Преговорен процес

Преговорен процес

За събитието

Преговорен процес 
Еднодневно интерактивно обучение 

Какво е важно да знаем и можем, за да водим успешно преговорен процес - от ефективна комуникация до сключване търговски договор; управление на рисковете, оптимизация на срокове и условия, документиране на процеса

Преговорите изискват особена подготовка, за да може да се постигнат максимални резултати, и в същото време преговарящите страни да се погрижат за взаимоотношенията помежду си.

Обучението стъпва на упражнение, което илюстрира комуникационния процес, като се изследват възможностите за недоразумения и обърквания в него. Преминава се към основните приниципи за водене на преговори, които да въведат участниците в тематиката. Ще се обърне специално внимание на подготовката на този вид разговори, както и различни техники при провеждането им. Всичко това, ще се упражни в реални работни казуси, които ще създадем заедно. Те ще дадат възможност на участниците да упражнят новите подходи и да изберат работещите техники за себе си. Допълнително, ще се направи симулация за водене на преговори, в която да се обърне внимание на всички елементи, разглеждани до този момент и как се проявяват в различен контекст.

Комуникация в процеса на продажба
 • Концепция на законите за Въздействие и Влияние
  Процес на продажби и стъпки на продажби
  Разпознаване на типовете клиенти и ефективна комуникация с тях
  Справяне с възражения (трудни клиенти) и затваряне на сделката
   
Успешните преговори
 • Основни принципи за водене на преговори
  Предварителна подготовка – подходящи и несполучливи изрази
  Техники за водене на преговoри
  От практиката за практиката - работни казуси комуникация при преговори
  От преговори към ангажиращо сътрудничество

Търговски договор
 • Основни елементи на договорите
  Проверка на контрагента
  Уловки, защитни клаузи и арбитраж
  Фази на преговорния процес и администриране  на комуникацията


Записване:
Цена за една регистрация 200 лева без ДДС
-30% отстъпка за група (над 3ма души)

Разгледайте и останалите курсове през юни:
Ръст зас граница (за производители на бързооборотни стоки) - 1, 2, 8, 9 юни (цена 920 лева без ДДС)
Бизнес симулационна игра - 10 юни (цена 200 лева без ДДС)

За повече информация: 
Христина Христова +359 887 492 126
[email protected]

Лектори

Златина Михайлова

Златина Михайлова

Директор Лидерски програми, MDV Professional Education

Илия Грозданов

Илия Грозданов

MJur, Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"

Билети

240 лв. с ДДС
Преговорен процес
Към регистрацията

Предишни издания