Събития

Хибридно събитие
Fintech Summit 2021
Хибридно събитие
The Future of Work Summit: Leadership, Talent and Technologies
Хибридно събитие
Net Zero Economy

Net Zero Economy

 • Хибридно събитие

Предстоящи събития

Дигитално събитие
Дигитална трансформация в обслужването на здравните потребности на българските пациенти

Дигитална трансформация в обслужването на здравните потребности на българските пациенти

 • Дигитално събитие, 10:00 ч.
 • 0 лв.

Пандемията даде тласък на дигитализацията във всички сфери на глобално ниво, а развитието на онлайн каналите за продажба се очерта като ключова стратегия.

Подробности ›
Дигитално събитие
Селско стопанство в Натура 2000 - възможности и правила

Селско стопанство в Натура 2000 - възможности и правила

 • Онлайн, 12:00 ч.
 • 0 лв.

Онлайн обучението ще представи експертни мнения за земеделието и животновъдството на територията на европейската мрежа „Натура 2000“.

Подробности ›
Иновации и добри практики в здравния сектор – 2 част

Иновации и добри практики в здравния сектор – 2 част

 • Онлайн, 9:00 ч.
 • 0 лв.

За седма поредна година Капитал организира конференция, посветена на здравния сектор и проблемите в здравеопазването в България.

Подробности ›
Хибридно събитие
Fintech Summit 2021

Fintech Summit 2021

 • от 60 лв.

The Annual FinTech Summit will take a look at the future of the financial landscape, the opportunities for collaboration between FinTech companies and traditional financial institutions, the most probable consequences of the 2020 crisis, the potential of developing financial models, and emerging technologies to further grow and strengthen the industry

Подробности ›
Хибридно събитие
Cybersecurity and Data Protection Forum 2021

Cybersecurity and Data Protection Forum 2021

 • Хибридно събитие
 • от 72 лв.

Digital networks and assets are more valuable and prolific than ever—and threats to digital ecosystems are multiplying. Senior leaders, boards, and investors increasingly see cybersecurity as a strategic business issue with enormous financial, reputational, and regulatory implications. стратегически бизнес въпрос с огромни финансови, репутационни и регулаторни последици.

Подробности ›
Хибридно събитие
The Future of Work Summit: Leadership, Talent and Technologies

The Future of Work Summit: Leadership, Talent and Technologies

 • Хибридно събитие
 • от 72 лв.

In line with the tectonic shift in the industry, the forum is grasping the wind of change and the forthcoming edition will focus even bolder to help and navigate the future-proof leaders

Подробности ›
Хибридно събитие
Ecommerce and Retail Summit: Navigating of new era of buying

Ecommerce and Retail Summit: Navigating of new era of buying

 • Хибридно събитие
 • от 72 лв.

The retail industry is going through a period of extreme turbulence and tectonic shift, caused by many factors. We are entering a new era of buying and one of the legacies of the 2020 pandemic is the boost of innovation and change.

Подробности ›
Хибридно събитие
Net Zero Economy

Net Zero Economy

 • Хибридно събитие
 • от 60 лв.

The conference will present the opportunities for the business from transition to sustainable economic growth. The forum will serve as a networking platform and a ground for establishing successful public-private partnership initiatives

Подробности ›