ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА  - КАТАЛИЗАТОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ФИН. СЕКТОР

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА - КАТАЛИЗАТОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ФИН. СЕКТОР

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА - КАТАЛИЗАТОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ФИН. СЕКТОР

  • 12 април 2018
  • Sofia Event Center, бул. Черни връх 100

Събитието

20-и юбилеен финансов технологичен форум

"ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА  - КАТАЛИЗАТОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР"
 
12 април 2018 г.
Sofia Event Center, зали Алфа & Панорама
София
 
Организатор:
ICT Media &  ISACA-Sofia Chapter

Със съдействието на: Асоциация на банките в БългарияАсоциация на българските застрахователиБългарска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
 
 
20-ото юбилейно издание на финансовия технологичен форум ще бъде проведено в период на адаптация на европейските финансови институции към ерата на дигитализацията и бързо променящото се глобално общество. Технологиите разкриват огромен потенциал и са метод за повишаване качеството на финансовото обслужване, което е причината да са налице огромни инвестиции в тази посока. Все повече финансови институции са ориентирани към промяна на цялостния бизнес модел в посока модернизация, внедряване на съвременни технологични модели (като блокчейн, чатбот, изкуствен интелект, машинно обучение) и стремеж към отговор на променящите се потребителски навици в постоянно трансформиращата се цифрова среда.
 
Какво е отражението на новите тенденции към финансовите институции у нас? Какво предприемат те, за да отговорят на регулаторните и потребителски изисквания? Кои са най-актуалните предизвикателства пред българските банки, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, финтех компании? Ориентираха ли се  финансовите институции към промяната в посока поставяне на потребителя в центъра и фокусиране на цялостнанта си стратегия към осигуряване комфорта на клиентите? Какви са най-актуалните проекти, осъществени в българските финансови организации? Това са само част от въпросите, на които заедно ще намерим отговор в 20-ото юбилейно издание на финансовия технологичен форум.
 
През годините конференцията е провеждана с традиционното съдействие на Комисия за финансов надзор, Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване,  а през 2018 покана е отправена и до Представителството на Европейската комисия в България.
 
 
Към кого е насочен форумът:
Събитието е насочено към представители на банков и небанков финансов сектор: банки, застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, финансови брокери, финансови компании в областта на микрокредитирането, включително онлайн, консултантски фирми, лизингови къщи, асоциации, държавни органи и други. През 2017 г. събитието бе посетено от висши мениджъри (CEO, COO, CFO, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ мениджъри, началник отдели, ръководители проекти, ИТ експерти и експерти по сигурността, одитори, бизнес анализатори, консултанти, експерти по платежни системи.
 

Лектори

Нина Стоянова

Нина Стоянова

Подуправител управление "Банково", Българска народна банка

Ралф Якоб

Ралф Якоб

Ръководител звено "Финансови услуги на дребно и плащания" DG FISMA, Европейската комисия

Етиен Госе

Етиен Госе

Генерален директор, Европейски платежен съвет

Джудит Баракс

Джудит Баракс

Старши директор "Платежни пазари", ЦИЕ, SWIFT

Мариана Янсен

Мариана Янсен

SWIFT GPI, EMEA

Юрий Генов

Юрий Генов

Изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК; Председател на УС на Клуба на ИТ мениджърите в България

Александър Костов

Александър Костов

Ръководител екип, дирекция "Методология и финансови пазари", Българска народна банка

Красимир Кръстев

Красимир Кръстев

Главен експерт, дирекция "Платежен надзор", Българска народна банка

Ирина Казанджиева

Ирина Казанджиева

Началник направление "Банкова политика и анализи", Асоциация на банките в България (АББ)

Никос Сампанис

Никос Сампанис

Регионален директор за Югоизточна Европа, Forrester Research

Емил Джиновски

Емил Джиновски

Регионален CIO - CEE& META, GfK

Светла Несторова

Светла Несторова

Председател на УС на Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), главен изпълнителен директор на ЗEАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" EАД

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

ISACA-Sofia Chapter

Никола Няголов

Никола Няголов

Principal Consultant, ITNL Bulgaria

Кирил Кирилов

Кирил Кирилов

CIO и вицепрезидент, Алианц България Холдинг

Даниела Улямова

Даниела Улямова

Началник управление "Информационна трансформация", Банка ДСК - Централно управление

Нели Йоловска

Нели Йоловска

Мениджър "Корпоративни продажби", БОРИКА

Иван Велков

Иван Велков

Директор "Разработка на продукти и услуги", БОРИКА

Радослав Димитров

Радослав Димитров

Директор "Карти и терминали ", БОРИКА

Рикардо Фонтес

Рикардо Фонтес

Регионален директор за Югоизточна Европа и Близкия изток, Dynatrace

Горан Ангелов

Горан Ангелов

Управител, Ай Би Ес България

Калоян Георгиев

Калоян Георгиев

Инженер Индустриална автоматизация и управление на енергията, Schneider Electric

Владимир Кавалов

Владимир Кавалов

Президент, ISACA Sofia Chapter

Павел Камински, CISSP, CISA, CEH

Павел Камински, CISSP, CISA, CEH

Оперативен директор, Seven Security Group

Свилен Станчев

Свилен Станчев

Търговски Директор, Ай Би Ес България

Паскал Таларида

Паскал Таларида

Съосновател и изпълнителен директор, Jarvis Edge

Александър Милошевич

Александър Милошевич

Главен софтуерен архитект, Asseco CEE

Радко Желев

Радко Желев

Ръководител "Продукти и архитектура", Пайнетикс АД

Пьотр Сковронски

Пьотр Сковронски

Мениджър за територията на Източна Европа, включително България, Informatica

Лиор Замир

Лиор Замир

Мениджър "Техническо консултиране", Radware

Мартин Кулов

Мартин Кулов

Мениджър на Dynatrace за България, Provice Informatika Kft

Владислав Димитров

Владислав Димитров

Директор, Дайс Софтуер

Валерия Бояджиева

Валерия Бояджиева

Ръководител отдел Продажби и Пред продажби, Интраком България

Стефаан Сеиз

Стефаан Сеиз

Архитект по сигурността, VASCO Data Security

Милена Милева

Милена Милева

Business Architect, Sirma BC

Радой Стоянов

Радой Стоянов

BULPROS Industry Digitalization Offering Leader

Лукаш Либуда

Лукаш Либуда

Главен мениджър бизнес решения, Pre-Sales Risk Practice South, EMEA SAS Institute

Програма

08:30 – 09:00 Регистрация​
09:00 - 09:30 Официално откриване:
Нина Стоянова, подуправител управление „Банково“, Българска народна банкa
Нели Йоловска, мениджър "Корпоративни продажби", БОРИКА
Рикардо Фонтес, регионален директор за Югоизточна Европа и Близкия Изток, Dynatrace
Горан Ангелов, управител, Ай Би Ес България
Владимир Кавалов, президент, ISACA Sofia Chapter
Валентина Цонева, управител, ICT Media
ОБЩА СЕСИЯ: ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР - КАТАЛИЗАТОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ
МОДЕРАТОР: Емил Джиновски
, регионален CIO - CEE & META, GfK
 
09:30-9:50  Финансови услуги в епохата на клиента. Никос Сампанис, регионален директор за Югоизточна Европа, Forrester Research
09:50-10:10 БОРИКА нова генерация – картови услуги от ново поколение в областта на NFC & HCE, 3D Secure, POS outsourcing, ATM monitoring и др.. Радослав Димитров, директор "Карти и терминали", БОРИКА
10:10-10.30 Цифров и облачен натиск - предефиниране на мониторинга. Рикардо Фонтес, регионален директор за Югоизточна Европа и Близкия Изток, Dynatrace
10:30-10:50 PSD2: нов структуриран поглед към ИТ архитектурата. Горан Ангелов, управител, Ай Би Ес България
10:50-11:20​ Кафе пауза
СЕСИЯ 1.1. ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР
МОДЕРАТОР: Ирина Казанджиева, началник направление “Банкова политика и анализи”, Асоциация на банките в България
СЕСИЯ 1.2. СРЕДСТВА ЗА ПРЕХОД КЪМ ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА
МОДЕРАТОР: Светла Несторова, председател на УС на Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), главен изпълнителен директор на ЗEАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" EАД
11:20-11:40​ Как Европейският платежен съвет подпомага иновативните плащания в Европа - фокус върху SCT Instant. Етиен Госе, генерален директор, Европейски платежен съвет 11:20-12:00 SWIFT GPI – нов стандарт в трансграничното платежно пространство. Мариана Янсен, SWIFT GPI, EMEA
11:40-12:00​ Иновативни решения за покриване изискванията на новите регулации. Пьотр Сковронски, мениджър за територията на Източна Европа, включително България, Informatica 12:00-12:20 Ролята на ИТ в дигиталния бизнес модел. Свилен Станчев, търговски директор, Ай Би Ес България
12:00-12:20​ Как чрез иновативни технологии SAS посреща регулаторните предизвикателства в сектора на финансовите услуги. Лукаш Либуда, главен мениджър бизнес решения, Pre-Sales Risk Practice South EMEA, SAS Institute 12:20-12:40 Автоматизация на самообслужващото банкиране с роботика и изкуствен интелект. Валерия Бояджиева, ръководител отдел "Продажби и предпродажби", Интраком България
12:20-12:40​ БОРИКА - интегратор за въвеждането на PSD2 у нас. Правила, срокове, последващи инициативи. Иван Велков, директор "Разработка на продукти и услуги", БОРИКА 12:40-13:00​ Дигитализация и оптимизация на бизнес процесите. Милена Милева, бизнес архитект, СИРМА БК
12:40-13:00 Прагматично за PSD2 – Икономически ефективно решаване на регулаторния пъзел. Александър Милошевич, главен софтуерен архитект, Асеко CEE 13:00-13:20​ Блокчейн ще промени търговията с активи (децентрализиран обмен, токeн суап). Паскал Таларида, съосновател и изпълнителен директор, Jarvis Edge
13:00-13:20​ Мобилни малуер заплахи и ефективни мерки за противодействие. Стефаан Сеиз, архитект по сигурността, VASCO Data Security  
13:20 – 14.20​ Обяд
СЕСИЯ 2.1. УСТОЙЧИВА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
МОДЕРАТОР: Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC, ISACA-Sofia Chapter
СЕСИЯ 2.2. ПОСТАВЯНЕ НА КЛИЕНТА В ЦЕНТЪРА НА ФИНАНСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ
МОДЕРАТОР:
 Илиян Котев, ръководител офис "Управление на дигитални проекти“, Пощенска банка
14:20-14:40​ Изисквания за сигурността на плащанията, произтичащи от новия Закон за платежните услуги и платежните системи. Александър Костов, ръководител екип, дирекция "Методология и финансови пазари" и Красимир Кръстев, главен експерт, дирекция "Платежен надзор", Българска народна банка  14:20-14:40​ Финансова култура у младите в България и ролята на банките. Даниела Улямова, началник управление „Информационна трансформация“, Банка ДСК - Централно управление
14:40-15:00 Съответствие със SWIFT: новият глобален бранд за AML (противодействие на прането на пари), проследяване на санкциите и KYC (познаване на твоя потребител). Джудит Баракс, старши директор "Платежни пазари", ЦИЕ, SWIFT 14:40-15:00 Високо производителни организации - ключ за успешна дигитална трансформация. Мартин Кулов, мениджър на Dynatrace за България,  Provice Informatika Kft
15:00-15:20 Киберсигурност до краен предел. Лиор Замир, мениджър "Техническо консултиране", Radware 15:00-15:20 Трите ключови аспекта на омниканалното клиентско изживяване. Радой Стоянов, BULPROS Industry Digitalization Offering Leader
15:20-15:40​ EcoStruxure IT – наблюдение, управление и сигурност от физическата инфраструктура до облака. Калоян Георгиев, инженер Индустриална автоматизация и управление на енергията, Schneider Electric 15:20-15:40 От KIOS до дигитално банкиране с помощта на MDES – всички услуги на едно място. Радко Желев, ръководител "Продукти и архитектура", Пайнетикс АД
15:40-16:00​ Що е то PCI DSS и има ли почва у нас? Павел Камински, CISSP, CISA, CEH, oперативен директор, Seven Security Group 15:40-16:00​ Q & A
16:00 – 16:30 Кафе пауза
16:30-17:30 СЕСИЯ 3. ДИСКУСИЯ: ФИНТЕХ - "ЗАПЛАХА" ЗА БАНКОВИЯ СЕКТОР ИЛИ СТИМУЛ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ                                      
МОДЕРАТОР: Никола Няголов
, Principal Consultant, ITNL Bulgaria
Акценти:
« Директивата PSD 2 - колко бързо банките ще се адаптират към промяната и ще започнат да взаимодействат с финтех компаниите
« Как финтех компаниите ще заслужат доверието, което потребителите имат в банковите институции
« Предоставяне от финтех компаниите на банкови услуги със или без съгласието на банката. "Агресивните" подходи
« До каква степен са адаптируеми CEO-та на финтех и "техфин" компаниите към технологичните иновации
« Финтех - причината банките да пристъпят към технологична инвестиция и развойни центрове?

Участници:
« Встъпителна видеопрезентация от Ралф Якоб, ръководител звено "Финансови услуги на дребно и плащания" , DG FISMA, Европейската комисия
« Юрий Генов, изпълнителен директор, Банка ДСК
« Кирил Кирилов, CIO и вицепрезидент, Алианц България Холдинг
« Паскал Таларида, съосновател и изпълнителен директор, Jarvis Edge
« Владислав Димитров, изпълнителен директор, Дайс Софтуер
">

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected], тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]
За счетоводни въпроси: [email protected]

 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK