Facebook открива три центъра за дигитално обучение в Европа

Целта е в тях да се провеждат обучения за придобиване на дигитални умения. Компанията се ангажира да обучи 1 млн. души през следващите две години като част от опита си да покаже своя принос към ЕС, съобщава Reuters. Американската компания изпитва регулаторен натиск в Европа по въпроси от неприкосновеността на личния живот до антитръстовото законодателство.

Центровете ще бъдат в Испания, Полша и Италия, като компанията ще инвестира 10 млн. евро във френския си Изследователски център за изкуствен интелект.

Още от Капитал