територията на мрежата „Натура 2000“.

Стоилко Апостолов - ветеринар и управител на фондация "Биоселена", работещ за подпомагане на биопроизводството и застъпничество по политиките за селските райони ще разкаже за развитието на търговските предимства за хранителните продукти, произведени с доказано природосъобразни техники и в зони, защитени от мрежата „Натура 2000“.

Уебинарът ще се проведе на 18 март 2021 г., от 12:00 ч. в платформата Zoom. Можете да зададете предварително въпросите си ТУК, ако са свързани с конкретно местообитание или селскостопанска дейност, за да получите възможно най-точен отговор.

Участието е безплатно, но изисква задължителна регистрация ТУК

Билети

Регистрация
Към регистрацията

Контакти

Относно съдържание: Вера Стаевска

[email protected]Относно регистрация: Мариана Петрова

[email protected]