Международна конференция INFOSEC & DATA STORAGE 2018

Международна конференция INFOSEC & DATA STORAGE 2018

Международна конференция INFOSEC & DATA STORAGE 2018

  • 27 септември 2018
  • Sofia Event Center, бул. Черни връх 100

Събитието

17-а международна конференция
InfoSec & Data Storage
Информационната сигурност - споделена отговорност

27 септември 2018 г., Sofia Event Center, зали Бета & Панорама

Организатори: ICT Media & ISACA-Sofia Chapter
Със съдействието на: Министерство на отбранатаМинистерство на вътрешните работи Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция "Електронно управление"

2018 бе годината на българското председателство на Съвета на ЕС - през това време в сила влязоха два от най-важните европейски нормативни документа: директивата за мрежова и информационна сигурност и задължителният регламент за защита на личните данни на физическите лица (известен като GDPR). Ефективното и своевременно прилагане на мерки за защита на комуникационни и ИТ системи, развитието на адекватни способности за киберотбрана, съвместими с тези на НАТО и ЕС, провеждане на структурни и организационни реформи, са въпросите, които бяха в полезрението на държавните структури, отговарящи за защита и опазване на информационната сигурност на страната.
 
Дигитализацията наложи и продължава да налага сериозни промени в администрацията и бизнеса. Интегрирането на технологиите в критични процеси и системи доведе и до нови изисквания към киберсигурността. Много структури станаха гъвкави в отговор на променящата се среда, стремят се към развитие без опасност за непрекъснато нарастващите обеми от данни, започнаха да събират, анализират и използват данните по много по-различни от познатите в предходните години начини. Какво се промени в информационната сигурност на ниво държава и бизнес, какви са постиженията ни за изминалата една година и какво предстои, ще научим в 17-ото издание на InfoSec & Data Storage конференцията, организирана от ICT Media и ISACA Sofia Chapter.
 
Инициативата е насочена към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката: директори и мениджъри "Информационна сигурност"; мениджъри “Управление на риска”; мениджъри „Инфраструктура“; системни архитекти; инженери по сигурността; ИТ мениджъри; ИТ одитори; одитори по информационна сигурност; консултанти.

Как протече събитието през 2017г.

Лектори

Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов

Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов

Заместник-министър на отбраната

Красимир Симонски

Красимир Симонски

Заместник-председател на Държавна агенция "Електронно управление"

Д-р Лука Зампалионе

Д-р Лука Зампалионе

Ръководител "Сигурност", eu-LISA (Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи)

Далим Басу CISA, CRISC, FBCS, CITP, BSc. (Hons.)

Далим Басу CISA, CRISC, FBCS, CITP, BSc. (Hons.)

Директор "Събития", ISACA London Chapter

Васил Грънчаров

Васил Грънчаров

Директор, дирекция "Мрежова и информационна сигурност" и ръководител на Центъра за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България), Държавна агенция "Електронно управление"

Емил Илиев

Емил Илиев

Инспектор в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи

Владимир Кавалов

Владимир Кавалов

Председател, ISACA Sofia Chapter

Жени Бонева

Жени Бонева

Заместник-председател и председател на Комисията за членство, ISACA Sofia Chapter

Никола Няголов

Никола Няголов

Principal Consultant, ITNL Bulgaria

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

ISACA-Sofia Chapter

Даниел Креков

Даниел Креков

Директор дирекция "Информационна сигурност", Банка ДСК

Емил Джиновски

Емил Джиновски

Регионален CIO - CEE & META, GfK

Петър Караджинов

Петър Караджинов

ИТ Мениджър, Интраком България С.А.

Ханс-Йоахим Дидрих

Ханс-Йоахим Дидрих

Ръководител отдел "Продажби", macmon secure Gmbh

Вихрен Славчев

Вихрен Славчев

Изпълнителен директор, Мнемоника

Адв. Весела Кабатлийска

Адв. Весела Кабатлийска

Съдружник, Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници"

Сорин Опреску

Сорин Опреску

Инженер продажби за ЮИ Европа, SonicWall

Рикардо Фачиоти

Рикардо Фачиоти

Технически директор за ЮИ Европа, Infinidat

Владислав Василев

Владислав Василев

Мениджър Бизнес развитие, Marsh & McLennan

Симеон Лазаров

Симеон Лазаров

Мениджър лицензионни политики, Майкрософт

Огнян Юскеселиев

Огнян Юскеселиев

Директор облачни приложения, Телелинк Бизнес Сървисис

Камил Цeбула

Камил Цeбула

Регионален директор на Group-IB за региона на EMEA

Светлозар Каранешев

Светлозар Каранешев

Ръководител вътрешен одит на Българо Американска кредитна банка и член на ISACA Sofia Chapter

Павел Йосифов

Павел Йосифов

Технически директор и един от основателите на Мнемоника

Марко Ристич

Марко Ристич

Мениджър решения за Източна Европа, SoftLine

Предраг Алексич

Предраг Алексич

Инженер предпродажби за ЦИЕ, индустриални решения, киберсигурност, Gemalto

Марчин Пачиорковски

Марчин Пачиорковски

Регионален инженер продажби, CyberArk

Доц. Делян Генков

Доц. Делян Генков

Консултант "Мрежи и Сигурност"

Ивелин Павлов

Ивелин Павлов

Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г., Akat Technologies

Себастиан Баника

Себастиан Баника

Регионален мениджър на Check Point за Румъния и България

Любомир Тилев

Любомир Тилев

Ръководител отдел "Продажби" за България & Румъния в сферата на сигурността, IBM

Спас Иванов

Спас Иванов

Консултант по информационна сигурност и главен одитор (ISO27001:2013, ISO9001:2015)

Димитър Манков

Димитър Манков

Инженер продуктово приложение, отдел "Интелигентни сградни системи", ЮИ Европа, APC by Schneider Electric

Илиян Стоянов

Илиян Стоянов

Директор "Управление на риска", PwC

Александър Захариев

Александър Захариев

Регионален мениджър ЮИ Европа, Forrester

Програма

8:30 - 9:00 Регистрация
Зала Бета
9:00 - 9:30 Официално откриване
Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов
, заместник-министър на отбраната
Красимир Симонски, заместник-председател, Държавна агенция „Електронно управление“
Представител на ръководството на Държавна агенция "Национална сигурност"
Владимир Кавалов, председател, ISACA Sofia Chapter
Валентина Цонева, управител, ICT Mediа
СЕСИЯ 1: Mодели за сигурност на информационната среда в ЕС и България
Mодератор: Жени Бонева
, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter
Зала Бета
9:30 - 9:50 Как да създадем и поддържаме информационната сигурност и непрекъсваемост на бизнес процесите в мултинационални ИТ системи и среди. Д-р Лука Зампалионе, ръководител "Сигурност", eu-LISA (Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи)
9:50 - 10:10 Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в ЕС. Директивата МИС, транспонирана в националното законодателство. Васил Грънчаров, директор на дирекция "Мрежова и информационна сигурност" и ръководител на Центъра за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България), Държавна агенция "Електронно управление"
10:10 - 10:40 Подсигуряване срещу утрешните заплахи днес. Любомир Тилев, ръководител отдел "Продажби" за България & Румъния в сферата на сигурността, IBM
10:40 - 11:10 Интегрирана кибернетична защита в сърцето на дигиталната трансформация. Панайотис Сотириу, старши консултант, Symantec/ партньор на AKAT Technologies
11:10 - 11:30 Тенденции в развитието на престъпленията в Интернет и начините за тяхното противодействие. Емил Илиев, инспектор в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи
11:30 - 12:00 Кафе пауза
Зала Бета Зала Панорама
СЕСИЯ 2.1. Сигурност в условията на дигиталната трансформация
Mодератор: Емил Джиновски, регионален CIO - CEE & META, GfK
СЕСИЯ 2. 2. Предизвикателства и възможности в информационната сигурност
Модератор: 
Илиян Стоянов, директор "Управление на риска", PwC
12:00 - 12:20 Голямата картина. Далим Басу, мениджър "Събития", ISACA London Chapter 12:00 - 12:20 Еволюция на целенасочените атаки. Камил Цибула, регионален директор на Group-IB за региона на EMEA
12:20 - 12:40 Изграждане на корпоративна стратегия за киберзащита - 8 нива на защита. Как да намалим риска от успешен пробив на минимум. Спас Иванов, консултант по информационна сигурност 12:20 - 12:35 Сигурност на дигиталните устройства и приложения, свързани с IoT. Димитър Манков, инженер продуктово приложение, отдел "Интелигентни сградни системи", ЮИ Европа, APC by Schneider Electric
12:40 - 13:00 Сигурност в епохата на дигитална трансформация. Mарко Ристич, мениджър решения за Източна Европа, SoftLine 12:35 - 12:50 Привилегированите акаунти - подцененият риск за сигурността. Mарчин Пачиорковски, регионален инженер продажби, CyberArk/ партньор на Clico
13:00 - 13:15 Check Point SandBlast - надеждна защита срещу 0-дневни заплахи.  Себастиан Баника, регионален мениджър на Check Point за Румъния и България/ Партньор на ACT Sofia 12:50 - 13:05 Киберсигурността в човешката ера или човешката сигурност в дигиталната ера. Павел Йосифов, технически директор и един от основателите на Mnemonica
13:15 - 13:30 Интегрирани облачни решения за сигурност. Симеон Лазаров, мениджър лицензионни политики, Майкрософт и Огнян Юскеселиев, директор облачни приложения, Телелинк Бизнес Сървисис 13:05 - 13:25 Киберсигурност и култура – изграждане на човешката защитна стена. Светлозар Каранешев, ръководител вътрешен одит на Българо Американска кредитна банка и член на ISACA Sofia Chapter
13:30 - 14:30 Обяд
Зала Бета Зала Панорама
СЕСИЯ 3.1. Управление на защитата от атаки и процесите по възстановяване на бизнеса
Mодератор: Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC, ISACA Sofia Chapter
СЕСИЯ 3.2. Развити защити в отговор на развиващите се заплахи
Mодератор: Александър Захариев, регионален мениджър ЮИ Европа, Forrester
14:30 - 14:50 Методи за борба със съвременни многопластови кибератаки. Даниел Креков, директор дирекция "Информационна сигурност", Банка ДСК 14:30 - 14:50 Тенденции в информационната сигурност. Доц. Делян Генков, консултант мрежи и сигурност, ITOS/ Сдружение Клъстер Айтос
14:50 - 15:10 Кибер риск - залозите се промениха. Владислав Василев, мениджър Бизнес развитие, Marsh & McLennan 14:50 - 15:05 Изискванията за сигурност и разходите за съхранение: блокиращо противоречие. Рикардо Фачиоти, технически директор за ЮИ Европа, Infinidat/ партньор на ASBIS
15:10 - 15:25 Подсигуряване срещу пробиви. Предраг Алексич, инженер предпродажби за ЦИЕ, индустриални решения, киберсигурност, Gemalto/ партньор на Clico 15:05- 15:20 Трансформиране на мрежите и сигурността в ерата на цифровите центрове за данни. Петър Караджинов, ИТ Мениджър, Интраком България С.А.
15:25 - 15:40 Нови решения за киберсигурност от SonicWall. Сорин Опреску, инженер продажби за ЮИ Европа, SonicWall/ партньор на ASBIS 15:20 - 15:35 Защото винаги някой влиза в мрежата с ново устройство. Ханс-Йоахим Дидрих, ръководител отдел "Продажби", macmon secure Gmbh/ партньор на ESCOM
15:40 - 16:00 Кафе пауза 
Зала Бета
16:00 - 17:30 Дискусия на тема: GDPR - извървяни стъпки и практически предизвикателства
Mодератор: Никола Няголов, Principal Consultant, ITNL Bulgaria
Участници:
Д-р Лука Зампалионе, ръководител "Сигрност", eu-LISA (Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи)
Далим Басу, мениджър "Събития", ISACA London Chapter
Емил Джиновски, регионален CIO - CEE & META, GfK
Адв. Весела Кабатлийска, съдружник, Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници"
Ивелин Павлов, мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г., AKAT Technologies
Хървоие Павичич, Ръководите отдел "Управление на риска и защита на информацията" за ЦИЕ, IBM Security
Вихрен Славчев, изпълнителен директор, Мнемоника
Акценти:
* Какво промени бизнес средата в страната след влизане в сила на регламента. Справиха ли се екипите с "голямата промяна". Подобри ли се работата на компаниите и повиши ли се доверието на клиентите?;
* Хармонизиране на регламентите за защита на личните данни в европейските страни и хармонизиране на законите на национално ниво;
* Умеем ли правилно да тълкуваме понятията. Правото да бъдеш забравен, какво всъщност са лични данни /паспортни данни, снимка, имейл, IP адрес, дейност в Интернет, медицинска информация, банкови данни и др./?;
* Умно и легитимно получаване на съгласие от потребителя. В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни?;
* DPO - двигател на трансформиращата промяна. DPO като услуга /външен изпълнител/ или длъжност в организацията - какво сочи опитът?;
* Подходящи технологични решения в отговор на изискванията;
17:30 Закриване
">

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected], тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]
За счетоводни въпроси: [email protected]

 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK