🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>
Награди за финансов директор на годината

Награди за финансов директор на годината

За събитието

КОНКУРСЪТ

CFO of the Year е конкурс за финансов директор на годината, който се организира за шеста поредна година. Неговата цел е да отличи успешни финансови лидери, да популяризира добрите практики и насърчи професионалното развитие на специалистите от финансовата общност.

Конкурсът предоставя отлична възможност на професионалистите от финансовата сфера да получат заслужено признание за вложените усилия през годините, а компаниите които представят, ще бъдат разпознати като високо професионални организации, които поощряват добрите практики и развиват бизнес средата в България.

Вижте Победителите в Награди за финансов директор на годината 2021

CFO OF THE YEAR В 3 СТЪПКИ
 
1. Каква е основната цел на конкурса?
Да отличи успешни финансови лидери, които имат принос както към развитието на професията, така и към развитието на своята компания и екип.

2. Кой може да кандидатства?
Кандидатите трябва да бъдат CFO или да заемат еквивалентна длъжност в публична или частна организация.

3. Как може да се кандидатства?
Финансовите директори могат сами да подадат своята кандидатура или  да бъдат номинирани от свои колеги или управителните органи на съответната компания.
 
КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

- Кандидатите трябва да бъдат CFO или да заемат еквивалентна длъжност в публична или частна организация.

- Кандидатите трябва да са заемали настоящата си длъжност за период от минимум една година.

- Кандидатите не трябва да работят или да са свързани с която и да е от организациите, които организират, партнират или спонсорират CFO of the Year.

- Кандидатурите трябва да бъдат одобрени и утвърдени от изпълнителния директор на компанията на кандидата. Това става посредством попълването на информация за лицето, утвърждаващо кандидатурата, в бланката за номинация. С това си действие лицето, което утвърждава кандидатурата, на практика я одобрява.

- Членовете на журито и техните свързани лица не могат да кандидатстват за наградите CFO of the Year.

Процесът на Номинацията

Всеки финансов директор може да подаде сам своята кандидатура или да бъде номиниран от своя екип, колеги или ръководството на съответната компания. Номиниращите могат да предлагат кандидатурите на повече от едно лице.
Участниците могат да подадат кандидатура в една или няколко категории, но всеки кандидат може да получи награда само в една категория.

За целите на номинирането трябва да бъде попълнена номинационна форма на български или английски език. Тя може да бъде подадена on-line от тук или изпратена като документ на имейл  [email protected],  не по-късно от 21 октомври 2022 г.

За повече информация относно процеса на кандидатстване, можете да се обадите на тел.: 02/817 7100 или да пишете на имейл [email protected]
 
КАТЕГОРИИ

Наградите CFO of the Year ще бъдат присъдени в следните категории:
1) CFO of the Year: Стратегически партньор за развитие на бизнеса
2) CFO of the Year: Трансформация на финансовата функция
3) CFO of the Year: Лидерство и развитие на екипа
4) CFO of the Year: Планиране и бюджетиране
5) CFO of the Year: Контрол и отчетност
6) CFO of the Year: Малки и средни предприятия

1. CFO of the Year: Стратегически партньор за развитие на бизнеса
 
Кандидатствай тук: Word On-line

През последните години наблюдаваме постепенно разширяване на ролята на главния финансов директор. Освен проследяване на основните показатели и цифри и изготвяне на финансовите отчети, финансовият директор все повече се превръща в доверен съветник на ръководството и управителните органи по въпроси, свързани с развитието на бизнеса. Все по-често главните финансови директори излизат от пределите на финансовата функция, търсейки поле и възможности да докажат своята стратегическа бизнес роля за организациите.
Освен проследяване на основните показатели и цифри и изготвяне на финансовите отчети, финансовият директор все повече се превръща в доверен съветник на ръководството и управителните органи по въпроси, свързани с развитието на бизнеса. Традиционната финансова функция търпи пълна трансформация благодарение на технологиите и данните, а финансовите директори все повече са в състояние да предоставят стратегически данни на ръководството и да правят промените възможни.

Пълните критерии за категория CFO of the Year: Стратегически партньор за развитие на бизнеса ще намерите в номинационната форма на категорията.

2. CFO of the Year: Трансформация на финансовата функция
 
Кандидатствай тук: Word On-line

Финансовите директори са едни от първите, които имат възможност да се възползват от предимствата на дигиталната революция. Дигитализацията предлага възможности за нови бизнес модели и различни източници на приходи. От друга страна, прави организацията податлива на конкуренция от страна на нови играчи и поражда експозиция към нови рискове. И точно тук финансовите директори имат възможност да демонстрират как финансовите функции могат да бъдат трансформирани чрез възприемане на дигитални бизнес модели и превръщане на анализа на данните в измерима печалба и подобряване на резултатите на организацията.

Пълните критерии за категория CFO of the Year: Трансформация на финансовата функция ще намерите в номинационната форма на категорията.

3. CFO of the Year: Лидерство и развитие на екипа
 
Кандидатствай тук: Word On-line

Нарастващите очаквания към главните финансови директори се отразяват пряко и във все по-голямата необходимост от силен финансов екип във всяка организация. За да се справят с предизвикателствата на променящата се реалност, главните финансови директори трябва да положат максимални усилия не само да привлекат най-талантливите служители, но и да изградят необходимия капацитет за финансовата функция на бъдещето. Те трябва да създадат среда, в която всички членове на екипа се чувстват сигурни да учат, биват насърчавани да се развиват и вдъхновявани да добавят стойност, както за компанията, така и за собственото си развитие.

Пълните критерии за категория CFO of the Year: Лидерство и развитие на екипа ще намерите в номинационната форма на категорията.

4. CFO of the Year: Планиране и бюджетиране
 
Кандидатствай тук: Word On-line

Планирането и бюджетирането помагат на компаниите да предвидят рентабилността, да прогнозират приходите и разходите, да формулират плановете и стратегиите, да осигурят модел за резултатите от работата и да постигнат финансов успех. Един подобрен процес на планиране и бюджетиране води до изграждане на по-добра компания и е пример за финансово лидерство.

Пълните критерии за категория CFO of the Year: Планиране и бюджетиране ще намерите в номинационната форма на категорията.

5. CFO of the Year: Контрол и отчетност
 
Кандидатствай тук: Word On-line

Финансовият контрол може да се тълкува като анализ на резултатите на компанията, разглеждани от различни гледни точки и моменти и сравнени с целите и бизнес плана на организацията. За да се гарантира следването на бизнес плана, анализите изискват контрол и корекции в случай на нередности, непредвидени обстоятелства или промени.
Корпоративната отчетност, от своя страна, е основата на добрата репутация на дружествата и изгражда доверието на пазара в действията на ръководителите им. Отчетността играе ключова роля за възстановяване на доверието в компаниите чрез предоставяне на ясно познаване за финансовите и нефинансовите резултати на организациите.

Пълните критерии за категория CFO of the Year: Контрол и отчетност ще намерите в номинационната форма на категорията.

6. CFO of the Year: Малки и средни предприятия
 
Кандидатствай тук: Word On-line

Ролята на главния финансов директор в малките и средни предприятия (МСП) и стартиращите компании може да представлява истинско предизвикателство. Ръководствата на МСП имат нужда от финансова перспектива, базирана на факти, която да подпомогне процеса на вземане на решения. Въпреки това, често финансовата функция в тези компании се затруднява в предоставянето на стратегически задълбочени познания и анализи на висшето ръководство. Главните финансови директори често са твърде натоварени с рутинни задачи и разрешаване на ежедневни проблеми, като се борят с ограничени ресурси.

Пълните критерии за категория CFO of the Year: Малки и средни предприятия  ще намерите в номинационната форма на категорията.

Всеки финансов директор може да подаде сам своята кандидатура или да бъде номиниран от своя екип, колеги или ръководството на съответната компания. Номиниращите могат да предлагат кандидатурите на повече от едно лице.
Участниците могат да подадат кандидатура в една или няколко категории, но всеки кандидат може да получи награда само в една категория.

За целите на номинирането трябва да бъде попълнена номинационна форма на български или английски език. Тя може да бъде подадена on-line от тук или изпратена като документ на имейл  [email protected],  не по-късно от 21 октомври 2022 г.

За повече информация относно процеса на кандидатстване, можете да се обадите на тел.: 02/817 7100 или да пишете на имейл [email protected]

ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ

Кандидатурите ще бъдат разгледани от независимо жури, чиито членове са успешни бизнес лидери (CFO, CEO), хора от академичните среди и представители на други финансови организации.

Всеки член на журито ще оценява кандидатурите самостоятелно и ще посочи присъдения от него/нея брой точки, описани в Бланката за номиниране за всяка една категория поотделно. След това присъдените точки от отделните членове на журито ще бъдат сумирани.

Членовете на журито си запазват правото да:
 - поискат препоръки или друга информация за кандидатурата / номинацията.
 - присъдят само по една награда на всеки кандидат.

Жури

Проф. д. ик. н. Бистра Боева

Проф. д. ик. н. Бистра Боева

Университет за национално и световно стопанство

Данета Желева

Данета Желева

Главен изпълнителен директор Индустриален холдинг България

Милена Драгийска

Милена Драгийска

Главен изпълнителен директор, Лидл България

Николай Андреев

Николай Андреев

Главен изпълнителен директор, Vivacom Bulgaria

Николай Генчев

Николай Генчев

до скоро Главен изпълнителен директор и председател на Управителния Съвет Застрахователна компания "Уника" АД

Тодор Брешков

Тодор Брешков

Управляващ съдружник, Launchub Ventures

Галерия

Награди за финансов директор на годината

Награди за финансов директор на годината

21 октомври 2022

Вижте още снимки›

Контакти

За повече информация относно процеса на кандидатстване, можете да се обадите на тел.: 02/817 7100 или да пишете на имейл [email protected]Ако проявявате интерес към рекламно позициониране или спонсорство на конкурса, моля свържете се с oтдел "Събития" [email protected]