Innovation Thinking, for Brands & Retailers

Innovation Thinking, for Brands & Retailers

За събитието

За кого е предназначен уъркшопът?

За всеки, който проявява интерес към нововъзникващите технологии за работа с клиенти и който иска да обогати работното си пространство с нови идеи и начини на мислене.

Какво ще научите по време на него?

Ще научите с какво нововъзникващите технологии могат да обогатят вашия бизнес, кои решения са били успешни за някои търговци на дребно и брандове и кои – не чак толкова, а също така и как да формулирате своята стратегия в сферата на иновациите.

<Нови технологии, които подкрепят иновациите и отражението им върху различните индустрии - търговия на дребно, бързооборотни стоки, финанси
- Ще разберете как търговците на дребно и брандовете отговарят на бъдещите очаквания на клиентите
- Ще откриете дали се движим към свят, базиран на т.нар. „нулев потребителски интерфейс“
- Ще разберете каква роля ще играе добавената реалност в живота ни
- Ще научете как брандовете използват гласовата технология за по-висока ангажираност на клиентите

<Предприемачество, предприемачество в рамките на големи организации и отворени иновации
- Как да идентифицираме и класифицираме перспективните технологии
- Как да разкриваме предизвикателствата при адаптиране на иновациите към пазарната среда
- Ще разберем как да организираме бизнеса си, за да създадем иновационна култура
  
< По време на уъркшопа
- Ще имате възможност да развиете своя идея, базирайки се на комбинация от разнообразни технологии и опита на различни индустрии
- Ще имате възможност да натрупате практически опит в прилагането на иновационни практики при лансирането на нови идеи във вашата компания
- Ще може да разработите специфични измерители, за да стимулирате въвеждането на нови идеи във вашата компания
- Ще получите директна обратна връзка от фасилитатори, работещи с водещи брандове и търговци на дребно

След края на уъркшопа ще си тръгнете с повече познания по тези въпроси и по-добро разбиране как се прави иновационна стратегия за вашия бизнес.

Работният език на уъркшопа ще бъде английски.

Дата и място:

16 февруари 2018
София Ивент Център, зала Панорама

Цена: 400 лв. без ДДС

 

Лектори

Alex Hamilton

Alex Hamilton

Head of Insight, Isobar

Mustafa Rashid

Mustafa Rashid

Head of Emerging Technologies, Isobar

Билети

480 лв. с ДДС
Такса за един участник
Към регистрацията

Предишни издания

Контакти

Отдел Събития

тел. 02/4615451
За счетоводни въпроси

тел: 02/4615 458