Превърнете хаоса от данни в бизнес стойност

Превърнете хаоса от данни в бизнес стойност

За събитието

Форумът, организиран от „Хюлет Пакард Ентърпрайз управляван от Селектиум“ ще се опита да даде отговор на превърналия се в най-важен въпрос през последните няколко години – „Работят ли данните за вас?“
В събитието ще се включат експерти от различни сектори, за да говорят за предизвикателствата в областта на работата с големи обеми данни и възможните им решения. 
Форумът се провежда с медийното партньорство на Digitalk и любезното съдействие на PricewaterhouseCoopers и Sofia Tech Park.
 
Контекст:
С ускорения темп на дигиталната трансформация, все по-често бизнесът говори за предизвикателствата, пред които са изправени компаниите, когато работят с големи обеми от данни. Очевидно е, че за да има добри бизнес резултати, внедряването на правилното ИТ решение е от изключителна важност. Българският пазар не е изолиран от предизвикателствата пред световния бизнес и данните, които клиентите/потребителите съхраняват, в никакъв случай не стават по-малко. Но това не е водещият проблем за бизнеса.
Най-сериозният проблем е, че съхраняваните данни не се анализират и използват по правилен начин – ако изобщо се използват. Така че тези данни не генерират реална стойност за организациите, които разполагат с тях. Реално, множество данни се съхраняват някъде като неизползван ресурс. Генерирането на бизнес смисъл от тези данни не e проста задача, но всяка организация трябва да подобри гъвкавостта и ефективността си и да използва потенциала на наличните данни.

Формат: Бизнес закуска
 
Теми: 
  • Бизнес тенденции при анализите на големи бази данни
  • Ефективно ли работят данните за вас?
  • Как да се преодолеят трудностите при управлението и анализа на данните?
  • Възможности за извличане на стойностни изводи от данните, които така или иначе се съхраняват
  • Online Analytics: Препоръчително или задължително е да ги имате?

Лектори

Мария Косанова

Мария Косанова

Управляващ директор, Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium

Сашо Гарйетович

Сашо Гарйетович

Директор Продажби, HPE Ezmeral CERТА

Цветан Алексиев

Цветан Алексиев

Изпълнителен директор, Сирма Груп

Димитър Шумаров

Димитър Шумаров

Изпълнителен директор и Главен финансов директор Пощенска банка – Юробанк България АД

Петър Статев

Петър Статев

Председател на Надзорния съвет на София Тех Парк и Председател на консорциум "Пета Скейл Суперкомпютър Дискавърър".

Савин Дянков

Савин Дянков

Директор "Капиталови пазари и финансово-счетоводни консултации", PwC България

Билети

0 лв. с ДДС
Регистрация
Към регистрацията
Регистрация
Моля, обърнете внимание, че регистрацията за събитието изисква ID в Capital

Достъпът до събитието е с покани или с предварителна заявка за регистрация през сайта.
Всяка заявка за регистрация ще бъде допълнително потвърдена.
Краен срок за заявка за регистрация - 10 октомври 2022 г.

Програма

Партньори

Генерални партньори:

Със специалното съдействие на:

Контакти

Анна Иванова, Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, [email protected]

Гергана Ботева, Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, [email protected]

Анелия Ангелова, Digitalk.bg, [email protected]