Бизнес симулационна игра

Бизнес симулационна игра

За събитието

Бизнес симулационна игра
Еднодневно интерактивно обучение

Разберете логиката на бизнеса, развийте ключови умения за справяне с предизвикателствата в работата и намерете нови идеи за вашата компания чрез интерактивно практическо упражнение.

Включете се в интензивна симулация по лиценза на Business Today International, за да откриете връзките и зависимостите между операциите в производството, стратегическите решения в маркетинга, планирането и отчитането на финансовия резултат.

В рамките на един ден ще имате възможност да работите в екип с други участници и да се състезавате за пазарен дял в истинска конкурентна среда. Следвайки реалистични процеси и пазарни правила ще трябва да преговаряте с доставчици и клиенти, да предвидите производствени мощности, да наемате или уволнявате персонал, да разработвате нови продукти и да инвестирате в реклама и продажби.

В края на деня ще можете уверено и самостоятелно да оцените представянето на вашата компания, ще разберете дали взетите решения са били правилни и как бихте могли да осигурите устойчивост на вашия бизнес модел.

За кого?
Обучението е подходящо за:
 • - Всеки, който се занимава с бизнес - от мениджър на отдел до управител на фирма
  - Мениджъри и експерти, които искат да попаднат в екипа с други като тях
  - Екипи, които търсят възможност за тийм билдинг и състезание

Какво ще научите?
По време на бордовата игра ще научите как да:
 • - работите в екип и разпределяте задачи
  - идентифицирате и измервате ключови показатели за бизнеса (като добавена стойност и - възвръщаемост на инвестицията)
  - разграничавате видове разходи и да бюджетирате
  - договаряте благоприятни условия с доставчици и финансови институции
  - комуникирате коректно и точно оферти и условия към клиенти
  - се ориентирате в цифрите от финансовите отчети, за да вземете информирани решения
  - разпределяте ограничени ресурси максимално ефективно
  - планирате паричните потоци, така че да контролирате баланса на приходите и разходите
  - представяте счетоводна информация в опростен и четим вид за целите на анализа и планирането
  - предвиждате пазарни трендове и да се ориентирате в сигналите на бизнес средата
  - оценявате управленски решения и измервате финансовата им тежес

Цена за една регистрация 200 лева без ДДС
-30% отстъпка за група (над 3ма души)

Разгледайте и останалите курсове през юни:
Ръст зас граница (за производители на бързооборотни стоки) - 1, 2, 8, 9 юни (цена 920 лева без ДДС)
Преговорен процес - 3 юни (цена 200 лева без ДДС)

За повече информация: 
Христина Христова +359 887 492 126
[email protected]

Лектори

Георги Кирилов

Георги Кирилов

FCCA, CF, MDV Professional Education

Билети

240 лв. с ДДС
Бизнес симулация
Към регистрацията

Предишни издания