Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България

Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България

За събитието

13-а национална конференция по е-Здравеопазване
"Висококачествено и дигитализирано е-Здравеопазване в България"

28 февруари, Интер Експо Център, зала ВитошаДигиталната трансформация е тенденция, която навлезе във всички сфери на икономиката и обществения живот, включително и в здравеопазването. На тази тенденция се възлагат надежди, свързани с повишаването качеството на медицинската помощ. През последните няколко години дигиталната трансформация в медицината съществено промени и автоматизира процесите в съвременното здравеопазване в България, а едновременно с това се повиши и доверието на хората към технологичните новости в сектора. Надеждните е-здравни системи и услуги зависят най-вече от политиката и стратегиите на национално ниво, от ангажирането на много сектори, подходяща употреба на ИКТ и адекватен човешки капацитет.

В рамките на 13-ата конференция по е-Здравеопазване ще бъдат обсъдени политиките и стратегиите за развитие на е-Здравеопазването на ниво Европейски съюз и България, ще бъдат представени етапите на развитие на всички елементи от е-Здравеопазването в страната - единна информационна система, е-рецепта, е-здравен запис, е-направление, национална здравна карта, електронно медицинско досие и ще бъдат представени технологичните възможности за развитие на е-Здравеопазването в България. 

Как протече събитието през 2017 г.​

Лектори

Д-р Нигяр Джафер

Д-р Нигяр Джафер

Заместник-председател, 44-о Народно събрание на РБ

Жени Начева

Жени Начева

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Тарие Пиетсо

Д-р Тарие Пиетсо

Ръководител сектор "Политики в областта на е-Здравеопазването" към DG CONNECT, Европейска комисия

Александър Йоловски

Александър Йоловски

Заместник-председател, Държавна агенция "Електронно управление"

Александър Огнянов

Александър Огнянов

Директор дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията", НЗОК

Доц. д-р Иван Костов

Доц. д-р Иван Костов

Председател на Фондация "Електронно здравеопазване България", изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом"

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

Изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска"

Проф. д-р Асен Балтов

Проф. д-р Асен Балтов

Изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация

Д-р Стефан Константинов

Д-р Стефан Константинов

Изпълнителен директор, УСБАЛ пo онкология

Д-р Боян Христов, д.м.

Д-р Боян Христов, д.м.

УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД

Инж. Георги Янчев

Инж. Георги Янчев

Началник отдел "Медицинска компютърна техника и комуникационни системи", Военномедицинска Академия

Иван Тодоров

Иван Тодоров

Председател на Съвета на директорите на "ДР Щерев" АД и Мениджър маркетинг в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Д-р Захари Захариев

Д-р Захари Захариев

Завеждащ отделение "Лъчелечение", "МБАЛ - Уни Хоспитал" - Панагюрище

Д-р Нина Ръсина

Д-р Нина Ръсина

Началник отдел "Медицински дейности", ЦСМП София

Проф. Тодорка Костадинова, д.м.

Проф. Тодорка Костадинова, д.м.

Заместник-ректор по "Международно сътрудничество, акредитация и качество", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Павел Камински, CISSP, CISA, CEH

Павел Камински, CISSP, CISA, CEH

Оперативен мениджър, Seven Security Group

инж. Яко Пилософ

инж. Яко Пилософ

Заместник изпълнителен директор, Контракс АД

Предраг Алексич

Предраг Алексич

Инженер предпродажби за ЦИЕ, индустриални решения и киберсигурност, Gemalto

Петър Кирков

Петър Кирков

Ръководител отдел "Управление на риска", Телелинк

Контакти

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected],тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]

За счетоводни въпроси: [email protected]

 

Галерия

Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България

Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България

28 февруари 2018

Вижте още снимки ›