От 1 септември горивата ще са с 6% биодизел

Правителството одобри промени в Закона за възобновяемите енергийни източници, според които от 1 септември горивата от нефтен произход в транспорта трябва да съдържат минимум 6% биодизел. Поне 1% трябва да е съдържанието на биогориво от ново поколение - биогорива, произведени от отпадъци и остатъци – слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.

България е определила и представила в Европейската комисия национална цел за потребление на биогорива от ново поколение в размер на 0.05% от задължителния дял на енергията от ВЕИ във всички видове транспорт. Целта трябва да бъде постигната до 2020 г.

Въвежда се изискване за откриване и проследяване на суровините за производство на биогорива от ново поколение по цялата верига на стойността. По този начин ще се предотврати умишленото им модифициране или превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на биогорива от ново поколение. При констатиране на неправомерни действия ще бъде уведомявана Европейската комисия.

С промени в Закона за енергетиката пък се предлага създаването на правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства. Предвиден е и ред за присъединяване на такава зарядна станция към електроразпределителната мрежа.

Още от Капитал