Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email

Победител - Победител - Екологичната мрежа "Натура 2000" не помага за развитие на земеделието в България

40% 30 гласа
  Резултати от общо 75 гласували.
60% 45 гласа

Разпределение на гласовете по етапи

Етап 1 - 45 гласа
47%
53%
Етап 2 - 30 гласа
30%
70%
Снимка

Да

Валентина Фиданова

Управител на "Стерна консулт", с над 17-годишен опит в сектора "Опазване на природата", финансиране по европейски и международни програми, управление на проекти

Екологичната мрежа "Натура 2000" заема централно място в политиките на Европейския съюз за опазване на природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени природни територии в Европа, определени съобразно научни критерии и изисквания на двете директиви на общността.

Защитна теза Основна теза
Снимка

Не

Юлия Григорова

Експерт по земеделие и развитие на селските райони

Не е лесно за земеделските стопани да спазват изискванията за управление на земите в зоните от екологичната мрежа "Натура 2000". Редица разминавания и несъответствия в изискванията за управление на постоянно затревените площи водят до санкции за фермерите, чиито земи попадат в "Натура 2000".

Защитна теза Основна теза

Мара Георгиева

Модератор
Шестдесет процента от общо гласувалите 75 участници в двете фази на дебата смятат, че екологичната мрежа "Натура 2000" не помага за развитие на земеделието в България.

С гласовете и коментарите си преобладаващата част от читателите подкрепиха тезата на Юлия Григорова - експерт по земеделие и развитие на селските райони, която твърди, че не е лесно да си земеделски стопанин, управляващ земи в обхвата на "Натура 2000" в България. И че причина за това са главно чиновнически пропуски и липсата на единни критерии от страна на институциите - Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите.

Всичко това затруднява и не стимулира земеделските стопани, чиито земи попадат в границите на екологичната мрежа. Валентина Фиданова - консултант с дългогодишен опит, защитава тезата, че екологичната мрежа "Натура 2000" помага за развитие на земеделието в България. По последни проучвания на ЕК годишно ползите от "Натура 2000" се изчисляват на 200-300 милиарда евро, посочва Фиданова. По приблизителни оценки всяка година в местата от "Натура 2000" има между 1.2 -2.2 милиарда посетителски дни, създаващи рекреационни ползи на стойност между 5-9 милиарда евро годишно. Затова инвестирането в "Натура 2000" е напълно оправдано и е пряко свързано с целите на "Европа 2020" за растеж и заетост, тъй като мрежата може да се превърне в двигател на местната и регионалната икономика, смята Валентина Фиданова.

Без съмнение европейската екологична мрежа "Натура 2000" е най-голямата европейска инициатива за съхраняване на природното богатство и стимулиране на устойчивото развитие в райони със запазена природа. Нейната цел е да има общи правила за опазване на природата в Европейския съюз.

Важно е да се припомни, че режимът в "Натура 2000" не налага прекратяване на човешките дейности. Идеята е с предвидените компенсации и мерки, включително финансово подпомагане, да се стимулира стопанска дейност в защитените зони, която щади природата и едновременно с това допринася за развитие на по-изостаналите райони и отворя нови възможности пред тях. Според преобладаващата част от гласувалите в дебата обаче явно това все още не се прави достатъчно добре в страната ни.

"Помага ли "Натура 2000" за развитие на земеделието в България", е темата на втория от трите дебата, организиран по проекта на "Икономедиа" "CAP for CAP" ("Популяризиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз"), финансиран с подкрепата на Европейския съюз.
40% 30 гласа
  Резултати от общо 75 гласували.
60% 45 гласа

Разпределение на гласовете по етапи

Етап 1 - 45 гласа
47%
53%
Етап 2 - 30 гласа
30%
70%

Това съдържание е създадено по проект, финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Подкрепете позицията си с коментар
Няма коментари.

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 7

Капитал

Брой 7 // 17.02.2018 Прочетете
Капитал PRO, Рекордни приходи в туризма през 2017 г. - над 8 млрд. лв.

Емисия

DAILY @7AM // 21.02.2018 Прочетете