К100

Най-големите компании в България 2017

K100

Най-големите компании в България 2017


Купете онлайн

или поръчайте на 02/4615 271 и 02/4615 349

Числата

1.65% 1.65%

среден спад на приходите в топ 100

21% 21%

среден ръст на печалбите в топ 100

83 83

млрд.лв. приходи на топ 300

8.5 8.5

хил. нови работни места при най-големите работодатели

chart-diagram

Класацията

Топ 10

# 2016 # 2015 Компания Сектор Приходи 2015 (хил. лв.) Приходи 2016 (хил. лв.) Печалба / Загуба 2015 (хил. лв.) Печалба / Загуба 2016 (хил. лв.)
1 1 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС горива 5,119,086 4,498,521 -122,060.00 118,891
2 2 АУРУБИС БЪЛГАРИЯ метали 4,310,294 3,290,033 218,967 196,664
3 3 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ енергетика 3,245,860 3,082,301 -89,185.00 -128,710.00
4 4 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ горива 3,003,899 2,745,469 -6,167.00 -3,888.00
5 5 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ вериги 1,487,222 1,663,170 81,964 84,420
6 6 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ енергетика 1,401,593 1,272,141 8,681 668
7 9 ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ търговия 991,091 1,070,697 -509.00 3,665
8 7 БУЛГАРГАЗ енергетика 1,399,440 1,013,452 20,365 36,683
9 8 ОМВ БЪЛГАРИЯ горива 1,024,115 908,676 33,518 26,037
10 10 САКСА горива 942,381 840,641 18,222 12,785

Методология и критерии

Методология

Данните в "Капитал 100" са събрани от подадена от компаниите информация, от публични източници на информация, регулаторни органи, бази данни. Част от отчетите са взети и от Търговския регистър.

Вижте още...

Критерии

Основен критерий в "Капитал 100" е общият размер на приходите за 2016 г. В таблиците е включен и втори показател за дейността на фирмата през годината - нетен финансов резултат (т.е. след данъчно облагане). На базата на тази информация е изработена класацията на най-печелившите компании.

Вижте още...

Състав

Събраните по този начин данни правят класацията представителна за над 95% от големите български дружества с годишни приходи над 100 млн. лева. Това изчисление е направено на базата на справка за най-големите 300 компании по общо приходи от продажби за 2015 г.

Вижте още...