К100

Най-големите компании в България 2017

K100

Най-големите компании в България 2017


Купете онлайн

или поръчайте на 02/4615 271 и 02/4615 349

Числата

1.65% 1.65%

среден спад на приходите в топ 100

21% 21%

среден ръст на печалбите в топ 100

83 83

млрд.лв. приходи на топ 300

8.5 8.5

хил. нови работни места при най-големите работодатели

chart-diagram-2016

Класацията

Топ 10

# 2016 # 2015 Компания Сектор Приходи 2015 (хил. лв.) Приходи 2016 (хил. лв.) Печалба / Загуба 2015 (хил. лв.) Печалба / Загуба 2016 (хил. лв.)
1 1 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС горива 5,119,086 4,498,521 -122,060.00 118,891
2 2 АУРУБИС БЪЛГАРИЯ метали 4,310,294 3,290,033 218,967 196,664
3 3 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ енергетика 3,245,860 3,082,301 -89,185.00 -128,710.00
4 4 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ горива 3,003,899 2,745,469 -6,167.00 -3,888.00
5 5 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ вериги 1,487,222 1,663,170 81,964 84,420
6 6 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ енергетика 1,401,593 1,272,141 8,681 668
7 9 ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ търговия 991,091 1,070,697 -509.00 3,665
8 7 БУЛГАРГАЗ енергетика 1,399,440 1,013,452 20,365 36,683
9 8 ОМВ БЪЛГАРИЯ горива 1,024,115 908,676 33,518 26,037
10 10 САКСА горива 942,381 840,641 18,222 12,785

Фирмен регистър КАПИ

Финансова информация за над 200 000 български компании от 2010 до сега

Методология и критерии

Методология

Данните в "Капитал 100" са събрани от подадена от компаниите информация, от публични източници на информация, регулаторни органи, бази данни. Част от отчетите са взети и от Търговския регистър.

Вижте още...

Критерии

Основен критерий в "Капитал 100" е общият размер на приходите за 2016 г. В таблиците е включен и втори показател за дейността на фирмата през годината - нетен финансов резултат (т.е. след данъчно облагане). На базата на тази информация е изработена класацията на най-печелившите компании.

Вижте още...

Състав

Събраните по този начин данни правят класацията представителна за над 95% от големите български дружества с годишни приходи над 100 млн. лева. Това изчисление е направено на базата на справка за най-големите 300 компании по общо приходи от продажби за 2015 г.

Вижте още...