100-те най-влиятелни жени: Мария Петкова

20-то място в класацията

Мария Петкова вярва, че повечето хора имат нужда само от малко подкрепа. И че е важно тя да идва в правилния момент. Затова е превърнала подаването на ръка в своя професия. Тя ръководи фондация "Лале", която се занимава с подпомагане на социални проекти на граждански организации. Отпуска финансиране, обучава, информира, обменя опит, въвежда нови модели на социална работа, насърчава доброволчество, увлича бизнеса в каузи.

Най-трудното в работата й е, когато трябва да напише писмо, с което отказва финансиране на някоя организация. Мария Петкова внимава парите, които отпускат, да не отиват за задоволяване на моментна потребност, а да подкрепят устойчиви проекти, които предлагат решения, променят средата и учат хората в нужда да се справят сами. 

Това е важен урок, който научава от донорите от "Обединени холандски фондации", чийто наследник е "Лале". През 1992 г. Блага Димитрова (тогава вицепрезидент на България) кани Мария Петкова да се присъедини към нейния екип и й поверява грижата за децата, растящи в институции.

Тогава обществото сякаш за пръв път разбира, че има 20 хиляди деца, които растат изолирани, далеч от погледа му. Днес, 20-години по-късно, те са около 7000, а България работи усилено, макар и тромаво, по процеса на тяхната деинституционализация и включване в обществото.

Работила е при президента Желю Желев, във фондация "Отворено общество", в института на Световната банка във Вашингтон, като координатор на програмата на холандската организация. Когато не е сред хората и техните проблеми, обича да се приспива с "Пет приказки" на Валери Петров, които чете на внука си. 

Още от Капитал