Е-УМЕНИЯТА НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ПОКОЛЕНИЕ

Е-УМЕНИЯТА НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ПОКОЛЕНИЕ

За събитието

13а национална конференция по е-образование
„Е-УМЕНИЯТА НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ПОКОЛЕНИЕ“
26 октомври, 2017г., София Хотел Балкан

Организатор:
ICT MEDIA
С подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България
Със съдействието на Министерство на образованието и наукатаСтатистиката показва, че безработицата в страните от ЕС намалява с показателни темпове, защото хората получават нови дигитални умения, които ги правят по-конкурентоспособни и увеличават възможностите за  работа в новите бизнес сфери. ИКТ оказват влияние върху различни аспекти на образователния процес, промените изискват нова организационна структура, създаване на нови учебни програми и нови компетенции.

Развитието на дигитални умения в началните, средните, висшите училища и колежите, свързано с последваща реализация, сътрудничеството между образователните институции и бизнеса, са малка част от стъпките  в посока към подобряване конкурентоспособността на младите хора в България и осигуряване на така необходимите на ИКТ бизнеса кадри.

В началото на тази година стана ясно, че общият бюджет на програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2017 г. е с 3 милиона лева повече, отколкото през 2016 година, или общо 10 230 000 лв. Средствата ще бъдат сериозна подкрепа за осигуряване на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в общо 700 училища и детски градини.

Днес дигиталните умения са от първостепенно значение за развитие на образованието, а по време на 13-ото издание на национална конференция по е-образование ще обърнем специално внимание на развитието на иновативните образователни технологии и на ролята им за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.

Как протече събитието през 2016 г.

Лектори

Проф. Ангел Смрикаров

Проф. Ангел Смрикаров

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Елена Налбантова

Елена Налбантова

Директор, 81 СУ "Виктор Юго", София

Огнян Златев

Огнян Златев

Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

Людмила Дерменджиева

Людмила Дерменджиева

Директор, Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", град Гоце Делчев

Доц. д-р Камен Спасов

Доц. д-р Камен Спасов

Факултет по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Инж. Георги Христов

Инж. Георги Христов

Заместник-началник на Център за дистанционно обучение, Национален военен университет "Васил Левски"

Георги Кисьов

Георги Кисьов

Зам. управител по развойната дейност, Риск Електроник

Филип Раденовски

Филип Раденовски

Маркетинг Мениджър, Дахуа Технолъджи България

Мартин Желев

Мартин Желев

Продуктов Мениджър, Хуауей Технолоджис България

Искра Калчева

Искра Калчева

Консултант по електронно и дистанционно обучение, "Център по електронно и дистанционно обучение", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

Доц. Д-р Иван Мерджанов

Доц. Д-р Иван Мерджанов

Директор на Центъра за електронно и дистанционно обучение и на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Д-р Милена Крумова

Д-р Милена Крумова

Предприемач в сферата на образованието (entrepreneur and intrapreneur)

Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов

Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов

Директор на Център за компютърни иновативни системи, Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Инж. Василиса Павлова

Инж. Василиса Павлова

Старши експерт по Информатика и Информационни технологии, Регионално управление на образованието (РУО), Благоевград

Румяна Костадинова

Румяна Костадинова

Главен експерт, дирекция "Професионално образование и обучение", Министерство на образованието и науката

Контакти

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected], тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]
За счетоводни въпроси: [email protected]

 

Галерия

Е-УМЕНИЯТА НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ПОКОЛЕНИЕ

Е-УМЕНИЯТА НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ПОКОЛЕНИЕ

26 октомври 2017

Вижте още снимки ›