К100

Най-големите компании в България 2020

K100

Най-големите компании в България 2020


Купете онлайн

или поръчайте на 02/4615 271 и 02/4615 349

Числата

101 101

млрд.лв. приходи на топ 300

75% 75%

ръст на печалбата в топ 100 до 3.3 млрд. лв.

9% 9%

среден ръст на приходите на стоте най-големи компании

4.5% 4.5%

е рентабилността на приходите в стотицата

chart-diagram

Класацията

Топ 10

# 2019 # 2018 Компания Сектор Приходи (хил. лв.) 2018 Приходи (хил. лв.) 2019 Изменение % 2019/2018 Печалба/Загуба (хил. лв.) 2018 Печалба/Загуба (хил. лв.) 2019 Рентабилност % 2019
1 1 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС горива 5,882,181 6,387,231 8.59 -254,294.00 -80,310.00 -
2 2 АУРУБИС БЪЛГАРИЯ метали 5,037,497 4,842,044 -3.88 202,377 265,785 5.49
3 3 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ горива 3,332,101 3,321,399 -0.32 1,036 68,228 2.05
4 4 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ енергетика 3,227,204 2,817,879 -12.68 -73,794.00 -1,260.00 -
5 9 АСТРА БИОПЛАНТ горива 1,191,714 1,930,214 61.97 12,883 14,165 0.73
6 5 САКСА горива 1,699,441 1,784,185 4.99 17,696 22,827 1.28
7 6 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕНД КО вериги 1,569,780 1,650,203 5.12 71,697 76,424 4.63
8 7 БУЛГАРГАЗ енергетика 1,303,874 1,407,667 7.96 -31,978.00 34,429 2.45
9 10 АЕЦ КОЗЛОДУЙ енергетика 1,123,380 1,331,785 18.55 163,546 324,892 24.40
10 14 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕНД КО вериги 944,802 1,163,542 23.15 29,364 41,251 3.55

Методология и критерии

Методология

Данните в "Капитал 100" са събрани от подадена от компаниите информация, от публични източници на информация, регулаторни органи, бази данни. Част от отчетите са взети и от Търговския регистър. Финансовата информация за публичните дружества е от Българската фондова борса, Комисията за финансов надзор и други платформи за отчети.

Вижте още...

Критерии

Основен критерий в "Капитал 100" е общият размер на приходите за 2019 г. В таблиците е включен и втори показател за дейността на фирмата през годината - нетен финансов резултат (т.е. след данъчно облагане). На базата на тази информация е изработена класацията на най-печелившите компании. Някои от отчетите на дружествата са неодитирани заради по-късния законов срок за заверка.

Вижте още...

Състав

Събраните по този начин данни правят класацията представителна за над 90% от големите български дружества с годишни приходи над 100 млн. лева. Това изчисление е направено на базата на справка за най-големите 300 компании по общо приходи от продажби за 2018 г. Някои от компаниите, които имат високи обороти през 2018 г., не подадоха данни за 2019 г.

Вижте още...