МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ INFOSEC & DATA STORAGE

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ INFOSEC & DATA STORAGE

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ INFOSEC & DATA STORAGE

 • 28 - 29 септември 2017
 • София Хотел Балкан

Събитието

16-а международна конференция InfoSec & Data Storage
„Колаборацията в основата на опазването на критичните данни“ 
28 - 29 септември 2017 г., София Хотел Балкан 

Организатор: ICT Media & ISACA-Sofia Chapter
Със съдействието на: Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Електронно управление“

Развитието на ИКТ промени характера на съвременното общество. Интернет вече е мястото, където се концентрира критичната инфраструктура и услуги на държавните организации и бизнеса. Влиянието на технологиите върху обществения, социалния, икономическия и културен живот стремглаво се засилва, а това води до нови еволюирали и трудни за прихващане заплахи. Инструментите за защита са различни, но много важно е как е организирана системата на една организация и какви са възможностите тя да бъде защитена. 

През юли 2016 г. Министерският съвет на Р. България прие Национална стратегия за кибер сигурност, а в края на октомври бе подписан нов меморандум за сътрудничество с НАТО в областта на кибер отбраната, който формализира процеса по споделяне на информация и оказване на експертна помощ. Чрез съвместни усилия на държавните органи с професионалните среди, академичната общност и бизнеса, и в диалог с потребителите, България може да постигне завидно ниво на кибер защита. Рискове към информацията винаги е имало и винаги ще има, но опазването й трябва да се превърне в основен принцип на всяка организация. Публично-частното партньорство е механизмът, чрез който всички заинтересовани лица могат да се включат активно – взаимодействието между всички представители на общество, държава, граждани, бизнес и академични среди. 

Инициативата е насочена към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката:
 • * Директори и мениджъри "Информационна сигурност";
  * Мениджъри “Управление на риска”;
  * Мениджъри „Инфраструктура“;
  * Системни архитекти;
  * Инженери по сигурността;
  * ИТ мениджъри;
  * ИТ одитори;
  * Одитори по информационна сигурност; консултанти и др.

Как протече събитието през 2016 г.

 

Лектори

Красимир Каракачанов

Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността, Министър на отбраната

Николай Ненков

Николай Ненков

Заместник-председател, Държавна агенция "Национална сигурност"

Росен Желязков

Росен Желязков

Председател, Държавна агенция "Електронно управление"

Фернандо Силва

Фернандо Силва

Ръководител защита на личните данни (DPO), Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA)

Росен Найденов

Росен Найденов

Експерт по мрежова и информационна сигурност, Европейска агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Васил Грънчаров

Васил Грънчаров

Директор, дирекция "Мрежова и информационна сигурност" и ръководител на Центъра за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България), Държавната агенция "Електронно управление"

Цанко Цолов

Цанко Цолов

Член на Комисията за защита на личните данни

Ян Мюнтър

Ян Мюнтър

Старши мениджър по ИТ сигурност, HERE Германия

Жени Бонева

Жени Бонева

Заместник-председател и председател на Комисията за членство, ISACA – Sofia Chapter

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

ISACA-Sofia Chapter

Никола Няголов

Никола Няголов

Principal Consultant, ITNL Bulgaria

Светослав Христов

Светослав Христов

Председател на СД и Продуктов мениджър "Услуги за информационна сигурност", Eволинк АД

Ивелин Павлов

Ивелин Павлов

Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г., Akat Technologies

Д-р Георги Шарков

Д-р Георги Шарков

Директор, ESI CEE (European Software Institute - Center Eastern Europe)

Здравко Стойчев, CISM, CRISC

Здравко Стойчев, CISM, CRISC

CISO, Societe Generale Експресбанк

Димитър Кехайов

Димитър Кехайов

Директор на дирекция "ИТ и виртуална банка", БАКБ

Цанко Бонев

Цанко Бонев

Директор Дирекция "Инфраструктурна сигурност и комуникации", Банка ДСК

Веселин Арнаудов

Веселин Арнаудов

Директор развитие на иновациите, VMware

Любош Клокнер

Любош Клокнер

Системен инженер, F5 Networks

Михаил Павлов

Михаил Павлов

Директор " Системи за Съхранение на данни" Хюлет Пакард, Югоизточна Европа

Адв. Весела Кабатлийска

Адв. Весела Кабатлийска

Ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници"

Илиан Стоянов

Илиан Стоянов

Старши мениджър "Управление на риска", PwC

Стефан Стоилов

Стефан Стоилов

IS & T мениджър, DHL Express

Гжегож Лижиер

Гжегож Лижиер

Мениджър продажби за ЦИЕ IBM Spectrum Storage, IBM

Едуард Бодор

Едуард Бодор

Data Center BDM, Централна Европа APC by Schneider Electric

Чавдар Николов

Чавдар Николов

Управляващ директор, АCТ София

Явор Михов

Явор Михов

IBM SW Business Development Manager, NDB Ltd

Явор Папазов

Явор Папазов

Мениджър на техническия екип на CyResLab (Cyber Resillience Laboratory), ESI CEE

Георги Георгиев

Георги Георгиев

Специалист предпродажбен процес и техническа консултация за персонални системи, НР Inc.

Антон Фридрих

Антон Фридрих

Технически консултант за CyberArk Eastern Europe Customer Success, партньор на AKAT Technologies

Диян Ангелов

Диян Ангелов

Специалист предпродажбен процес и техническа консултация за решения за печат, НР Inc.

Йоанис Вордос

Йоанис Вордос

Експерт по сигурността на информацията, Cyber Security Solutions

Иван Станчин

Иван Станчин

Старши мениджър "Информационна сигурност", Уникредит Булбанк

Инж. д-р. Веселин Янков

Инж. д-р. Веселин Янков

NetIQ/Novell/SUSE Representative for Bulgaria

Светлин Йорданов

Светлин Йорданов

Управител, Еском България ЕООД

Ираван Хира

Ираван Хира

Генерален директор, Hewlett Packard Enterprise България

Борис Гончаров

Борис Гончаров

Директор Стратегическо развитие на информационната сигурност, Аматас ЕАД

Бил Николопулос

Бил Николопулос

Инженер по сигурността, Check Point Software Technologies, партньор на ACT Sofia

Лиор Замир

Лиор Замир

Мениджър "Предварителни продажби" за Израел и Югоизточна Европа, Radware

Ивайло Стоянов

Ивайло Стоянов

Директор "Държавна администрация и публичен сектор", Хюлет Пакард Ентърпрайз България

Тодор Ташев

Тодор Ташев

Директор Развитие на бизнеса в частния сектор, Парафлоу Комуникейшънс ООД

Камен Несторов

Камен Несторов

Технически консултант, Хюлет Пакард Ентърпрайз България

Програма

ДЕН 1/28 СЕПТЕМВРИ 2017

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 10:00 Официално откриване

* Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
* Росен Желязков, председател, Държавна агенция „Електронно управление“
* Николай Ненков, заместник-председател, Държавна агенция „Национална сигурност“
* Михаил Павлов, директор „Бизнес развитие“ за Югоизточна Европа, Хюлет Пакард Ентърпрайз България
* Чавдар Николов, управляващ директор, АCТ София
* Ивелин Павлов, мениджър Продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор, AKAT Technologies
* Жени Бонева, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter
* Валентина Цонева, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1. Сътрудничеството – основа в опазването на критичните данни
Модератор: Жени Бонева
, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter

10:00 - 10:30 Нормативна рамка за защита на информационната среда. Изисквания, налагани от регламента GDPR.
Фернандо Силва, ръководител защита на личните данни (DPO), Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA)

10:30 - 10:50 IoT – сигурна service oriented архитектура. Рискът при свързаните устройства.
Ивайло Стоянов, директор „Държавна администрация и публичен сектор“, Хюлет Пакард Ентърпрайз България

10:50 - 11:10 Нов интегриран подход за изграждане и споделяне на политики за сигурност - Check Point R80.
Бил Николопулос, инженер по сигурността, Check Point Software Technologies, партньор на ACT Sofia

11:10 - 11:30 Основните проблеми свързани с потребителските станции са въпрос на привилегии.
Антон Фридрих, технически консултант за CyberArk Eastern Europe Customer Success, партньор на AKAT Technologies

11:30 - 11:50 Директива на EС относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи.
Росен Найденов, експерт по мрежова и информационна сигурност, Европейска агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA)

11:50 - 12:10 Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи чрез Директива (EС) 2016/1148.
Васил Грънчаров, директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ в Държавна агенция „Електронно управление“ и ръководител на Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност (CERT Bulgaria).


12:10 - 13:10 Обяд

 
СЕСИЯ 2.1. Киберсигурност – на „лов“ за уязвимости


13:10 - 13:30 CyberStrike.
Илиан Стоянов, старши мениджър „Управление на риска“, PwC


13:30 - 13:50 Имунната система на бизнеса: Самообучаващa се технология за напреднала киберзащита.
Ина Бакалова, мениджър клиенти, Darktrace


13:50 - 14:10 Unified Secure Access - отвъд VPN.
Любош Клокнер, системен инженер, F5 Networks


14:10 - 14:30 Основни препоръки за поддържане на адекватна сигурност на привилегированите потребителски профили.
Антон Фридрих, технически консултант за CyberArk Eastern Europe Customer Success, партньор на AKAT Technologies

14:30 - 14:50 Уязвимости при използване на метода BYOD.  Камен Несторов, технически консултант, Хюлет Пакард Ентърпрайз България
СЕСИЯ 2.2. Сигурност и съхранение на данните според нуждите на организацията
Модератор: Иван Станчин
, старши мениджър „Информационна сигурност”, Уникредит Булбанк

13:10 - 13:30 Поглед зад традиционните рамки на мрежовата сигурност.
Цанко Бонев, директор дирекция „Инфраструктурна сигурност и комуникации“, Банка ДСК

13:30 - 13:50 Аналитични решения на IBM за сигурност, превенция и защита.
Явор Михов, мениджър Бизнес развитие IBM SW, NDB Ltd.

13:50 - 14:10Намаляване разходите за съхранение на данни и подобряване използваемостта на сторидж системите.
Гжегож Лижиер, мениджър продажби за ЦИЕ IBM Spectrum Storage, IBM, партньор на Solytron

14:10 - 14:30 Физическата сигурност на центровете за данни е не по-малко важна от киберсигурността.
Едуард Бодор, Data Center BDM, Централна Европа, APC by Schneider Electric

14:30 - 14:50 На лов за zero-day атаки – SANDBLAST защита в реално време от Check Point. Бил Николопулос, инженер по сигурността, Check Point Software Technologies, партньор на ACT Sofia14:50 - 15:20 Кафе пауза

 
СЕСИЯ 3.1. Управление на риска чрез подходящи технологични мерки
Модератор: Рамона Червенкова
, CGEIT, CRISC, ISACA-Sofia Chapter


15:20 - 15:40 Регламент 2016/679 стратегия на успеха.
Цанко Цолов, член на Комисия за защита на личните данни

15:40 - 16:00 Как да се подготвим за постигане на съответствие с GDPR.
Йоанис Вордос, MEng, MSCS, GSEC, GCFA, GPEN мениджър решения за сигурност, Intracom Telecom

16:00 - 16:20 Осигуряване на съответствие с регламент за защита на личните данни - GDPR - чрез прилагане на технологични решения (IAM, PAM, SIEM).
Светлин Йорданов, управляващ директор, Еском България и Веселин Янков, ръководител на представителството на Novell за България, Македония и Албания, към днешна дата Micro Focus International.

16:20 - 16:40 Защита на крайните устройства от кибератаки.
Здравко Стойчев, CISM, CRISC, старши мениджър „Информационна сигурност“, Societe Generale Експресбанк
СЕСИЯ 3.2. Информационната сигурност „топ“ или „стоп“ фактор за Industry 4.0
Модератор:
 Димитър Кехайов, директор на дирекция "ИТ и виртуална банка", БАКБ

15:20 - 15:40 Предизвикателства в областта на сигурността в развиващите се технологии.
Ян Мюнтър, старши мениджър по ИТ сигурност, HERE

15:40 - 16:00 Ransomware: катализатор за промяна в корпоративната сигурност.
Веселин Арнаудов, директор развитие на иновациите, VMware

16:00 - 16:20 Кой е следващата жертва на DDoS атаки? Какви са съвременните тенденции и опасности от мрежови атаки? Кой и защо атакува с DDoS? Има ли ефективни средства за защита?
Светослав Христов, председател на СД и продуктов мениджър "Услуги за информационна сигурност", Еволинк АД

16:20 - 16:40 Спечелете DDoS войната.
Лиор Замир, мениджър „Предварителни продажби“ за Израел и Югоизточна Европа, Radware


Закриване на ДЕН 1


ДЕН 2/29 септември 2017


09:00 – 9:30 Регистрация

СЕСИЯ 1: Интелигентна информационна сигурност
Модератор: Александър Захариев, регионален мениджър ЮИ Европа, Forrester

09:30 - 10:00 (Не)сигурно внедряване на модерна скалируема инфраструктура или как дребните недооценени заплахи могат да обърнат кибер-каруцата.
Д-р Георги Шарков, директор, ESI CEE (European Software Institute - Center Eastern Europe) и Явор Папазов, мениджър на техническия екип на CyResLab (Cyber Resillience Laboratory), ESI CEE

10:00 - 10:20 Защитени ли са входните точки на Вашата система?
Диян Ангелов, специалист предпродажбен процес и техническа консултация решения за печат, НР Inc. и Георги Георгиев, специалист предпродажбен процес и техническа консултация за персонални системи, НР Inc.

10:20 - 10:40 Три лесни стъпки за постигане на съответствие с общия регламент на ЕК за защита на личните данни (GDPR).
Тодор Ташев, директор „Бизнес развитие“, Парафлоу Комуникейшънс

10:40 - 11:00 Съответствие на процесите в DHL Express Bulgaria.
Стефан Стоилов, IS & T мениджър, DHL Express.


11:00 - 11:30 Кафе пауза


11:30 - 13:30 Дискусия на тема: Общият регламент на ЕК за защита на личните данни (GDPR) – как да отговорим на изискванията
Модератор: Никола Няголов
, независим консултант

Участници:

* Фернандо Силва,
ръководител защита на личните данни (DPO), Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA)
* Цанко Цолов, член на Комисия за защита на личните данни
* Адв. Весела Кабатлийска, експерт защита на лични данни, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“
* Борис Гончаров, директор Стратегическо развитие на информационната сигурност, Аматас ЕАД
* Тодор Ташев, директор „Бизнес развитие“, Парафлоу Комуникейшънс
 •  
Акценти:

* Изискванията на регламента GDPR – започнаха ли бизнесът и администрацията да се подготвят, за да отговорят на тези изисквания
* Анализ нивото на защита и информационна сигурност в една организация и отговаря ли то на изискванията на регламента
* Човешкият факторобучение на служителите и повишаване осведомеността им за покриване изискванията на регламента
* Data Privacy Officer (DPO) – новата длъжност в организацията или DPO като услуга?
* Изисквания на регламента към бизнесите, опериращи и на международно ниво

13:30 - 14:00  Q & A

Закриване на ДЕН 2


Отразяване в медиите

Държавна агенция "Електронно управление" - Дискусиите за повишаване на кибер устойчивостта на европейско ниво ще повлияят ролята на Българското председателство на Съвета на ЕС
ЕС засилва капацитета си за информационна сигурност 
Киберзаплахите вече са свързани с международния тероризъм
Експерти обсъдиха киберсигурността
Реалният сектор у нас не бърза с въвеждане на изискванията ...
">

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected], тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]
За счетоводни въпроси: [email protected]

 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK