Уебинар "Химическите препарати в земеделието - значение за бизнеса и природата"

Уебинар "Химическите препарати в земеделието - значение за бизнеса и природата"

За събитието

Уебинарът "Химическите препарати в земеделието - значение за бизнеса и природата" се организира от Икономедиа АД като част от проекта "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти", финансиран по програма LIFE  на Европейския съюз.
 
Уебинарът е последен от серията уебинари по проекта "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти" и е насочен към бизнеси, които да получат практична информация за връзката между опазването на природа и тяхната работата.

Специфичните теми, които ще бъдат представени и дискутирани на 19 април с фирми, работещи в селското стопанство, са:

  • Видовете вредни пестициди и хербициди, правилата в България и други страни в ЕС, ефекти на видовете препарати върху почвата, водата и живите организми – Светла Николова, сдружение Агролинк;
  • Дивите опрашители, ефектът върху тях от химическите препарати и възможностите за интегрирана борба с вредителите в земеделието – Роман Рачков, Българска асоциация по биологична растителна защита

Презентатори в уебинара ще бъдат Д-р инж. Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК и Роман Рачков, който е част от авторския екип на „Климатека“ www.climateka.bg.

От страна на Министерството на земеделието е потвърдено участието на експертите Нели Манчева и Ивелин Ризов от отдел "Системи за бързо предупреждение и здраве на растенията" (дирекция " Политики по агрохранителната верига"), както и Сийка Пеева от отдел "Животновъдство генетични ресурси и производство" (дирекция "Животновъдство") и Елеонора Куцарова от дирекция "Растениевъдство".

Те ще представят позициите на отговорното ведомство по темите за ефектите на химическите препарати в земеделието и за нужния институционален контрол с обща презентация, след изложенията на двамата експерти от неправителствения сектор.

Уебинарът е организиран от Икономедиа в рамките на проект "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти". Проектът цели:

  • Повишаване на обществената информираност и екологичната култура на широката общественост за природозащитната мрежа от европейски защитени зони НАТУРА 2000 чрез използването на  ключови, флагови видове, предмет на опазване в мрежата;
  • Преодоляване на негативни фактори и престъпления срещу околната среда, влияещи негативно на популациите на  флагови видове, предмет на опазване в НАТУРА 2000 ( които се дължат на ниско ниво на информираност на гражданите);
  • Привличане на обществена подкрепа и реално гражданско участие в дейностите за опазване на видовете;
  • Повишаване на осведомеността за концепцията за НАТУРА 2000 за опазване на уникалното европейско биоразнообразие и постигане на устойчиво развитие;
  • Активизиране и пряко ангажиране на отговорните институции в дейности за опазване на видовете, опазвани от мрежата НАТУРА 2000;
  • Привличане на медийния интерес и активно ангажиране на медиите в отразяване на дейности свързани с НАТУРА 2000 и целевите видове;
  • Подобряване на състоянието на популацията на целевите видове;
  • Утвърждаване ролята на НПО като партньор на медиите и държавните институции в популяризиране на ползите от НАТУРА 2000  и целевите за проекта видове.

Модератор на събитието ще бъде репортерът на „Зелен Дневник“ Вера Стаевска.  

Дискусията ще се състои чрез платформата Zoom на 19 април 2023 г. от 17 ч.

Можете да се регистрирате за участие в уебинара ТУК

Можете да зададете своите въпроси към експертите ТУК
При включване в реално време ще можете да отправите въпроси допълнително в онлайн чата на събитието.

След попълване на регистрационната форма, ще получите имейл с потвърждение от Zoom и линк за достъп до уебинара. В деня на уебинара (19 април) ще получите нов, подсещащ имейл един час преди началото на събитието.

Лектори

Д-р инж. Светла Николова

Д-р инж. Светла Николова

Основател на Сдружение АГРОЛИНК

Роман Рачков

Роман Рачков

Част от авторския екип на "Климатека"

Билети

Регистрация
Към регистрацията