К100

Най-големите компании в България 2018

K100

Най-големите компании в България 2018


Купете онлайн

или поръчайте на 02/4615 271 и 02/4615 349

Числата

14% 14%

среден ръст на приходите на стоте най-големи компании

35% 35%

ръст на печалбата в топ 100 до 3.4 млрд. лв.

93 93

млрд.лв. приходи на топ 300

5.2% 5.2%

е рентабилността на приходите в стотицата

chart-diagram-2017

Класацията

Топ 10

# 2017 # 2016 Компания Сектор Приходи 2016 (хил. лв.) Приходи 2017 (хил. лв.) Печалба/Загуба 2016 (хил. лв.) Печалба/Загуба 2017 (хил. лв.)
1 1 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС горива 4,498,521 5,793,581 119,021 303,995
2 2 АУРУБИС БЪЛГАРИЯ метали 3,496,196 5,501,584 196,664 393,576
3 3 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ енергетика 3,082,301 3,140,323 -128,710.00 6,870
4 4 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ горива 2,745,872 2,689,022 -3,888.00 -6,097.00
5 5 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ вериги 1,667,418 1,739,810 88,045 79,798
6 6 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ енергетика 1,272,151 1,270,686 668 36,348
7 8 БУЛГАРГАЗ енергетика 1,013,453 1,126,918 36,683 9,466
8 10 САКСА горива 842,192 1,083,588 12,785 11,083
9 7 ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ търговия 1,069,177 1,069,157 3,665 -10,094.00
10 14 АСТРА БИОПЛАНТ горива 758,139 1,061,651 11,329 1,979

Фирмен регистър КАПИ

Финансова информация за над 200 000 български компании от 2010 до сега

Методология и критерии

Методология

Данните в "Капитал 100" са събрани от подадена от компаниите информация, от публични източници на информация, регулаторни органи, бази данни. Част от отчетите са взети и от Търговския регистър.

Вижте още...

Критерии

Основен критерий в "Капитал 100" е общият размер на приходите за 2018 г. В таблиците е включен и втори показател за дейността на фирмата през годината - нетен финансов резултат (т.е. след данъчно облагане). На базата на тази информация е изработена класацията на най-печелившите компании. Някои от отчетите на дружествата са неодитирани заради по-късния законов срок за заверка. По същата причина основните класации на "Капитал 100" са по неконсолидирани данни. Тази година за пръв път във водещата класация са включени и няколко групи с консолидирани данни. Това са холдингите с еднакъв предмет на дейност. В отделна класация са холдинги с разнородна дейност с консолидирани данни.

Вижте още...

Състав

Събраните по този начин данни правят класацията представителна за над 95% от големите български дружества с годишни приходи над 80 млн. лева. Това изчисление е направено на базата на справка за най-големите 300 компании по общо приходи от продажби за 2018 г. Някои от компаниите, които имат високи обороти през 2017 г., не подадоха данни за 2018 г. Те са: "Табако трейд", "Геотехмин", "Елаците – мед", "Карелия", "Видеолукс", "Джапан табако интернешънъл", "Пилко", "АСМ". Финансовите им показатели ще бъдат допълнени на интернет страницата на класацията, ако бъдат публикувани в Търговския регистър. Данните ще бъдат достъпни и чрез системата КАПИ за бизнес абонатите.

Вижте още...