БАКБ, Инвестбанк и "Вабо Интернал" подадоха оферти за Банка Виктория

От четиримата кандидати за ТБ Виктория, трима подадоха индикативни оферти за покупка. Това са Българо-американска кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк и свързаната с Васил Божков новоучредена компания "Вабо Интернал". Чуждестранният консорциум около австрийският Kerbler Holding не е потвърдил интереса си, въпреки, че се появи като потенциален инвеститор още в първата процедура за продажба преди две години.

От съобщението на синдиците на КТБ, която е собственик на ТБ Виктория, става ясно, че следващата стъпка ще бъде преглед на индикативните оферти и на тази база ще се направи отсяване на кандидатите за следващ етап. При него на избраните ще бъде предоставена възможност да направят финансово-правен анализ. На база на дю дилиджънс проучването те ще могат да изтогвят обвързващите си оферти с конкретна цена за покупката на 100% от капитала на ТБ Виктория.

Избраният от синдиците купувач ще трябва да получи одобрението на Банковия надзор в централната банка. От там декларираната позиция досега е била, че в сектора няма да бъде допуснат нестратегически играч без опит в банковата сфера, което обаче не е отслабило интереса на "Вабо интернал". От друга страна останалите двама кандидати макар да покриват изискването, при миналия опит не успяха да стигнат до финала за Банка Виктория - предишната оферта на БАКБ отстъпи по предложената цена. Първият опит на Инвестбанк пък въобще не стигна до късата листа на кандидатите заради предписанията на БНБ след стрес тестовете от миналата година, които й наложиха да попълва ликвидните си буфери.

Още от Капитал