Е-УПРАВЛЕНИЕТО - УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Е-УПРАВЛЕНИЕТО - УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Е-УПРАВЛЕНИЕТО - УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

  • 8 - 9 март 2018
  • International Business School, зала Универсум, улица "Винсент ван Гог" 7

Събитието

19-а конференция по е-управление
"Е-УПРАВЛЕНИЕТО - УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ"
8-9 март, International Business Schoolулица "Винсент ван Гог" 7, зала Универсум 

Организатори:
ICT Media & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България

Със съдействието на: Държавна агенция "Електронно управление", Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Столична община и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

Дигиталната трансформация на администрацията е неизбежна, което изисква ускорено развитие на е-управлението и посрещане на предизвикателствата, свързани с тази промяна. По време на Министерската среща по е-управление в Талин в края на миналата година стана ясно, че през следващите 5 години държавите трябва да предприемат „осезаеми стъпки“ за реализация на принципите, заложени в Европейския план за действие за е-управление (2016-2020) и в Европейската рамка за оперативна съвместимост.

Oперативната съвместимост, премахването на хартиения обмен на документи, намаляването на административната тежест чрез възможността за служебен обмен на данни и дигитализация на ресурсите и данните на администрациите, ще бъдат сред темите на 19-ото издание на конференцията.

През годините конференцията традиционно е провеждана със съдействието на Държавна агенция "Електронно управление", Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.

Как протече събитието през 2017г

Лектори

Томислав Дончев

Томислав Дончев

Заместник министър-председател на Република България

Йорданка Фандъкова

Йорданка Фандъкова

Кмет, Столична община

Светлана Ломева

Светлана Ломева

Изпълнителен директор, Асоциация за развитие на София

Атанас Темелков

Атанас Темелков

Председател, Държавна агенция "Електронно управление"

Александър Йоловски

Александър Йоловски

Заместник-председател, Държавна агенция "Електронно управление"

Силвия Георгиева

Силвия Георгиева

Изпълнителен директор, НСОРБ

Цанко Цолов

Цанко Цолов

Член на Комисията за защита на личните данни

Боран Иваноски

Боран Иваноски

Ръководител "Проекти", Мрежа на асоциациите на местните власти в ЮИ Европа (NALAS)

Д-р Кънчо Райчев

Д-р Кънчо Райчев

Директор, Национална експертна лекарска комисия

Донка Михайлова

Донка Михайлова

Заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян

Дилян Млъзев

Дилян Млъзев

Кмет на община Елена

Даниела Пешева

Даниела Пешева

Държавен експерт, отдел "Политика в информационното общество", дирекция "Информационни технологии", МТИТС

Христина Добрева

Христина Добрева

Държавен експерт, отдел "Европейски програми и проекти", дирекция "Информационни технологии", МТИТС

Инж. Галина Байчева

Инж. Галина Байчева

Началник отдел "Управление при кризи, ОМП", община Бургас

Теодора Гандова

Теодора Гандова

Председател на УС, НПО Линкс

Нина Благоева

Нина Благоева

Управител и основател на фирма "ЕН ДИ БИ" ЕООД

Едуард Бодор

Едуард Бодор

Data Center BDM, Централна Европа APC by Schneider Electric

Миглена Кузманова

Миглена Кузманова

Мениджър Бизнес развитие, ЕСРИ България

инж. Виктор Главев

инж. Виктор Главев

Директор Софтуерни технологии, Софтуерна група АКСТЪР

Делян Генков

Делян Генков

Консултант "Мрежи и Сигурност" в LIREX

Даниела Димитрова

Даниела Димитрова

Ръководител проект, "Индекс-България" ООД

Дмитри Голивец

Дмитри Голивец

Ръководител отдел "Приложен софтуер", Централа на ABBYY за Източна Европа

Жени Бонева

Жени Бонева

Заместник-председател и председател на Комисията за членство, ISACA Sofia Chapter

Венцеслав Кожухаров

Венцеслав Кожухаров

Експерт "Електронно управление", НСОРБ

Явор Михов

Явор Михов

Мениджър Бизнес развитие, NDB Ltd

Александър Маджиров

Александър Маджиров

Член на екипа за интеграционен софтуер, IBM Europe

Георги Ганев

Георги Ганев

Мениджър "Анализи", IBM България

Игор Правица

Игор Правица

Мениджър, IBM България

Георги Чернев

Георги Чернев

Главен секретар, Държавна агенция "Архиви"

Росица Теменугова

Росица Теменугова

Секретар на район "Южен", община Пловдив

Урб. Злати Пешев

Урб. Злати Пешев

Главен експерт, дирекция "Информационни технологии и системи", отдел "Информационни технологии и ГИС", Агенция "Пътна инфраструктура"

Калин Каменов

Калин Каменов

Кмет, община Враца

Димитър Тодоров

Димитър Тодоров

Консултант "Разработка на софтуер", ТехноЛогика ЕАД

Програма

ДЕН I / 8 март

08:30 - 09:00 Регистрация 

09:00 - 09:50 Официално откриване:


« Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България
« Атанас Темелков, председател, Държавна агенция "Електронно управление"
« Йорданка Фандъкова, кмет, Столична община
« Силвия Георгиева, изпълнителен директор, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
« Жени Бонева, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter
« Игор Правица, мениджър на IBM за България
« Валентина Цонева, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1. Е-управление - административната реформа
Модератор: Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян

09:50 - 10:20 Решенията за е-Управление: Решения в действие. Александър Йоловски, заместник-председател, Държавна агенция "Електронно управление"

10:20 - 10:40 Новите технологии - нови възможности за развитие. Георги Ганев, мениджър “Анализи”, IBM България 

10:40 - 11:00 Данните и развитието на новите технологии като основа за издграждане на стабилно е-управление и формиране на дигитално общество. Нина Благоева, управител и основател на "ЕН ДИ БИ" ЕООД и Явор Михов, мениджър Бизнес развитие, "ЕН ДИ БИ" ЕООД

11:00 - 11:20 Общините на бъдещето и трудният път на цифровите услуги. Светлана Ломева, изпълнителен директор, Асоциация за развитие на София

11:20 - 11:40 Сигурност на съхраняваните в административните структури лични данни. Изисквания на GDPR към администрациите. Цанко Цолов, член на Комисия за защита на личните данни

11:40 - 12:10 Кафе пауза

СЕСИЯ 2. Електронизирана администрация в услуга на гражданите

Модератор: Дилян Млъзев, кмет, община Елена

12:10 - 12:30 ГИС за пътната инфраструктура - ползи за администрацията, гражданите и бизнеса. Урб. Злати Пешев, главен експерт, дирекция „Информационни технологии и системи”, отдел „Информационни технологии и ГИС“, Агенция "Пътна инфраструктура"

12:30 - 12:50 Дигитализация извън шаблона: гъвкаво управление за съвременните граждани. Дмитри Голивец, ръководител отдел "Приложен софтуер", Централа на ABBYY за Източна Европа

12:50 - 13:10 Високопроизводително устройство за защита, управление и ускоряване на обмена на данни в държавната администрация. Александър Маджиров, член на екипа за интеграционен софтуер, IBM Европа

13:10 - 13:30 Съвременни програмни средства от "Индекс-България" ООД, свързани с е-управление. Инж. Даниела Димитрова, ръководител проект, "Индекс-България" ООД

13:30 - 13:50 Как се дигитализира базата на цифровизацията. Едуард Бодор, Data Center BDM, Централна Европа, APC by Schneider Electric

13:50 - 14:50 Обяд

СЕСИЯ 3. Технологиите в центъра на е-управлението
Модератор: Георги Чернев
, главен секретар, Държавна агенция "Архиви"

14:50 - 15:10 Единна информационна система на медицинската експертиза в България. Д-р Кънчо Райчев, директор, Национална експертна лекарска комисия

15:10 - 15:30 Електронно управление с АКСТЪР - 2018. Инж. Виктор Главев, директор Софтуерни технологии, Софтуерна група АКСТЪР

15:30 - 15:50 Тенденции и иновации в информационната сигурност. Делян Генков, консултант "Мрежи и сигурност", LIREX

15:50 - 16:10 Могат ли отворените данни да превърнат градовете в технологични лидери? Теодора Гандова, председател на УС, НПО Линкс

16:10 - 16:30 Използване на технологиите за прозрачно управление в oбщина Враца. Калин Каменов, кмет, община Враца

16:30 Закриване

ДЕН 2/ 9 март

СЕСИЯ 1. Е-обслужване в българската община
Модератор: Росица Теменугова
, секретар на район "Южен", община Пловдив

09:00 - 09:30  Регистрация

09:30 - 10:00  
Е-инструменти за по-добро планиране на услугите от местните власти в областта на твърдите отпадъци и управлението на водите. Боран Иваноски, ръководител "Проекти", Мрежа на асоциациите на местните власти в ЮИ Европа (NALAS)

10:00 - 10:20 ЕСРИ ГИС решения за нуждите на съвременната дигитална община. Миглена Кузманова, мениджър Бизнес развитие, ЕСРИ България

10:20 - 10:40 Интелигентно управление на риска от наводнения в община Бургас. Инж. Галина Байчева, началник отдел “Управление при кризи, ОМП“, община Бургас

10:40 - 11:00 Демонстрация в реално време на ИС за защита от наводнения на община Бургас. Димитър Тодоров, консултант „Разработка на софтуер“, ТехноЛогика ЕАД

11:00 - 11:20 Инициативата WIFI4EU - безплатен интернет за европейците.  Христина Добрева, държавен експерт в отдел „Европейски програми и проекти“, дирекция "Информационни технологии", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

11:20 - 11:40 Улесняване на процедурите по изграждане на физическа инфраструктура чрез създаване на Единна информационна точка. Даниела Пешева, държавен експерт, отдел "Политика в информационното общество", дирекция „Информационни технологии“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

11:40 - 12:40 Обяд

Официалният език на събитието е български като ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български и от български на английски съобразно конкретната сесия. 
 
">

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​events.ictmedia@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg

 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK