K50: Мениджърите трудно осъзнават доброто корпоративно управление

Със съживяването на борсата все повече компании поглеждат към нея като на място за набиране на капитал. Това ги принуждава да подобряват корпоративния си имидж

K50: Мениджърите трудно осъзнават доброто корпоративно управление

Ниската прозрачност и незачитането на правата на малките акционери остават ключов проблем за капиталовия пазар

Гергана Михайлова
5771 прочитания

Със съживяването на борсата все повече компании поглеждат към нея като на място за набиране на капитал. Това ги принуждава да подобряват корпоративния си имидж

© Shutterstock


За поредна година "Монбат" оглави класацията на компаниите с най-добро корпоративно управление

Първите сигнали, че кризата си отива от капиталовия пазар, отново напомниха колко важно е корпоративното управление за публичните компании. Все повече мениджъри се интересуват как дружествата им изглеждат пред инвеститорите, особено ако имат планове за набиране на капитал през борсата. В годините на криза пазарът не изостави компаниите, които в битката си за оцеляване не забравиха да се придържат към добрите практики на управление, демонстрирайки прозрачност и уважение към малките акционери. Доказателство за подкрепата към тях бе фактът, че книжата им не се обезцениха толкова силно, колкото на небрежните дружества. Тук с уговорката, че доброто корпоративно управление не трябва да зависи от възхода или спада на борсата. За съжаление болшинството от публичните компании в България никога не са спазвали добрите практики или просто се придържат към законовите изисквания за разкриване на информация, често със закъснение. А това не е достатъчно.

Представители на пазара имат забележки дори и към компаниите, които са изградили добрите модели за подражание.

Кой е номер едно

За поредна година производителят на акумулаторни батерии "Монбат" е компанията с най-добро корпоративно управление на Българската фондова борса. Традиционното допитване на "Капитал" е проведено сред 15 финансисти от българския капиталов пазар.,

Няма изненади и при подгласниците в класацията, която "Капитал" изготвя за седма поредна година. В десетката тази година попаднаха "Трейс груп холд", Първа инвестиционна банка и "Българската фондова борса", които според оценките на специалистите са подобрили качеството на управление спрямо предходната 2012 г. При строителното дружество анкетираните изтъкват напредъка в комуникацията с акционерите, при банката оценката се е повлияла от начина, по който бе извършено придобиването на Юнионбанк, при което бяха изцяло защитени интересите на миноритарните акционери. Това с условието, че цената на придобиване дълго време не беше обявена, а стана известна едва от одитирания отчет на ПИБ.
Подкрепата за БФБ идва от факта, че макар държавата да е основен акционер в дружеството, мениджмънтът на борсовия оператор няма нищо общо с типичната държавна номенклатура и демонстрира качества и прозрачност в управлението. Дебютантът в класацията през тази година е куриерската компания "Спиди", която бе листната през 2011 г. и се подготвя да набере над 20 млн. лв. през борсата. Дружеството стъпи на капиталовия пазар в най-трудния му период, когато никой друг не смееше да тества инвеститорското доверие.

Поредната си титла "Монбат" е заслужил с това, че остава ненадминат в начина, по който прави малките акционери съпричастни в управлението на компанията. Освен че е първата, която започна да налага стандарти за добро корпоративно управление и добра комуникация с миноритарните акционери, компанията е ползвана като пример за подражание от останалите дружества на борсата, които копират нейните практики. Докато някое от тях не започне да проявява инициативи за допълнителни иновации в тази посока, "Монбат" заслужава да бъде на първо място в тази класация, мотивират избора си анкетираните.

Ни нагоре, ни надолу

Според анкетираните обаче нивото на корпоративно управление при листнатите дружества не се е променило през последната година. Нотка подобрение са внесли новодошлите компании, но дори и с тях броят на качествените емитенти се брои на пръсти, което няма как да повдигне общото равнище. Някои от експертите се затрудниха да изброят 10 компании с добро управление, което само по себе си е показателно за състоянието на пазара. Сред запитаните имаше и такива, които твърдят, че през миналата година е настъпило влошаване и в момента нивото на корпоративно управление е дори по-ниско, отколкото преди кризата.

Становището споделя Мартин Димитров от Първа финансова брокерска къща (ПФБК), според когото именно заради незадоволителното ниво на корпоративно управление индексите на БФБ се търгуват при по-ниски оценки по пазарни множители спрямо западните и по-големите източноевропейски пазари. "Основните направления, в които се наблюдават пропуски в българските публични компании, са честите сделки със свързани лица, които пораждат съмнения за заобикаляне на интересите на миноритарните акционери", посочва Димитров. "Индиректно нашето мнение се подкрепя от непълното и ненавременно разкриване на съществена информация за компаниите, което създава предпоставки за търговия с вътрешна информация и затруднява акционерите в оценките им за развитието на компаниите", допълва специалистът от ПФБК.

Гено Тонев от "Юг маркет" допълва още щрихи от картината: "Факт е, че през последните около пет години си пролича кой наистина е имал намерение да се придържа към добрите практики в корпоративното управление и кой е използвал еуфорията от 2005 - 2007 г., за да си създаде нереален образ или директни облаги от популярността си сред инвеститорите. Онези, които доказаха, че имат място в подобни класации, освен че вече са ясно различими, успяха да подобрят модела си на управление и комуникацията с инвеститорите. Тези, които при първите затруднения забравиха високопарните си обещания за прозрачност, забъркаха още по-голяма каша в бизнеса си, съвсем закономерно бяха и най-наказаните от инвеститорите през последните няколко години." Това е причината Тонев да не гледа като на пазарен дисбаланс това, че дори и след последните поскъпвания някои компании продължават да се търгуват на 80 - 90% под върха си, докато други са значително по-близо до него. "Това е част от предимството да си акционер в компания, чийто бизнес не е изплетен от сложни вътрешногрупови схеми или чийто основен акционер не гледа на нея като на ЕООД, към което някакви си инвеститорчета имат неразбираеми претенции", обяснява Тонев.

Високи изисквания

Дори и към компаниите, които си поставят добри оценки по публичност, експертите имат забележки. "Много от препоръките на Кодекса да корпоративно управление на практика се спазват чисто формално", обръща внимание Владимир Малчев от "Бул тренд брокеридж". "Комуникацията през директорите за връзка с инвеститорите и директно с мениджмънта по време на общи събрания на акционерите, доколкото я има, е чисто формална", критикува Малчев. Той отбелязва, че периодичните отчети, които компаниите публикуват, често са съставени на принципа copy/paste, което понякога води до публикуването на грешна информация. "Точно защото няма достатъчно публична информация за компаниите, инвеститорите подлагат под съмнение реалните им резултати и качеството на предоставяните баланси", включва се Владислав Панев от "Скай управление на активи", като допълва, че с течение на годините пазарът се е научил да гледа "правилните" данни в отчетите и затова е налице пазарен консенсус за дадени дружества.

Финансовият анализатор на "Ти Би Ай асет мениджмънт" Христо Владимиров обръща внимание, че все още компаниите с мажоритарен собственик се държат така, сякаш са тяхна еднолична собственост. "Освен в случаите на целенасочено ощетяване на миноритарните акционери с различни действия малките акционери са в неравностойно положение поради ограничената информация за състоянието и перспективите на дадена компания, което не важи за мажоритарния собственик", коментира Владимиров. Според него пазарът възнаграждава компаниите с добро корпоративно управление, но финансовите резултати продължават да са най-важният фактор за инвеститорите. Експертът прогнозира, че подобрение в нивото на корпоративно управление ще се усети едва когато повече компании решат да търсят финансиране през борсата, тъй като тогава ще им бъде необходимо да спечелят доверието на малките инвеститори. Колегите му споделят усещане, че със завръщането на интереса към борсата и покачването на цените на акциите все повече компании ще се опитат да "излъскат имиджа" си пред инвестиционната общност. Това няма да стане за една година, тъй като процесът отнема дълго време. Първите стъпки ще са в посока копиране на моделите, изградени от 4-5 компании на борсата.

Усилията се отплащат

Дали пазарът ще осребри усилията за подобряване на корпоративното управление от страна на дружествата е въпрос, който не води до категоричен отговор от експертите. Петко Вълков от "Конкорд асет мениджмънт" коментира, че като цяло пазарът не оценява компаниите на база доброто им корпоративно управление. Ето защо, ако някой търси да се ориентира кои са най-представителните в това отношение, не трябва да гледа постигнатите от тях печалби през годините или пазарната им капитализация. Тихомир Каунджиев от "Бета корп" обаче е убеден, че именно заради традиционно сериозното си отношение към инвеститорите някои компании стоят по-добре на пазара. Той аргументира това с представянето на индекса CGIX, в който се включват компаниите с добро корпоративно управление. "Ако се проследи тенденцията на индекса през последните 6 месеца, се вижда, че стойността на компаниите в него се е повишила с повече спрямо компаниите в другите индекси на БФБ", обяснява Каунджиев.

Позитивно настроен е и Ясен Иванов от "ДСК асет мениджмънт", който прогнозира, че компаниите с добър корпоративен имидж по-лесно ще могат да наберат средства чрез пласиране на емисии облигации или акции в сравнение с компании, ползващи се с недоверие от страна на инвестиционната общност. Иванов добавя, че дружествата, които са се ориентирали към финансиране предимно от банките, нямат особен стимул да подобряват корпоративното си управление, защото кредитните институции се интересуват от финансовото състояние на дружеството, от бизнес сектора, в който оперира, както и от отношенията му с банката като клиент. Фактът, че дружествата, възприемани от пазара като пионери на доброто корпоративно управление, понесоха най-малки загуби в кризата, е показателен за подкрепата на пазара за такъв тип поведение, твърдят експертите от финансова група "Капман". Иво Сеизов от "Евро финанс" оправдава пасивността на бизнеса през последните години с финансовата криза, която остави връзките с инвеститорите на заден план. Според него обаче собствениците и мениджмънтът на компаниите в момента осъзнават важността на правилното позициониране на компаниите им. Бончо Иванов от "ОББ асет мениджмънт" добавя, че първата тенденция, която ще се открои на пазара, е стремежът да се избяга от формализма. Камелия Лазарова от "Карол капитал мениджмънт" обръща внимание, че това ще отнеме дълъг период от време и освен това е в пряка зависимост от натиска, който упражняват, от една страна, инвеститори, а от друга страна - регулаторът, както и от амбицията на компаниите да привличат капитал от борсата.

За поредна година "Монбат" оглави класацията на компаниите с най-добро корпоративно управление

Първите сигнали, че кризата си отива от капиталовия пазар, отново напомниха колко важно е корпоративното управление за публичните компании. Все повече мениджъри се интересуват как дружествата им изглеждат пред инвеститорите, особено ако имат планове за набиране на капитал през борсата. В годините на криза пазарът не изостави компаниите, които в битката си за оцеляване не забравиха да се придържат към добрите практики на управление, демонстрирайки прозрачност и уважение към малките акционери. Доказателство за подкрепата към тях бе фактът, че книжата им не се обезцениха толкова силно, колкото на небрежните дружества. Тук с уговорката, че доброто корпоративно управление не трябва да зависи от възхода или спада на борсата. За съжаление болшинството от публичните компании в България никога не са спазвали добрите практики или просто се придържат към законовите изисквания за разкриване на информация, често със закъснение. А това не е достатъчно.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


3 коментара
 • 1
  bvsc avatar :-|
  Да, ама не

  Докато съществуват случаи като Енергони и ЧЕЗ Разпределение няма да се гледа много сериозно на призивите за качествено корпоративно управление.

 • 2
  sjf18531334 avatar :-(
  Чоко

  За съжаление примерите за добро корпоративно управление на БФБ са много малко, а някои от споменатите в статията дружества изобщо не заслужават такъв имидж. Източване чрез свързани дружества, нежелнаие за споделяне на печалбите с миноритарните собственици, непубликуване на отчети...Освен да кажем "И ний сме дали нещо на света"!

 • 3
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  "Тези, които при първите затруднения забравиха високопарните си обещания за прозрачност, забъркаха още по-голяма каша в бизнеса си, съвсем закономерно бяха и най-наказаните от инвеститорите през последните няколко години."

  И как са наказани?? Мажоритарите управляват ли още? Да. Акциите им били паднали.. и какво от това? и 1 стотинка а станат акциите им, пак ще са същите мажоритари. Просто защото това са дефакто частни компании.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал