К100

Най-големите компании в България 2016

K100

Най-големите компании в България 2016


Купете онлайн

или поръчайте на 02/4615 271 и 02/4615 349

Числата

85 85

млрд. приходи на топ 300 компании за 2015 г.

3.3% 3.3%

среден ръст на приходите на най-големите 100 компании

20.8% 20.8%

средна рентабилност на най-големите 50 компании

7 7

хил. нови работни места, разкрити от най-големите работодатели

chart-diagram-2015

Класацията

Топ 10

# 2015 # 2014 Компания Сектор Приходи 2014 Приходи 2015 Печалба / Загуба 2014 Печалба / Загуба 2015
1 1 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС горива 6,514,615 5,363,539 -532,347.00 -39,412.00
2 2 АУРУБИС БЪЛГАРИЯ метали 4,239,780 4,310,294 119,576 218,967
3 4 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ енергетика 3,244,963 3,034,351 -586,509.00 -196,709.00
4 3 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ горива 3,153,647 3,021,253 -33,352.00 -6,167.00
5 8 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ вериги 1,322,406 1,487,222 66,724 81,964
6 6 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ енергетика 1,436,741 1,401,593 24,758 8,681
7 5 БУЛГАРГАЗ енергетика 1,539,273 1,399,440 5,129 20,365
8 7 ОМВ БЪЛГАРИЯ горива 1,409,001 1,024,115 27,734 33,518
9 - ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ търговия 509,309 991,091 -8,400.00 -509.00
10 9 САКСА горива 924,433 947,764 10,050 16,337

Фирмен регистър КАПИ

Финансова информация за над 200 000 български компании от 2010 до сега

Методология и критерии

Методология

Данните в "Капитал 100" са събрани от подадена от компаниите информация, от публични източници на информация, регулаторни органи, бази данни. Част от отчетите са взети и от Търговския регистър.

Вижте още...

Критерии

Основен критерий в "Капитал 100" е общият размер на приходите за 2015 г. В таблиците е включен и втори показател за дейността на фирмата през годината - нетен финансов резултат (т.е. след данъчно облагане). На базата на тази информация е изработена класацията на най-печелившите компании.

Вижте още...

Състав

Събраните по този начин данни правят класацията представителна за над 95% от големите български дружества с годишни приходи над 100 млн. лева. Това изчисление е направено на базата на справка за най-големите 300 компании по общо приходи от продажби за 2013 г.

Вижте още...