Церемония "ИТ проект на годината" - 2017

Церемония "ИТ проект на годината" - 2017

За събитието

21 февруари, Гранд Хотел София, зала София

За четиринадесета поредна година ICT Media организира конкурса „ИТ проект на годината”, а от 2008 г. инициативата се подкрепя от Банка ДСК Всеки проект се представя на специалния микросайт на Computerworld в постоянната му рубрика, посветена на успешните ИТ решения в България. 

 
Цел на инициативата: 

* Да открои най-значимите ИТ проекти през 2017 г.;
* Да популяризира опита в изграждането на информационни решения, натрупан в българските организации;
* Да предостави информация за мащабите на използване на ИТ у нас и за ролята на технологиите в българските компании, предприятия и институции.

Категории:
* Централна администрация
* Общинска администрация
* Образование
* Здравеопазване
* Промишленост
* Банки и застрахователи
* Телекомуникационни и комунални услуги
* ИТ и аутсорсинг
* Транспорт и логистика

Критерии за оценка:

* Обществена значимост (степен на въздействие на проекта върху граждани, бизнес и ведомства)
* ИТ инвестиция (обем на вложените/ привлечени средства, съотношение спрямо общите приходи, изчислен ROI)
* Успешно изпълнение (реализация на поставените задачи съобразно планирания срок, ресурси и обхват на проекта)
* Иновативност (внедрени съвременни технологии, възможност за гъвкава надстройка)
* Ефективност (постигнати нетни ползи от внедреното решение, количествено отчитане на реализирани икономии или на повишена производителност)
* Мултипликационен потенциал (възможност за последваща инсталация с минимални допълнителни настройки)
* Комплексност (включва няколко фази, участници са няколко фирми/организации, използват се методи за управление на проекти, засягат се няколко сектора)

Номинации и жури:

Проектите се набират през цялата година. Важно е те да описват успешно внедрени през годината и вече доказали резултатността си системи и решения в корпоративния сектор или в обществени организации (публичния сектор). Всеки ИТ проект се описва на страниците на в. Computerworld България в рамките на едноименната рубрика.

Журито се формира в края на текущата година и в него участват широк кръг от обективни експерти, представители на държавната администрация, асоциации и бизнеса. Резюмета на всички участвали през годината проекти се предоставят в писмен вид на членовете на комисията. На специална среща представители на в. Computerworld описват отделните проекти и запознават журито с подробности около тях. На членовете на комисията се изпращат формулярите за количествена и качествена оценка по всеки от показателите, избрани от журито за оценка на всички участващи ИТ проекти в двете категории – “Публичен сектор” и “Частен сектор”. Всеки от членовете на комисията, независимо от останалите, въвежда своите оценки на всеки от участващите в конкурса проекти.

Контакти

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected],тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]

За счетоводни въпроси: [email protected]

 

Галерия

Церемония "ИТ проект на годината" - 2017

Церемония "ИТ проект на годината" - 2017

21 февруари 2018

Вижте още снимки ›