С много колебание екоминистърката отмени предварителното изпълнение на решението за парк "Пирин"

Министърът на околната среда и водите Ирина Костова обяви, че ще отмени решението си за предварително изпълнение на скандалното решение за отказа да се направи екологична оценка на плана за управление на парк "Пирин". Отмяната е мотивирана с упреците, че решението за предварителното изпълнение, заедно с основното решение, са обявени непосредствено преди националния празник, което прави много трудно спазването на тридневния срок за обжалване на предварителното изпълнение.

"След обществения отзвук по предварителното изпълнение на Решението, с което е преценено да не се извършва екологична оценка на проекта на актуализация на Плана за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г., министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова заяви, че още днес решението й ще бъде отменено. Няма преднамерено действие на администрацията в МОСВ, свързано с трите почивните дни и ограничаване на възможността за евентуални жалби в законово установения срок." - пише в съобщението на сайта на МОСВ.

Интересното е, че първоначалното съобщение, качено на сайта, съдържаше и още едно изречение - а именно, че след отмяната на старото решение за предварително изпълнение, министърката ще издаде ново, за да може гражданите и НПО да упражнят правото си на жалба: "Министър Костова обяви, че веднага след отмяната ще постанови нов акт за допускане на предварително изпълнение. Така ще се даде възможност на гражданите и неправителствените организации да упражнят законното си право на жалба срещу решението за предварително изпълнение." Малко след публикуването това изречение отпадна от съобщението.

Още от Капитал